19 August, 2017

Legislaţie: Ordinul MMFPSPV/INS nr. 15/132/2013 privind modificarea şi completarea Clasificării ocupaţiilor din România

Ordinul comun al Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi al Institutului Naţional de Statistică nr. 150/132/2013 privind modificarea şi completarea Clasificării ocupaţiilor din România – nivel de ocupaţie (şase caractere), aprobată prin Ordinul MMFPS şi INS nr. 1832/856/2011, publicat în Monitorul Oficial nr. 78 din 6 februarie 2013 (M.Of. 78/2013).

În baza:

- Hotărârii Guvernului nr. 575 bis/1992 cu privire la realizarea unor nomenclatoare unitare de interes general prevăzute în concepţia generală a informatizării în România;

- art. 14 alin. (2) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 1.352/2010 privind aprobarea structurii Clasificării ocupaţiilor din România – nivel grupă de bază, conform Clasificării Internaţionale Standard a Ocupaţiilor – ISCO 08;

- Ordinului ministrului muncii şi solidarităţii sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 270/273/2002 privind aprobarea Procedurii de actualizare a nomenclatorului Clasificarea ocupaţiilor din România,

în temeiul art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 10/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi al art. 7 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 957/2005 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Statistică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice şi preşedintele Institutului Naţional de Statistică emit următorul ordin:

Art. 1. –

Clasificarea ocupaţiilor din România – nivel de ocupaţie (şase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 1.832/856/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 561 din 8 august 2011, se modifică şi se completează cu noile ocupaţii practicate în cadrul economiei naţionale, prevăzute în lista din anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. –

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice,

Mariana Câmpeanu

Președintele Institutului Național de Statistică,

Tudorel Andrei

ANEXĂ

LISTA
ocupaţiilor practicate în cadrul economiei naţionale ce modifică şi completează
Clasificarea ocupaţiilor din România – nivel de ocupaţie (şase caractere)

1.

administrator structuri sportive

codul – 143115

2.

agent pentru servicii de investiţii financiare

codul – 331108

3.

analist de informaţii

codul – 242224

4.

analist informaţii de firmă

codul – 242222

5.

arbitru pentru păsări de rasă

codul – 612207

6.

asistent de cercetare în antropologie biologică

codul – 213151

7.

auditor de siguranţă rutieră

codul – 214952

8.

cercetător în antropologie biologică

codul – 213150

9.

consilier de stare civilă

codul – 242225

10.

consilier pentru dezvoltare personală

codul – 242324

11.

consultant de investiţii

codul – 241269

12.

consilier sportiv

codul – 226911

13.

crescător de păsări de rasă şi pentru decor

codul – 612206

14.

crescător de păsări pentru ouă de consum

codul – 612204

15.

crescător de păsări pentru reproducţie

codul – 612203

16.

crescător de pui pentru carne

codul – 612205

17.

director general adjunct

codul – 111238

18.

evaluator în sistemul formării profesionale continue

codul – 242411

19.

expert

codul – 335406

20.

expert criminalist

codul – 341102

21.

expert tehnic judiciar

codul – 341109

22.

inginer biotehnolog

codul – 213152

23.

inspector de specialitate în gospodărirea apelor

codul – 213307

24.

inspector de stare civilă

codul – 242226

25.

inspector de stat

codul – 335404

26.

inspector social

codul – 263512

27.

inspector şef teritorial

codul – 111240

28.

inspector tehnic

codul – 335405

29.

instalator pentru pompe de căldură

codul – 712614

30.

instalator pentru sisteme geotermale

codul – 712615

31.

investigator

codul – 242223

32.

investigator-şef

codul – 111239

33.

însoţitor pasageri în transportul rutier

codul – 511207

34.

lăcătuş construcţii structuri aeronave

codul – 722207

35.

lucrător calificat în irigaţii

codul – 611302

36.

manager de proiect în parteneriat public privat

codul – 242112

37.

manager pentru ordine şi siguranţă publică

codul – 121309

38.

operator de handling combustibil

codul – 315517

39.

operator la platforme pentru lucru la înălţime

codul – 834316

40.

operator prelucrarea carcaselor de pasăre

codul – 751109

41.

operator prelucrare iniţială a păsărilor

codul – 751108

42.

operator sortare carcase de pasăre

codul – 751110

43.

operator tranşare carcase de pasăre

codul – 751111

44.

operator umplere recipiente GPL

codul – 932912

45.

organizator evenimente sportive

codul – 342217

46.

personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor

codul – 261206

47.

specialist control intern în domeniul pieţei de capital

codul – 241270

48.

specialist în achiziţii

codul – 332301

49.

specialist în activitatea de coaching

codul – 242412

50.

specialist în managementul riscului

codul – 242114

51.

specialist pentru piaţa de capital

codul – 241271

52.

specialist pieţe reglementate

codul – 241268

Citeşte integral textul ordinului! Click aici!

Despre autor  ⁄ Lege5

Ca profesioniști, cu toții ne dorim să identificăm modificările legislative rapid și să evităm erorile. Dacă până acum această activitate consuma timp și resurse, azi ne putem baza pe softul Lege5 pentru această sarcină. Având un motor de căutare performant, Lege5 procesează informația și oferă rezultate exacte la nivel de paragraf în câteva secunde. O performanță, dacă ținem cont de faptul că softul conţine o bază de date complexă: atât legislația românească și europeană, cât și jurisprudența românească și europeană. Lege5 a fost gândit pentru oameni activi și mobili. De aceea, am creat variante care se potrivesc oricărui dispozitiv şi stil de lucru. Click aici şi află mai multe.

Fara comentarii

Scrie un comentariu