17 Februarie, 2018

Legislaţie: Hotărârea nr. 75/2013 pentru aprobarea Regulamentului privind metodologia de aplicare a apostilei / supralegalizării pe actele notariale

Hotărârea Uniunii Naţionale a Notarilor Publici nr. 75/2013 pentru aprobarea Regulamentului privind metodologia de aplicare a apostilei sau a supralegalizării de către Camerele Notarilor Publici pe actele notariale, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 531 din 22.08.2013 (M.Of. nr. 531/2013).

În vigoare de la 22.08.2013

Analizând proiectul Regulamentului privind metodologia de aplicare a apostilei sau a supralegalizării de către Camerele Notarilor Publici pe actele notariale, proiect care a fost înaintat membrilor Consiliului Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România prin Adresa nr. 1.814/2013,

ţinând seama de faptul că Regulamentul de aplicare a Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.333/C/2013, s-a publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 479 din 1 august 2013,

în conformitate cu reglementările cuprinse în cap. V secţiunea 8-a “Procedura apostilei şi supralegalizării actelor notariale” din Legea notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, republicată, cu modificările ulterioare,

văzând şi dispoziţiile art. 165 din Legea nr. 36/1995, republicată, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 20 alin. 3 din Statutul Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România, republicat,

Consiliul Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul privind metodologia de aplicare a apostilei sau a supralegalizării de către Camerele Notarilor Publici pe actele notariale, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. – (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data publicării.

(2) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România nr. 349/2010*), cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.

*) Hotărârea Consiliului Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România nr. 349/2010 nu a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.

75Sursa foto: Lege5 Online

Art. 3. - Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa Camerelor Notarilor Publici, în vederea îndeplinirii obligaţiilor ce le revin.

Art. 4. - Compartimentele de specialitate din cadrul Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România vor urmări ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Preşedintele Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România,
Dumitru Viorel Mănescu

Bucureşti, 6 august 2013.
Nr. 75.

ANEXĂ

Hotărârea nr. 75/2013 poate fi consultată integral pe Lege5.ro – noul serviciu online de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Fara comentarii

Scrie un comentariu