25 August, 2019
 • Ordonanţa de urgenţă nr. 1/2014, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 1/2014 privind unele măsuri în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 10/2014, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 10/2014 privind unele măsuri temporare în vederea consolidării cadrului normativ necesar aplicării unor dispoziţii din Legea nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum şi din Legea nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 103(r1)/2006, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 103/2006 privind unele măsuri pentru facilitarea cooperării poliţieneşti internaţionale

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 11/2014, Guvernul României

  Ordonanţă de urgenţă nr. 11/2014 privind adoptarea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 12/2014, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 12/2014 privind modificarea Legii nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 13/2014, Guvernul României

  Ordonanţă de urgenţă nr. 13/2014 pentru modificarea anexei la Ordonanţa Guvernului nr. 7/2013 privind instituirea impozitului asupra veniturilor suplimentare obţinute ca urmare a dereglementării preţurilor din sectorul gazelor naturale

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 14/2014, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 14/2014 pentru completarea art. 176 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 15/2014, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 15/2014 pentru completarea art. 52 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 16/2014, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 16/2014 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 17/2014, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 17/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice,de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite Românieila nivelul Uniunii Europene

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 18/2014, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 18/2014 pentru reglementarea unor măsuri privind activitatea Regiei Autonome “Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”, pentru schimbarea regimului juridic al unor imobile şi pentru modificarea unor acte normative

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 19/2014, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 19/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 2/2014, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 2/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 20/2014, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 20/2014 privind înfiinţarea Departamentului pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului, stabilirea unor măsuri de eficientizare a activităţii de privatizare pentru dezvoltarea în condiţii de profitabilitate a activităţii operatorilor economici cu capital de stat, pentru exercitarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor ce decurg din calitatea de acţionar a statului la anumiţi operatori economici, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 21/2014, Guvernul României

  Ordonanta de urgentă nr. 21/2014 pentru modificarea art. 6 din Legea nr. 597/2001 privind unele măsuri de protecţie şi autorizare a construcţiilor în zona de coastă a Mării Negre

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 22/2014, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 22/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 23/2014, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 23/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii şi pentru modificarea unor acte normative în domeniul sănătăţii

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 24/2014, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 24/2014 privind abrogarea alin. (9) al art. 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 25/2014, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 25/2014 privind unele măsuri pentru diminuarea arieratelor bugetare ale unor operatori economici din industria de apărare şi reglementarea altor măsuri fiscal-bugetare

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 26/2014, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 26/2014 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare, care se acordă în agricultură începând cu anul 2007, şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 27/2014, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 27/2014 privind unele măsuri pentru completarea reţelei sanitare proprii a Ministerului Transporturilor şi pentru aprobarea unor măsuri financiare

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 28/2014, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 28/2014 pentru modificarea unor acte normative privind taxele şi tarifele nefiscale

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 29/2014, Guvernul României

  Ordonanta de urgentă nr. 29/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 3/2014, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 3/2014 pentru luarea unor măsuri de implementare necesare aplicării Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru implementarea altor acte normative

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 30/2014, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 30/2014 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 31/2014, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 31/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 32/2014, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 32/2014 pentru modificarea şi completarea anexei la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 198/2005 privind constituirea, alimentarea şi utilizarea Fondului de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistenţă financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 33/2014, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 33/2014 privind prorogarea termenului prevăzut la art. II alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 22/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 34/2014, Guvernul României

  Ordonanţa urgenţă nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniştii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 35/2014, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 35/2014 pentru completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 36/2014, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 36/2014 privind modificarea şi completarea Legii nr. 18/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, precum şi pentru modificarea art. 8 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 37/2014, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 37/2014 pentru modificarea şi completarea art. 13 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 38/2014, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 38/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de protecţie

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 39/2014, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 39/2014 privind aprobarea scoaterii din stocurile disponibile ale rezervelor de stat a unor cantităţi de carburanţi şi acordarea, cu titlu gratuit, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Apărării Naţionale, Serviciului de Protecţie şi Pază şi Serviciului Român de Informaţii, precum şi pentru stabilirea regimului taxei pe valoarea adăugată şi al accizelor pentru aceste cantităţi

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 4/2014, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 4/2014 privind operaţionalizarea Registrului electoral şi pentru modificarea Legii nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, precum şi unele măsuri pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru Parlamentul European din anul 2014

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 40/2014, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 40/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru reglementarea unor măsuri fiscale

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 41/2014, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 41/2014 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, prin reorganizarea Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 42/2014, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 42/2014 pentru prelungirea valabilităţii licenţelor de traseu şi a programului de transport, în baza cărora se efectuează serviciile regulate de transport de persoane între municipiul Bucureşti şi localităţile judeţului Ilfov

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 43/2014, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 43/2014 privind durata unor contracte de închiriere pentru suprafeţe locative cu destinaţia de locuinţe

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 44/2014, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 44/2014 pentru reglementarea unor măsuri privind recuperarea debitelor pentru beneficiile de asistenţă socială, precum şi pentru modificarea art. 101 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 45/2014, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 45/2014 privind modificarea şi completarea Legii nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 46/2014, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 46/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 47/2014, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 47/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 48/2014, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 48/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 49/2014, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 49/2014 privind instituirea unor măsuri în domeniul educaţiei, cercetării ştiinţifice şi pentru modificarea unor acte normative

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 50/2014, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 50/2014 privind modificarea şi completarea Legii petrolului nr. 238/2004

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 51/2014, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 51/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 55(r1)/2002, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 55/2002 privind regimul de deţinere al câinilor periculoşi sau agresivi

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 6/2014, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 6/2014 privind exercitarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor ce decurg din calitatea de acţionar al statului la Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” – S.A. şi la Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale “Transgaz” – S.A. Mediaş şi pentru modificarea unor acte normative

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 7/2014, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 7/2014 pentru stabilirea mecanismului financiar necesar punerii în aplicare a Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de asistenţă tehnică şi financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane de euro acordat de România Republicii Moldova, semnat la Bucureşti la 27 aprilie 2010, şi a protocolului adiţional la acesta, semnat la Chişinău la 23 septembrie 2010, şi a celui de-al doilea Protocol adiţional la Acord, semnat la Bucureşti la 10 august 2011 şi la Chişinău la 16 august 2011

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 8/2014, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 8/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi alte măsuri fiscal-bugetare

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 9/2014, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 9/2014 pentru aprobarea unor măsuri de eficientizare a sistemului de gestionare a instrumentelor structurale