15 Iulie, 2018

Legislaţie: Ordinul nr. 1050/2013 pentru aprobarea tarifelor de deservire generală din transportul feroviar public de călători

Ordinul Ministerului Transporturilor nr. 1050/2013 pentru aprobarea tarifelor de deservire generală din transportul feroviar public de călători, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 531 din 22.08.2013 (M.Of. nr. 531/2013).

În vigoare de la 01.09.2013

În temeiul prevederilor art. II alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2011 pentru abrogarea unor poziţii din anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 36/2001 privind regimul preţurilor şi tarifelor reglementate, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurenţei, precum şi pentru aprobarea unor măsuri cu privire la ajustarea tarifelor de călătorie cu metroul şi de transport feroviar, aprobată prin Legea nr. 4/2012, precum şi ale art. 5 alin. (4)din Hotărârea Guvernului nr. 24/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul transporturilor, interimar, emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă tarifele de deservire generală din transportul feroviar public de călători, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – (1) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare începând cu data de 1 septembrie 2013.

(2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 944/2011privind aprobarea tarifelor pentru deservire generală în transportul feroviar public de călători, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 847 din 29 noiembrie 2011, se abrogă.

1050Sursa foto: Lege5 Online

p. Ministrul transporturilor, interimar,
Cristian Ghibu,
secretar de stat

Bucureşti, 20 august 2013.
Nr. 1.050.

ANEXĂ

Ordinul nr. 1050/2013 poate fi consultat integral pe Lege5.ro – noul serviciu online de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Fara comentarii

Scrie un comentariu