25 Februarie, 2018

Legislaţie: OpANAF nr. 1023/2013 privind modelul şi conţinutul unor documente şi formulare utilizate în inspecţia fiscală

Ordinul preşedintelui ANAF nr. 1.023/2013 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.415/2009 privind aprobarea modelului şi conţinutului unor documente şi formulare utilizate în activitatea de inspecţie fiscală la persoane fizice, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 504 din 09.08.2013 (M.Of. nr. 504/2013).

În vigoare de la 09.08.2013

În baza prevederilor art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul dispoziţiilor art. 86 alin. (1), ale art. 109 alin. (3) şi ale art. 228 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

1023
Art. I. - Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.415/2009 privind aprobarea modelului şi conţinutului unor documente şi formulare utilizate în activitatea de inspecţie fiscală la persoane fizice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 591 din 26 august 2009, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 3 se abrogă.

2. Articolul 4 va avea următorul cuprins:

Art. 4. – Pentru obligaţiile fiscale constatate şi stabilite suplimentar, prin acţiuni de inspecţie fiscală, la persoane fizice care realizează venituri impozabile din activităţi economice nedeclarate, organele de inspecţie fiscală au competenţa de a emite decizia de impunere.”

3. Anexele nr. 3a)3b)4a)4b)5a) şi 5b) se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 12345 şi 6.

Art. II. - Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,
Gelu-Ştefan Diaconu

Bucureşti, 29 iulie 2013.
Nr. 1.023.

ANEXA Nr. 1
[Anexa nr. 3a) la Ordinul nr. 1.415/2009]

OpANAF nr. 1023/2013 poate fi consultat integral pe Lege5.ro – noul serviciu online de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

comentarii

Fara comentarii

Scrie un comentariu