23 Februarie, 2018

Legislaţie: Ordinul MFP nr. 1353/2013 de aplicare a prevederilor art. 64 alin. (3)-(17) din OG nr. 17/2013 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2013

Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 1.353/2013 de aplicare a prevederilor art. 64 alin. (3)-(17) din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2013 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2013, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 525 din 21.08.2013 (M.Of. nr. 525/2013).

În vigoare de la 21.08.2013

În baza prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 64 alin. (19) din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2013 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2013,

viceprim-ministrul, ministrul finanţelor publice, emite următorul ordin:

Art. 1. - Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor prevăzute la art. 64 alin. (1) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2013 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2013, repartizate de Ministerul Finanţelor Publice potrivit art. 2, se utilizează pe destinaţiile prevăzute la art. 64 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2013, potrivit normelor metodologice prevăzute în anexa nr. 1 sau anexa nr. 2, după caz.

Art. 2. – (1) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor prevăzute la art. 64 alin. (1) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2013 se repartizează pe judeţe şi municipiul Bucureşti de Ministerul Finanţelor Publice potrivit prevederilor art. 64 alin. (6) - (10) din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2013 şi ale normelor metodologice prevăzute în anexa nr. 3.

(2) Direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene/Administraţiile judeţene ale finanţelor publice repartizează sumele pe unităţi administrativ-teritoriale, potrivit prevederilor art. 64 alin. (6) - (10) din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2013 şi ale normelor metodologice prevăzute în anexa nr. 3.

(3) Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti/Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti repartizează sumele atât pentru bugetul local al municipiului Bucureşti, cât şi pentru bugetele locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, potrivit prevederilor art. 64alin. (6) - (10) din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2013 şi ale normelor metodologice prevăzute în anexa nr. 3.

1353Sursa foto: Lege5 Online

Art. 3. - Se aprobă următoarele formulare:

a) Cererea privind solicitarea de sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale din suma aprobată la art. 64 alin. (1) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2013 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2013, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 4;
b) Situaţia obligaţiilor de plată restante către furnizorii de bunuri, servicii şi lucrări şi către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale, potrivit prevederilor art. 64 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2013 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2013, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 5;
c) Acordul încheiat pentru stingerea obligaţiilor de plată/fiscale conform prevederilor art. 64 alin. (4) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2013 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2013, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 6;
d) Cererea privind solicitarea de repartizare a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2013, conform prevederilor art. 64 alin. (7) din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2013 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2013, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 7;
e) Cererea privind introducerea unui control de tip preventiv asupra operaţiunilor ordonatorilor principali de credite ai bugetelor locale efectuate în vederea utilizării sumelor alocate conform prevederilor art. 64 alin. (1) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2013 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2013, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 8.

Art. 4. - Anexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,
Daniel Chiţoiu

p. Ministrul delegat pentru buget,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat

Bucureşti, 14 august 2013.
Nr. 1.353.

ANEXA Nr. 1

Ordinul nr. 1353/2013 poate fi consultat integral pe Lege5.ro – noul serviciu online de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

comentarii

Fara comentarii

Scrie un comentariu