• Hotărârea nr. 521/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 521/2014 privind aprobarea Programului calendaristic pentru realizarea acţiunilor necesare pentru alegerea Preşedintelui României în anul 2014

 • Hotărârea nr. 522/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 522/2014 privind preluarea şi darea în administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor a unor sectoare de drum, situate în oraşul Babadag, trecute în domeniul public al statului, precum şi încadrarea acestora în categoria funcţională a drumurilor de interes naţional, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A. a activităţilor de interes naţional în domeniul administrării drumurilor naţionale

 • Hotărârea nr. 525/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 525/2014 pentru aprobarea Acordului de cooperare în domeniul gestionării deşeurilor radioactive dintre Agenţia Nucleară şi pentru Deşeuri Radioactive din România şi Agenţia Naţională pentru Gestionarea Deşeurilor Radioactive din Franţa, semnat la Bucureşti la 11 iulie 2013

 • Hotărârea nr. 526/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 526/2014 privind utilizarea fondurilor alocate prin Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene pentru decontarea cheltuielilor publice eligibile operaţiunilor de urgenţă întreprinse în scopul înlăturării pagubelor provocate de fenomenul de secetă şi de incendiile de pădure şi vegetaţie care au afectat România în anul 2012

 • Hotărârea nr. 527/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 527/2014 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 478/2010 pentru aprobarea structurii organizatorice a Autorităţii coordonatoare şi de management în România, precum şi a autorităţilor de implementare pentru gestionarea asistenţei financiare comunitare acordate prin Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene

 • Hotărârea nr. 528/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 528/2014 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia

 • Hotărârea nr. 529/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 529/2014 privind modificarea anexei nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărârea nr. 53/2013, Camera Auditorilor din România – CAR

  Hotărârea nr. 53/2013 privind adoptarea Manualului Codul etic al profesioniştilor contabili, ediţia 2013, elaborat de Consiliul pentru Standarde internaţionale de etică pentru contabili (IESBA) al Federaţiei Internaţionale a Contabililor

 • Hotărârea nr. 53/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 53/2014 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, a funcţiei publice de prefect al judeţului Brăila de către domnul Obreja Gheorghi

 • Hotărârea nr. 530/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 530/2014 pentru completarea art. 31 din Hotărârea Guvernului nr. 1.596/2008 privind relocarea refugiaţilor în România

 • Hotărârea nr. 531/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 531/2014 privind preluarea şi darea în administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor a unor sectoare de drum, situate în municipiul Baia Mare, trecute în domeniul public al statului, precum şi încadrarea acestora în categoria funcţională a drumurilor de interes naţional, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A. a activităţilor de interes naţional în domeniul administrării drumurilor naţionale

 • Hotărârea nr. 532/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 532/2014 privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Agenţiei Naţionale de Integritate

 • Hotărârea nr. 535/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 535/2014 privind înfiinţarea Grupului interministerial strategic pentru creşterea capacităţii de acţiune a instituţiilor guvernamentale în prevenirea şi combaterea criminalităţii ce se circumscrie ameninţărilor în domeniul securităţii naţionale

 • Hotărârea nr. 536/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 536/2014 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor

 • Hotărârea nr. 537/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 537/2014 privind condiţiile, procedura şi termenele de restituire ca ajutor de stat a sumelor reprezentând diferenţa dintre nivelul standard al accizelor şi nivelul accizelor diferenţiat pentru motorina utilizată drept combustibil pentru motor

 • Hotărârea nr. 538/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 538/2014 privind transmiterea unui imobil din proprietatea publică a statului şi administrarea Ministerului Transporturilor în proprietatea publică a judeţului Tulcea

 • Hotărârea nr. 539/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 539/2014 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităţi de motorină şi acordarea acestora ca ajutoare umanitare interne de urgenţă, cu titlu gratuit, pentru protecţia populaţiei afectate din judeţele Vâlcea şi Vrancea

 • Hotărârea nr. 54/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 54/2014 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, a funcţiei publice de prefect al judeţului Constanţa de către domnul Bola Eugen

 • Hotărârea nr. 540/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 540/2014 privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, precum şi trecerea unui imobil din domeniul public al statului şi administrarea Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “Cpt. Puică Nicolae” al Judeţului Argeş din subordinea Ministerului Afacerilor Interne în domeniul privat al statului

 • Hotărârea nr. 541/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 541/2014 privind modificarea valorilor de inventar ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului

 • Hotărârea nr. 542/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 542/2014 privind suplimentarea bugetului Ministerului Finanţelor Publice pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar

 • Hotărârea nr. 543/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 543/2014 privind aprobarea stemei comunei Cenei, judeţul Timiş

 • Hotărârea nr. 544/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 544/2014 privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului – Complexului Sportiv Naţional “Lia Manoliu” a unor imobile, precum şi actualizarea datelor din anexa nr. 30 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărârea nr. 545/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 545/2014 privind unele măsuri pentru organizarea Zilei Justiţiei în anul 2014

 • Hotărârea nr. 545/2014, Consiliul Superior al Magistraturii

  Hotărârea nr. 545/2014 pentru modificarea Regulamentului de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/2005

 • Hotărârea nr. 546/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 546/2014 privind aprobarea nivelului şi alocării sumei din bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2014 necesare pentru plata venitului lunar de completare în beneficiul persoanelor disponibilizate de la Societatea Naţională de Transport Feroviar de Marfă “C.F.R. Marfă” – S.A.

 • Hotărârea nr. 546/2014, Consiliul Superior al Magistraturii

  Hotărârea nr. 546/2014 pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la Şcoala Naţională de Grefieri, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 173/2007

 • Hotărârea nr. 547/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 547/2014 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 430/2013 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediul de Afaceri şi Turism

 • Hotărârea nr. 548/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 548/2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli aferent activităţii de privatizare şi valorificare a activelor statului pe anul 2014 al Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului

 • Hotărârea nr. 549/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 549/2014 pentru aprobarea Amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 21 mai 2014 şi la 26 mai 2014 între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Acordul de împrumut (Proiect privind completarea sprijinului financiar acordat de Uniunea Europeană pentru restructurarea agriculturii) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 28 decembrie 2007

 • Hotărârea nr. 55/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 55/2014 pentru aprobarea modului de repartizare şi de utilizare a sumelor prevăzute la lit. c) şi d) din anexa nr. 3/13/02a la Legea bugetului de stat pe anul 2014 nr. 356/2013

 • Hotărârea nr. 550/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 550/2014 privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii pe anul 2014 pentru plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale

 • Hotărârea nr. 551/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 551/2014 privind suplimentarea bugetelor Ministerului Justiţiei, Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Ministerului Public şi Consiliului Superior al Magistraturii pentru plata titlurilor executorii aferente trimestrului al II-lea al anului 2014

 • Hotărârea nr. 552/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 552/2014 privind suplimentarea bugetului Ministerului Public – Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie pe anul 2014 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014

 • Hotărârea nr. 553/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 553/2014 privind alocarea temporară, pentru luna iulie a anului 2014, a unor sume din venituri din privatizare ordonatorilor principali de credite cu rol de Autoritate de management

 • Hotărârea nr. 554/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 554/2014 pentru aprobarea Normelor privind înfiinţarea comitetelor de audit intern

 • Hotărârea nr. 555/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 555/2014 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea alin. (3) al art. 23 din Regulamentul (CE) nr. 1.857/2006 al Comisiei din 15 decembrie 2006 privind aplicarea articolelor 87 şi 88 din Tratat ajutoarelor de stat pentru întreprinderile mici şi mijlocii care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei de produse agricole şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 70/2001, schemelor de ajutor de stat instituite în temeiul acestuia, precum şi pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 207/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de acordare a ajutorului de stat pentru ameliorarea raselor de animale

 • Hotărârea nr. 556/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 556/2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Regiei Autonome “Registrul Auto Român”, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

 • Hotărârea nr. 5563/2013, Consiliul de Mediere

  Hotărârea nr. 5563/2013 pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Tabloului mediatorilor

 • Hotărârea nr. 559/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 559/2014 privind declanşarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional “Reabilitarea liniei c.f. Braşov-Simeria, componentă a Coridorului IV paneuropean, pentru circulaţia trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h, secţiunea Coşlariu-Simeria”, pentru unităţile administrativ-teritoriale: Săliştea şi Şibot – judeţul Alba, Geoagiu, Romos, Orăştie, Turdaş şi Simeria judeţul Hunedoara

 • Hotărârea nr. 56/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 56/2014 privind stabilirea numărului maxim de posturi pentru Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

 • Hotărârea nr. 560/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 560/2014 pentru organizarea în România, la Bucureşti, în perioada 10-11 iulie 2014, a celei de-a 33-a întâlniri regionale a Reţelei de Sănătate pentru Europa de Sud-Est

 • Hotărârea nr. 564/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 564/2014 privind acordarea de stimulente financiare absolvenţilor care au obţinut media 10 la evaluarea naţională pentru absolvenţii clasei a VIII-a din anul 2014 şi la examenul naţional de bacalaureat sesiunea iunie-iulie în anul 2014

 • Hotărârea nr. 565/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 565/2014 privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul General al Poliţiei Române a unui imobil trecut în domeniul public al statului

 • Hotărârea nr. 566/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 566/2014 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Dolj de către domnul Deca Marius Cristinel

 • Hotărârea nr. 567/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 567/2014 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Dolj de către domnul Răducan Nicolae-Sorin

 • Hotărârea nr. 568/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 568/2014 privind trecerea unui imobil aflat în administrarea Ministerului Public – Parchetul de pe lângă Tribunalul Cluj din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării

 • Hotărârea nr. 57/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 57/2014 privind acordarea de către România a unui ajutor de urgenţă, cu titlu gratuit, pentru Republica Slovenia şi pentru suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Interne din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014

 • Hotărârea nr. 577/2014, Consiliul Superior al Magistraturii

  Hotărârea nr. 577/2014 pentru modificarea art. II din Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 176 din 6 februarie 2014 pentru aprobarea Regulamentului comun privind numirea ca judecător sau procuror militar, transferul de la instanţele sau parchetele civile la instanţele ori parchetele militare, precum şi acordarea gradelor militare şi înaintarea în grad a judecătorilor şi procurorilor militari

 • Hotărârea nr. 58/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 58/2014 privind aprobarea stemei comunei Giulvăz, judeţul Timiş

 • Hotărârea nr. 59/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 59/2014 pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 965/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Dolj, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Dolj

 • Hotărârea nr. 59/2013, Camera Auditorilor din România – CAR

  Hotărârea nr. 59/2013 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 262/2011 privind aprobarea cotizaţiilor şi taxelor pentru membrii Camerei Auditorilor Financiari din România, persoane fizice şi juridice, şi pentru membrii stagiari în activitatea de audit financiar

 • Hotărârea nr. 6/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 6/2014 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comitetului Tehnic de Securitate Aeronautică

 • Hotărârea nr. 6/2014, Senatul României

  Hotărârea nr. 6/2014 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

 • Hotărârea nr. 6/2014, Biroul permanent al Senatului

  Hotărârea nr. 6/2014 privind asigurarea conducerii Senatului pe perioada vacanţei funcţiei de preşedinte al Senatului

 • Hotărârea nr. 6/2014, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 6/2014 privind aprobarea opiniei referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind comisioanele interbancare pentru operaţiunile de plată pe bază de card – COM (2013) 550

 • Hotărârea nr. 6/2014, Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti

  Hotărârea nr. 6/2014 privind aprobarea Tabloului executorilor judecătoreşti pe anul 2014

 • Hotărârea nr. 6/2014, Autoritatea Electorală Permanentă

  Hotărârea nr. 6/2014 privind emiterea avizului de conformitate în cazul modificării delimitării secţiilor de votareşi/sau a sediilor acestora după data de 1 martie a fiecărui an

 • Hotărârea nr. 6/2014, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 6/2014 pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 9/2013 privind constituirea Delegaţiei permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Mediteranei

 • Hotărârea nr. 6/2014, Camera Auditorilor din România – CAR

  Hotărârea nr. 6/2014 privind aprobarea Normelor de pregătire profesională continuă a auditorilor financiari

 • Hotărârea nr. 60/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 60/2014 pentru completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.361/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Vaslui, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Vaslui

 • Hotărârea nr. 604/2014, Consiliul Superior al Magistraturii

  Hotărârea nr. 604/2014 pentru aprobarea desfăşurării concursului privind numirea în funcţie a unor inspectori judiciari, precum şi pentru aprobarea tematicii şi bibliografiei

 • Hotărârea nr. 61/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 61/2014 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 859/2013 privind acordarea ajutorului de minimis pentru achiziţionarea de tancuri de răcire a laptelui, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de aplicare a acesteia

 • Hotărârea nr. 61/2013, Camera Auditorilor din România – CAR

  Hotărârea nr. 61/2013 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a interviului pentru reatribuirea calităţii de membru al Camerei Auditorilor Financiari din România

 • Hotărârea nr. 62/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 62/2014 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 943/2001 privind înfiinţarea Grupului Interministerial Român pentru Managementul Integrat al Frontierei de Stat

 • Hotărârea nr. 63/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 63/2014 privind scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil aflat în administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Sălaj

 • Hotărârea nr. 64/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 64/2014 pentru modificarea anexei nr. 14 la Hotărârea Guvernului nr. 966/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Sălaj, precum şi al municipiului Zalău, oraşelor şi comunelor din judeţul Sălaj

 • Hotărârea nr. 64/2013, Autoritatea de Supraveghere Financiară

  Hotărârea nr. 64/2013 pentru aprobarea Normei nr. 16/2013 privind activitatea de marketing al fondului de pensii facultative

 • Hotărârea nr. 65/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 65/2014 pentru modificarea anexei nr. II/97 la Hotărârea Guvernului nr. 446/2007 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii prioritare din infrastructura de mediu

 • Hotărârea nr. 652/2014, Consiliul Superior al Magistraturii

  Hotărârea nr. 652/2014 pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind concursul de admitere şi examenul de absolvire a Institutului Naţional al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 439/2006

 • Hotărârea nr. 653/2014, Consiliul Superior al Magistraturii

  Hotărârea nr. 653/2014 pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere în magistratură, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 279/2012

 • Hotărârea nr. 66/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 66/2014 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii “Protecţia şi reabilitarea părţii sudice a litoralului românesc al Mării Negre în zona Municipiului Constanţa – Mamaia Centru, Mamaia Nord, judeţul Constanţa”

 • Hotărârea nr. 67/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 67/2014 privind aprobarea Listei cuprinzând 3 obiective de investiţii prioritare din infrastructura de gospodărirea apelor şi de mediu, precum şi a caracteristicilor principale şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi acestora

 • Hotărârea nr. 68/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 68/2014 pentru modificarea anexei nr. II/1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.417/2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 9 obiective de investiţii prioritare din infrastructura de mediu şi dezvoltare durabilă

 • Hotărârea nr. 69/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 69/2014 privind modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, referitor la adresa poştală a unor bunuri imobile aflate în administrarea Institutului de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor

 • Hotărârea nr. 693/2014, Consiliul Superior al Magistraturii

  Hotărârea nr. 693/2014 pentru modificarea Regulamentului privind concediile judecătorilor şi procurorilor, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 325/2005

 • Hotărârea nr. 694/2014, Consiliul Superior al Magistraturii

  Hotărârea nr. 694/2014 pentru modificarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru numirea în funcţie a inspectorilor judiciari, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 801/2012

 • Hotărârea nr. 7/2014, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 7/2014 privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu – Strategia de extindere şi principalele provocări pentru perioada 2013-2014 COM (2013) 700

 • Hotărârea nr. 7/2014, Camera Auditorilor din România – CAR

  Hotărârea nr. 7/2014 privind aprobarea Procedurilor de înscriere la examenul de competenţă profesională a persoanelor care au finalizat stagiul la Camera Auditorilor Financiari din România şi sunt membri cu drepturi depline ai Asociaţiei Contabililor Autorizaţi

 • Hotărârea nr. 7/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 7/2014 privind aprobarea stemei comunei Orlat, judeţul Sibiu

 • Hotărârea nr. 7/2014, Senatul României

  Hotărârea nr. 7/2014 privind validarea unui membru interimar al Consiliului Superior al Magistraturii

 • Hotărârea nr. 7/2014, Asociaţia Naţională a Evaluatorilor Autorizaţi din România

  Hotărârea nr. 7/2014 pentru aprobarea publicării Tabloului Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România în anul 2014

 • Hotărârea nr. 7/2014, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 7/2014 pentru prelungirea termenului prevăzut la art. 10 alin. (1) din Hotărârea Parlamentului României nr. 74/2013 privind înfiinţarea Comisiei parlamentare de anchetă pentru verificarea legalităţii achiziţiei terenurilor din zona comunei Nana, judeţul Călăraşi

 • Hotărârea nr. 7/2014, Autoritatea Electorală Permanentă

  Hotărârea nr. 7/2014 privind procedura de acreditare pe lângă birourile electorale constituite la alegerile parţiale pentru Camera Deputaţilor şi Senat

 • Hotărârea nr. 70/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 70/2014 privind aprobarea plăţii contribuţiei României la bugetul Secretariatului Consiliului Cooperării Regionale

 • Hotărârea nr. 71/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 71/2014 privind aprobarea unor normative de cheltuieli pentru acţiunea de protocol cu caracter deosebit “Reuniunea Comitetului Executiv al Asociaţiei Oficialilor Electorali Europeni şi Conferinţa internaţională Participarea femeilor la alegeri”, organizată în perioada 7-8 martie 2014

 • Hotărârea nr. 71/2013, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 71/2013 privind constituirea Grupului parlamentar de prietenie cu Emiratele Arabe Unite

 • Hotărârea nr. 72/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 72/2014 privind stabilirea valorii de intrare a activelor fixe la instituţiile publice

 • Hotărârea nr. 73/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 73/2014 privind modificarea art. 74 din Normele metodologice pentru aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2003

 • Hotărârea nr. 73/2014, Comitetul Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări

  Hotărârea nr. 73/2014 pentru aprobarea Normei privind compensarea parţială a dobânzii (NI-CST-15-IV/0)

 • Hotărârea nr. 74/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 74/2014 pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 877/2010 privind interoperabilitatea sistemului feroviar

 • Hotărârea nr. 75/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 75/2014 privind desemnarea Ministerului Sănătăţii ca organism de conducere şi implementare a fazei a doua a programului de cooperare pentru dezvoltarea capabilităţilor de chirurgie cardiacă neonatală şi infantilă în România

 • Hotărârea nr. 75/2014, Comitetul Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări

  Hotărârea nr. 75/2014 pentru aprobarea Normei “Finanţarea cu dobândă subvenţionată (NI-FIN-06-IX/0)”

 • Hotărârea nr. 76/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 76/2014 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 69/2012 privind stabilirea încălcărilor prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.071/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme comune privind condiţiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupaţiei de operator de transport rutier şi de abrogare a Directivei 96/26/CE a Consiliului, ale Regulamentului (CE) nr. 1.072/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piaţa transportului rutier internaţional de mărfuri, ale Regulamentului (CE) nr. 1.073/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piaţa internaţională a serviciilor de transport cu autocarul şi autobuzul şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006 şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, precum şi a sancţiunilor şi măsurilor aplicabile în cazul constatării acestor încălcări

 • Hotărârea nr. 77/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 77/2014 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004

 • Hotărârea nr. 78/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 78/2014 privind aprobarea stemelor comunelor Boiţa, Cârţişoara, Loamneş, Marpod, Păuca, Poplaca şi Şura Mică, judeţul Sibiu

 • Hotărârea nr. 79/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 79/2014 privind stabilirea zilei de referinţă pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European din anul 2014

 • Hotărârea nr. 79/2014, Consiliul Superior al Magistraturii

  Hotărârea nr. 79/2014 pentru modificarea şi completarea Regulamentului de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/2005

 • Hotărârea nr. 8/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 8/2014 privind aprobarea stemelor comunelor Creţeni şi Sălătrucel, judeţul Vâlcea

 • Hotărârea nr. 8/2014, Senatul României

  Hotărârea nr. 8/2014 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului