19 Februarie, 2018

Legislaţie: HG nr. 623/2013 pentru modificarea HG nr. 274/2013 privind ajutoarele de minimis pentru IMM-uri

Hotărârea Guvernului nr. 623/2013 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 274/2013 privind acordarea ajutoarelor de minimis pentru investiţiile realizate de întreprinderile mici şi mijlocii, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 531 din 22.08.2013 (M.Of. nr. 531/2013).

În vigoare de la 22.08.2013

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 274/2013 privind acordarea ajutoarelor de minimis pentru investiţiile realizate de întreprinderile mici şi mijlocii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 305 din 28 mai 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 9, alineatele (2) - (4) vor avea următorul cuprins:

(2) Plata ajutorului de minimis se efectuează până la 31 decembrie 2015, în limita bugetului anual alocat schemei.

(3)
 Bugetul maxim al schemei de ajutor de minimis este de 500 milioane lei, respectiv echivalentul a aproximativ 125 milioane euro, cu posibilitatea suplimentării, astfel:

a)
 credite de angajament pentru emiterea de acorduri pentru finanţare, în valoare de 500 milioane lei, pentru perioada 2013-2014;
b) credite bugetare pentru plata ajutorului de minimis, în valoare de 250 milioane lei, pentru anul 2014, respectiv 250 milioane lei, pentru anul 2015.

(4)
 Numărul estimat de IMM-uri beneficiare de ajutor de minimis este 2.000.”

2. În anexă, la articolul 4, alineatul (7) va avea următorul cuprins:

(7) Unitatea de implementare finalizează procesul de evaluare a cererii de acord pentru finanţare în termen de maximum 60 de zile lucrătoare de la data la care aceasta este completă conform prevederilor alin. (9), în limita bugetului anual alocat schemei.”

623Sursa foto: Lege5 Online

3. În anexă, la articolul 5, alineatul (13) va avea următorul cuprins:

(13) Virarea efectivă a ajutorului de minimis se face de către Ministerul Finanţelor Publice în contul 50.70 «Disponibil din subvenţii şi transferuri» deschis la unitatea Trezoreriei Statului în a cărei rază îşi are domiciliul fiscal întreprinderea beneficiară de ajutor de minimis, în termen de maximum 60 de zile lucrătoare de la data la care cererea de plată a ajutorului de minimis este completă în sensul prevederilor prezentei hotărâri.”

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,
Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,
Liviu Voinea

p. Ministrul afacerilor externe,
George Ciamba,
secretar de stat

p. Ministrul delegat pentru întreprinderi mici şi mijlocii,
mediul de afaceri şi turism,
Dumitru Dan Enache,
secretar de stat

Bucureşti, 21 august 2013.
Nr. 623.

Hotărârea Guvernului nr. 623/2013 poate fi consultată şi pe Lege5.ro – noul serviciu online de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Fara comentarii

Scrie un comentariu