17 Ianuarie, 2018

Legislaţie: Ordinul MEN nr. 3.895/2013 privind repartizarea cifrei de şcolarizare pentru studii universitare de master în vederea admiterii în anul universitar 2013-2014

Ordinul nr. 3.895/2013 privind repartizarea cifrei de şcolarizare pentru studii universitare de master în vederea admiterii la studii în anul universitar 2013-2014, publicat în Monitorul Oficial nr. 367 din 20.06.2013 (M.Of. 367/2013).

În vigoare de la 20.06.2013

În conformitate cu prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările şi completările ulterioare,

în baza prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 133/2000 privind învăţământul universitar şi postuniversitar de stat cu taxă, peste locurile finanţate de la bugetul de stat, aprobată cu modificări prin Legea nr. 441/2001, cu modificările ulterioare,

în vederea punerii în aplicare a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 268/2013 privind aprobarea cifrelor de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar şi superior de stat în anul şcolar/universitar 2013-2014,

luând în considerare:

- cifrele de şcolarizare finanţate de la bugetul de stat în ultimii ani, fundamentate pe propunerile înaintate de conducerile instituţiilor de învăţământ superior de stat pe baza capacităţii lor de şcolarizare;

- propunerile universităţilor de stat şi numărul de locuri pentru şcolarizarea românilor de pretutindeni comunicate Direcţiei generale relaţii internaţionale şi europene,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 404/2006 privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de masterat şi al Hotărârii Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale,

ministrul educaţiei naţionale şi ministrul delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică emit prezentul ordin.

Art. 1. – (1) Cifra de şcolarizare pentru studii universitare de master organizate în regim de finanţare de la bugetul de stat, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 268/2013 privind aprobarea cifrelor de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar şi superior de stat în anul şcolar/universitar 2013-2014, este alocată de Ministerul Educaţiei Naţionale instituţiilor de învăţământ superior de stat, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Alocarea cifrei de şcolarizare pentru studii universitare de master, organizate în regim de finanţare de la bugetul de stat, se realizează având în vedere capacitatea de şcolarizare a domeniilor de studii universitare de master.

ps1
Art. 2. – (1) În vederea admiterii la studii universitare de master a românilor de pretutindeni se alocă instituţiilor de învăţământ superior de stat cifra de şcolarizare, conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Cifra de şcolarizare prevăzută în anexa nr. 2 se alocă luând în considerare propunerile universităţilor de stat şi numărul de locuri pentru şcolarizarea românilor de pretutindeni.

Art. 3. – (1) Cifra de şcolarizare prevăzută în anexa nr. 1 se repartizează de către universităţi pe domenii de studii universitare de master, astfel încât să fie stimulate domeniile prioritare şi domeniile de studii universitare de master performante.

(2) Cifra de şcolarizare prevăzută în anexa nr. 2 se repartizează de către universităţi pentru domeniile de studii care vor fi comunicate Direcţiei generale relaţii internaţionale şi europene.

Ordinul nr. 3.895/2013 poate fi consultat integral pe Lege5.ro – noul serviciu online de documentare legislativă realizat de Indaco Systems. Află totul despre Lege5 Online de AICI!

Fara comentarii

Scrie un comentariu