19 Ianuarie, 2018

Legislaţie: HG nr. 615/2013 pentru completarea HG nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului “Prima casă”

Hotărârea Guvernului nr. 615/2013 pentru completarea art. 3 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului “Prima casă”, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 531 din 22.08.2013 (M.Of. nr. 531/2013).

În vigoare de la 22.08.2013

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. - La articolul 3 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului “Prima casă”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 418 din 18 iunie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, după alineatul (16) se introduce un nou alineat, alineatul (17), cu următorul cuprins:

(17) Faţă de plafonul suplimentar de 1 miliard lei prevăzut la alin. (16), pentru anul 2013 se alocă un plafon suplimentar al garanţiilor care pot fi emise potrivit art. 1 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 368/2009, cu modificările şi completările ulterioare, de 200 milioane lei, destinat exclusiv pentru garantarea finanţării prin program a achiziţiei de locuinţe construite de Agenţia Naţională pentru Locuinţe.”

artunSursa foto: Lege5 Online

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:


p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi
administraţiei publice,
Iulian Matache,
secretar de stat

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,
Daniel Chiţoiu

p. Ministrul delegat pentru buget,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat

Bucureşti, 14 august 2013.
Nr. 615.

Hotărârea Guvernului nr. 615/2013 poate fi consultată şi pe Lege5.ro – noul serviciu online de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Fara comentarii

Scrie un comentariu