20 August, 2017

Legislaţie: HG nr. 762/2013 privind plăţile pe suprafaţă, plăţile pentru zahăr şi plăţile pentru orez

Hotărârea Guvernului nr. 762/2013 privind stabilirea pentru anul 2013 a cuantumului plăţilor directe unice pe suprafaţă, plăţilor separate pentru zahăr şi plăţilor specifice pentru orez, care se acordă în agricultură în sectorul vegetal, Monitorul Oficial, Partea I, nr. 630 din 10.10.2013 (M.Of nr. 630/2013).

În vigoare de la 10.10.2013

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 12 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare, care se acordă în agricultură începând cu anul 2007 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 139/2007, cu modificările ulterioare, şi al Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului din 19 ianuarie 2009 de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori în cadrul politicii agricole comune şi de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.290/2005, (CE) nr. 247/2006, (CE) nr. 378/2007şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.782/2003, cu modificările ulterioare,

având în vedere Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 946/2013 al Comisiei din 2 octombrie 2013 privind avansurile care trebuie plătite începând cu 16 octombrie 2013 din plăţile directe enumerate în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 73/2009 al Consiliului de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori în cadrul politicii agricole comune şi de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Se aprobă cuantumul plăţilor care se acordă pentru anul 2013 în sectorul vegetal, ca mecanisme de susţinere a producătorilor agricoli, prin aplicarea următoarelor scheme:

a) schema de plată unică pe suprafaţă;
b) schema de plată separată pentru zahăr;
c) schema de plată specifică pentru orez din zonele defavorizate, altele decât zona montană.

Art. 2. - Beneficiarii plăţilor efectuate în cadrul schemelor de plăţi sunt cei prevăzuţi în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare, care se acordă în agricultură începând cu anul 2007, şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 139/2007, cu modificările ulterioare.

Art. 3. - Cuantumul plăţilor pentru anul 2013, care se acordă în sectorul vegetal în cadrul schemelor de plată, este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. - Plăţile se fac în lei, la cursul de schimb de 4,4620 lei pentru un euro, stabilit de către Banca Centrală Europeană în data de 30 septembrie 2013 şi publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 285 din 1 octombrie 2013.

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:


Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
Daniel Constantin

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,
Daniel Chiţoiu

p. Ministrul delegat pentru buget,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat

Ministrul afacerilor externe,
Titus Corlăţean

Bucureşti, 9 octombrie 2013.
Nr. 762.

ANEXĂ

HG nr. 762/2013 poate fi consultată integral pe Lege5.ro – noul serviciu online de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

comentarii

Fara comentarii

Scrie un comentariu