25 Februarie, 2018

Legislaţie: Hotărârea CSM nr. 873/2013 pentru modificarea Regulamentului privind concursul de promovare în funcţia de judecător la ÎCCJ

Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 873/2013 pentru modificarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului de promovare în funcţia de judecător la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 74/2012, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 581 din 12.09.2013 (M.Of. nr. 581/2013).

În vigoare de la 12.09.2013

Având în vedere dispoziţiile art. 38 alin. (1) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare, ale art. 52-527 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul dispoziţiilor art. 133 alin. (5) şi (7) din Constituţia României, republicată, ale art. 23 alin. (1) din Legea nr. 317/2004, republicată, cu modificările ulterioare,

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii hotărăşte:

Art. I. - Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului de promovare în funcţia de judecător la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 74/2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 112 din 13 februarie 2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- La articolul 26alineatul (2) va avea următorul cuprins:

(2) Membrii Consiliului Superior al Magistraturii primesc pentru fiecare candidat câte o fişă de evaluare nominală, pe care se notează fiecare criteriu cu puncte situate între 1 şi maximul punctajului alocat, respectiv 4 puncte. Fişele de evaluare cuprind, de asemenea, numele membrului Consiliului Superior al Magistraturii care a efectuat notarea şi semnătura acestuia.”

Art. II. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii,
procuror Oana Andrea Schmidt-Hăineală

Bucureşti, 20 august 2013.
Nr. 873.

Hotărârea CSM nr. 873/2013 poate fi consultată şi pe Lege5.ro – noul serviciu online de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Fara comentarii

Scrie un comentariu