24 Februarie, 2018

Legislaţie: Hotărârea CSM nr. 49/2013 pentru completarea Regulamentului Institutului Naţional al Magistraturii

Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 49/2013 pentru completarea Regulamentului Institutului Naţional al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 127/2007, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 104 din 21.02.2013 (M.Of. 104/2013).

Intrat în vigoare la: 21 februarie 2013

Având în vedere dispoziţiile art. 38 alin. (1) şi art. 23 alin. (1) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, şi ale art. 4 din Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 133 alin. (5) şi (7) din Constituţia României, republicată, şi ale art. 106 lit. b) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată,

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii hotărăşte:

Art. I.Regulamentul Institutului Naţional al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 127/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 193 din 21 martie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:

- După articolul 77 se introduce un nou articol, articolul 78, cu următorul cuprins:

Art. 78. – Ştergerea de pe pagina de internet a Institutului Naţional al Magistraturii a informaţiilor ce conţin date cu caracter personal referitoare la candidaţii la concursurile/examenele organizate de Consiliul Superior al Magistraturii, prin Institutul Naţional al Magistraturii, se realizează din dispoziţia directorului Institutului Naţional al Magistraturii, după împlinirea termenului de un an de la validarea rezultatelor examenului/concursului, şi se aduce la cunoştinţa Consiliului Superior al Magistraturii şi a celorlalte instituţii care deţin astfel de evidenţe.”

Art. II. – Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii,

judecător Alina Nicoleta Ghica

Bucureşti, 23 ianuarie 2013.

Nr. 49.

Despre autor  ⁄ Lege5

Ca profesioniști, cu toții ne dorim să identificăm modificările legislative rapid și să evităm erorile. Dacă până acum această activitate consuma timp și resurse, azi ne putem baza pe softul Lege5 pentru această sarcină. Având un motor de căutare performant, Lege5 procesează informația și oferă rezultate exacte la nivel de paragraf în câteva secunde. O performanță, dacă ținem cont de faptul că softul conţine o bază de date complexă: atât legislația românească și europeană, cât și jurisprudența românească și europeană. Lege5 a fost gândit pentru oameni activi și mobili. De aceea, am creat variante care se potrivesc oricărui dispozitiv şi stil de lucru. Click aici şi află mai multe.

Fara comentarii

Scrie un comentariu