17 Februarie, 2018

Legislaţie: Ordinul ANAF nr. 184/2013 privind modificarea modelului şi conţinutului unor formulare fiscale

Ordinul ANAF nr. 184/2013 privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 52/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 101 din 20.02.2013 (M.Of. 101/2013).

Intrat în vigoare la: 20 februarie 2013

În temeiul prevederilor:

- art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 5 alin. (4) , art. 71 alin. (3) şi art. 81 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 228 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. I. –

Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 52/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 72 din 30 ianuarie 2012, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

2 1. La anexa nr. 1, formularul 220 “Declaraţie privind venitul estimat/norma de venit”, cod 14.13.01.13/3p se modifică şi se înlocuieşte cu formularul prevăzut în anexa nr. 1.

2 2. La anexa nr. 1, formularul 223 “Declaraţie privind veniturile estimate pentru asocierile fără personalitate juridică şi entităţi supuse regimului transparenţei fiscale”, cod 14.13.01.13/1i se modifică şi se înlocuieşte cu formularul prevăzut în anexa nr. 2.

1 3. La anexa nr. 2, Instrucţiunile de completare a formularului 220 “Declaraţie privind venitul estimat/norma de venit”, cod 14.13.01.13/3p, se modifică şi se înlocuiesc cu instrucţiunile prevăzute în anexa nr. 3.

1 1 4. La anexa nr. 2, Instrucţiunile de completare a formularului 223 “Declaraţie privind veniturile estimate pentru asocierile fără personalitate juridică şi entităţile supuse regimului transparenţei fiscale”, cod 14.13.01.13/1i, se modifică şi se înlocuiesc cu instrucţiunile prevăzute în anexa nr. 4.

Art. II. –

Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. III. –

Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcţia generală de tehnologia informaţiei, precum şi direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. IV. –

Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Preşedintele Agenţiei Naţionale de

Administrare Fiscală

Şerban Pop

Bucureşti, 13 februarie 2013.

Nr. 184.

Consultă noile modele ale formularelor 220 şi 223! Click aici!

Despre autor  ⁄ Lege5

Ca profesioniști, cu toții ne dorim să identificăm modificările legislative rapid și să evităm erorile. Dacă până acum această activitate consuma timp și resurse, azi ne putem baza pe softul Lege5 pentru această sarcină. Având un motor de căutare performant, Lege5 procesează informația și oferă rezultate exacte la nivel de paragraf în câteva secunde. O performanță, dacă ținem cont de faptul că softul conţine o bază de date complexă: atât legislația românească și europeană, cât și jurisprudența românească și europeană. Lege5 a fost gândit pentru oameni activi și mobili. De aceea, am creat variante care se potrivesc oricărui dispozitiv şi stil de lucru. Click aici şi află mai multe.

Fara comentarii

Scrie un comentariu