24 Martie, 2018

Legislaţie: Ordinul ANFP nr. 22/2013 privind Programul de formare specializată pentru categoria înalţilor funcţionari publici

Ordinul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 22 din 7 ianuarie 2013 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 4.189/2012 privind aprobarea modalităţii de desfăşurare a Programului de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici pentru anul 2012, seria a II-a de admitere, publicat în Monitorul Oficial nr. 25 din 11 ianuarie 2013 (M.Of. 25/2013).

Având în vedere:

- prevederile art. 6 alin. (1) lit. f) din Hotărârea Guvernului nr. 1.000/2006 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile art. 26 din Regulamentul privind organizarea și desfășurarea programului de formare specializată pentru ocuparea unei funcții publice corespunzătoare categoriei înalților funcționari publici, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 832/2007, cu modificările și completările ulterioare;

- Ordinul ministrului administrației și internelor nr. 59/2012 privind aprobarea cifrei anuale de școlarizare, a numărului comisiilor de concurs și al comisiilor de soluționare a contestațiilor, a componenței nominale a acestora, a tematicii pentru concurs, a calendarului de desfășurare a concursului național de admitere la Programul de formare specializată pentru ocuparea unei funcții publice corespunzătoare categoriei înalților funcționari publici pentru anul 2012, precum și a modalităților privind plata taxei de participare la program, cu modificările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 21 alin. (2) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 12 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.000/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

președintele Agenției Naționale a Funcționarilor Publici emite prezentul ordin.

Art. I. -

Ordinul președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr. 4.189/2012 privind aprobarea modalității de desfășurare a Programului de formare specializată pentru ocuparea unei funcții publice corespunzătoare categoriei înalților funcționari publici pentru anul 2012, seria a II-a de admitere, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 712 din 18 octombrie 2012, se modifică după cum urmează:

1. Titlul ordinului va avea următorul cuprins:

“ORDIN

privind aprobarea modalității de desfășurare a Programului de formare specializată pentru ocuparea unei funcții publice corespunzătoare categoriei înalților funcționari publici pentru anul 2012, seriile a II-a și a III-a de admitere”

2. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

“Art. 1. -

Se aprobă modalitatea de desfășurare a Programului de formare specializată pentru ocuparea unei funcții publice corespunzătoare categoriei înalților funcționari publici pentru anul 2012, seriile a II-a și a III-a de admitere, conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.”

3. Titlul anexei va avea următorul cuprins:

“MODALITATEA DE DESFĂȘURARE

a Programului de formare specializată pentru ocuparea unei funcții publice corespunzătoare categoriei înalților funcționari publici pentru anul 2012, seriile a II-a și a III-a de admitere”

Art. II. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

București, 7 ianuarie 2013.

Nr. 22.

Despre autor  ⁄ Lege5

Ca profesioniști, cu toții ne dorim să identificăm modificările legislative rapid și să evităm erorile. Dacă până acum această activitate consuma timp și resurse, azi ne putem baza pe softul Lege5 pentru această sarcină. Având un motor de căutare performant, Lege5 procesează informația și oferă rezultate exacte la nivel de paragraf în câteva secunde. O performanță, dacă ținem cont de faptul că softul conţine o bază de date complexă: atât legislația românească și europeană, cât și jurisprudența românească și europeană. Lege5 a fost gândit pentru oameni activi și mobili. De aceea, am creat variante care se potrivesc oricărui dispozitiv şi stil de lucru. Click aici şi află mai multe.

Fara comentarii

Scrie un comentariu