20 August, 2018

Legislaţie: Ordinul ANFP nr. 3415/2013 privind concursul de admitere la Programul de formare pentru înalţi funcţionari publici

Ordinul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 3415/2013 privind aprobarea numărului comisiilor de concurs şi al comisiei de soluţionare a contestaţiilor, a componenţei nominale a acestora, a tematicii pentru concurs, a calendarului de desfăşurare a concursului naţional de admitere la Programul de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici pentru anul 2013, precum şi a modalităţilor privind plata taxei de participare la program, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 651 din 23.10.2013 (M.Of. nr. 651/2013).

În vigoare de la 23.10.2013

Având în vedere prevederile:

- art. 6 alin. (1) lit. f) din Hotărârea Guvernului nr. 1.000/2006 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
art. 26 din Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea programului de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 832/2007, cu modificările şi completările ulterioare;
- Ordinului viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 3.106/2013 privind aprobarea cifrei anuale de şcolarizare şi cuantumului taxei de participare la Programul de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici pentru anul 2013,

în temeiul art. 21 alin. (2) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă numărul comisiilor de concurs şi comisia de soluţionare a contestaţiilor, precum şi componenţa nominală a acestora, conform anexei nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă tematica de concurs conform anexei nr. 2.

Art. 3. - Se aprobă calendarul de desfăşurare a concursului naţional de admitere la Programul de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici pentru anul 2013, conform anexei nr. 3.

Art. 4. - (1) Taxa de înscriere la concurs se achită direct la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici sau în contul RO55TREZ7005032XXX004226 deschis la Trezoreria Municipiului Bucureşti. Dovada achitării taxei constituie element obligatoriu pentru dosarul de admitere conform prevederilor art. 14. alin (1) lit. h) din Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea programului de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 832/2007, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Taxa de şcolarizare se achită integral, în termen de 15 zile lucrătoare de la data afişării rezultatelor finale. Taxa de şcolarizare se achită direct la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici sau în contul RO55TREZ7005032XXX004226 deschis la Trezoreria Municipiului Bucureşti.

Art. 5. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 6. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Preşedintele Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici,
Eugen Coifan

Bucureşti, 21 octombrie 2013.
Nr. 3.415.

Ordinul ANFP nr. 3415/2013 poate fi consultat integral în Lege5 Online – noul serviciu online de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

comentarii

Fara comentarii

Scrie un comentariu