• Ordinul nr. 3782/2013, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

  Ordinul nr. 3782/2013 pentru modificarea art. 16 din anexa la Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor nr. 287/2008 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru dezvoltare regională prin crearea şi dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor din cadrul Programului operaţional regional 2007-2013

 • Ordinul nr. 3783/2013, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

  Ordinul nr. 3783/2013 pentru modificarea art. 19 din anexa la Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor nr. 261/2008 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru dezvoltarea regională prin sprijinirea investiţiilor în turism din cadrul Programului operaţional regional 2007-2013

 • Ordinul nr. 379/2014, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 379/2014 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 585/2013 privind aprobarea Normelor tehnice de finanţare şi realizare a acţiunilor prioritare pentru tratamentul pacienţilor critici cu infarct miocardic acut

 • Ordinul nr. 38/2014, Ministerul Afacerilor Interne

  Ordinul nr. 38/2014 privind coordonarea activităţii şi delegarea unor competenţe în cadrul Ministerului Afacerilor Interne

 • Ordinul nr. 38/2014, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pt Siguranţa Alimentelor

  Ordinul nr. 38/2014 pentru modificarea anexei nr. 8 la Norma sanitară veterinară privind procedura de autorizare sanitară veterinară a unităţilor care produc, procesează, depozitează, transportă şi/sau distribuie produse de origine animală, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 57/2010, ca urmare a actualizării tarifelor în funcţie de rata inflaţiei din anul 2013

 • Ordinul nr. 38/2014, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

  Ordinul nr. 38/2014 privind constituirea Comitetului de evaluare a propunerilor finale de proiect pentru implementarea obiectivului 1 al Ariei de concentrare 4 – Îmbunătăţirea mediului înconjurător din cadrul “Programului de cooperare elveţiano-român vizând reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse”

 • Ordinul nr. 38/2014, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

  Ordinul nr. 38/2014 privind aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de S.C. GAZ NORD EST S.A. şi pentru abrogarea lit. b) din anexa nr. 1 şi a anexei nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 25/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. GAZ NORD EST – S.A.

 • Ordinul nr. 380/2014, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – ANAF

  Ordinul nr. 380/2014 privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.289/2010 pentru aprobarea Procedurii privind emiterea şi comunicarea unor acte administrative pentru debitorii care înregistrează obligaţii fiscale restante sub o anumită limită

 • Ordinul nr. 380/2014, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 380/2014 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 850/2013 privind aprobarea Normelor tehnice de finanţare şi realizare a acţiunilor prioritare pentru monitorizarea, tratamentul şi îngrijirea pacienţilor critici din secţiile ATI

 • Ordinul nr. 3816/2013, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – ANAF

  Ordinul nr. 3816/2013 privind condiţiile de delegare a competenţei altui organ de inspecţie fiscală pentru efectuarea unei acţiuni de inspecţie fiscală

 • Ordinul nr. 3851/2013, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – ANAF

  Ordinul nr. 3851/2013 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 877/2013 privind aprobarea Procedurii de înregistrare fiscală a contribuabililor nerezidenţi care desfăşoară activitate în România prin unul sau mai multe sedii permanente, precum şi a modelului şi conţinutului formularului 013 “Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru contribuabilii nerezidenţi care desfăşoară activitate în România prin unul sau mai multe sedii permanente”

 • Ordinul nr. 3853/2013, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – ANAF

  Ordinul nr. 3853/2013 privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.994/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (012) “Notificare privind modificarea sistemului anual/trimestrial de declarare şi plată a impozitului pe profit”

 • Ordinul nr. 3854/2013, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – ANAF

  Ordinul nr. 3854/2013 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (014) “Notificare privind modificarea anului fiscal”

 • Ordinul nr. 3883/2013, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – ANAF

  Ordinul nr. 3883/2013 privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 52/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 • Ordinul nr. 3884/2013, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – ANAF

  Ordinul nr. 3884/2013 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (097) “Notificare privind aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasare”

 • Ordinul nr. 39/2014, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 64/39/2014 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unităţilor administrativ-teritoriale, pentru anul 2014, pe judeţe şi municipiul Bucureşti

 • Ordinul nr. 39/2014, Ministerul Transporturilor

  Ordinul nr. 39/2014 privind stabilirea echipajului minim de siguranţă pentru navele maritime care arborează pavilion român

 • Ordinul nr. 39/2014, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pt Siguranţa Alimentelor

  Ordinul nr. 39/2014 pentru modificarea anexei nr. 27 la Norma sanitară veterinară privind procedura de înregistrare/autorizare sanitar-veterinară a unităţilor/centrelor de colectare/exploataţiilor de origine şi a mijloacelor de transport din domeniul sănătăţii şi al bunăstării animalelor, a unităţilor implicate în depozitarea şi neutralizarea subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman şi a produselor procesate, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 16/2010, ca urmare a actualizării tarifelor în funcţie de rata inflaţiei din anul 2013

 • Ordinul nr. 39/2014, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

  Ordinul nr. 39/2014 privind aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de S.C. SALGAZ – S.A. şi pentru abrogarea lit. b) din anexa nr. 1 şi a anexei nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 39/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. SALGAZ – S.A.

 • Ordinul nr. 391/2014, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

  Ordinul nr. 391/633/2014 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 105/2011 privind gestionarea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile şi a cofinanţării publice naţionale, pentru obiectivul “Cooperare teritorială europeană”, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi turismului şi al ministrului finanţelor publice nr. 252/489/2012

 • Ordinul nr. 394/2014, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  Ordinul nr. 394/290/89/2014 privind atestarea produselor alimentare obţinute conform reţetelor consacrate româneşti

 • Ordinul nr. 4/2014, Ministerul Apărării Naţionale

  Ordinul nr. 4/2014 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind operaţiunile de mişcare şi transport ale marilor unităţi şi unităţilor militare

 • Ordinul nr. 4/2014, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

  Ordinul nr. 4/2014 privind modificarea şi completarea Regulamentului pentru atestarea operatorilor economici care proiectează, execută şi verifică instalaţii electrice, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 23/2013

 • Ordinul nr. 40/2014, Ministerul Transporturilor

  Ordinul nr. 40/2014 pentru modificarea anexei nr. 3 la Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 42/2006 privind condiţiile de pregătire profesională iniţială şi continuă a anumitor categorii de conducători auto

 • Ordinul nr. 40/2014, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pt Siguranţa Alimentelor

  Ordinul nr. 40/2014 pentru modificarea anexei nr. 4 la Norma sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor privind procedura de înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor a activităţilor de obţinere şi de vânzare directă şi/sau cu amănuntul a produselor alimentare de origine animală sau nonanimală, precum şi a activităţilor de producţie, procesare, depozitare, transport şi comercializare a produselor alimentare de origine nonanimală, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 111/2008, ca urmare a actualizării tarifelor în funcţie de rata inflaţiei din anul 2013

 • Ordinul nr. 40/2014, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

  Ordinul nr. 40/2014 privind aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de S.C. AMARAD DISTRIBUŢIE – S.R.L şi pentru abrogarea lit. b) din anexa nr. 1 şi a anexei nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 3/2011 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială AMARAD DISTRIBUŢIE – S.R.L.

 • Ordinul nr. 401/2014, Departamentul pentru Energie

  Ordinul nr. 401/841/792/2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială “Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice Electrica Distribuţie Transilvania Nord” – S.A.

 • Ordinul nr. 403/2014, Departamentul pentru Energie

  Ordinul nr. 403/840/795/2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială ELECTRICA FURNIZARE – S.A.

 • Ordinul nr. 404/2014, Departamentul pentru Energie

  Ordinul nr. 404/814/793/2014 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială “Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice Electrica Distribuţie Transilvania Sud” – S.A.

 • Ordinul nr. 404/2013, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor

  Ordinul nr. 1384/404/2013 / 42/2014 privind modificarea Normelor de aplicare a Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 1.601/1991 cu privire la regulile generale privind definirea, descrierea şi prezentarea vinurilor aromatizate, a băuturilor aromatizate pe bază de vin şi a cocteilurilor aromatizate din produse vitivinicole, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, al ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 142/1.307/185/2008

 • Ordinul nr. 406/2014, Casa Naţională a Asigurărilor de Sănătate – CNAS

  Ordinul nr. 648/406/2014 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.782/576/2006 privind înregistrarea şi raportarea statistică a pacienţilor care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă şi spitalizare de zi

 • Ordinul nr. 4078/2013, Ministerul Justiţiei

  Ordinul nr. 4078/2013 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului justiţiei nr. 3.166/C/2012 pentru aprobarea Condiţiilor şi procedurilor privind transmiterea fără plată între unităţile din sistemul administraţiei penitenciarelor a produselor obţinute în gospodăriile agrozootehnice

 • Ordinul nr. 408/2014, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 408/2014 pentru modificarea anexelor la Normele metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 75/2014 privind desemnarea Ministerului Sănătăţii ca organism de conducere şi implementare a fazei a doua a programului de cooperare pentru dezvoltarea capabilităţilor de chirurgie cardiacă neonatală şi infantilă în România, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 255/2014

 • Ordinul nr. 41/2014, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pt Siguranţa Alimentelor

  Ordinul nr. 41/2014 pentru modificarea anexelor nr. 7, 8 şi 10 la Norma sanitară veterinară privind procedura de introducere pe piaţă şi de utilizare a reagenţilor şi a seturilor de diagnostic de uz veterinar, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 81/2008, ca urmare a actualizării tarifelor în funcţie de rata inflaţiei din anul 2013

 • Ordinul nr. 41/2014, Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale

  Ordinul nr. 41/2014 privind aprobarea Listei perimetrelor pentru concesionare de activităţi de explorare privind concursul public de ofertă – Runda nr. 86/2014

 • Ordinul nr. 41/2014, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 41/2014 privind reglementarea procedurii de raportare a unor indicatori economico-financiari de către operatorii economici cu capital/patrimoniu integral ori majoritar deţinut direct sau indirect de autorităţile publice centrale ori locale, precum şi a procedurii de transmitere a datelor în vederea întocmirii Raportului anual conform art. 58 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice

 • Ordinul nr. 41/2014, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

  Ordinul nr. 41/2014 privind aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de S.C. DISTRIGAZ VEST – S.A. şi pentru abrogarea lit. b) din anexa nr. 1 şi a anexei nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 20/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. DISTRIGAZ VEST – S.A.

 • Ordinul nr. 412/2014, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice

  Ordinul nr. 412/15482/2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Societăţii de Tratament Balnear şi Recuperare a Capacităţii de Muncă “T.B.R.C.M.” – S.A.

 • Ordinul nr. 4137/2013, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici

  Ordinul nr. 4137/2013 privind aprobarea modalităţii de desfăşurare a Programului de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici pentru anul 2013

 • Ordinul nr. 415/2014, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 415/2014 privind revizuirea ratei dobânzii pentru certificatele de trezorerie transformate în depozite la Trezoreria Statului

 • Ordinul nr. 416/2014, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 416/2014 pentru abrogarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 214/2014 privind aprobarea organizării şi funcţionării Unităţii de evaluare a tehnologiilor medicale în cadrul Institutului Naţional de Boli Infecţioase “Prof. dr. Matei Balş”

 • Ordinul nr. 419/2014, Ministerul Tineretului şi Sportului

  Ordinul nr. 419/2014 privind modificarea Ghidului metodologic al Programului Pierre de Coubertin referitor la regimul finanţărilor din fonduri provenite integral din veniturile proprii ale Ministerului Tineretului şi Sportului, alocate pentru activităţi de selecţie, pregătire şi realizare de competiţii ale copiilor şi ale persoanelor cu dizabilităţi, pe baza unor proiecte şi programe ale federaţiilor sportive naţionale, cu scopul de a forma performeri, aprobat prin Ordinul ministrului tineretului şi sportului nr. 345/2014

 • Ordinul nr. 42/2014, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pt Siguranţa Alimentelor

  Ordinul nr. 42/2014 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 45/2005 privind aprobarea tarifelor pentru efectuarea analizelor şi examenelor de laborator, precum şi a unor activităţi sanitare veterinare, ca urmare a actualizării tarifelor în funcţie de rata inflaţiei din anul 2013

 • Ordinul nr. 42/2014, Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale

  Ordinul nr. 42/2014 privind aprobarea Listei perimetrelor pentru concesionarea de activităţi de exploatare, Runda nr. 87/2014

 • Ordinul nr. 42/2014, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1384/404/2013 / 42/2014 privind modificarea Normelor de aplicare a Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 1.601/1991 cu privire la regulile generale privind definirea, descrierea şi prezentarea vinurilor aromatizate, a băuturilor aromatizate pe bază de vin şi a cocteilurilor aromatizate din produse vitivinicole, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, al ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 142/1.307/185/2008

 • Ordinul nr. 424/2014, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice

  Ordinul nr. 424/2014 privind aprobarea criteriilor specifice care stau la baza acreditării furnizorilor de servicii sociale

 • Ordinul nr. 425/2014, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 425/62/2014 privind modificarea Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al ministrului internelor şi reformei administrative nr. 168/418/2008 pentru aprobarea Metodologiei de raportare a cazurilor şi evenimentelor la care intervin serviciile publice de ambulanţă

 • Ordinul nr. 426/2014, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 474/426/137/2014 pentru aprobarea Normelor tehnice de producere, etichetare şi punere în circulaţie a băuturilor alcoolice fermentate, altele decât berea şi vinul, destinate consumului uman ca atare

 • Ordinul nr. 427/2014, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 427/2014 privind aprobarea Normelor tehnice de finanţare şi realizare a acţiunilor prioritare pentru profilaxia morţii subite cardiace de cauză aritmică (AP-PMSC) prin implantarea de defibrilatoare cardiace interne

 • Ordinul nr. 427/2014, Ministerul Transporturilor

  Ordinul nr. 427/2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Şcolii Superioare de Aviaţie Civilă

 • Ordinul nr. 428/2014, Ministerul Transporturilor

  Ordinul nr. 428/2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Autorităţii Rutiere Române – ARR

 • Ordinul nr. 43/2014, Departamentul pentru Ape, Păduri şi Piscicultură

  Ordinul nr. 43/2014 pentru modificarea şi completarea Normelor privind accesul la resursele acvatice vii din domeniul public al statului în vederea practicării pescuitului comercial în habitatele piscicole naturale, cu excepţia ariilor naturale protejate, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 128/2012

 • Ordinul nr. 43/2014, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

  Ordinul nr. 43/2014 privind aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de S.C. GAZ VEST – S.A. şi pentru abrogarea lit. b) din anexa nr. 1 şi a anexei nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 27/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. GAZ VEST – S.A.

 • Ordinul nr. 430/2014, Casa Naţională a Asigurărilor de Sănătate – CNAS

  Ordinul nr. 723/430/2014 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 619/360/2014 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2014 a Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015

 • Ordinul nr. 431/2014, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  Ordinul nr. 431/2014 pentru aprobarea cantităţilor de motorină aferente trimestrului IV-2013, ce beneficiază de ajutor de stat acordat sub formă de rambursare

 • Ordinul nr. 433/2014, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice

  Ordinul nr. 433/138/2014 pentru completarea Clasificării ocupaţiilor din România – nivel de ocupaţie (şase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 1.832/856/2011

 • Ordinul nr. 433/2014, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 433/1042/92/2014 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii, al ministrului mediului şi pădurilor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 10/368/11/2010 privind aprobarea procedurii de avizare a produselor biocide care sunt plasate pe piaţă pe teritoriul României

 • Ordinul nr. 434/2014, Ministerul Transporturilor

  Ordinul nr. 434/616/2014 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 şi a situaţiei centralizate privind veniturile şi cheltuielile din bazele de cost pe anul 2014 ale Regiei Autonome “Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian – ROMATSA”

 • Ordinul nr. 437/2014, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  Ordinul nr. 437/2014 pentru aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor administrative ale fondurilor mutuale eligibile pentru sprijin financiar din fonduri publice

 • Ordinul nr. 439/2014, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  Ordinul nr. 439/2014 pentru modificarea Procedurilor specifice de implementare şi control, precum şi a formularisticii necesare privind acordarea ajutorului de stat pentru motorina utilizată în agricultură, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1.229/2013

 • Ordinul nr. 44/2014, Oficiul Naţional de prevenire şi combatere a spălării banilor

  Ordinul nr. 44/2014 privind aprobarea Normelor metodologice de efectuare a notificărilor şi de soluţionare a cererilor de autorizare a efectuării unor tranzacţii financiare

 • Ordinul nr. 44/2014, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice

  Ordinul nr. 44/2014 privind aprobarea Actului adiţional nr. 7 la Acordul de delegare de funcţii privind implementarea Programului operaţional sectorial “Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013″ dintre Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice – Autoritatea de management pentru Programul operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane şi Organismul intermediar regional pentru Programul operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane – Regiunea Bucureşti-Ilfov

 • Ordinul nr. 44/2014, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

  Ordinul nr. 44/2014 privind aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de S.C. M.M. DATA – S.R.L. şi pentru abrogarea lit. b) din anexa nr. 1 şi a anexei nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 33/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. M.M. DATA – S.R.L.

 • Ordinul nr. 440/2014, Ministerul Economiei

  Ordinul nr. 440/2014 privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului româno-elveţian pentru întreprinderi mici şi mijlocii (PREIMM), în cadrul Ariei de concentrare 5: “Îmbunătăţirea mediului de afaceri şi a accesului la finanţare a IMM-urilor”

 • Ordinul nr. 443/2014, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – ANAF

  Ordinul nr. 443/2014 pentru aprobarea Procedurii de control intern al activităţii desfăşurate de structurile centrale şi teritoriale ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

 • Ordinul nr. 447/2014, Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice

  Ordinul nr. 447/2014 privind modificarea şi completarea Ghidului de finanţare a Programului de stimulare a înnoiriiParcului auto naţional, aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climaticenr. 364/2014

 • Ordinul nr. 447/2014, Departamentul pentru Energie

  Ordinul nr. 447/2014 privind aprobarea Listei organismelor recunoscute care realizează activitatea de eşantionare a benzinei şi motorinei

 • Ordinul nr. 448/2014, Departamentul pentru Energie

  Ordinul nr. 448/2014 privind aprobarea Listei organismelor recunoscute care realizează activitatea de eşantionare a combustibililor lichizi

 • Ordinul nr. 448/2014, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  Ordinul nr. 448/2014 privind completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 920/2013 pentru stabilirea modului de implementare, a condiţiilor specifice, a criteriilor de eligibilitate şi a termenilor de referinţă pentru aplicarea schemelor de plăţi naţionale directe complementare în sectorul zootehnic la specia bovine, în acord cu reglementările comunitare în domeniu

 • Ordinul nr. 45/2014, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice

  Ordinul nr. 45/2014 privind împuternicirea domnului Sorin Dumitru Ştefoni, secretar de stat, pentru semnarea Actului adiţional nr. 7 la Acordul de delegare de funcţii privind implementarea Programului operaţional sectorial “Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013″ dintre Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice – Autoritatea de management pentru Programul operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane şi Organismul intermediar regional pentru Programul operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane – Regiunea Bucureşti-Ilfov

 • Ordinul nr. 45/2014, Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice

  Ordinul nr. 45/2014 pentru modificarea Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 658/2006 pentru aprobarea modelelor formularelor utilizate în domeniul colectării creanţelor la Fondul pentru mediu

 • Ordinul nr. 45/2014, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

  Ordinul nr. 45/2014 privind aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de S.C. PROGAZ P&D – S.A. şi pentru abrogarea lit. b) din anexa nr. 1 şi a anexei nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 38/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. PROGAZ P&D – S.A.

 • Ordinul nr. 45/2014, Oficiul Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat

  Ordinul nr. 45/2014 privind actualizarea Catalogului naţional cu pachete, produse şi profile de protecţie INFOSEC, versiunea mai 2014

 • Ordinul nr. 456/2014, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

  Ordinul nr. 456/2014 pentru aprobarea procedurilor de control al statului la autorităţile administraţiei publice locale/judeţene privind respectarea prevederilor legale la emiterea certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construire/desfiinţare

 • Ordinul nr. 46/2014, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pt Siguranţa Alimentelor

  Ordinul nr. 46/2014 privind aprobarea Planului pentru eradicarea anemiei infecţioase ecvine pe teritoriul României şi a normelor de implementare a prevederilor Deciziei Comisiei 2010/346/UE din 18 iunie 2010 referitoare la măsurile de protecţie cu privire la anemia infecţioasă ecvină în România

 • Ordinul nr. 46/2014, Ministerul Afacerilor Interne

  Ordinul nr. 46/2014 pentru modificarea art. 46 din Normele metodologice privind utilizarea unor spaţii aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobate prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 243/2011

 • Ordinul nr. 46/2014, Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale

  Ordinul nr. 46/2014 privind aprobarea unor licenţe de concesiune pentru explorare

 • Ordinul nr. 46/2014, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

  Ordinul nr. 46/2014 privind aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de S.C. COVI CONSTRUCT 2000 – S.R.L şi pentru abrogarea lit. b) din anexa nr. 1 şi a anexei nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 15/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. COVI CONSTRUCT 2000 – S.R.L.

 • Ordinul nr. 462/2014, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice

  Ordinul nr. 244/654/462/2014 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială “Medserv Min” – S.A.

 • Ordinul nr. 463/2014, Casa Naţională a Asigurărilor de Sănătate – CNAS

  Ordinul nr. 463/2014 privind aprobarea Regulilor de validare a cazurilor spitalizate în regim de spitalizare continuă şi de zi, precum şi a Metodologiei de evaluare a cazurilor invalidate pentru care se solicită revalidarea

 • Ordinul nr. 463/2014, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice

  Ordinul nr. 245/596/463/2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea “Hidro Tarniţa” – S.A.

 • Ordinul nr. 464/2014, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice

  Ordinul nr. 243/702/464/2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială MINPREST SERV – S.A. Rovinari

 • Ordinul nr. 465/2014, Casa Naţională a Asigurărilor de Sănătate – CNAS

  Ordinul nr. 465/2014 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 256/2013 pentru aprobarea machetelor de raportare fără regim special a indicatorilor specifici şi a Metodologiei transmiterii rapoartelor aferente programelor/subprogramelor naţionale de sănătate curative

 • Ordinul nr. 465/2014, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice

  Ordinul nr. 242/602/465/2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială “Unitatea de Execuţie Foraje Motru” – S.A.

 • Ordinul nr. 466/2014, Ministerul Transporturilor

  Ordinul nr. 466/2014 privind publicarea acceptării amendamentelor la Convenţia internaţională din 1972 pentru securitatea containerelor (CSC), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.355(92) a Comitetului de siguranţă maritimă din 21 iunie 2013

 • Ordinul nr. 466/2014, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice

  Ordinul nr. 466/2014 privind stabilirea cuantumului taxei pentru acreditarea furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă pentru anul 2014

 • Ordinul nr. 469/2014, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 469/2014 pentru completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş, aprobat prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 199/2014

 • Ordinul nr. 47/2014, Ministerul Apărării Naţionale

  Ordinul nr. 47/2014 pentru aprobarea Regulamentului comun privind numirea ca judecător sau procuror militar, transferul de la instanţele sau parchetele civile la instanţele ori parchetele militare, precum şi acordarea gradelor militare şi înaintarea în grad a judecătorilor şi procurorilor militari

 • Ordinul nr. 47/2014, Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale

  Ordinul nr. 47/2014 privind aprobarea unor licenţe de dare în administrare pentru explorare

 • Ordinul nr. 47/2014, Agenţia Naţională Antidoping

  Ordinul nr. 47/2014 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei de audiere a sportivilor şi a personalului asistent al sportivilor care au încălcat reglementările antidoping

 • Ordinul nr. 47/2014, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

  Ordinul nr. 47/2014 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 13/2014 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială GAZ EST – S.A.

 • Ordinul nr. 470/2014, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 470/262/2014 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 1 din Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.538/1.014/2013 privind prelungirea aplicării prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 423/191/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2013 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013-2014

 • Ordinul nr. 473/2014, Ministerul Economiei

  Ordinul nr. 473/2014 privind aprobarea procedurilor de implementare a Programului de dezvoltare şi modernizare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă, a Programului pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitarea accesului la finanţare – START, a Programului naţional multianual pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii, a Programului naţional multianual pentru susţinerea meşteşugurilor şi artizanatului şi a Programului naţional multianual de înfiinţare şi dezvoltare de incubatoare tehnologice şi de afaceri

 • Ordinul nr. 474/2014, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  Ordinul nr. 474/426/137/2014 pentru aprobarea Normelor tehnice de producere, etichetare şi punere în circulaţie a băuturilor alcoolice fermentate, altele decât berea şi vinul, destinate consumului uman ca atare

 • Ordinul nr. 474/2014, Casa Naţională a Asigurărilor de Sănătate – CNAS

  Ordinul nr. 474/2014 privind prorogarea termenului prevăzut la art. II din Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 209/2014 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind activitatea structurilor de control din cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.012/2013

 • Ordinul nr. 475/2014, Ministerul Afacerilor Externe

  Ordinul nr. 475/2014 privind ieşirea din vigoare a unor tratate internaţionale

 • Ordinul nr. 48/2014, Ministerul Afacerilor Interne

  Ordinul nr. 48/2014 pentru modificarea şi completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, nr. 38/2014 privind coordonarea activităţii şi delegarea unor competenţe în cadrul Ministerului Afacerilor Interne

 • Ordinul nr. 48/2014, Ministerul Apărării Naţionale

  Ordinul nr. 48/2014 pentru modificarea şi completarea Instrucţiunilor privind folosirea de către personalul armatei şi alţi beneficiari a fondului construit al Ministerului Apărării Naţionale, destinat cazării, refacerii capacităţii de muncă şi activităţilor recreative şi sportive, aprobate prin Ordinul ministrului apărării nr. M.128/2008

 • Ordinul nr. 48/2014, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

  Ordinul nr. 48/2014 privind aprobarea Regulamentului de acreditare a producătorilor de energie electrică din surse regenerabile de energie pentru aplicarea sistemului de promovare prin certificate verzi

 • Ordinul nr. 481/2013, Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine

  Ordinul nr. 481/2013 / 8/2014 pentru modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.777/2004 privind introducerea restricţiei de circulaţie pe unele sectoare de autostrăzi şi de drumuri naţionale europene (E) pentru vehiculele rutiere, altele decât cele destinate exclusiv transportului de persoane, în zilele de vineri, sâmbătă, duminică şi de sărbătoare legală