• Ordinul nr. 204/2014, Serviciul de Informaţii Externe

  Ordinul nr. 113/175/2013 / 111/10.160/351/271/204/292/2014 pentru aprobarea formei şi conţinutului certificatului medical eliberat de medicul de familie, care urmează să fie prezentat de tineri la comisia locală de recrutare-încorporare pe timpul stării de asediu, al mobilizării şi al stării de război

 • Ordinul nr. 2048/2013, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 539/2048/2502/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea “Hidroelectrica – Serv” – S.A., filială a Societăţii Comerciale de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale “Hidroelectrica” – S.A.

 • Ordinul nr. 206/2014, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 63/206/2014 privind revizuirea mediei numărului de locuitori prevăzute în tabelul 2 din anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare

 • Ordinul nr. 2067/2013, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 2067/2013 pentru modificarea şi completarea unor reglementări contabile

 • Ordinul nr. 208/2014, Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară

  Ordinul nr. 208/2014 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al oficiilor de cadastru şi publicitate imobiliară şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare al Centrului Naţional de Cartografie

 • Ordinul nr. 209/2014, Casa Naţională a Asigurărilor de Sănătate – CNAS

  Ordinul nr. 209/2014 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind activitatea structurilor de control din cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.012/2013

 • Ordinul nr. 209/2014, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 209/2014 privind modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2013 şi 2014, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 422/2013

 • Ordinul nr. 2099/2014, Ministerul Culturii

  Ordinul nr. 2099/2014 pentru acreditarea Muzeului Naţional de Artă Contemporană al României din Bucureşti

 • Ordinul nr. 21/2014, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

  Ordinul nr. 21/2014 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie a gazelor naturale realizat de Societatea Comercială DISTRIGAZ SUD REŢELE – S.R.L.

 • Ordinul nr. 21/2014, Ministerul Afacerilor Interne

  Ordinul nr. 21/2014 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 66/2013 privind coordonarea activităţii şi delegarea unor competenţe în cadrul Ministerului Afacerilor Interne

 • Ordinul nr. 2100/2014, Ministerul Culturii

  Ordinul nr. 2100/2014 pentru acreditarea Muzeului Naţional “George Enescu”

 • Ordinul nr. 2104/2014, Ministerul Culturii

  Ordinul nr. 2104/2014 pentru acreditarea Muzeului Naţional de Artă al României din Bucureşti

 • Ordinul nr. 2105/2014, Ministerul Culturii

  Ordinul nr. 2105/2014 pentru acreditarea Muzeului Naţional de Istorie a României din Bucureşti

 • Ordinul nr. 211/2014, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor

  Ordinul nr. 211/2014 pentru modificarea anexelor nr. 1 şi 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 103/2010 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor tipizate cu regim special ale procesului-verbal de constatare a contravenţiei şi ale anexei acestuia, destinate utilizării în activitatea de control, şi a modelului şi conţinutului formularului tipizat cu regim special al autorizaţiei emise de Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor persoanelor fizice şi juridice ce efectuează operaţiuni cu metale preţioase şi pietre preţioase

 • Ordinul nr. 212/2014, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  Ordinul nr. 212/361/2014 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului mediului şi pădurilor nr. 30/147/2010 pentru aprobarea bunelor condiţii agricole şi de mediu în România

 • Ordinul nr. 2129/2014, Ministerul Culturii

  Ordinul nr. 2129/2014 privind schimbarea grupei valorice a monumentului istoric “Ruinele Bisericii Albe”, înscris în Lista monumentelor istorice cu cod PH-II-m-B-16774, din Târgşoru Vechi, judeţul Prahova, în grupa valorică “A”

 • Ordinul nr. 213/2014, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 213/2014 privind asigurarea transparenţei specificaţiilor tehnice aferente achiziţiilor publice centralizate

 • Ordinul nr. 213/2013, Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale

  Ordinul nr. 213/2013 pentru completarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 115/2012 privind aprobarea tarifelor de derulare a ţiţeiului şi produselor petroliere prin terminalul petrolier

 • Ordinul nr. 2130/2014, Ministerul Culturii

  Ordinul nr. 2130/2014 privind schimbarea grupei valorice a monumentului istoric “Ruinele Bisericii lui Mihnea Turcitul-Biserica Roşie”, înscris în Lista monumentelor istorice cu cod PH-II-m-B-16775, din Târgşoru Vechi, judeţul Prahova, în grupa valorică “A”

 • Ordinul nr. 214/2014, Casa Naţională a Asigurărilor de Sănătate – CNAS

  Ordinul nr. 340/214/2014 privind aprobarea organizării şi funcţionării punctului naţional de contact pentru asistenţă medicală transfrontalieră

 • Ordinul nr. 214/2014, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 214/2014 privind aprobarea organizării şi funcţionării Unităţii de evaluare a tehnologiilor medicale în cadrul Institutului Naţional de Boli Infecţioase “Prof. dr. Matei Balş”

 • Ordinul nr. 216/2014, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor

  Ordinul nr. 852/623/216/2014 pentru aprobarea Normei cu privire la natura, conţinutul şi fabricarea magiunului de prune destinat consumului uman

 • Ordinul nr. 217/2014, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  Ordinul nr. 217/2014 privind modificarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 920/2013 pentru stabilirea modului de implementare, a condiţiilor specifice, a criteriilor de eligibilitate şi a termenilor de referinţă pentru aplicarea schemelor de plăţi naţionale directe complementare în sectorul zootehnic la specia bovine, în acord cu reglementările comunitare în domeniu, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de aplicare a acestuia

 • Ordinul nr. 217/2013, Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare

  Ordinul nr. 217/2013 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Comisiei Naţionalepentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 56/2004 privind aprobarea Normelor fundamentalepentru gospodărirea în siguranţă a deşeurilor radioactive

 • Ordinul nr. 219/2014, Casa Naţională a Asigurărilor de Sănătate – CNAS

  Ordinul nr. 338/219/2014 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 1 din Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.538/1.014/2013 privind prelungirea aplicării prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 423/191/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2013 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013-2014

 • Ordinul nr. 2191/2014, Ministerul Culturii

  Ordinul nr. 2191/2014 privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria monument, grupa valorică “B”, a “Casei rurale” din municipiul Turda, piaţa 1 Decembrie 1918 nr. 5, judeţul Cluj

 • Ordinul nr. 2193/2014, Ministerul Culturii

  Ordinul nr. 2193/2014 pentru acreditarea Muzeului Naţional al Satului “Dimitrie Gusti”

 • Ordinul nr. 2194/2014, Ministerul Culturii

  Ordinul nr. 2194/2014 pentru acreditarea Muzeului Naţional al Carpaţilor Răsăriteni

 • Ordinul nr. 2195/2014, Ministerul Culturii

  Ordinul nr. 2195/2014 pentru acreditarea Complexului Muzeal Naţional “Moldova”

 • Ordinul nr. 2196/2014, Ministerul Culturii

  Ordinul nr. 2196/2014 pentru acreditarea Muzeului de Artă Cluj-Napoca

 • Ordinul nr. 2197/2014, Ministerul Culturii

  Ordinul nr. 2197/2014 pentru acreditarea Muzeului Naţional Bran

 • Ordinul nr. 2198/2014, Ministerul Culturii

  Ordinul nr. 2198/2014 pentru acreditarea Muzeului “Sfântul Nicodim”

 • Ordinul nr. 2199/2014, Ministerul Culturii

  Ordinul nr. 2199/2014 privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria sit, grupa valorică A, a sitului arheologic “Mânăstirea Bizere” – punct Fântâna Turcului din extravilanul comunei Frumuşeni, judeţul Arad

 • Ordinul nr. 22/2014, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

  Ordinul nr. 22/2014 privind aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de Societatea Comercială GDF SUEZ ENERGY ROMÂNIA – S.A.

 • Ordinul nr. 22/2014, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pt Siguranţa Alimentelor

  Ordinul nr. 22/2014 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 39/2010 pentru aprobarea cerinţelor tehnice care trebuie îndeplinite de mijloacele oficiale de identificare a bovinelor, suinelor, ovinelor şi caprinelor, precum şi pentru stabilirea condiţiilor de aprobare a acestora pe teritoriul României

 • Ordinul nr. 220/2014, Casa Naţională a Asigurărilor de Sănătate – CNAS

  Ordinul nr. 220/2014 pentru completarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 226/2013 privind aprobarea Regulilor de validare a cazurilor spitalizate în regim de spitalizare continuă şi a Metodologiei de evaluare a cazurilor invalidate pentru care se solicită revalidarea

 • Ordinul nr. 220/2014, Ministerul Educaţiei Naţionale

  Ordinul nr. 484/220/2014 privind aprobarea Metodologiei pentru desfăşurarea concursului de rezidenţiat în medicină, sesiunea 29 iunie 2014, pentru posturile şi pe locurile rămase neocupate în sesiunea 17 noiembrie 2013

 • Ordinul nr. 2200/2014, Ministerul Culturii

  Ordinul nr. 2200/2014 privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria monument, grupa valorică B, a “Palatului Poştelor” din municipiul Sibiu, Str. Mitropoliei nr. 14, judeţul Sibiu

 • Ordinul nr. 221/2014, Casa Naţională a Asigurărilor de Sănătate – CNAS

  Ordinul nr. 221/2014 privind modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2013 şi 2014, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 190/2013

 • Ordinul nr. 221/2014, Consiliul Concurenţei

  Ordinul nr. 221/2014 privind punerea în aplicare a Regulamentului pentru modificarea Regulamentului privind stabilirea şi perceperea tarifelor pentru procedurile şi serviciile prevăzute de Legea concurenţei nr. 21/1996 şi regulamentele emise în aplicarea acesteia, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 426/2011

 • Ordinul nr. 222/2014, Ministerul Transporturilor

  Ordinul nr. 222/2014 privind asigurarea transparenţei documentaţiilor de atribuire aferente procedurilor de achiziţii publice demarate de către Ministerul Transporturilor

 • Ordinul nr. 223/2014, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

  Ordinul nr. 223/2014 pentru aprobarea reglementării tehnice “Ghid privind execuţia protecţiilor prin hidrofobizare a materialelor de construcţie aparente – lemn, beton, cărămidă, piatră naturală şi artificială” – indicativ GE 030-2014

 • Ordinul nr. 223/2014, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – ANAF

  Ordinul nr. 223/2014 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.294/2007 privind impozitele, contribuţiile şi alte sume reprezentând creanţe fiscale, care se plătesc de contribuabili într-un cont unic

 • Ordinul nr. 223/2014, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor

  Ordinul nr. 223/2014 privind abrogarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 163/2014 privind modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 72/2010 privind unele măsuri de informare a consumatorilor

 • Ordinul nr. 225/2014, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – ANAF

  Ordinul nr. 225/2014 privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 5/2010 pentru aprobarea Procedurii de soluţionare a cererilor de rambursare a taxei pe valoarea adăugată formulate de către persoane impozabile neînregistrate în scopuri de TVA în România, stabilite în afara Comunităţii

 • Ordinul nr. 2272/2014, Ministerul Economiei

  Ordinul nr. 824/2272/2014 pentru modificarea unor acte normative în domeniul gestionării deşeurilor

 • Ordinul nr. 2275/2014, Ministerul Culturii

  Ordinul nr. 2275/2014 pentru modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice, aprobat prin Ordinul ministrului culturii nr. 2.173/2013

 • Ordinul nr. 228/2014, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 228/2014 pentru stabilirea componenţei Comisiei de avizare a distribuitorilor şi a aparatelor de marcat electronice fiscale

 • Ordinul nr. 229/2013, Departamentul pentru Ape, Păduri şi Piscicultură

  Ordinul nr. 229/2013 privind nominalizarea punctelor de debarcare şi a centrelor de primă vânzare în vederea practicării pescuitului comercial în habitatele piscicole naturale, cu excepţia ariilor naturale protejate

 • Ordinul nr. 23/2014, Ministerul Apărării Naţionale

  Ordinul nr. 23/2014 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind funcţionarea bibliotecilor în Armata României

 • Ordinul nr. 23/2014, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

  Ordinul nr. 23/2014 privind aprobarea nivelului stocului minim de gaze naturale pentru titularii licenţelor de furnizare şi a nivelului stocului de gaze naturale pentru titularul licenţei de operare a Sistemului naţional de transport al gazelor naturale, pentru ciclul de înmagazinare 2014-2015

 • Ordinul nr. 2303/2014, Ministerul Culturii

  Ordinul nr. 2303/2014 privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria monument, grupa valorică B, a Bisericii “Sf. Arhangheli” din Str. Bisericii nr. 1, satul Horea, comuna Horea, judeţul Alba

 • Ordinul nr. 2333/2014, Ministerul Culturii

  Ordinul nr. 719/740/M.57/2333/2014 privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea titlului I din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului

 • Ordinul nr. 234/2014, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – ANAF

  Ordinul nr. 309/234/2014 privind stabilirea listei codurilor tarifare la care se clasifică în nomenclatura Tarifului vamal comun plantele, produsele vegetale şi alte obiecte care fac obiectul Hotărârii Guvernului nr. 563/2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 136/2000 privind măsurile de protecţie împotriva introducerii şi răspândirii organismelor de carantină dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România

 • Ordinul nr. 234/2014, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  Ordinul nr. 234/362/52/2014 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, al ministrului mediului şi pădurilor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 187/2.155/42/2011 pentru aprobarea cerinţelor legale în materie de gestionare (SMR) privind mediul şi identificarea şi înregistrarea animalelor în cadrul schemelor şi măsurilor de sprijin pentru agricultori în România

 • Ordinul nr. 2348/2013, Ministerul Economiei

  Ordinul nr. 202/2881/2348/2013 pentru aprobarea Instrucţiunilor tehnice privind aplicarea şi urmărirea măsurilor stabilite în planul de refacere a mediului, în planul de gestionare a deşeurilor extractive şi în proiectul tehnic de refacere a mediului, precum şi modul de operare cu garanţia financiară pentru refacerea mediului afectat de activităţile miniere

 • Ordinul nr. 235/2014, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – ANAF

  Ordinul nr. 235/2014 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.331/2013 pentru aprobarea Procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare

 • Ordinul nr. 2357/2014, Ministerul Culturii

  Ordinul nr. 2357/2014 pentru modificarea anexei nr. 18 la Normele metodologice pentru aplicarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 328/2006, aprobate prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.379/2006

 • Ordinul nr. 238/2014, Casa Naţională a Asigurărilor de Sănătate – CNAS

  Ordinul nr. 361/238/2014 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008

 • Ordinul nr. 24/2014, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

  Ordinul nr. 24/2014 privind aprobarea Procedurii pentru determinarea şi utilizarea profilului rezidual de consum

 • Ordinul nr. 24/2014, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pt Siguranţa Alimentelor

  Ordinul nr. 32/127/24/2014 pentru modificarea şi completarea Normelor privind alimentele cu destinaţie nutriţională specială, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei şi al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 387/251/2002

 • Ordinul nr. 24/2014, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 24/2014 pentru aprobarea Normelor privind stabilirea procedurii şi a condiţiilor de autorizare a antrepozitului de taxă pe valoarea adăugată, prevăzut la art. 144 alin. (1) lit. a) pct. 8 liniuţa a doua din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea Comisiei pentru autorizarea antrepozitelor de taxă pe valoarea adăugată şi a regulamentului de organizare şi funcţionare a acesteia

 • Ordinul nr. 242/2014, Departamentul pentru Energie

  Ordinul nr. 242/602/465/2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială “Unitatea de Execuţie Foraje Motru” – S.A.

 • Ordinul nr. 243/2014, Departamentul pentru Energie

  Ordinul nr. 243/702/464/2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială MINPREST SERV – S.A. Rovinari

 • Ordinul nr. 244/2014, Departamentul pentru Energie

  Ordinul nr. 244/654/462/2014 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială “Medserv Min” – S.A.

 • Ordinul nr. 245/2014, Departamentul pentru Energie

  Ordinul nr. 245/596/463/2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea “Hidro Tarniţa” – S.A.

 • Ordinul nr. 247/2014, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 247/2014 privind stabilirea ratelor de dobânzi practicate de Trezoreria Statului

 • Ordinul nr. 248/2014, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 248/2014 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 110/2010 privind stabilirea nivelului comisioanelor percepute de Trezoreria Statului pentru serviciile prestate clienţilor

 • Ordinul nr. 2495/2013, Ministerul Economiei

  Ordinul nr. 2495/2013 pentru prelungirea termenului prevăzut la art. 1 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 75/2008 privind aprobarea Planului de acţiuni pentru continuarea exploatării în siguranţă a zăcământului de sare de la Ocnele Mari, judeţul Vâlcea, a Programului de monitorizare a Câmpului II de sonde Ocnele Mari – etapa II şi a Programului de monitorizare a câmpurilor aflate în exploatare la Ocnele Mari, judeţul Vâlcea

 • Ordinul nr. 2496/2013, Ministerul Economiei

  Ordinul nr. 2496/2013 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri nr. 625/2010 pentru aprobarea schemei transparente de ajutor de stat în domeniul capitalului de risc denumite “Schemă de ajutor de stat sub formă de capital de risc prin intermediul unuia sau mai multor fonduri de capital de risc, ca parte integrantă a implementării iniţiativei JEREMIE în România”, aferentă domeniului major de intervenţie 1.2 “Accesul IMM la finanţare”, axa prioritară 1 “Un sistem de producţie inovativ şi ecoeficient”, din cadrul Programului operaţional sectorial pentru creşterea competitivităţii economice

 • Ordinul nr. 2499/2013, Ministerul Economiei

  Ordinul nr. 2499/2013 pentru aprobarea schemei transparente de ajutor de minimis, denumită “Schema transparentă de ajutor de minimis sub formă de împrumuturi cu subvenţie parţială de dobândă, ca parte integrantă a implementării iniţiativei JEREMIE în Romania” aferentă domeniului major de intervenţie 1.2 “Accesul IMM la finanţare”, axa prioritară 1 “Un sistem de producţie inovativ şi ecoeficient”, din cadrul Programului operaţional sectorial “Creşterea competitivităţii economice”

 • Ordinul nr. 25/2014, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

  Ordinul nr. 25/2014 pentru modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a pieţei de certificate verzi, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 57/2013

 • Ordinul nr. 2501/2013, Ministerul Economiei

  Ordinul nr. 2501/2013 pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri nr. 3.188/2011 privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea şi implementarea operaţiunii “Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naţional şi internaţional – Poli de competitivitate” din cadrul domeniului major de intervenţie 1.3 “Dezvoltarea durabilă a antreprenoriatului” al Programului operaţional sectorial “Creşterea competitivităţii economice” şi a anexei la Ordinul ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri nr. 2.355/2012 privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru implementarea operaţiunii “Sprijin pentru integrarea întreprinderilor în lanţurile de furnizori sau clustere” din cadrul domeniului major de intervenţie 1.3 “Dezvoltarea durabilă a antreprenoriatului” al Programului operaţional sectorial “Creşterea competitivităţii economice”

 • Ordinul nr. 2502/2013, Ministerul Economiei

  Ordinul nr. 2502/2013 pentru modificarea unor acte privind ajutorul de minimis

 • Ordinul nr. 2502/2013, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice

  Ordinul nr. 539/2048/2502/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea “Hidroelectrica – Serv” – S.A., filială a Societăţii Comerciale de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale “Hidroelectrica” – S.A.

 • Ordinul nr. 2503/2013, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice

  Ordinul nr. 540/2029/2503/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2013 pentru Societatea Comercială “Electrocentrale Galaţi” – S.A., filială a Societăţii Comerciale “Electrocentrale Grup” – S.A.

 • Ordinul nr. 2503/2013, Ministerul Economiei

  Ordinul nr. 2503/2013 pentru modificarea şi completarea unor ordine ale ministrului economiei şi finanţelor

 • Ordinul nr. 2506/2013, Ministerul Economiei

  Ordinul nr. 2506/2013 privind instituirea schemelor de ajutor de minimis pentru acţiunile din Programul de promovare a exportului

 • Ordinul nr. 251/2014, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 18/251/2014 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei, al ministrului finanţelor publice şi al viceprim-ministrului, ministrul administraţiei şi internelor, nr. 163/540/23/2009

 • Ordinul nr. 252/2014, Banca Naţională a României – BNR

  Ordinul nr. 252/2014 privind dispunerea radierii din Registrul general al instituţiilor financiare nebancare a Societăţii Comerciale AGORA LEASE IFN – S.A.

 • Ordinul nr. 252/2014, Ministerul Educaţiei Naţionale

  Ordinul nr. 252/2014 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Colegiului Consultativ pentru Cercetare-Dezvoltare şi Inovare şi componenţa nominală a acestuia

 • Ordinul nr. 253/2014, Banca Naţională a României – BNR

  Ordinul nr. 253/2014 privind dispunerea radierii din Registrul general al instituţiilor financiare nebancare a Societăţii Comerciale TOTAL FINANCE IFN – S.A.

 • Ordinul nr. 254/2014, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice

  Ordinul nr. 254/2014 privind modificarea Ordinului ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 594/2013 pentru aprobarea Listei standardelor române care adoptă standardele europene armonizate referitoare la echipamentele individuale de protecţie

 • Ordinul nr. 255/2014, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 255/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 75/2014 privind desemnarea Ministerului Sănătăţii ca organism de conducere şi implementare a fazei a doua a programului de cooperare pentru dezvoltarea capabilităţilor de chirurgie cardiacă neonatală şi infantilă în România

 • Ordinul nr. 256/2014, Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice

  Ordinul nr. 256/2014 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului mediului nr. 464/2009 pentru aprobarea Normelor tehnice privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor de control şi inspecţie în domeniul protecţiei mediului

 • Ordinul nr. 256/2014, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 256/2014 privind indicele preţurilor de consum utilizat pentru actualizarea plăţilor anticipate în contul impozitului pe profit anual

 • Ordinul nr. 2560/2013, Ministerul Culturii

  Ordinul nr. 2560/2013 privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria monumente de arhitectură, grupa valorică A, a Bibliotecii Judeţene Astra din Sibiu, str. Bariţiu nr. 5, judeţul Sibiu

 • Ordinul nr. 2562/2013, Ministerul Culturii

  Ordinul nr. 2562/2013 privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria monumente de for public, grupa valorică B, a Monumentului Eroului intitulat “Tatăl şi Fiul” din satul Cricova, comuna Valea Lungă, judeţul Dâmboviţa

 • Ordinul nr. 2563/2013, Ministerul Culturii

  Ordinul nr. 2563/2013 privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria monumente de for public, grupa valorică B, a Monumentului Eroului intitulat “Jertfa” din satul Răzvadul de Sus, comuna Răzvad, judeţul Dâmboviţa

 • Ordinul nr. 2566/2013, Ministerul Culturii

  Ordinul nr. 2566/2013 privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria monumente de arhitectură, grupa valorică B, a Bateriei intermediare 4-5 Tunari, comuna Tunari, judeţul Ilfov

 • Ordinul nr. 2567/2013, Ministerul Culturii

  Ordinul nr. 2567/2013 privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria monumente de arhitectură, grupa valorică B, a imobilului “Reşedinţă barocă” din Oradea, Str. Republicii nr. 81, judeţul Bihor

 • Ordinul nr. 2568/2013, Ministerul Culturii

  Ordinul nr. 2568/2013 privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria monumente de for public, grupa valorică B, a Monumentului Eroului intitulat “Paza Ţării” din satul Ocniţa, comuna Ocniţa, judeţul Dâmboviţa

 • Ordinul nr. 2569/2013, Ministerul Culturii

  Ordinul nr. 2569/2013 privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria monumente de arhitectură, grupa valorică B, a Bateriei intermediare 6-7 Afumaţi, comuna Dobroeşti, judeţul Ilfov

 • Ordinul nr. 2570/2013, Ministerul Culturii

  Ordinul nr. 2570/2013 privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria monumente de arhitectură, grupa valorică B, a imobilului “Casa Slătineanu” din Calea Dorobanţi nr. 60, sectorul 1, municipiul Bucureşti

 • Ordinul nr. 2571/2013, Ministerul Culturii

  Ordinul nr. 2571/2013 privind clasarea în Lista monumentelor istorice a Curţii Johannes Honterus şi schimbarea din categoria “monument” a Bisericii evanghelice “Biserica Neagră” din municipiul Braşov, cod BV-II-m-A-11412, în categoria “ansamblu”, cu denumirea Ansamblul “Biserica Neagră”

 • Ordinul nr. 258/2014, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  Ordinul nr. 258/2014 privind aprobarea sistemelor de sancţiuni pentru măsura 215 “Plăţi privind bunăstarea animalelor – pachet b) – păsări” din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013

 • Ordinul nr. 258/2014, Casa Naţională a Asigurărilor de Sănătate – CNAS

  Ordinul nr. 258/2014 pentru completarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 226/2013 privind aprobarea Regulilor de validare a cazurilor spitalizate în regim de spitalizare continuă şi a Metodologiei de evaluare a cazurilor invalidate pentru care se solicită revalidarea

 • Ordinul nr. 26/2014, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

  Ordinul nr. 26/2014 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie a gazelor naturale realizat de S.C. E.ON GAZ DISTRIBUŢIE – S.A.

 • Ordinul nr. 2604/2013, Ministerul Culturii

  Ordinul nr. 2604/2013 privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria monumente de arhitectură, grupa valorică B, a Fortului 4 Tunari, comuna Tunari, judeţul Ilfov

 • Ordinul nr. 262/2014, Casa Naţională a Asigurărilor de Sănătate – CNAS

  Ordinul nr. 470/262/2014 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 1 din Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.538/1.014/2013 privind prelungirea aplicării prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 423/191/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2013 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013-2014