• Hotărârea nr. 446/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 446/2014 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate publică “Pod pe DN 61 km 74+015 peste râul Argeş la Ioneşti”

 • Hotărârea nr. 447/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 447/2014 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional “Reabilitare DN 18 Baia Mare-Sighetu Marmaţiei-Moisei-Iacobeni km 3+522-km 62+234 (sector km 15+000km 62+234); km 69+790-km 131+627; km 131+627-km 220+088″ din cadrul Proiectului privind reabilitarea drumurilor, etapa a VI-a, pe raza localităţilor Baia Sprie, Deseşti, Giuleşti, Vadul Izei şi Sighetu Marmaţiei din judeţul Maramureş

 • Hotărârea nr. 448/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 448/2014 pentru aprobarea scoaterii definitive din fondul forestier naţional, cu compensare, a terenului în suprafaţă de 11,4000 ha, proprietate publică a comunei Arefu, judeţul Argeş, în vederea realizării obiectivului “Crearea infrastructurii generale şi specifice activităţilor de turism din arealul climatic Ghiţu-Molivişu, Pârtia de schi A1 şi instalaţia de transport pe cablu aferentă”

 • Hotărârea nr. 449/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 449/2014 privind aprobarea Planului naţional de paturi pentru perioada 2014-2016

 • Hotărârea nr. 45/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 45/2014 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, a funcţiei publice de prefect al judeţului Buzău de către domnul Baltă Gabriel Dragoş

 • Hotărârea nr. 450/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 450/2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială “Antibiotice” – S.A. Iaşi, aflată sub autoritatea Ministerului Sănătăţii

 • Hotărârea nr. 451/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 451/2014 privind recunoaşterea asociaţiei “Uniunea Democrată a Tătarilor Turco-Musulmani din România” ca fiind de utilitate publică

 • Hotărârea nr. 452/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 452/2014 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 218/2012

 • Hotărârea nr. 453/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 453/2014 privind transmiterea unor imobile aflate în domeniul public al statului din administrarea Serviciului de Informaţii Externe în administrarea Ministerului Educaţiei Naţionale

 • Hotărârea nr. 454/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 454/2014 privind aprobarea Actului adiţional nr. 1 pe anul 2014 la Contractul de activitate a Companiei Naţionale de Căi Ferate “C.F.R.” – S.A. pentru perioada 2012-2015, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 73/2012

 • Hotărârea nr. 455/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 455/2014 pentru aprobarea actelor adiţionale nr. 1 pe anul 2014 la contractele de servicii publice în transportul feroviar de călători pentru perioada 2012-2015, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 74/2012, precum şi a Contractului de servicii publice pentru perioada 2014-2015 al Societăţii Comerciale INTERREGIONAL CĂLĂTORI – S.R.L.

 • Hotărârea nr. 456/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 456/2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Regiei Autonome “Autoritatea Aeronautică Civilă Română”, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

 • Hotărârea nr. 457/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 457/2014 pentru aprobarea Memorandumului de înţelegere dintre Guvernul României, pe de o parte, şi Guvernul Palestinei, pe de altă parte, privind cooperarea economică, semnat la Bucureşti la 12 februarie 2014

 • Hotărârea nr. 458/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 458/2014 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Cluj de către domnul Iuoraş Mihnea Remus

 • Hotărârea nr. 459/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 459/2014 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Gorj de către domnul Drăguşin Virgil

 • Hotărârea nr. 46/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 46/2014 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Buzău de către doamna Buleandră Maria

 • Hotărârea nr. 460/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 460/2014 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Gorj de către domnul Arjoca Sorin-Gabriel

 • Hotărârea nr. 461/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 461/2014 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Teleorman de către domnul Ceciu Alexandru-Răzvan

 • Hotărârea nr. 462/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 462/2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Societăţii Naţionale de Transport Gaze Naturale “Transgaz” – S.A. Mediaş

 • Hotărârea nr. 463/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 463/2014 privind alocarea temporară, pentru luna iunie a anului 2014, a unor sume din venituri din privatizare ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de management

 • Hotărârea nr. 464/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 464/2014 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.490/2004 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a organigramei Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă

 • Hotărârea nr. 465/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 465/2014 pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, republicată, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.364/2001

 • Hotărârea nr. 466/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 466/2014 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional “Reabilitare DN 79 Arad – Oradea km 4+150 – km 115+923″

 • Hotărârea nr. 467/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 467/2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială EUROTEST – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 • Hotărârea nr. 468/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 468/2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială GERMISARA – S.A. Hunedoara, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, prin Departamentul pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediul de Afaceri şi Turism

 • Hotărârea nr. 469/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 469/2014 pentru completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 904/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Constanţa, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Constanţa

 • Hotărârea nr. 47/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 47/2014 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităţi de produse şi acordarea acestora ca ajutoare umanitare interne de urgenţă, cu titlu gratuit, în sprijinul populaţiei afectate din judeţele Brăila, Buzău, Galaţi, Vaslui şi Vrancea

 • Hotărârea nr. 470/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 470/2014 pentru aprobarea Normelor referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn

 • Hotărârea nr. 471/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 471/2014 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 122/2006 privind azilul în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.251/2006

 • Hotărârea nr. 472/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 472/2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Societăţii Comerciale “Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS” – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Educaţiei Naţionale

 • Hotărârea nr. 473/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 473/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenţii de învăţământ superior

 • Hotărârea nr. 474/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 474/2014 privind modificarea descrierii tehnice, respectiv a valorii unei părţi de imobil aparţinând domeniului public al statului şi aflat în administrarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, prevăzută în anexa nr. 40 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărârea nr. 475/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 475/2014 privind aprobarea stemei comunei Ciurea, judeţul Iaşi

 • Hotărârea nr. 476/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 476/2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială “Complexul Energetic Hunedoara” – S.A., aflată sub autoritatea Departamentului pentru Energie

 • Hotărârea nr. 477/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 477/2014 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 85/2013 pentru aprobarea strategiei de privatizare prin ofertă publică de majorare a capitalului social prin aport de capital privat al Societăţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice “Electrica” – S.A. Bucureşti

 • Hotărârea nr. 478/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 478/2014 privind stabilirea nivelului stocurilor minime şi aprobarea modului de transpunere a obligaţiilor de constituire şi menţinere a stocurilor de urgenţă pentru ţiţei şi/sau produse petroliere pe operatori economici în anul 2014

 • Hotărârea nr. 479/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 479/2014 privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 300/2014 pentru aprobarea sumelor care se alocă prin transfer spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale, în baza contractelor încheiate între structurile de specialitate şi autorităţile administraţiei publice locale în subordinea cărora funcţionează respectivele unităţi, şi a listei spitalelor publice beneficiare ale acestor sume

 • Hotărârea nr. 48/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 48/2014 pentru aprobarea Înţelegerii de cooperare dintre Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice din România şi Serviciul Public Federal Ocupare, Muncă şi Dialog Social din Regatul Belgiei în domeniul muncii şi ocupării, semnată la Bruxelles la 10 septembrie 2013

 • Hotărârea nr. 480/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 480/2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea CONVERSMIN – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 • Hotărârea nr. 481/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 481/2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială “Uzina Mecanică Orăştie” – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 • Hotărârea nr. 482/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 482/2014 pentru aprobarea Amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 31 iulie 2013 şi la Luxemburg la 11 decembrie 2013 între Guvernul României şi Banca Europeană de Investiţii, la Contractul de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii şi Compania Naţională de Căi Ferate “C.F.R.” – S.A. privind finanţarea Proiectului de reabilitare a liniei de cale ferată Curtici-Simeria, semnat la Bucureşti la 22 decembrie 2005 şi la Luxemburg la 27 decembrie 2005

 • Hotărârea nr. 483/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 483/2014 privind aprobarea obiectivelor etapei a XV-a 2014 a Programului de realizare a Sistemului naţional antigrindină şi de creştere a precipitaţiilor pe perioada 2010-2024

 • Hotărârea nr. 484/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 484/2014 privind rechemarea şi numirea unui consul general

 • Hotărârea nr. 485/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 485/2014 privind transmiterea unui sector de drum naţional, situat în municipiul Fălticeni, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor în administrarea Consiliului Local al Municipiului Fălticeni, judeţul Suceava

 • Hotărârea nr. 487/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 487/2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli aferent activităţii de privatizare pe anul 2014 al Departamentului pentru Energie

 • Hotărârea nr. 488/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 488/2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Societăţii Naţionale “Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu – Constanţa” – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

 • Hotărârea nr. 489/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 489/2014 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional “Construcţia autostrăzii Bucureşti-Braşov, tronson Comarnic-Predeal”

 • Hotărârea nr. 49/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 49/2014 pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.350/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Dâmboviţa, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Dâmboviţa

 • Hotărârea nr. 49/2013, Camera Auditorilor din România – CAR

  Hotărârea nr. 49/2013 pentru aprobarea Normelor privind revizuirea calităţii activităţii de audit financiar şi a altor activităţi desfăşurate de auditorii financiari

 • Hotărârea nr. 490/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 490/2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Regiei Autonome “Imprimeria Băncii Naţionale a României” din subordinea Băncii Naţionale a României

 • Hotărârea nr. 491/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 491/2014 privind suplimentarea din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014, a bugetului Ministerului Afacerilor Externe, al Administraţiei Prezidenţiale şi al Serviciului de Protecţie şi Pază pentru organizarea şi desfăşurarea la Bucureşti, în iunie 2014, a reuniunii miniştrilor de externe ai statelor membre din cadrul Procesului de cooperare din Europa de Sud-Est (SEECP) şi a Summitului şefilor de stat şi de guvern

 • Hotărârea nr. 4911/2013, Consiliul de Mediere

  Hotărârea nr. 4911/2013 privind completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului de mediere, aprobat prin Hotărârea Consiliului de mediere nr. 5/2007

 • Hotărârea nr. 492/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 492/2014 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 158/2012 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică “Reabilitare DN 76 (E 79) Deva-Oradea km 0+000-km 184+390″

 • Hotărârea nr. 493/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 493/2014 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al obiectivului de investiţii “Reabilitare DN 18 Baia MareSighetu Marmaţiei-Moisei-Iacobeni km 3+522-km 62+234 (sector km 15+000-km 62+234); km 69+790-km 131+627; km 131+627-km 220+088″, din cadrul Proiectului privind reabilitarea drumurilor, etapa a VI-a, pe raza localităţilor Moisei şi Borşa din judeţul Maramureş şi localităţilor Cârlibaba, Ciocăneşti şi Iacobeni din judeţul Suceava

 • Hotărârea nr. 494/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 494/2014 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.215/2009 privind stabilirea criteriilor şi a condiţiilor necesare implementării schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficienţă pe baza cererii de energie termică utilă

 • Hotărârea nr. 495/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 495/2014 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind exceptarea unor categorii de consumatori finali de la aplicarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie

 • Hotărârea nr. 496/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 496/2014 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Covasna de către doamna Gheorghiu Georgeta

 • Hotărârea nr. 497/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 497/2014 privind exercitarea, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Covasna de către domnul Cucu Sebastian

 • Hotărârea nr. 498/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 498/2014 privind constatarea încetării de drept a raporturilor de serviciu ale unui înalt funcţionar public

 • Hotărârea nr. 499/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 499/2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială “Complexul Energetic Oltenia” – S.A., aflată sub autoritatea Departamentului pentru Energie

 • Hotărârea nr. 5/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 5/2014 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului “Prima casă”

 • Hotărârea nr. 5/2014, Senatul României

  Hotărârea nr. 5/2014 privind vacantarea unui mandat de senator

 • Hotărârea nr. 5/2014, Camera Auditorilor din România – CAR

  Hotărârea nr. 5/2014 pentru aprobarea Protocolului de colaborare încheiat între Camera Auditorilor Financiari din România şi Ministerul Fondurilor Europene privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de audit financiar pentru fonduri europene şi alte fonduri nerambursabile de la alţi donatori

 • Hotărârea nr. 5/2014, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 5/2014 privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu – Consolidarea dimensiunii sociale a Uniunii Economice şi Monetare COM (2013) 690

 • Hotărârea nr. 5/2014, Biroul Electoral Central – BEC

  Hotărârea nr. 5/2014 privind interpretarea dispoziţiilor art. 51, art. 52 alin. (1) lit. b) şi alin. (4) lit. m) din Legea nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European

 • Hotărârea nr. 5/2014, Camera Consultanţilor Fiscali – CCF

  Hotărârea nr. 5/2014 privind aprobarea documentelor prezentate spre dezbatere în Conferinţa anuală ordinară a Camerei Consultanţilor Fiscali din 26 aprilie 2014

 • Hotărârea nr. 5/2014, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 5/2014 pentru modificarea art. 4 din Hotărârea Parlamentului României nr. 18/2013 privind constituirea Comisiei comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru elaborarea propunerilor legislative privind legile electorale

 • Hotărârea nr. 5/2014, Autoritatea Electorală Permanentă

  Hotărârea nr. 5/2014 privind aducerea la cunoştinţă publică a delimitării şi numerotării fiecărei secţii de votare, precum şi a locurilor de desfăşurare a votării

 • Hotărârea nr. 5/2014, Asociaţia Naţională a Evaluatorilor Autorizaţi din România

  Hotărârea nr. 5/2014 pentru aprobarea Regulamentului Comisiei de etică şi disciplină a Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România

 • Hotărârea nr. 5/2014, Consiliul de Mediere

  Hotărârea nr. 5/2014 privind modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului de mediere, aprobat prin Hotărârea Consiliului de mediere nr. 5/2007

 • Hotărârea nr. 50/2013, Camera Auditorilor din România – CAR

  Hotărârea nr. 50/2013 privind aprobarea Procedurilor pentru aplicarea art. 29 din Normele privind revizuirea calităţii activităţii de audit financiar şi a altor activităţi desfăşurate de auditorii financiari, aprobate prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 49/2013

 • Hotărârea nr. 50/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 50/2014 pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 971/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Botoşani, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Botoşani

 • Hotărârea nr. 50/2014, Autoritatea de Supraveghere Financiară

  Hotărârea nr. 50/2014 privind prorogarea termenului prevăzut la art. 1 din Hotărârea Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 27/2014 pentru suspendarea aplicării prevederilor Instrucţiunii nr. 2/2011 privind auditarea sistemelor informatice utilizate de entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, şi suspendarea Dispunerii de măsuri a Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 19/2010

 • Hotărârea nr. 500/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 500/2014 pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.361/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Vaslui, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Vaslui

 • Hotărârea nr. 501/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 501/2014 pentru aprobarea hotărârilor cuprinse în Protocolul Sesiunii a XXV-a a Comisiei hidrotehnice româno-ungare, semnat la Cluj-Napoca la 26 martie 2014, pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare privind colaborarea pentru protecţia şi utilizarea durabilă a apelor de frontieră, semnat la Budapesta la 15 septembrie 2003

 • Hotărârea nr. 502/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 502/2014 privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014, pentru finanţarea unui proiect cultural

 • Hotărârea nr. 503/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 503/2014 privind acordarea unor ajutoare de urgenţă

 • Hotărârea nr. 504/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 504/2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Societăţii Comerciale de Transport cu Metroul Bucureşti “Metrorex” – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

 • Hotărârea nr. 505/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 505/2014 pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind colaborarea în domeniul retransmiterii serviciilor de programe ale radiodifuzorilor publici, semnat la Chişinău la 31 martie 2014

 • Hotărârea nr. 506/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 506/2014 privind stabilirea regimului juridic al unor locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, construite prin programe de investiţii la nivel naţional, aflate în administrarea consiliilor locale, precum şi a măsurilor necesare în vederea aplicării prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, referitoare la administrarea şi vânzarea acestora

 • Hotărârea nr. 507/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 507/2014 pentru actualizarea cuantumului chiriilor aferente imobilelor retrocedate şi afectate unor destinaţii de interes public

 • Hotărârea nr. 508/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 508/2014 privind suplimentarea bugetului Curţii de Conturi pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar

 • Hotărârea nr. 509/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 509/2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Companiei Naţionale “Administraţia Porturilor Maritime” – S.A. Constanţa, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

 • Hotărârea nr. 51/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 51/2014 privind acordarea prestaţiilor sub forma biletelor de tratament balnear, pentru anul 2014, prin sistemul organizat şi administrat de Casa Naţională de Pensii Publice

 • Hotărârea nr. 51/2013, Camera Auditorilor din România – CAR

  Hotărârea nr. 51/2013 privind aprobarea Procedurilor pentru aplicarea art. 24 din Normele privind revizuirea calităţii activităţii de audit financiar şi a altor activităţi desfăşurate de auditorii financiari, aprobate prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 49/2013

 • Hotărârea nr. 510/2014, Consiliul Superior al Magistraturii

  Hotărârea nr. 510/2014 pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 326/2005

 • Hotărârea nr. 510/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 510/2014 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014, pentru judeţul Iaşi

 • Hotărârea nr. 511/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 511/2014 privind stabilirea preţului de achiziţie a gazelor naturale din producţia internă pentru piaţa reglementată de gaze naturale

 • Hotărârea nr. 511/2014, Consiliul Superior al Magistraturii

  Hotărârea nr. 511/2014 pentru modificarea şi completarea Regulamentului de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/2005

 • Hotărârea nr. 512/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 512/2014 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Giurgiu de către domnul Petcu Toma-Florin

 • Hotărârea nr. 513/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 513/2014 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Giurgiu de către domnul Dumitru Lucian

 • Hotărârea nr. 514/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 514/2014 privind aprobarea bilanţului general al Trezoreriei Statului şi a contului de execuţie a bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2013

 • Hotărârea nr. 515/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 515/2014 privind aprobarea Amendamentului nr. 6, convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 19 noiembrie 2013 şi la Londra la 10 decembrie 2013, între Guvernul României şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului de construcţie a variantei de ocolire a municipiului Constanţa, semnat la Bucureşti la 7 decembrie 2005

 • Hotărârea nr. 516/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 516/2014 pentru aprobarea Acordului de cooperare în domeniul arhivistic între Ministerul Afacerilor Interne din România, prin Arhivele Naţionale, şi Serviciul de Stat de Arhivă al Republicii Moldova, semnat la Iaşi la 24 ianuarie 2014

 • Hotărârea nr. 517/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 517/2014 privind intensitatea maximă a ajutorului de stat regional în perioada 2014-2020 pentru investiţii iniţiale

 • Hotărârea nr. 518/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 518/2014 pentru completarea art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 475/2007 privind aprobarea Planului naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare II, pentru perioada 2007-30 iunie 2014

 • Hotărârea nr. 519/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 519/2014 privind stabilirea ratelor aferente reducerilor procentuale/corecţiilor financiare aplicabile pentru abaterile prevăzute în anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora

 • Hotărârea nr. 52/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 52/2014 pentru aprobarea modului de repartizare şi de utilizare a sumelor prevăzute la lit. a) şi b) din anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2014 nr. 356/2013

 • Hotărârea nr. 52/2013, Camera Auditorilor din România – CAR

  Hotărârea nr. 52/2013 pentru aprobarea Normelor privind stabilirea numărului mediu minim de ore pentru finalizarea unei misiuni pe bază de proceduri convenite (ISRS 4400) contractate prin participarea la licitaţii, referitoare la verificarea utilizării fondurilor nerambursabile

 • Hotărârea nr. 520/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 520/2014 privind stabilirea datei alegerilor pentru Preşedintele României din anul 2014