21 August, 2017

Legislaţie: Hotărârea nr. 9/2013 privind susţinerea examenului de atribuire a calităţii de consultant fiscal – sesiunea octombrie 2013

Hotărârea Camerei Consultanţilor Fiscali nr. 9/2013 privind susţinerea examenului de atribuire a calităţii de consultant fiscal – sesiunea octombrie 2013, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 539 din 26.08.2013 (M.Of. nr. 539/2013).

În vigoare de la 26.08.2013

În baza prevederilor Regulamentului pentru organizarea examenului de atribuire a calităţii de consultant fiscal, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali nr. 4/2007, cu completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 11 lit. a1) din Ordonanţa Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală, aprobată cu modificări prin Legea nr. 198/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul superior al Camerei Consultanţilor Fiscali, întrunit în şedinţa din 9 august 2013, hotărăşte:

Art. 1. – (1) Examenul de atribuire a calităţii de consultant fiscal va avea loc în municipiul Bucureşti la data de 5 octombrie 2013.

(2) Locul de desfăşurare a examenului se va publica pe site-ul Camerei Consultanţilor Fiscali până la data de 30 septembrie 2013.

Art. 2. - Examenul prevăzut la art. 1 va fi susţinut din tematica şi bibliografia pentru examen, prevăzute în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, şi va consta într-o probă scrisă sub formă de test-grilă.

Art. 3. – (1) Înscrierile la examenul prevăzut la art. 1 se fac în perioada 2 septembrie 2013-23 septembrie 2013 pe site-ul www.cameraconsultantilorfiscali.ro şi dosarele se transmit, în aceeaşi perioadă, prin servicii poştale cu confirmare de primire sau direct, pe adresa str. Alecu Russo nr. 13-19, et. 4, ap. 9, sectorul 2, municipiul Bucureşti.

(2) Dosarul de înscriere va conţine cererea de înscriere la examen, prevăzută în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, şi documentele corespunzătoare prevăzute la art. 5 alin. (2) din Regulamentul pentru organizarea examenului de atribuire a calităţii de consultant fiscal, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali nr. 4/2007, cu completările ulterioare.

H9Sursa foto: Lege5 Online

Art. 4. - Direcţia de învăţământ şi Secretariatul general vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Preşedintele Camerei Consultanţilor Fiscali,
Ion-Toni Teau

Bucureşti, 14 august 2013.
Nr. 9.

ANEXA Nr. 1

1. Noţiuni de drept comercial şi drept civil:
- constituirea şi funcţionarea societăţilor;
- reorganizări, fuziuni, divizări şi lichidări;
- profesionişti;
- exploatarea întreprinderii.

2. Noţiuni generale privind finanţele publice şi principiile generale ale fiscalităţii:
- cadrul general şi procedurile privind formarea, administrarea, angajarea şi utilizarea fondurilor publice, precum şi responsabilităţile instituţiilor publice implicate în procesul bugetar;
- principiile generale ale fiscalităţii.

Hotărârea CCF nr. 9/2013 poate fi consultată integral pe Lege5.ro – noul serviciu online de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

comentarii

Fara comentarii

Scrie un comentariu