23 Februarie, 2018

Legislaţie: Hotărârea 2/2013 privind aprobarea Registrului public al auditorilor financiari din România

Hotărârea Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 2/2013 privind aprobarea Registrului public al auditorilor financiari din România, publicată în Monitorul Oficial nr. 59 din 28.01.2013.

Act normativ intrat în vigoare în data de 28.01.2013

Având în vedere Procesul-verbal nr. 230 din 15 ianuarie 2013 privind consultarea electronică a membrilor Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România,

în temeiul prevederilor:

- art. 6 alin. (3) şi art. 29 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 69 alin. (2) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Camerei Auditorilor Financiari din România, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 433/2011;

- art. 22 din Normele privind atribuirea calităţii de membru, înscrierea, evidenţa, retragerea şi suspendarea persoanelor fizice şi autorizarea, înscrierea, evidenţa, retragerea şi suspendarea persoanelor juridice în şi din Registrul public al auditorilor financiari, aprobate prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 16/2012,

Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din România h o t ă r ă ş t e:

Art. 1. -

Se aprobă Registrul public al auditorilor financiari din România, conform anexei*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

___________

*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 59 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

Art. 2. -

Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. -

Prezenta hotărâre se comunică spre informare Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile.

Preşedintele Camerei Auditorilor Financiari din România,

Horia Neamţu

Bucureşti, 15 ianuarie 2013.

Nr. 2.

Despre autor  ⁄ Lege5

Ca profesioniști, cu toții ne dorim să identificăm modificările legislative rapid și să evităm erorile. Dacă până acum această activitate consuma timp și resurse, azi ne putem baza pe softul Lege5 pentru această sarcină. Având un motor de căutare performant, Lege5 procesează informația și oferă rezultate exacte la nivel de paragraf în câteva secunde. O performanță, dacă ținem cont de faptul că softul conţine o bază de date complexă: atât legislația românească și europeană, cât și jurisprudența românească și europeană. Lege5 a fost gândit pentru oameni activi și mobili. De aceea, am creat variante care se potrivesc oricărui dispozitiv şi stil de lucru. Click aici şi află mai multe.

Un comentariu

  • Răspunde
    Juravle
    aprilie 4 2013

    nu va pot intelege deloc vreau sami dau fata in clasa 1 si nu pot pt ca ea inplineste pe 14 01 2014 varsta de 7 ani . de ce ? multumesc

Scrie un comentariu