• Ordinul nr. 265/2014, Departamentul pentru Energie

  Ordinul nr. 265/2014 pentru modificarea Schemei de ajutor de stat privind sprijinirea investiţiilor în extinderea şi modernizarea reţelelor de transport al energiei electrice şi gazelor naturale, aprobată prin Ordinul ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri nr. 156/2011

 • Ordinul nr. 2658/2013, Ministerul Culturii

  Ordinul nr. 2658/2013 privind declasarea din Lista monumentelor istorice a imobilului “Băile Societăţii Petroşani” din str. Griviţa Roşie nr. 36, municipiul Petroşani, cod HD-II-m-B-03411, judeţul Hunedoara

 • Ordinul nr. 267/2014, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 267/2014 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului public, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.043/2010

 • Ordinul nr. 269/2014, Casa Naţională a Asigurărilor de Sănătate – CNAS

  Ordinul nr. 269/2014 privind modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2013 şi 2014, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 190/2013

 • Ordinul nr. 2690/2013, Ministerul Culturii

  Ordinul nr. 2690/2013 privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria monumente de arhitectură, grupa valorică B, a Bisericii Sf. Arh. Mihail şi Gavril din Săcueni, str. Irinyi Janos nr. 19, judeţul Bihor

 • Ordinul nr. 2691/2013, Ministerul Culturii

  Ordinul nr. 2691/2013 privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria monumente de arhitectură, grupa valorică B, a imobilului “Fostul Hotel Viktor” din Băile Felix, comuna Sânmartin, judeţul Bihor

 • Ordinul nr. 2692/2013, Ministerul Culturii

  Ordinul nr. 2692/2013 privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria monumente de arhitectură, grupa valorică B, a imobilului “Fostul Hotel Melchior” din Băile Felix, comuna Sânmartin, judeţul Bihor

 • Ordinul nr. 27/2014, Ministerul Afacerilor Interne

  Ordinul nr. 27/2014 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului internelor şi reformei administrative nr. 695/2008 privind aprobarea Regulamentului pentru compunerea şi portul uniformei personalului medical, paramedical şi civil din cadrul serviciilor mobile de urgenţă, reanimare şi descarcerare, a normelor privind echiparea acestor categorii de personal, precum şi a regulilor pentru aplicarea acestora

 • Ordinul nr. 27/2014, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

  Ordinul nr. 27/2014 pentru aprobarea reglementării tehnice “Ghid de proiectare şi execuţie privind protecţia împotriva coroziunii, indicativ GP 121-2013″

 • Ordinul nr. 27/2014, Ministerul Apărării Naţionale

  Ordinul nr. 27/2014 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei de jurisdicţie a imputaţiilor din Ministerul Apărării Naţionale

 • Ordinul nr. 27/2014, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

  Ordinul nr. 27/2014 privind aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de S.C. E.ON ENERGIE ROMÂNIA – S.A.

 • Ordinul nr. 270/2014, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 270/2014 privind modificarea poziţiilor nr. 65 şi 66 din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 418/2005 pentru aprobarea Catalogului naţional de programe de studii complementare în vederea obţinerii de atestate de către medici, medici dentişti şi farmacişti, precum şi a Normelor metodologice de organizare şi desfăşurare a acestora

 • Ordinul nr. 270/2014, Casa Naţională a Asigurărilor de Sănătate – CNAS

  Ordinul nr. 270/2014 pentru modificarea şi completarea Listei materialelor sanitare de care beneficiază bolnavii incluşi în programele naţionale de sănătate curative, finanţate din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 268/2013

 • Ordinul nr. 271/2014, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 113/175/2013 / 111/10.160/351/271/204/292/2014 pentru aprobarea formei şi conţinutului certificatului medical eliberat de medicul de familie, care urmează să fie prezentat de tineri la comisia locală de recrutare-încorporare pe timpul stării de asediu, al mobilizării şi al stării de război

 • Ordinul nr. 271/2014, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  Ordinul nr. 271/2014 privind modificarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 1.349/2005 pentru aprobarea Regulilor privind testarea şi înregistrarea soiurilor de legume, a Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 1.366/2005 pentru aprobarea Regulilor şi normelor tehnice privind producerea în vederea comercializării, controlul şi certificarea calităţii şi/sau comercializarea seminţelor de legume, a Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 1.269/2005 pentru aprobarea Regulilor şi normelor tehnice privind producerea, controlul calităţii şi/sau comercializarea materialului de înmulţire şi plantare legumicol, altul decât seminţele, şi a Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 123/2010 privind stabilirea anumitor derogări pentru acceptarea populaţiilor locale şi a soiurilor de legume care sunt cultivate, în mod tradiţional, în localităţi şi regiuni specifice şi care sunt ameninţate de eroziune genetică şi a soiurilor de legume lipsite de valoare intrinsecă pentru producţia agricolă comercială, dar create pentru a fi cultivate în condiţii speciale, precum şi pentru comercializarea seminţelor acestor populaţii locale şi soiuri

 • Ordinul nr. 272/2014, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  Ordinul nr. 272/2014 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 246/2008 privind stabilirea modului de implementare, a condiţiilor specifice şi a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare în sectorul vegetal, pentru acordarea sprijinului aferent măsurilor de agromediu şi zone defavorizate

 • Ordinul nr. 273/2014, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  Ordinul nr. 273/2014 privind aprobarea formularului-tip de cerere unică de plată pe suprafaţă pentru anul 2014

 • Ordinul nr. 2731/2013, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice

  Ordinul nr. 2731/2013 privind modificarea Planului sectorial de cercetare-dezvoltare în domeniul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice – perioada de aplicare: 2013-2015, aprobat prin Ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 3.808/2012 pentru aprobarea Planului sectorial de cercetare-dezvoltare al Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice pentru perioada 2013-2015

 • Ordinul nr. 2732/2013, Ministerul Culturii

  Ordinul nr. 2732/2013 pentru acreditarea Muzeului Naţional “Peleş” – Sinaia

 • Ordinul nr. 2733/2013, Ministerul Culturii

  Ordinul nr. 2733/2013 pentru acreditarea Muzeului Naţional al Ţăranului Romândin Bucureşti

 • Ordinul nr. 2734/2013, Ministerul Culturii

  Ordinul nr. 2734/2013 pentru acreditarea Muzeului Naţional Brukenthal din Sibiu

 • Ordinul nr. 2735/2013, Ministerul Culturii

  Ordinul nr. 2735/2013 pentru acreditarea Muzeului Naţional de Istoriea Transilvaniei din Cluj-Napoca

 • Ordinul nr. 2736/2013, Ministerul Culturii

  Ordinul nr. 2736/2013 pentru acreditarea Muzeului Naţional al Hărţilorşi Cărţii Vechi din Bucureşti

 • Ordinul nr. 2737/2013, Ministerul Culturii

  Ordinul nr. 2737/2013 pentru acreditarea Muzeului de Artă “Vasile Grigore” – Pictor şi Colecţionar din Bucureşti

 • Ordinul nr. 2738/2013, Ministerul Culturii

  Ordinul nr. 2738/2013 pentru acreditarea Muzeului Naţional de Istorie Naturală”Grigore Antipa” din Bucureşti

 • Ordinul nr. 2739/2013, Ministerul Culturii

  Ordinul nr. 2739/2013 privind declasarea din Lista monumentelor istorice a imobilului “Baia Publică” din Giurgiu, Str. Parcului nr. 2, judeţul Giurgiu

 • Ordinul nr. 2757/2013, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice

  Ordinul nr. 1977/2757/1580/2013 privind modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al ministrului sănătăţii nr. 1.045/2.084/793/2012 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a “Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate”

 • Ordinul nr. 28/2014, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

  Ordinul nr. 28/2014 privind acordarea titlului de parc industrial Societăţii SLATINA INDUSTRIAL PARC – S.A.

 • Ordinul nr. 28/2014, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

  Ordinul nr. 28/2014 privind aprobarea Contractului-cadru dintre administratorul schemei de sprijin şi plătitorul de contribuţie pentru colectarea contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă şi a Contractului-cadru dintre producătorul de energie electrică şi termică în cogenerare de înaltă eficienţă şi administratorul schemei de sprijin pentru plata bonusului/bonusului neacordat/cuantumului de regularizare a ante-supracompensării şi restituirea bonusului necuvenit/supracompensării

 • Ordinul nr. 28/2014, Ministerul Afacerilor Interne

  Ordinul nr. 28/2014 pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei secretariat general şi protocol, aprobat prin Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 53/2013

 • Ordinul nr. 284/2014, Departamentul pentru Ape, Păduri şi Piscicultură

  Ordinul nr. 284/2014 privind aprobarea măsurilor de reglementare a efortului de pescuit şi cotele de pescuitalocate pentru anul 2014, pe specii şi zone

 • Ordinul nr. 286/2014, Departamentul pentru Ape, Păduri şi Piscicultură

  Ordinul nr. 286/2014 pentru completarea Regulamentului privind atribuirea dreptului de gestionare a faunei cinegetice, aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 1.221/2010

 • Ordinul nr. 286/2014, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  Ordinul nr. 286/2014 pentru completarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 341/2009 privind stabilirea tarifelor pentru efectuarea controlului, certificării, înregistrării, supravegherii, monitorizării şi acreditării pentru producerea, prelucrarea şi/sau comercializarea seminţelor şi a materialului săditor, precum şi pentru efectuarea testelor de calitate a seminţelor şi a materialului săditor

 • Ordinul nr. 286/2014, Casa Naţională a Asigurărilor de Sănătate – CNAS

  Ordinul nr. 286/2014 pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 438/2008 privind aprobarea condiţiilor şi documentelor necesare furnizorilor de servicii medicale de dializă în vederea intrării în relaţii contractuale pentru furnizarea de servicii de dializă în regim ambulatoriu cu Casa Naţională de Asigurări de Sănătate

 • Ordinul nr. 287/2014, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 287/2014 pentru abrogarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 912/2006 privind aprobarea Reglementărilor pentru autorizarea unităţilor care pot efectua studii clinice în domeniul medicamentelor de uz uman

 • Ordinul nr. 288/2014, Casa Naţională a Asigurărilor de Sănătate – CNAS

  Ordinul nr. 288/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice specifice privind exercitarea activităţii de audit public intern în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate

 • Ordinul nr. 2881/2013, Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice

  Ordinul nr. 202/2881/2348/2013 pentru aprobarea Instrucţiunilor tehnice privind aplicarea şi urmărirea măsurilor stabilite în planul de refacere a mediului, în planul de gestionare a deşeurilor extractive şi în proiectul tehnic de refacere a mediului, precum şi modul de operare cu garanţia financiară pentru refacerea mediului afectat de activităţile miniere

 • Ordinul nr. 29/2014, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pt Siguranţa Alimentelor

  Ordinul nr. 29/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Programului acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, precum şi a Normelor metodologice de aplicare a Programului de supraveghere şi control în domeniul siguranţei alimentelor

 • Ordinul nr. 29/2014, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

  Ordinul nr. 29/2014 privind stabilirea tarifului reglementat pentru prestarea serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale de Societatea Naţională de Gaze Naturale “Romgaz” – S.A. Mediaş

 • Ordinul nr. 290/2014, Ministerul Afacerilor Externe

  Ordinul nr. 290/2014 pentru aprobarea Metodologiei privind mecanismul intern de rambursare a cheltuielilor de transport pentru participarea experţilor/delegaţilor români la reuniunile Consiliului European şi ale formaţiunilor Consiliului Uniunii Europene

 • Ordinul nr. 290/2014, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 394/290/89/2014 privind atestarea produselor alimentare obţinute conform reţetelor consacrate româneşti

 • Ordinul nr. 292/2014, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale

  Ordinul nr. 113/175/2013 / 111/10.160/351/271/204/292/2014 pentru aprobarea formei şi conţinutului certificatului medical eliberat de medicul de familie, care urmează să fie prezentat de tineri la comisia locală de recrutare-încorporare pe timpul stării de asediu, al mobilizării şi al stării de război

 • Ordinul nr. 293/2014, Departamentul pentru Ape, Păduri şi Piscicultură

  Ordinul nr. 293/2014 pentru completarea Ordinului ministrului delegat pentru ape, păduri şi piscicultură nr. 83/2014 privind stabilirea perioadelor şi zonelor de prohibiţie a pescuitului, precum şi a zonelor de protecţie a resurselor acvatice vii în anul 2014

 • Ordinul nr. 294/2014, Departamentul pentru Ape, Păduri şi Piscicultură

  Ordinul nr. 294/2014 privind nominalizarea punctelor de debarcare şi a centrelor de primă vânzare autorizate pentru pescuitul comercial în Delta Dunării pe anul 2014

 • Ordinul nr. 2947/2013, Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice

  Ordinul nr. 2947/2013 pentru aprobarea Regulamentului de administrare a Fondului naţional de date meteorologice al Administraţiei Naţionale de Meteorologie

 • Ordinul nr. 295/2014, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 295/2014 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2.595/2011 pentru aprobarea Normelor privind modul de constituire, administrare şi utilizare a fondului de risc pentru Programul Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici şi mijlocii, precum şi reflectarea acestuia în contabilitatea Trezoreriei Statului

 • Ordinul nr. 298/2014, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 298/203/2014 pentru completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 674/252/2012 privind aprobarea formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu şi a Normelor metodologice privind utilizarea şi modul de completare a formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu

 • Ordinul nr. 3/2014, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

  Ordinul nr. 3/2014 privind aprobarea certificării Societăţii Naţionale de Transport Gaze Naturale “Transgaz” – S.A. Mediaş ca operator de transport şi de sistem al Sistemului naţional de transport al gazelor naturale

 • Ordinul nr. 3/2014, Ministerul Afacerilor Interne

  Ordinul nr. 3/2014 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului Naţional pentru Securitate la Incendiu şi Protecţie Civilă

 • Ordinul nr. 3/2014, Ministerul Apărării Naţionale

  Ordinul nr. 3/2014 pentru abrogarea Ordinului ministrului apărării naţionale nr. M.124/2005 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor de tradiţii militare şi educaţie civică în Armata României

 • Ordinul nr. 3/2014, Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare

  Ordinul nr. 3/2014 pentru aprobarea Normelor de securitate nucleară privind pregătirea răspunsului la tranzienţi, accidente şi situaţii de urgenţă la centralele nuclearoelectrice

 • Ordinul nr. 3/2014, Banca Naţională a României – BNR

  Ordinul nr. 3/2014 pentru modificarea şi completarea anexei II la Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 17/2012 privind funcţionarea sistemului de plăţi TARGET2-România

 • Ordinul nr. 30/2014, Ministerul Afacerilor Interne

  Ordinul nr. 30/2014 pentru aprobarea metodologiei de admitere la Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă “Pavel Zăgănescu” – Boldeşti în sesiunea 2014

 • Ordinul nr. 30/2014, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

  Ordinul nr. 30/2014 privind stabilirea tarifului reglementat pentru prestarea serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale de Societatea Comercială “Depomureş” – S.A. Târgu Mureş

 • Ordinul nr. 301/2014, Departamentul pentru Ape, Păduri şi Piscicultură

  Ordinul nr. 301/2014 privind adoptarea de măsuri pentru ameliorarea şi protecţia populaţiei de iepure-de-câmp(Lepus europaeus) din România

 • Ordinul nr. 301/2014, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – ANAF

  Ordinul nr. 301/2014 privind modificarea Normelor metodologice de autorizare a exportatorilor în vederea emiterii în procedură simplificată a dovezilor de origine preferenţială în cadrul acordurilor ce reglementează comerţul preferenţial dintre Comunitate şi ţările partenere şi a certificatelor A.TR. care atestă statutul de marfă în liberă circulaţie în cadrul Uniunii vamale UE-Turcia şi a emiterii dovezilor de origine preferenţială în cadrul Acordului de liber schimb dintre UE şi Republica Coreea, aprobate prin Ordinul vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 4.822/2007

 • Ordinul nr. 302/2014, Departamentul pentru Ape, Păduri şi Piscicultură

  Ordinul nr. 302/2014 privind modificarea şi completarea anexei nr. I la Ordinul ministrului agriculturii,pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 539/2009 pentru aprobarea regimului permiselor de vânătoare

 • Ordinul nr. 3032/2014, Ministerul Educaţiei Naţionale

  Ordinul nr. 3032/2014 privind schimbarea denumirii unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Europeană Bucureşti

 • Ordinul nr. 3039/2014, Ministerul Educaţiei Naţionale

  Ordinul nr. 3039/2014 privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare şi a organigramei Bibliotecii Centrale Universitare “Carol I”

 • Ordinul nr. 3045/2014, Ministerul Educaţiei Naţionale

  Ordinul nr. 3045/2014 pentru aprobarea Centralizatorului privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializările, precum şi probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar 2014

 • Ordinul nr. 3046/2014, Ministerul Educaţiei Naţionale

  Ordinul nr. 3046/2014 privind aprobarea programelor pentru susţinerea examenului naţional de definitivare în învăţământ la specializările Limba şi literatura portugheză, Istoria şi tradiţiile minorităţii maghiare

 • Ordinul nr. 3060/2014, Ministerul Educaţiei Naţionale

  Ordinul nr. 3060/2014 privind aprobarea Condiţiilor de organizare a taberelor, excursiilor, expediţiilor şi a altor activităţi de timp liber în sistemul de învăţământ preuniversitar

 • Ordinul nr. 3074/2014, Ministerul Educaţiei Naţionale

  Ordinul nr. 11/3074/2014 pentru abrogarea Ordinului ministrului apărării naţionale şi al ministrului educaţiei şi cercetării nr. M.137/36.797/2004 privind perfecţionarea personalului militar profesionalizat în domeniul limbilor străine

 • Ordinul nr. 3076/2014, Ministerul Educaţiei Naţionale

  Ordinul nr. 3076/2014 privind organizarea şi desfăşurarea simulării evaluării naţionale pentru elevii clasei a VIII-a şi a simulării probelor scrise ale examenului de bacalaureat naţional, în anul şcolar 2013-2014

 • Ordinul nr. 3080/2014, Ministerul Educaţiei Naţionale

  Ordinul nr. 3080/2014 pentru modificarea şi completarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2014-2015, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 5.451/2013

 • Ordinul nr. 3081/2014, Ministerul Educaţiei Naţionale

  Ordinul nr. 3081/2014 privind aprobarea constituirii a 3 grupuri de lucru româno-germane şi a unui Comitet de coordonare pentru cooperarea în învăţământul profesional şi tehnic dintre România şi Baden-Wurttemberg, Germania

 • Ordinul nr. 309/2014, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  Ordinul nr. 309/234/2014 privind stabilirea listei codurilor tarifare la care se clasifică în nomenclatura Tarifului vamal comun plantele, produsele vegetale şi alte obiecte care fac obiectul Hotărârii Guvernului nr. 563/2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 136/2000 privind măsurile de protecţie împotriva introducerii şi răspândirii organismelor de carantină dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România

 • Ordinul nr. 31/2014, Ministerul Afacerilor Interne

  Ordinul nr. 31/2014 pentru completarea Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 176/2012 privind atribuirea de denumiri onorifice şi stabilirea de zile aniversare pentru unele structuri din Ministerul Afacerilor Interne

 • Ordinul nr. 31/2014, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pt Siguranţa Alimentelor

  Ordinul nr. 31/2014 pentru modificarea Procedurii privind decontarea acţiunilor sanitar-veterinare cuprinse în Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire şi control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 5/2014

 • Ordinul nr. 31/2014, Ministerul Fondurilor Europene

  Ordinul nr. 31/2014 privind publicarea schimbului de scrisori, semnate la Bucureşti la 2 decembrie 2013 şi, respectiv, la Luxemburg la 20 decembrie 2013, care constituie Acordul dintre Guvernul României şi Banca Europeană de Investiţii pentru modificarea Memorandumului de înţelegere privind sprijinul pentru implementarea proiectelor în vederea absorbţiei fondurilor structurale şi de coeziune ale Uniunii Europene în România între Guvernul României şi Banca Europeană de Investiţii, semnat la Bucureşti la 26 ianuarie 2012

 • Ordinul nr. 31/2014, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

  Ordinul nr. 31/2014 pentru aprobarea prelungirii duratei de valabilitate a legitimaţiilor instalatorilor autorizaţi care expiră la data de 11 iunie 2014

 • Ordinul nr. 310/2014, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  Ordinul nr. 310/2014 privind recunoaşterea Organizaţiei Interprofesionale Carne de Porc – O.I.C.P. ca organizaţie interprofesională pe filiera “carne de porc”

 • Ordinul nr. 3111/2014, Ministerul Educaţiei Naţionale

  Ordinul nr. 3111/2014 privind aprobarea Calendarului şi a Metodologiei de înscriere a copiilor în învăţământul primar pentru anul şcolar 2014-2015

 • Ordinul nr. 3136/2014, Ministerul Educaţiei Naţionale

  Ordinul nr. 3136/2014 privind organizarea, funcţionarea, admiterea şi calendarul admiterii în învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani

 • Ordinul nr. 3152/2014, Ministerul Educaţiei Naţionale

  Ordinul nr. 3152/2014 privind aprobarea planurilor-cadru de învăţământ pentru învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani, clasele a IX-a, a X-a şi a XI-a

 • Ordinul nr. 316/2014, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 316/2014 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.275/2011 privind aprobarea listelor şi preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora

 • Ordinul nr. 316/2014, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 316/2014 privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii martie 2014

 • Ordinul nr. 316/2014, Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine

  Ordinul nr. 316/2014 privind stabilirea unor derogări de la prevederile Ordinului ministrului delegat pentru proiecte de infrastructură de interes naţional şi investiţii străine nr. 290/2013 pentru aprobarea unor tarife aplicate de Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A.

 • Ordinul nr. 317/2014, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 317/2014 privind prospectul de emisiune a obligaţiunilor de stat cu cupon denominate în euro lansate în luna martie 2014

 • Ordinul nr. 318/2014, Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine

  Ordinul nr. 318/2014 privind regimul de circulaţie pe podul de la Agigea peste Canalul Dunăre-Marea Neagră pe DN 39, km 8 + 988, judeţul Constanţa

 • Ordinul nr. 319/2014, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 319/2014 privind stabilirea nivelului comisioanelor percepute de Trezoreria Statului pentru serviciile prestate clienţilor

 • Ordinul nr. 32/2014, Ministerul Afacerilor Interne

  Ordinul nr. 32/2014 privind organizarea, coordonarea şi controlul activităţilor de inspecţie a muncii, de prevenire a riscurilor profesionale şi de protecţie a lucrătorilor la locul de muncă în Ministerul Afacerilor Interne

 • Ordinul nr. 32/2014, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 32/127/24/2014 pentru modificarea şi completarea Normelor privind alimentele cu destinaţie nutriţională specială, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei şi al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 387/251/2002

 • Ordinul nr. 32/2014, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

  Ordinul nr. 32/2014 privind aprobarea Metodologiei de stabilire a venitului reglementat, a venitului total şi a tarifelor reglementate pentru activitatea de transport al gazelor naturale

 • Ordinul nr. 3218/2014, Ministerul Educaţiei Naţionale

  Ordinul nr. 3218/2014 privind aprobarea planurilor-cadru de învăţământ pentru învăţământul profesional special şi a notei de fundamentare privind elaborarea acestora

 • Ordinul nr. 3225/2014, Ministerul Educaţiei Naţionale

  Ordinul nr. 3225/2014 pentru modificarea art. 1 din Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.806/2012 privind fuziunea prin absorbţie a unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala cu clasele I-IV “Petre Ispirescu” din municipiul Constanţa de către unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa “Căsuţa cu Poveşti” din municipiul Constanţa

 • Ordinul nr. 3235/2014, Ministerul Educaţiei Naţionale

  Ordinul nr. 3235/2014 privind schimbarea denumirii unităţii de învăţământ preuniversitar particular Complexul Educaţional “Copilăria” din municipiul Constanţa

 • Ordinul nr. 3239/2014, Ministerul Educaţiei Naţionale

  Ordinul nr. 3239/2014 privind schimbarea denumirii unităţii de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa “Little London” din municipiul Bucureşti

 • Ordinul nr. 3240/2014, Ministerul Educaţiei Naţionale

  Ordinul nr. 3240/2014 pentru modificarea şi completarea Metodologiei privind formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.561/2011

 • Ordinul nr. 3275/2014, Ministerul Educaţiei Naţionale

  Ordinul nr. 3275/2014 pentru modificarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2014-2015, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 5.451/2013

 • Ordinul nr. 3289/2014, Ministerul Educaţiei Naţionale

  Ordinul nr. 3289/2014 privind aprobarea calendarului sesiunii speciale a examenului de bacalaureat – 2014 pentru absolvenţii de liceu participanţi la loturile naţionale lărgite ce se pregătesc pentru olimpiadele şi concursurile internaţionale

 • Ordinul nr. 329/2014, Casa Naţională a Asigurărilor de Sănătate – CNAS

  Ordinul nr. 329/2014 privind testarea cardului naţional de asigurări sociale de sănătate pentru beneficiarii de servicii medicale de dializă

 • Ordinul nr. 33/2014, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

  Ordinul nr. 33/2014 pentru aprobarea Metodologiei privind stabilirea obligaţiilor de plată a energiei electrice reactive şi a preţului reglementat pentru energia electrică reactivă

 • Ordinul nr. 33/2014, Ministerul Afacerilor Interne

  Ordinul nr. 33/2014 pentru completarea Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 66/2013 privind coordonarea activităţii şi delegarea unor competenţe în cadrul Ministerului Afacerilor Interne

 • Ordinul nr. 33/2014, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 33/2014 privind aprobarea sumelor pentru serviciile publice de ambulanţă pentru anul 2014

 • Ordinul nr. 33/2014, Casa Naţională a Asigurărilor de Sănătate – CNAS

  Ordinul nr. 33/2014 privind modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2013 şi 2014, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 190/2013

 • Ordinul nr. 330/2014, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – ANAF

  Ordinul nr. 330/2014 privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.211/2013 pentru aprobarea competenţei teritoriale de administrare

 • Ordinul nr. 3334/2014, Ministerul Educaţiei Naţionale

  Ordinul nr. 3334/2014 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a evaluărilor naţionale la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a în anul şcolar 2013-2014 şi a Calendarului de administrare a acestora

 • Ordinul nr. 335/2014, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 335/2014 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 245/2012 pentru aprobarea preţurilor la medicamentele de uz uman cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor de uz uman autorizate de punere pe piaţă în România

 • Ordinul nr. 336/2014, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  Ordinul nr. 336/2014 pentru completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 392/2009 privind aprobarea listei cu cheltuieli eligibile pentru proiectele finanţate în cadrul Programului Operaţional pentru Pescuit 2007-2013