15 Iulie, 2018

Legislaţie: Instrucţiuni CNVM nr. 1/2013 privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale

Instrucţiunile Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 1 din 16 ianuarie 2013 de modificare şi completare a Instrucţiunii nr. 2/2007 privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale de către entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, aprobată prin Ordinul CNVM nr. 30/2007, publicate în Monitorul Oficial nr. 43 din 19 ianuarie 2013 (M.Of. 43/2013).

Art. I. -

Instrucțiunea nr. 2/2007 privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale de către entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, aprobată prin Ordinul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 30/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 220 din 30 martie 2007, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 3, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

“(11) Entitățile autorizate de C.N.V.M. ce au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, în conformitate cu prevederile legale aplicabile, vor întocmi situațiile financiare anuale pentru exercițiul financiar ales, cu respectarea prevederilor prezenței instrucțiuni.”

2. În cadrul anexelor nr. 1-3, expresia “31 decembrie…” se elimină.

3. În anexele nr. 1 și 2, formularul “Date informative” (cod 30) se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezenta instrucțiune.

4. În anexa nr. 4, corelațiile cu privire la formularul “Date informative” (cod 30) vor avea următorul cuprins:

“Rd. 01 + 02 = 1

(col. 1)

Totaluri pe orizontală:
col. 1 = col. 2 + 3

(se repetă de la
rd. 03 la 22)

Totaluri pe verticala:
Rd. 03 = rd. 04 + 08 + 14 la 18 + 22

(col. 1, 2 şi 3)

Rd. 04 = rd. 05 la 07

(col. 1, 2 şi 3)

Rd. 08 = rd. 09 la 13

(col. 1, 2 şi 3)

Rd. 18 = rd. 19 la 21

(col. 1, 2 şi 3)

Rd. 45 = rd. 46 la 48

(col. 1 şi 2)

Rd. 51 = rd. 52 + 61

(col. 1 şi 2)

Rd. 52 = rd. 53 la 60

(col. 1 şi 2)

Rd. 61 = rd. 62 + 63

(col. 1 şi 2)

Rd. 67 = rd. 68 la 72

(col. 1 şi 2)

Rd. 79 = rd. 80 la 88

(col. 1 şi 2)

Rd. 90 = rd. 91 + 92

(col. 1 şi 2)

Rd. 93 = rd. 94 + 96

(col. 1 şi 2)

Rd. 98 = rd. 99 + 100

(col. 1 şi 2)

Rd. 102 = rd. 103 + 104

(col. 1 şi 2)

Rd. 105 = rd. 106 + 107

(col. 1 şi 2)

Rd. 108 = rd. 109 + 110

(col. 1 şi 2)

Rd. 111 = rd. 112 + 113

(col. 1 şi 2)

Rd. 114 = rd. 115 + 116

(col. 1 şi 2)

Rd. 117 = rd. 118 + 119

(col. 1 şi 2)

Rd. 120 = rd. 121 + 122

(col. 1 şi 2)

Rd. 123 = rd. 124 + 125

(col. 1 şi 2)

Rd. 126 = rd. 127 + 128

(col. 1 şi 2)

Rd. 129 = rd. 130 + 131

(col. 1 şi 2)

Rd. 133 = rd. 134 + 135

(col. 1 şi 2)

Rd. 139 = rd. 140 la 143

(col. 1 şi 2)

Rd. 152 = rd. 153 la 156

(col. 1 şi 2)

Rd. 157 = rd. 158 + 161 la 164

(col. 1 şi 2)”

Art. II. -

Prezenta instrucţiune intră în vigoare la data publicării acesteia şi a ordinului de aprobare în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi se publică în Buletinul C.N.V.M., precum şi pe site-ul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare (www.cnvmr.ro).

Preşedintele Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare,
Eugenia Carmen Negoiţă

ANEXA

DATE INFORMATIVE
la data de ……

30

I. Date privind rezultatul înregistrat

Nr. rd.

Nr. unităţi

Sume

A

B

1

2

Unităţi care au înregistrat profit

01

Unităţi care au înregistrat pierdere

02

II. Date privind plăţile restante

Nr. rd.

Total
col. 2+3

Din care:

Pentru activitatea curentă

Pentru activitatea de investiţii

A

B

1

2

3

Plăţi restante – total (rd. 04 + 08 + 14 la 18 + 22), din care:

03

Furnizori restanţi – total (rd. 05 la 07), din care:

04

- peste 30 de zile

05

- peste 90 de zile

06

- peste un an

07

Obligaţii restante faţă de bugetul asigurarilor sociale – total (rd. 09 la 13), din care:

08

- contribuţii pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariaţi şi alte persoane asimilate

09

- contribuţii pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate

10

- contribuţia pentru pensia suplimentară

11

- contribuţii pentru bugetul asigurărilor pentru şomaj

12

- alte datorii sociale

13

Consultă integral instrucţiunile! Click aici!

Despre autor  ⁄ Lege5

Ca profesioniști, cu toții ne dorim să identificăm modificările legislative rapid și să evităm erorile. Dacă până acum această activitate consuma timp și resurse, azi ne putem baza pe softul Lege5 pentru această sarcină. Având un motor de căutare performant, Lege5 procesează informația și oferă rezultate exacte la nivel de paragraf în câteva secunde. O performanță, dacă ținem cont de faptul că softul conţine o bază de date complexă: atât legislația românească și europeană, cât și jurisprudența românească și europeană. Lege5 a fost gândit pentru oameni activi și mobili. De aceea, am creat variante care se potrivesc oricărui dispozitiv şi stil de lucru. Click aici şi află mai multe.

Fara comentarii

Scrie un comentariu