Hotărârea Guvernului nr. 8 din 9 ianuarie 2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe, publicată în Monitorul Oficial nr. 34 din 15 ianuarie 2013 (M. Of. 34/2013).

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 40 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 26 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative,

 Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. –

(1) Ministerul Afacerilor Externe, denumit în continuare M.A.E., este organ de specialitate al administrației publice centrale în subordinea Guvernului, cu personalitate juridică, având sediul în municipiul București, Aleea Modrogan nr. 14, sectorul 1.

(2) M.A.E. realizează politica externă a statului român, inclusiv prin îndeplinirea sarcinilor din sfera sa de competență care revin României în calitate de stat membru al Uniunii Europene și al Organizației Tratatului Atlanticului de Nord, și participă la promovarea intereselor economice ale României.

(3) Pentru realizarea obiectivelor din domeniul său de activitate, M.A.E. exercită următoarele funcții:

a) strategică, prin care urmărește elaborarea și aplicarea Programului de guvernare în domeniul său de activitate;

b) de reglementare, prin care asigură elaborarea cadrului normativ și de politici publice pentru realizarea obiectivelor din domeniul sau de activitate;

c) de reprezentare, prin care asigură, în numele statului și al Guvernului României, reprezentarea pe plan intern și extern în domeniul său de activitate;

d) de autoritate de stat, prin care asigură urmărirea și controlul aplicării și respectării reglementărilor legale din domeniul sau de activitate și a celor privind organizarea și funcționarea instituțiilor care își desfășoară activitatea în subordinea sa;

e) de coordonare, prin care asigură coordonarea la nivel național și local a activității de implementare a obiectivelor de politică externă; de asemenea, asigură coordonarea în domeniul afacerilor europene pentru implementarea obiectivelor rezultând din calitatea României de stat membru al Uniunii Europene, precum și coordonarea națională în domeniul relațiilor cu românii de pretutindeni;

f) de administrare, prin care asigură administrarea patrimoniului său, potrivit dispozițiilor legale.

Art. 2. –

(1) În realizarea funcțiilor sale, M.A.E. are următoarele atribuții principale:

1. apăra și promovează pe plan extern interesele naționale ale României;

2. inițiază și sprijină activități internaționale menite să ducă la dezvoltarea de relații pașnice și de cooperare cu toate statele, întemeiate pe principiile fundamentale și pe normele în vigoare ale dreptului internațional; promovează în plan internațional valorile democrației, ale statului de drept, respectarea drepturilor omului și libertăților fundamentale, colaborarea pașnică și solidaritatea umană;

3. contribuie la promovarea intereselor naționale ale României în organizații și alte structuri internaționale;

4. inițiază sau participă la negocierea și la încheierea tuturor documentelor internaționale care conțin prevederi referitoare la acordarea de fonduri financiare nerambursabile de la bugetul de stat către state terțe în curs de dezvoltare, care intră în categoria asistenței oficiale pentru dezvoltare, potrivit legii;

5. urmărește, analizează și semnalează aspecte privind evoluția relațiilor internaționale și coordonează activitățile de cooperare bilaterală și multilaterală;

6. apără în străinătate drepturile și interesele statului român, ale cetățenilor și ale persoanelor juridice române, în conformitate cu legea română și dreptul internațional aplicabil, precum și cu practica internațională;

7. coordonează implementarea sancțiunilor internaționale adoptate prin rezoluții ale Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite, decizii și regulamente sau alte instrumente la nivelul Uniunii Europene, prin acte fără caracter obligatoriu, adoptate în cadrul unor organizații internaționale ori de către alte state, precum și prin decizii unilaterale ale României sau ale altor state și asigură informarea organizațiilor internaționale relevante cu privire la procesul de implementare;

8. în conformitate cu Legea nr. 590/2003 privind tratatele și Legea nr. 276/2011 privind procedura prin care România devine parte la tratatele încheiate între Uniunea Europeană și statele membre, pe de-o parte, și state terțe sau organizații internaționale, pe de altă parte, inițiază și/sau participă la negocierea tratatelor și a altor documente de cooperare internațională, inclusiv a tratatelor încheiate la nivelul Uniunii Europene și a celor privind amendarea tratatelor fundamentale ale Uniunii Europene;

Consultă textul integral al Hotărârii! Click aici!

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here