18 Februarie, 2018

Legislaţie: Legea nr. 202 (r2)/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României

Legea nr. 202 (r2)/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României, republicarea 2 în Monitorul Oficial, Partea I nr. 206 din 11.04.2013 (M.Of. 206/2013).

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

Art. 1. -

Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi de alte acte normative.

Art. 2. -

Editorul Monitorului Oficial al României este Guvernul României.

Art. 3. -

(1) Editarea Monitorului Oficial al României constituie un serviciu public asigurat de către Regia Autonomă “Monitorul Oficial”, care funcţionează sub autoritatea Guvernului României, exercitată prin Secretariatul General al Guvernului.

(2) Imaginea şi formatul, consacrate, ale publicaţiei “Monitorul Oficial al României” cuprinse în anexa la prezenta lege sunt protejate de lege.

monitor1
Sursa foto: Lege5.ro

CAPITOLUL II

Structura Monitorului Oficial al României

Art. 4. -

Monitorul Oficial al României cuprinde 7 părţi, structurate în funcţie de natura actelor supuse publicării.

Art. 5. -

În Partea I se publică următoarele categorii de acte:

A. actele juridice ale Parlamentului:

a) legile, hotărârile şi moţiunile;

b) hotărârile şi moţiunile celor două Camere ale Parlamentului;

B. actele cu caracter politic ale Parlamentului şi ale celor două Camere;

C. actele birourilor permanente ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, potrivit legii;

D. decizii ale preşedinţilor Camerei Deputaţilor şi Senatului;

E. actele Preşedintelui României:

a) decretele;

b) mesajele şi alte acte adresate Parlamentului;

F. actele Guvernului:

a) hotărârile, cu excepţia celor care au caracter militar;

b) ordonanţele emise în temeiul unei legi speciale de abilitare;

c) ordonanţele de urgenţă;

d) declaraţiile de politică generală şi alte asemenea declaraţii;

G. deciziile prim-ministrului, potrivit legii;

H. actele normative ale organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale din subordinea Guvernului, potrivit competenţei lor stabilite prin lege, adoptate în vederea organizării executării legii;

I. actele normative adoptate de autorităţile administrative autonome şi de alte autorităţi publice, potrivit competenţei lor conferite prin lege, în vederea organizării executării legii;

J. deciziile, hotărârile şi avizele Curţii Constituţionale;

K. acte ale plenului Consiliului Superior al Magistraturii, potrivit legii;

L. deciziile pronunţate de Secţiile Unite ale Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, ca urmare a soluţionării recursurilor în interesul legii;

M. deciziile şi hotărârile Curţii Europene a Drepturilor Omului, pronunţate în cazurile în care statul român are calitatea de pârât;

N. actele normative adoptate de persoane juridice – altele decât autorităţile publice – care au fost abilitate prin lege să asigure executarea unor legi;

O. alte acte care, potrivit unor dispoziţii legale, se publică în Partea I a Monitorului Oficial al României.

Art. 6. -

În Partea a II-a se publică:

A. stenogramele şedinţelor Camerei Deputaţilor şi Senatului;

B. stenogramele şedinţelor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului;

C. sintezele lucrărilor comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor şi Senatului;

D. rapoartele şi dările de seamă prezentate Parlamentului de către autorităţile publice, potrivit Constituţiei sau altor legi, după dezbaterea acestora de către Parlament;

E. întrebări adresate de deputaţi, respectiv de senatori Guvernului, miniştrilor sau altor conducători ai organelor administraţiei publice la care nu s-a răspuns;

F. alte acte prevăzute de lege.

Art. 7. -

În Partea a III-a se publică, în temeiul unor dispoziţii legale, acte juridice, înscrisuri, comunicări, anunţuri şi altele asemenea.

Art. 8. -

În Partea a IV-a se publică, în temeiul unor dispoziţii legale, acte juridice referitoare la operatori economici şi la alte categorii de persoane juridice, precum şi alte acte stabilite prin dispoziţii legale.

Art. 9. -

În Partea a V-a se publică contractul colectiv de muncă încheiat la nivel naţional şi de ramură, convenţiile şi recomandările Organizaţiei Internaţionale a Muncii, precum şi alte acte stabilite prin dispoziţii legale.

Forma integrală a Legii nr. 202 (r2)/1998 poate fi consultată pe Lege5.ro, noul soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Despre autor  ⁄ Lege5

Ca profesioniști, cu toții ne dorim să identificăm modificările legislative rapid și să evităm erorile. Dacă până acum această activitate consuma timp și resurse, azi ne putem baza pe softul Lege5 pentru această sarcină. Având un motor de căutare performant, Lege5 procesează informația și oferă rezultate exacte la nivel de paragraf în câteva secunde. O performanță, dacă ținem cont de faptul că softul conţine o bază de date complexă: atât legislația românească și europeană, cât și jurisprudența românească și europeană. Lege5 a fost gândit pentru oameni activi și mobili. De aceea, am creat variante care se potrivesc oricărui dispozitiv şi stil de lucru. Click aici şi află mai multe.

Fara comentarii

Scrie un comentariu