21 Ianuarie, 2018

Legislaţie: Hotărârea CSM nr. 1080/2013 pentru modificarea Regulamentului de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti

Hotărârea nr. 1080/2013 a Consiliului Superior al Magistraturii pentru modificarea şi completarea Regulamentului de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/2005, publicată în Monitorul Oficial nr. 684 din 7.11.2013 (M.Of. 684/2013).

Având în vedere dispoziţiile art. 38 alin. (1) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare, şi ale art. 139 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul dispoziţiilor art. 133 alin. (5) şi (7) din Constituţia României, republicată, şi ale art. 23 alin. (1) din Legea nr. 317/2004, republicată, cu modificările ulterioare,

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii hotărăşte:

Art. I. -

Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 958 din 28 octombrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. După articolul 34 se introduce un nou paragraf, paragraful 9, care va conţine un nou articol, articolul 341, cu următorul cuprins:

” §.9. Judecătorii cu atribuţii privind activitatea de notificare sau comunicare în statele membre a actelor judiciare şi extrajudiciare în materie civilă sau comercială

Art. 341. -

(1) Judecătorii desemnaţi de preşedinţii instanţelor pentru realizarea activităţii de notificare sau comunicare în statele membre a actelor judiciare şi extrajudiciare în materie civilă sau comercială soluţionează cererile având acest obiect.

(2) Pentru exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1), judecătorii desemnaţi pot lua legătura cu membrii Reţelei Europene de Cooperare Judiciară.”

2. La articolul 53 alineatul (1), după litera v) se introduce o nouă literă, litera x), cu următorul cuprins:

” x) ţine registrul privind persoanele ocrotite.”

3. La articolul 88, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

” (1) Programul de lucru al instanţelor este de 8 ore zilnic, timp de 5 zile pe săptămână; programul începe de regulă la ora 8,00 şi se încheie la ora 16,00. Programul de lucru al judecătorului este flexibil şi poate să difere de programul de lucru al instanţei. Judecătorul este obligat să fie prezent la ora stabilită pentru şedinţele de judecată şi la alte activităţi în care este planificat sau pe care şi le-a stabilit.”

4. La articolul 99, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:

” (5) Repunerea pe rol a cauzei după suspendare, pentru continuarea judecăţii, pentru perimare sau pentru pronunţarea hotărârii ca urmare a încheierii acordului de mediere, se va realiza de completul iniţial învestit cu soluţionarea cauzei, dacă judecătorul care a compus completul respectiv îşi desfăşoară activitatea şi la data apariţiei acestor situaţii în cadrul secţiei sau, după caz, al instanţei. În cazul în care suspendarea cauzei a fost dispusă de un alt judecător decât cel din compunerea completului iniţial învestit, ca urmare a absenţei temporare a acestuia, la repunerea pe rol cauza va fi repartizată judecătorului iniţial învestit, indiferent de numărul completului în care funcţionează la data respectivă.”

[...]

Hotărârea CSM nr. 1080/2013 poate fi consultată integral în Lege5 Online – noul serviciu de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Despre autor  ⁄ Lege5

Ca profesioniști, cu toții ne dorim să identificăm modificările legislative rapid și să evităm erorile. Dacă până acum această activitate consuma timp și resurse, azi ne putem baza pe softul Lege5 pentru această sarcină. Având un motor de căutare performant, Lege5 procesează informația și oferă rezultate exacte la nivel de paragraf în câteva secunde. O performanță, dacă ținem cont de faptul că softul conţine o bază de date complexă: atât legislația românească și europeană, cât și jurisprudența românească și europeană. Lege5 a fost gândit pentru oameni activi și mobili. De aceea, am creat variante care se potrivesc oricărui dispozitiv şi stil de lucru. Click aici şi află mai multe.

Fara comentarii

Scrie un comentariu