Hotărârea Guvernului nr. 413/2013 privind înfiinţarea Institutului de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare şi Transplant Târgu Mureş prin reorganizarea Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 398 din 02.07.2013 (M.Of. nr. 398/2013).
În vigoare de la 02.07.2013
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 174 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. – (1) Se înfiinţează Institutul de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare şi Transplant Târgu Mureş, unitate sanitară publică cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Sănătăţii, prin reorganizarea Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş, unitate sanitară cu personalitate juridică aflată în subordinea Ministerului Sănătăţii.

(2) Sediul Institutului de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare şi Transplant Târgu Mureş este în municipiul Târgu Mureş, str. Gheorghe Marinescu nr. 50.

(3) Institutul de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare şi Transplant Târgu Mureş are ca obiect de activitate furnizarea de servicii medicale de chirurgie cardiovasculară, cardiologie intervenţională şi transplant cardiac.

Art. 2. – (1) Institutul de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare şi Transplant Târgu Mureş se organizează şi funcţionează în conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Conducerea Institutului de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare şi Transplant Târgu Mureş este asigurată de un manager şi un comitet director, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

(3)
Până la numirea conducerii în urma concursului organizat, potrivit prevederilor Legii nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, conducerea Institutului de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare şi Transplant Târgu Mureş se numeşte prin ordin al ministrului sănătăţii.

(4) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, prin ordin al ministrului sănătăţii potrivit art. 174 alin. (4) din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, vor fi aprobate structura organizatorică a Institutului de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare şi Transplant Târgu Mureş şi noua structură a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş.

Art. 3. Personalul de specialitate medico-sanitar, de cercetare şi auxiliar sanitar şi personalul tehnic-economic-administrativ şi de întreţinere din cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş, care îndeplineşte atribuţii aferente activităţilor prevăzute la art. 1 alin. (3), se preia de către institutul nou-înfiinţat, potrivit art. 1 alin. (1), cu păstrarea drepturilor salariale avute la data preluării.

art3
Art. 4. Institutul de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare şi Transplant Târgu Mureş, înfiinţat potrivit art. 1, se finanţează integral din venituri proprii din contractele încheiate prin sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi din alte surse, în condiţiile legii.

Art. 5. Patrimoniul Institutului de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare şi Transplant Târgu Mureş se constituie prin preluarea parţială a patrimoniului Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş, corespunzător activităţilor prevăzute la art. 1 alin. (3), stabilit pe baza situaţiilor financiare întocmite potrivit art. 28 alin. (1) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi se preia de către Institutul de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare şi Transplant Târgu Mureş, pe bază de protocol de predare-preluare, încheiat în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 6. La anexa nr. 2, litera A “Unităţi aflate în subordinea Ministerului Sănătăţii”, capitolul II “Unităţi finanţate integral din venituri proprii din contractele încheiate prin sistemul de asigurări sociale de sănătate” din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 139 din 2 martie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, după punctul 49 se introduce un nou punct, punctul 491, cu următorul cuprins:

491. Institutul de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare şi Transplant Târgu Mureş”.

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul sănătăţii,
Gheorghe-Eugen Nicolăescu

Viceprim-ministru,
ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,
Nicolae-Liviu Dragnea

Viceprim-ministru,
ministrul finanţelor publice,
Daniel Chiţoiu

p. Ministrul delegat pentru buget,
Enache Jiru,

secretar de stat
Ministrul muncii, familiei,
protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,
Mariana Câmpeanu

Bucureşti, 26 iunie 2013.
Nr. 413.

Hotărârea nr. 413/2013 poate fi consultată şi pe Lege5.ro – noul serviciu online de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here