• Hotărârea nr. 8/2014, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 8/2014 privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei – Analiza anuală a creşterii pentru 2014 COM (2013) 800

 • Hotărârea nr. 8/2014, Autoritatea Electorală Permanentă

  Hotărârea nr. 8/2014 pentru aprobarea Normelor privind constituirea şi restituirea depozitelor candidaţilor la funcţia de deputat sau de senator la alegerile parţiale pentru Camera Deputaţilor şi Senat din data de 25 mai 2014

 • Hotărârea nr. 8/2014, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 8/2014 pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 15/2013 privind aprobarea componenţei nominale a Comitetului director al Grupului Român al Uniunii Interparlamentare

 • Hotărârea nr. 80/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 80/2014 privind aprobarea Programului calendaristic pentru realizarea acţiunilor necesare pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European în anul 2014

 • Hotărârea nr. 81/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 81/2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Companiei Naţionale “Imprimeria Naţională” – S.A.

 • Hotărârea nr. 82/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 82/2014 privind aprobarea tarifelor pentru publicarea actelor în Monitorul Oficial al României, părţile I-VII

 • Hotărârea nr. 83/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 83/2014 privind aprobarea ajutorului de stat care se acordă producătorilor de cartofi afectaţi de organismele de carantină dăunătoare culturii cartofului

 • Hotărârea nr. 84/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 84/2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Regiei Autonome “Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”, regie autonomă de interes naţional aflată sub autoritatea Secretariatului General al Guvernului

 • Hotărârea nr. 85/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 85/2014 privind aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 16 iulie 2013, 4 septembrie 2013 şi, respectiv, 30 septembrie 2013 la Acordul de împrumut în valoare de 60,0 milioane dolari SUA dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, pentru finanţarea Proiectului “Economia bazată pe cunoaştere”, semnat la Bucureşti la 8 decembrie 2005

 • Hotărârea nr. 852/2013, Uniunea Naţională a Barourilor din România

  Hotărârea nr. 852/2013 privind modificarea şi completarea Statutului profesiei de avocat, adoptat prin Hotărârea Consiliului Uniunii Naţionale a Barourilor din România nr. 64/2011

 • Hotărârea nr. 86/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 86/2014 privind acordarea licenţelor de utilizare a frecvenţelor radio în sistem digital terestru de televiziune

 • Hotărârea nr. 87/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 87/2014 pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.359/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Prahova, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Prahova

 • Hotărârea nr. 88/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 88/2014 pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorică şi efectivele Ministerului Afacerilor Interne

 • Hotărârea nr. 884/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 884/2013 pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 978/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Sibiu, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Sibiu

 • Hotărârea nr. 89/2014, Consiliul Superior al Magistraturii

  Hotărârea nr. 89/2014 pentru aprobarea Regulamentului de organizare a activităţii judecătorului de supraveghere a privării de libertate

 • Hotărârea nr. 89/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 89/2014 pentru completarea Normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 401/2013

 • Hotărârea nr. 9/2014, Senatul României

  Hotărârea nr. 9/2014 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

 • Hotărârea nr. 9/2014, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 9/2014 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 48/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

 • Hotărârea nr. 9/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 9/2014 privind aprobarea stemei comunei Vânători, judeţul Mureş

 • Hotărârea nr. 9/2014, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 9/2014 pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 8/2013 privind aprobarea componenţei nominale a Delegaţiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Francofoniei

 • Hotărârea nr. 9/2014, Autoritatea Electorală Permanentă

  Hotărârea nr. 9/2014 privind desemnarea reprezentanţilor Autorităţii Electorale Permanente în birourile electorale de circumscripţie constituite la alegerile parţiale pentru Camera Deputaţilor şi Senat din data de 25 mai 2014

 • Hotărârea nr. 90/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 90/2014 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.486/2005 privind asigurarea pazei şi protecţiei obiectivelor, bunurilor şi valorilor cu efective de jandarmi şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 7/2013 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine

 • Hotărârea nr. 91/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 91/2014 privind aprobarea Protocolului celei de-a noua reuniuni a Comisiei mixte româno-ungare, semnat la Budapesta la 26 noiembrie 2013, pentru aplicarea prevederilor Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare privind cooperarea în domeniul protecţiei mediului, semnat la Bucureşti la 26 mai 1997

 • Hotărârea nr. 93/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 93/2014 pentru aprobarea Acordului de cooperare în domeniile educaţiei, ştiinţei, culturii, mass-mediei, tineretului şi sportului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Macedonia, semnat la Skopje la 3 iulie 2013

 • Hotărârea nr. 94/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 94/2014 privind organizarea, funcţionarea şi componenţa Comitetului naţional pentru situaţii speciale de urgenţă

 • Hotărârea nr. 95/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 95/2014 pentru aprobarea măsurilor de gestionare şi a criteriilor specifice de depozitare ale mercurului metalic considerat deşeu

 • Hotărârea nr. 96/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 96/2014 privind transmiterea unei părţi dintr-un imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Botoşani şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Botoşani şi pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărârea nr. 97/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 97/2014 privind aprobarea prealabilă în vederea recunoaşterii prin hotărâre judecătorească a Asociaţiei Internaţionale a Apei din Londra, Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord

 • Hotărârea nr. 98/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 98/2014 privind aprobarea stemelor comunelor Farcaşa, Ruginoasa şi Taşca, judeţul Neamţ

 • Hotărârea nr. 99/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 99/2014 pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 20 iunie 2013 şi la Paris la 18 octombrie 2013 între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la 12 iulie 2007 la Bucureşti şi la 26 iulie 2007 la Paris, pentru finanţarea proiectului “Reforma educaţiei timpurii în România”