24 Aprilie, 2019
 • Legea nr. 402(r1)/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 402/2006 privind prevenirea accidentelor şi organizarea activităţii de salvare din mediul subteran speologic

 • Legea nr. 41/2014, Parlamentul României

  Legea nr. 41/2014 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 105/2013 privind unele reglementări referitoare la cadrul financiar pentru Fondul de participare JEREMIE

 • Legea nr. 42/2014, Parlamentul României

  Legea nr. 42/2014 privind acceptarea Codului de siguranţă din 2008 pentru nave cu destinaţie specială, adoptat de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.266(84) a Comitetului de siguranţă maritimă la Londra la 13 mai 2008

 • Legea nr. 43/2014, Parlamentul României

  Legea nr. 43/2014 privind protecţia animalelor utilizate în scopuri ştiinţifice

 • Legea nr. 44/2014, Parlamentul României

  Legea nr. 44/2014 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 104/2013 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale pentru Societatea “Complexul Energetic Hunedoara” – S.A.

 • Legea nr. 45/2014, Parlamentul României

  Legea nr. 45/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 105/2011 privind gestionarea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile şi a cofinanţării publice naţionale, pentru obiectivul “Cooperare teritorială europeană”

 • Legea nr. 455(r1)/2001, Parlamentul României

  Legea nr. 455/2001 privind semnătura electronică

 • Legea nr. 47/2014, Parlamentul României

  Legea nr. 47/2014 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară

 • Legea nr. 477(r1)/2003, Parlamentul României

  Legea nr. 477/2003 privind pregătirea economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare

 • Legea nr. 48/2014, Parlamentul României

  Legea nr. 48/2014 privind unele măsuri referitoare la plăţile naţionale directe complementare în sectorul zootehnic

 • Legea nr. 489(r1)/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor

 • Legea nr. 49/2014, Parlamentul României

  Legea nr. 49/2014 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2013 privind preluarea de către Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului a creanţelor bugetare administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin organul fiscal competent, la Societatea Comercială “UCM” – S.A. Reşiţa

 • Legea nr. 5/2014, Parlamentul României

  Legea nr. 5/2014 privind unele măsuri pentru facilitarea schimbului transfrontalier de informaţii referitoarela încălcările normelor de circulaţie care afectează siguranţa rutieră şi pentru facilitarea executării sancţiunilor aplicate acestor încălcări

 • Legea nr. 50/2014, Parlamentul României

  Legea nr. 50/2014 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii privind schimburile educaţionale şi academice administrate de Comisia Fulbright româno-americană, semnat la Washington la 22 octombrie 2013

 • Legea nr. 51/2014, Parlamentul României

  Legea nr. 51/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, precum şi pentru completarea anexei la Legea nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope

 • Legea nr. 51(r1)/1991, Parlamentul României

  Legea nr. 51/1991 privind securitatea naţională a României

 • Legea nr. 52/2014, Parlamentul României

  Legea nr. 52/2014 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităţi de carburanţi, care vor fi acordate, cu titlu gratuit, Ministerului Afacerilor Interne şi Ministerului Apărării Naţionale, precum şi unor unităţi administrativ-teritoriale

 • Legea nr. 53/2014, Parlamentul României

  Legea nr. 53/2014 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România

 • Legea nr. 54/2014, Parlamentul României

  Legea nr. 54/2014 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 58/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 283/2010 privind camerele pentru agricultură, industrie alimentară, piscicultură, silvicultură şi dezvoltare rurală şi pentru abrogarea art. II din Legea nr. 122/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 283/2010 privind camerele pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală

 • Legea nr. 546(r1)/2002, Parlamentul României

  Legea nr. 546/2002 privind graţierea şi procedura acordării graţierii

 • Legea nr. 55/2014, Parlamentul României

  Legea nr. 55/2014 pentru completarea alin. (2) al art. 96 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

 • Legea nr. 55(r1)/2012, Parlamentul României

  Legea nr. 55/2012 privind cooperarea României cu Oficiul European de Poliţie (Europol)

 • Legea nr. 56/2014, Parlamentul României

  Legea nr. 56/2014 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 7/2014 pentru stabilirea mecanismului financiar necesar punerii în aplicare a Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de asistenţă tehnică şi financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane de euro acordat de România Republicii Moldova, semnat la Bucureşti la 27 aprilie 2010, şi a protocolului adiţional la acesta, semnat la Chişinău la 23 septembrie 2010, şi a celui de-al doilea Protocol adiţional la Acord, semnat la Bucureşti la 10 august 2011 şi la Chişinău la 16 august 2011

 • Legea nr. 58/2014, Parlamentul României

  Legea nr. 58/2014 pentru ratificarea Acordului-cadru global de parteneriat şi cooperare dintre Uniunea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Republica Socialistă Vietnam, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 27 iunie 2012

 • Legea nr. 59/2014, Parlamentul României

  Legea nr. 59/2014 pentru ratificarea Acordului-cadru de parteneriat şi cooperare dintre Uniunea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Republica Filipine, pe de altă parte, semnat la Phnom Penh la 11 iulie 2012

 • Legea nr. 6/2014, Parlamentul României

  Legea nr. 6/2014 privind stabilirea unor măsuri de contractare şi/sau garantare de finanţări rambursabile de către municipiul Bucureşti

 • Legea nr. 60(r2)/1991, Parlamentul României

  Legea nr. 60/1991 privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice

 • Legea nr. 60/2014, Parlamentul României

  Legea nr. 60/2014 pentru ratificarea Acordului-cadru de parteneriat şi cooperare dintre Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Mongolia, pe de altă parte, semnat la Ulan Bator la 30 aprilie 2013

 • Legea nr. 61/2014, Parlamentul României

  Legea nr. 61/2014 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 84/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă

 • Legea nr. 61(r4)/1991, Parlamentul României

  Legea nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice

 • Legea nr. 62/2014, Parlamentul României

  Legea nr. 62/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii

 • Legea nr. 63/2014, Parlamentul României

  Legea nr. 63/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 369/2004 privind aplicarea Convenţiei asupra aspectelor civile ale răpirii internaţionale de copii, adoptată la Haga la 25 octombrie 1980, la care România a aderat prin Legea nr. 100/1992

 • Legea nr. 64/2014, Parlamentul României

  Legea nr. 64/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 184/2001 privind organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect

 • Legea nr. 65/2014, Parlamentul României

  Legea nr. 65/2014 privind modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, precum şi pentru stabilirea altor măsuri

 • Legea nr. 66/2014, Parlamentul României

  Legea nr. 66/2014 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 16/1999 privind scutirea la plata taxei de reclamă şi publicitate, precum şi a majorărilor de întârziere aferente

 • Legea nr. 67/2014, Parlamentul României

  Legea nr. 67/2014 pentru modificarea şi completarea art. 59 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

 • Legea nr. 68/2014, Parlamentul României

  Legea nr. 68/2014 pentru modificarea alin. (1) al art. 29 din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996 şi a Legii nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului

 • Legea nr. 682(r1)/2002, Parlamentul României

  Legea nr. 682/2002 privind protecţia martorilor

 • Legea nr. 69/2014, Parlamentul României

  Legea nr. 69/2014 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 28/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare

 • Legea nr. 7/2014, Parlamentul României

  Legea nr. 7/2014 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2013 privind unele măsuri speciale pentru compensarea şi decontarea unor creanţe reciproce rezultate din contractul de vânzare-cumpărare de acţiuni încheiat între Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului şi Ford Motor Company, precum şi pentru prorogarea unui termen

 • Legea nr. 70/2014, Parlamentul României

  Legea nr. 70/2014 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 107/2013 pentru stabilirea unor măsuri bugetare

 • Legea nr. 71/2014, Parlamentul României

  Legea nr. 71/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune

 • Legea nr. 72/2014, Parlamentul României

  Legea nr. 72/2014 pentru ratificarea Protocolului privind turismul durabil, adoptat la Bratislava la 27 mai 2011 şi semnat de România la Bratislava la 27 mai 2011, la Convenţia-cadru privind protecţia şi dezvoltarea durabilă a Carpaţilor, adoptată la Kiev la 22 mai 2003

 • Legea nr. 72(r1)/2002, Parlamentul României

  Legea zootehniei nr. 72/2002

 • Legea nr. 73/2014, Parlamentul României

  Legea nr. 73/2014 privind înfiinţarea Fundaţiei “Proiect Ferentari”

 • Legea nr. 74/2014, Parlamentul României

  Legea nr. 74/2014 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Consiliul de Miniştri al Republicii Albania privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate, semnat la Bucureşti la 14 noiembrie 2013

 • Legea nr. 75/2014, Parlamentul României

  Legea nr. 75/2014 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate, semnat la Bucureşti la 22 octombrie 2013

 • Legea nr. 76/2014, Parlamentul României

  Legea nr. 76/2014 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 84/2003 pentru înfiinţarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome “Administraţia Naţională a Drumurilor din România”

 • Legea nr. 77/2014, Parlamentul României

  Legea nr. 77/2014 pentru modificarea alin. (4) al art. 251 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii

 • Legea nr. 78/2014, Parlamentul României

  Legea nr. 78/2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat în România

 • Legea nr. 79/2014, Parlamentul României

  Legea nr. 79/2014 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 106/2013 pentru modificarea şi completarea Legii petrolului nr. 238/2004

 • Legea nr. 8/2014, Parlamentul României

  Legea nr. 8/2014 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2013 privind Programul de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici şi mijlocii

 • Legea nr. 80/2014, Parlamentul României

  Legea nr. 80/2014 pentru aprobarea O.U.G. nr. 112/2013 privind prorogarea unor termene prevăzute la art. 2 din O.U.G. nr. 116/2011 pentru aprobarea unor măsuri cu privire la vânzarea unor pachete de acţiuni deţinute de Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice “Electrica” – S.A. şi pentru modificarea şi completarea O.G. nr. 31/2004 privind unele măsuri pentru derularea procesului de privatizare a S.C. de Distribuţie a Gazelor Naturale “Distrigaz Sud” – S.A. Bucureşti şi a S.C. de Distribuţie a Gazelor Naturale “Distrigaz Nord” – S.A. Târgu Mureş, precum şi a societăţilor comerciale filiale de distribuţie şi furnizare a energiei electrice, precum şi a termenelor prevăzute la alin. (2) şi (4) ale art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2005 privind unele măsuri pentru derularea şi finalizarea privatizării societăţilor comerciale filiale de distribuţie şi furnizare a energiei electrice “Electrica Moldova” – S.A. şi “Electrica Oltenia” – S.A.

 • Legea nr. 81/2014, Parlamentul României

  Legea nr. 81/2014 privind declararea zilei de 23 aprilie Ziua Cărţii

 • Legea nr. 82/2014, Parlamentul României

  Legea nr. 82/2014 pentru modificarea art. 31 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

 • Legea nr. 82(r1)/2012, Parlamentul României

  Legea nr. 82/2012 privind reţinerea datelor generate sau prelucrate de furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice şi de furnizorii de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice

 • Legea nr. 83/2014, Parlamentul României

  Legea nr. 83/2014 privind invenţiile de serviciu

 • Legea nr. 84/2014, Parlamentul României

  Legea nr. 84/2014 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 2/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte, precum şi pentru aprobarea plăţii cotizaţiei anuale în vederea participării Consiliului Concurenţei la activităţile Comitetului de Concurenţă al OCDE şi pentru aprobarea plăţii unei contribuţii financiare de către Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării la organismele internaţionale

 • Legea nr. 84(r2)/1998, Parlamentul României

  Legea nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice

 • Legea nr. 85/2014, Parlamentul României

  Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă

 • Legea nr. 86/2014, Parlamentul României

  Legea nr. 86/2014 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991

 • Legea nr. 87/2014, Parlamentul României

  Legea nr. 87/2014 privind declararea comunei Şepreuş, judeţul Arad, localitate-martir a luptei anticomuniste

 • Legea nr. 88/2014, Parlamentul României

  Legea nr. 88/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor

 • Legea nr. 88(r1)/2010, Parlamentul României

  Legea nr. 88/2010 privind aprobarea unor măsuri financiare pentru întreprinderile mici şi mijlocii din industria berii

 • Legea nr. 89/2014, Parlamentul României

  Legea nr. 89/2014 privind ratificarea Scrisorii de intenţie semnate de autorităţile române la Bucureşti la 5 martie 2014 şi aprobate prin Decizia Consiliului directorilor executivi al Fondului Monetar Internaţional din 26 martie 2014

 • Legea nr. 9/2014, Parlamentul României

  Legea nr. 9/2014 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 156/2007 privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. – S.A. în vederea achiziţionării de autoturisme

 • Legea nr. 90/2014, Parlamentul României

  Legea nr. 90/2014 pentru modificarea Legii nr. 263/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşelor

 • Legea nr. 91/2014, Parlamentul României

  Legea nr. 91/2014 privind acordarea unei zile lucrătoare libere pe an pentru îngrijirea sănătăţii copilului

 • Legea nr. 92/2014, Parlamentul României

  Legea nr. 92/2014 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcţionalităţii administraţiei publice locale, a numărului de posturi şi reducerea cheltuielilor la instituţiile şi autorităţile publice din subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor

 • Legea nr. 93/2014, Parlamentul României

  Legea nr. 93/2014 privind instituirea zilei de 11 octombrie ca Ziua Şcolii Ardelene

 • Legea nr. 94/2014, Parlamentul României

  Legea nr. 94/2014 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea tichetelor de vacanţă

 • Legea nr. 94(r3)/1992, Parlamentul României

  Legea nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi

 • Legea nr. 95/2014, Parlamentul României

  Legea nr. 95/2014 pentru modificarea art. 86 din Legea audiovizualului nr. 504/2002

 • Legea nr. 96/2014, Parlamentul României

  Legea nr. 96/2014 pentru completarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000

 • Legea nr. 97/2014, Parlamentul României

  Legea nr. 97/2014 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri

 • Legea nr. 98/2014, Parlamentul României

  Legea nr. 98/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil

 • Legea nr. 99/2014, Parlamentul României

  Legea nr. 99/2014 pentru modificarea şi completarea Legii serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006