21 August, 2019

Legislaţie: Hotărârea CCF nr. 5/2013 pentru modificarea Regulamentului de autorizare a consultanţilor fiscali persoane străine

Hotărârea CCF nr. 5/2013 privind modificarea Regulamentului pentru autorizarea consultanţilor fiscali persoane străine, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali nr. 9/2008, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 188 din 03.04.2013 (M.Of. 188/2013).

În vigoare de la 03.04.2013

Luând în considerare recomandarea Comisiei Europene referitoare la asigurarea unei conformităţi depline a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, cu dispoziţiile Directivei 2006/123/CE privind serviciile în cadrul pieţei interne şi ale Directivei 2005/36/CE privind recunoaşterea calificărilor profesionale,

în baza prevederilor art. 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 36 alin. (1) lit. e) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Camerei Consultanţilor Fiscali, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali nr. 6/2012,

Consiliul superior al Camerei Consultanţilor Fiscali, întrunit în şedinţa din 28 martie 2013, hotărăşte:

Art. I. -

Regulamentul pentru autorizarea consultanţilor fiscali persoane străine, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali nr. 9/2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 87 din 4 februarie 2008, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 14, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

” Art. 14. -

(1) În situaţia în care în urma evaluării candidatului Comisia de evaluare constată diferenţe teoretice şi practice semnificative între nivelul de formare profesională a candidatului şi cerinţele de competenţă profesională stabilite prin actele normative româneşti, aceasta informează candidatul că poate opta pentru susţinerea unei probe de aptitudini sau pentru urmarea unui stagiu de adaptare.”

2. 1 La articolul 22, alineatul (3) se abrogă.

ccf1
Sursa foto: Lege5.ro

Art. II. -

Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Preşedintele Camerei Consultanţilor Fiscali,

Ion-Toni Teau

Bucureşti, 28 martie 2013.

Nr. 5.

Hotărârea CCF nr. 5/2013 poate fi consultată integral şi gratuit pe www.Lege5.ronoul soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Despre autor  ⁄ Elena Hogaş

Elena Hogaş este redactor la Legestart.ro. Este absolventă a Facultăţii de Comunicare şi Relaţii Publice (SNSPA).

Fara comentarii

Scrie un comentariu