21 Martie, 2019
 • Legea nr. 1/2014, Parlamentul României

  Legea nr. 1/2014 pentru modificarea art. 105 alin. (2) lit. f) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011

 • Legea nr. 1(r1)/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei

 • Legea nr. 10/2014, Parlamentul României

  Legea nr. 10/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 294/2007 privind derularea în România a proiectelor finanţate prin Programul NATO de Investiţii în Securitate

 • Legea nr. 100/2014, Parlamentul României

  Legea nr. 100/2014 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 8/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România

 • Legea nr. 101/2014, Parlamentul României

  Legea nr. 101/2014 privind măsuri de reglementare a depozitării seminţelor de consum şi a regimului certificatelor de depozit pentru acestea

 • Legea nr. 101(r1)/2011, Parlamentul României

  Legea nr. 101/2011 pentru prevenirea şi sancţionarea unor fapte privind degradarea mediului

 • Legea nr. 102/2014, Parlamentul României

  Legea nr. 102/2014 privind cimitirele, crematoriile umane şi serviciile funerare

 • Legea nr. 104/2014, Parlamentul României

  Legea nr. 104/2014 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2014 privind unele măsuri în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă

 • Legea nr. 104(r1)/2003, Parlamentul României

  Legea nr. 104/2003 privind manipularea cadavrelor umane şi prelevarea organelor şi ţesuturilor de la cadavre în vederea transplantului

 • Legea nr. 105/2014, Parlamentul României

  Legea nr. 105/2014 pentru ratificarea Acordului de asociere dintre Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Republica Moldova, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 27 iunie 2014

 • Legea nr. 106/2014, Parlamentul României

  Legea nr. 106/2014 pentru ratificarea Acordului de asociere dintre Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Ucraina, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 21 martie 2014 şi 27 iunie 2014

 • Legea nr. 107/2014, Parlamentul României

  Legea nr. 107/2014 pentru ratificarea Acordului de asociere dintre Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Georgia, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 27 iunie 2014

 • Legea nr. 11/2014, Parlamentul României

  Legea nr. 11/2014 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 93/2013 pentru modificarea art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2010 privind reglementarea unor măsuri în sistemul de asigurări sociale de sănătate

 • Legea nr. 12/2014, Parlamentul României

  Legea nr. 12/2014 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 85/2013 privind declanşarea procedurii insolvenţei la Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare Drobeta-Turnu Severin

 • Legea nr. 12(r3)/1990, Parlamentul României

  Legea nr. 12/1990 privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi de producţie, comerţ sau prestări de servicii ilicite

 • Legea nr. 126(r3)/1995, Parlamentul României

  Legea nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive

 • Legea nr. 129(r3)/1998, Parlamentul României

  Legea nr. 129/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Fondului Român de Dezvoltare Socială

 • Legea nr. 129(r3)/1992, Parlamentul României

  Legea nr. 129/1992 privind protecţia desenelor şi modelelor

 • Legea nr. 13/2014, Parlamentul României

  Legea nr. 13/2014 pentru ratificarea Convenţiei privind asistenţa administrativă reciprocă în domeniul fiscal, adoptată la Strasbourg la 25 ianuarie 1988, şi a Protocolului de modificare a Convenţiei privind asistenţa administrativă reciprocă în domeniul fiscal, adoptat la Paris la 27 mai 2010, semnate de partea română la 15 octombrie 2012

 • Legea nr. 132(r1)/1997, Parlamentul României

  Legea nr. 132/1997 privind rechiziţiile de bunuri şi prestările de servicii în interes public

 • Legea nr. 135(r1)/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 135/2007 privind arhivarea documentelor în formă electronică

 • Legea nr. 139(r2)/2000, Parlamentul României

  Legea nr. 139/2000 privind activitatea de meteorologie

 • Legea nr. 14/2014, Parlamentul României

  Legea nr. 14/2014 pentru modificarea şi completarea art. 2 din Legea nr. 453/2006 privind consacrarea zilei de 13 decembrie ca sărbătoare a etniei tătare din România

 • Legea nr. 14(r2)/2003, Parlamentul României

  Legea partidelor politice nr. 14/2003

 • Legea nr. 141(r1)/2010, Parlamentul României

  Legea nr. 141/2010 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Sistemului Informatic Naţional de Semnalări şi participarea României la Sistemul de Informaţii Schengen

 • Legea nr. 143(r1)/2000, Parlamentul României

  Legea nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri

 • Legea nr. 144(r1)/2000, Parlamentul României

  Legea nr. 144/2000 privind acordarea de facilităţi persoanelor care au domiciliul în localităţile rurale aflate în zonele montane

 • Legea nr. 15/2014, Parlamentul României

  Legea nr. 15/2014 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 32/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 4/2010 privind instituirea Infrastructurii naţionale pentru informaţii spaţiale în România

 • Legea nr. 15(r2)/2003, Parlamentul României

  Legea nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală

 • Legea nr. 155(r1)/2010, Parlamentul României

  Legea poliţiei locale nr. 155/2010

 • Legea nr. 16(r1)/1996, Parlamentul României

  Legea Arhivelor Naţionale nr. 16/1996

 • Legea nr. 16(r3)/2000, Parlamentul României

  Legea nr. 16/2000 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice

 • Legea nr. 16(r2)/1995, Parlamentul României

  Legea nr. 16/1995 privind protecţia topografiilor produselor semiconductoare

 • Legea nr. 16/2014, Parlamentul României

  Legea nr. 16/2014 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 11/2013 privind completarea art. 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri

 • Legea nr. 160(r2)/1998, Parlamentul României

  Legea nr. 160/1998 pentru organizarea şi exercitarea profesiunii de medic veterinar

 • Legea nr. 17/2014, Parlamentul României

  Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului

 • Legea nr. 17(r2)/1990, Parlamentul României

  Legea nr. 17/1990 privind regimul juridic al apelor maritime interioare, al mării teritoriale, al zonei contigue şi al zonei economice exclusive ale României

 • Legea nr. 18/2014, Parlamentul României

  Legea nr. 18/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, precum şi pentru modificarea art. 8 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat

 • Legea nr. 182(r2)/2000, Parlamentul României

  Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil

 • Legea nr. 184(r2)/2001, Parlamentul României

  Legea nr. 184/2001 privind organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect

 • Legea nr. 19/2014, Parlamentul României

  Legea nr. 19/2014 pentru ratificarea Protocolului dintre Guvernul României şi Guvernul Muntenegrului privind succesiunea Muntenegrului la tratatele bilaterale dintre Republica Populară Română/Republica Socialistă România/România şi Republica Populară Federativă Iugoslavia/Republica Socialistă Federativă Iugoslavia/Republica Federală Iugoslavia/Uniunea Serbia şi Muntenegru, încheiate la nivel de stat, respectiv la nivel de guvern, semnat la Podgorica la 4 iulie 2013

 • Legea nr. 194(r1)/2011, Parlamentul României

  Legea nr. 194/2011 privind combaterea operaţiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, altele decât cele prevăzute de acte normative în vigoare

 • Legea nr. 196(r2)/2003, Parlamentul României

  Legea nr. 196/2003 privind prevenirea şi combaterea pornografiei

 • Legea nr. 2/2014, Parlamentul României

  Legea nr. 2/2014 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2013 privind înfiinţarea şi acreditarea fondurilor mutuale pentru gestionarea riscurilor în agricultură şi acordarea de compensaţii financiare membrilor pentru pierderile economice cauzate de boli ale animalelor, ale plantelor sau de un incident de mediu

 • Legea nr. 20/2014, Parlamentul României

  Legea nr. 20/2014 pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001

 • Legea nr. 205(r1)/2004, Parlamentul României

  Legea nr. 205/2004 privind protecţia animalelor

 • Legea nr. 21(r2)/1996, Parlamentul României

  Legea concurenţei nr. 21/1996

 • Legea nr. 21/2014, Parlamentul României

  Legea nr. 21/2014 privind instituirea Zilei Naţionale pentru Adopţie

 • Legea nr. 211(r1)/2011, Parlamentul României

  Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor

 • Legea nr. 217(r2)/2003, Parlamentul României

  Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie

 • Legea nr. 218(r1)/2002, Parlamentul României

  Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române

 • Legea nr. 22/2014, Parlamentul României

  Legea nr. 22/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii

 • Legea nr. 227(r3)/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 227/2006 privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport

 • Legea nr. 23/2014, Parlamentul României

  Legea nr. 23/2014 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2013 privind modificarea şi completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie

 • Legea nr. 24/2014, Parlamentul României

  Legea nr. 24/2014 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 17/2008 pentru schimbarea titularului dreptului de administrare a unor imobile şi pentru luarea unor măsuri de reglementare a situaţiei juridice a acestora

 • Legea nr. 25/2014, Parlamentul României

  Legea nr. 25/2014 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internaţionale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

 • Legea nr. 255(r3)/1998, Parlamentul României

  Legea nr. 255/1998 privind protecţia noilor soiuri de plante

 • Legea nr. 257(r2)/2001, Parlamentul României

  Legea nr. 257/2001 privind modul de acţiune împotriva aeronavelor care utilizează neautorizat spaţiul aerian al României

 • Legea nr. 259(r1)/2010, Parlamentul României

  Legea siguranţei digurilor nr. 259/2010

 • Legea nr. 26/2014, Parlamentul României

  Legea nr. 26/2014 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2013 privind unele măsuri pentru reorganizarea prin divizare parţială a Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie, pentru modificarea unor acte normative, precum şi pentru reglementarea unor măsuri privind activitatea Departamentului pentru Energie

 • Legea nr. 266(r2)/2002, Parlamentul României

  Legea nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul şi certificarea calităţii, comercializarea seminţelor şi a materialului săditor, precum şi testarea şi înregistrarea soiurilor de plante

 • Legea nr. 27/2014, Parlamentul României

  Legea nr. 27/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 226/2011 privind reparaţiile morale şi materiale pentru fostele cadre militare active, îndepărtate abuziv din armată în perioada 23 august 1944-31 decembrie 1961

 • Legea nr. 272(r1)/2004, Parlamentul României

  Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului

 • Legea nr. 28/2014, Parlamentul României

  Legea nr. 28/2014 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice

 • Legea nr. 282(r1)/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 282/2005 privind organizarea activităţii de transfuzie sanguină, donarea de sânge şi componente sanguine de origine umană, precum şi asigurarea calităţii şi securităţii sanitare, în vederea utilizării lor terapeutice

 • Legea nr. 287(r1)/2004, Parlamentul României

  Legea consorţiilor universitare nr. 287/2004

 • Legea nr. 289(r2)/2002, Parlamentul României

  Legea nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de protecţie

 • Legea nr. 29(r1)/2000, Parlamentul României

  Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României

 • Legea nr. 29/2014, Parlamentul României

  Legea nr. 29/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare

 • Legea nr. 291(r1)/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 291/2007 privind intrarea, staţionarea, desfăşurarea de operaţiuni sau tranzitul forţelor armate străine pe teritoriul României

 • Legea nr. 293(r2)/2004, Parlamentul României

  Legea nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor

 • Legea nr. 295(r2)/2004, Parlamentul României

  Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor

 • Legea nr. 3/2014, Parlamentul României

  Legea nr. 3/2014 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2013 pentru modificarea şi completarea art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2013 privind unele măsuri pentru reorganizarea prin divizare parţială a Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie, pentru modificarea unor acte normative, precum şi pentru reglementarea unor măsuri privind activitatea Departamentului pentru Energie

 • Legea nr. 30/2014, Parlamentul României

  Legea nr. 30/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare

 • Legea nr. 308/2013, Parlamentul României

  Legea nr. 308/2013 pentru ratificarea Acordului privind spaţiul aerian comun dintre Uniunea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Republica Moldova, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la data de 26 iunie 2012

 • Legea nr. 31/2014, Parlamentul României

  Legea nr. 31/2014 privind ratificarea Acordului preventiv pentru facilitatea de împrumut dintre Uniunea Europeană, în calitate de Împrumutător, şi România, în calitate de Împrumutat, şi Banca Naţională a României, în valoare de maximum 2 miliarde euro, semnat la Bucureşti la 5 noiembrie 2013 şi la Luxemburg la 19 noiembrie 2013, şi a Memorandumului de înţelegere dintre Uniunea Europeană şi România, semnat la Bucureşti la 5 noiembrie 2013 şi la Bruxelles la 6 noiembrie 2013

 • Legea nr. 311(r2)/2003, Parlamentul României

  Legea muzeelor şi a colecţiilor publice nr. 311/2003

 • Legea nr. 32/2014, Parlamentul României

  Legea nr. 32/2014 pentru ratificarea Tratatului privind comerţul cu arme,adoptat la New York la 2 aprilie 2013 şi semnat de Româniala New York la 3 iunie 2013

 • Legea nr. 329(r2)/2003, Parlamentul României

  Legea nr. 329/2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particular

 • Legea nr. 33/2014, Parlamentul României

  Legea nr. 33/2014 pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere dintre Guvernul României şi Consiliul Europei privind Oficiul Consiliului Europei în domeniul criminalităţii informatice din Bucureşti şi statutul juridic al acestuia, semnat la Bucureşti la 15 octombrie 2013

 • Legea nr. 333(r1)/2003, Parlamentul României

  Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor

 • Legea nr. 34/2014, Parlamentul României

  Legea nr. 34/2014 pentru aderarea României la Protocolul din 2002 la Convenţia de la Atena din 1974 privind transportul pe mare al pasagerilor şi al bagajelor lor, adoptat la Londra la 1 noiembrie 2002

 • Legea nr. 346(r2)/2002, Parlamentul României

  Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale

 • Legea nr. 35/2014, Parlamentul României

  Legea nr. 35/2014 pentru ratificarea Acordului intern dintre reprezentanţii guvernelor statelor membre ale Uniunii Europene, reuniţi în cadrul Consiliului, privind finanţarea ajutoarelor Uniunii Europene în baza cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020, în conformitate cu Acordul de parteneriat ACP-UE, şi privind alocarea de asistenţă financiară pentru ţările şi teritoriile de peste mări cărora li se aplică partea a patra din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, semnat la Bruxelles la 24 iunie 2013

 • Legea nr. 35(r2)/1997, Parlamentul României

  Legea nr. 35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului

 • Legea nr. 351/2013, Parlamentul României

  Legea nr. 351/2013 pentru ratificarea Acordului comercial dintre Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Columbia şi Peru, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 26 iunie 2012

 • Legea nr. 36/2014, Parlamentul României

  Legea nr. 36/2014 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare

 • Legea nr. 36(r3)/1995, Parlamentul României

  Legea notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995

 • Legea nr. 360(r1)/2003, Parlamentul României

  Legea nr. 360/2003 privind regimul substanţelor şi preparatelor chimice periculoase

 • Legea nr. 361/2013, Parlamentul României

  Legea nr. 361/2013 privind ratificarea Aranjamentului stand-by de tip preventiv dintre România şi Fondul Monetar Internaţional, convenit prin Scrisoarea de intenţie semnată de autorităţile române la Bucureşti la 12 septembrie 2013 şi aprobată prin Decizia Consiliului directorilor executivi al Fondului Monetar Internaţional din 27 septembrie 2013

 • Legea nr. 364(r1)/2004, Parlamentul României

  Legea nr. 364/2004 privind organizarea şi funcţionarea poliţiei judiciare

 • Legea nr. 369(r1)/2004, Parlamentul României

  Legea nr. 369/2004 privind aplicarea Convenţiei asupra aspectelor civile ale răpirii internaţionale de copii, adoptată la Haga la 25 octombrie 1980, la care România a aderat prin Legea nr. 100/1992

 • Legea nr. 37/2014, Parlamentul României

  Legea nr. 37/2014 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule

 • Legea nr. 38/2014, Parlamentul României

  Legea nr. 38/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 31/2011 privind interzicerea achiziţionării de la persoane fizice a metalelor feroase şi neferoase şi a aliajelor acestora utilizate în activitatea feroviară

 • Legea nr. 382/2013, Parlamentul României

  Legea nr. 382/2013 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 101/2011 privind reglementarea condiţiilor pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome “Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”, a imobilelor proprietatea Regiei Autonome “Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”, pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile, pentru reglementarea cheltuielilor de cazare în unele situaţii speciale, precum şi pentru modificarea unor acte normative

 • Legea nr. 383/2013, Parlamentul României

  Legea apiculturii nr. 383/2013

 • Legea nr. 384/2013, Parlamentul României

  Legea nr. 384/2013 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 31/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu

 • Legea nr. 39/2014, Parlamentul României

  Legea nr. 39/2014 pentru ratificarea Protocolului, semnat la 24 iunie 2010 la Luxemburg, de modificare a Acordului privind transportul aerian între Statele Unite ale Americii şi Comunitatea Europeană şi statele membre ale acesteia, semnat la Bruxelles la 25 aprilie 2007 şi la Washington la 30 aprilie 2007

 • Legea nr. 4/2014, Parlamentul României

  Legea nr. 4/2014 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale

 • Legea nr. 40/2014, Parlamentul României

  Legea nr. 40/2014 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 35/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii