25 Februarie, 2018

Legislaţie: Hotărârea nr. 56/2013 privind constituirea Comisiei speciale pentru avizarea Proiectului de lege privind exploatarea minereurilor din Roşia Montană

Hotărârea Parlamentului României nr. 56/2013 privind constituirea Comisiei speciale comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru avizarea Proiectului de lege privind unele măsuri aferente exploatării minereurilor auro-argentifere din perimetrul Roşia Montană şi stimularea şi facilitarea dezvoltării activităţilor miniere în România, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 588 din 17.09.2013 (M.Of. nr. 588/2013).

În vigoare de la 17.09.2013

În temeiul prevederilor art. 64 alin. (4) din Constituţia României, republicată, şi ale art. 8-10 din Regulamentul activităţilor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, aprobat prin Hotărârea Parlamentului României nr. 4/1992, republicat,

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Se constituie Comisia specială comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru avizarea Proiectului de lege privind unele măsuri aferente exploatării minereurilor auro-argentifere din perimetrul Roşia Montană şi stimularea şi facilitarea dezvoltării activităţilor miniere în România, cu următoarele obiective:

a) examinarea Proiectului de lege privind unele măsuri aferente exploatării minereurilor auro-argentifere din perimetrul Roşia Montană şi stimularea şi facilitarea dezvoltării activităţilor miniere în România, iniţiat de Guvernul României, precum şi a amendamentelor depuse de Guvern, deputaţi şi senatori. Amendamentele pot fi transmise până la data de 1 octombrie 2013;

b) întocmirea raportului în vederea dezbaterii şi adoptării proiectului de lege în plenul fiecărei Camere a Parlamentului.

Art. 2. – (1) Comisia specială comună prevăzută la art. 1, denumită în continuare Comisia, este formată din 21 de membri desemnaţi de grupurile parlamentare, cu respectarea configuraţiei politice a Parlamentului.

(2) Componenţa nominală şi conducerea Comisiei sunt prezentate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(3) Procedura de lucru, de desfăşurare a dezbaterilor şi de luare a deciziilor Comisiei sunt similare cu cele ale comisiilor permanente din cadrul Camerei Deputaţilor şi Senatului.

Art. 3. - În condiţiile în care unul dintre membrii Comisiei se află în imposibilitatea de a participa la lucrări, grupul parlamentar care l-a propus poate desemna un înlocuitor.

Art. 4. - Convocarea şedinţelor Comisiei se face cu cel puţin o zi înainte de către preşedintele acesteia sau de către vicepreşedintele desemnat de preşedinte să îl înlocuiască.

Art. 5. – (1) Pentru ca şedinţele Comisiei să se desfăşoare regulamentar este necesară participarea majorităţii membrilor care o compun.

(2) Hotărârile Comisiei se adoptă cu votul majorităţii membrilor prezenţi ai acesteia.

Art. 6. – (1) Şedinţele Comisiei sunt publice, cu excepţia cazurilor în care plenul acesteia decide altfel prin votul majorităţii membrilor prezenţi. Accesul şi condiţiile de participare a invitaţilor, precum şi a reprezentanţilor mijloacelor de informare în masă sunt stabilite de plenul Comisiei.

(2) Comisia poate invita să participe la lucrări persoane interesate, reprezentanţi ai unor organizaţii neguvernamentale şi specialişti din partea unor autorităţi publice sau a altor instituţii specializate care pot să îşi prezinte opiniile cu privire la proiectul de lege, în condiţiile regulamentare.

Art. 7. - Pentru clarificarea unor împrejurări sau stări de fapt la care se referă proiectul de lege, Comisia poate să efectueze deplasări la faţa locului, unde îşi poate extinde activitatea de informare asupra obiectivelor şi scopului proiectului de lege.

Hotărârea nr. 56/2013 poate fi consultată integral pe Lege5.ro – noul serviciu online de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

comentarii

Fara comentarii

Scrie un comentariu