• Hotărârea nr. 369/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 369/2014 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Constanţa de către domnul Accoium Mustafa Levent

 • Hotărârea nr. 37/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 37/2014 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.158/2013 privind reglementarea unor măsuri financiare temporare pentru stimularea gradului de absorbţie a fondurilor alocate pentru agricultură aferente schemelor de plăţi directe şi pentru măsuri de piaţă în agricultură

 • Hotărârea nr. 37/2014, Senatul României

  Hotărârea nr. 37/2014 privind constatarea încetării unui mandat de senator

 • Hotărârea nr. 370/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 370/2014 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Constanţa de către domnul Anefi Ersun

 • Hotărârea nr. 371/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 371/2014 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Sibiu de către domnul Creţu Mircea Dorin

 • Hotărârea nr. 372/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 372/2014 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Sibiu de către domnul Orlăţan Florin-Ioan

 • Hotărârea nr. 373/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 373/2014 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Vaslui de către domnul Gologan Mircea

 • Hotărârea nr. 374/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 374/2014 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităţi de produse şi acordarea acestora ca ajutoare umanitare interne de urgenţă, cu titlu gratuit, în sprijinul populaţiei afectate din judeţul Mehedinţi

 • Hotărârea nr. 375/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 375/2014 privind stabilirea modelelor proceselor-verbale pentru consemnarea rezultatelor votării la alegerile parţiale pentru Camera Deputaţilor şi Senat din data de 25 mai 2014

 • Hotărârea nr. 376/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 376/2014 privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului pe anul 2014 pentru Institutul Naţional de Statistică, pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar şi de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2012 privind luarea unor măsuri în domeniul învăţământului şi cercetării, precum şi în ceea ce priveşte plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătoreşti devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2013

 • Hotărârea nr. 377/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 377/2014 pentru modificarea anexei nr. 56 la Hotărârea Guvernului nr. 971/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Botoşani, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Botoşani

 • Hotărârea nr. 378/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 378/2014 privind aprobarea stemelor comunelor Bârla, Boteni, Cuca, Domneşti, Leordeni, Miceşti, Morăreşti, Moşoaia, Nucşoara, Poiana Lacului, Rociu şi Slobozia, judeţul Argeş

 • Hotărârea nr. 379/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 379/2014 privind transferul unui imobil, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Finanţelor Publice în administrarea Ministerului Apărării Naţionale

 • Hotărârea nr. 38/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 38/2014 privind înscrierea unor construcţii în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, precum şi de modificare a denumirii, a datelor de identificare şi actualizare a valorilor de inventar ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea centrelor judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură

 • Hotărârea nr. 38/2014, Senatul României

  Hotărârea nr. 38/2014 cu privire la Cartea verde a Comisiei privind sănătatea mobilă (“m-sănătatea”) – COM (2014) 219 final

 • Hotărârea nr. 380/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 380/2014 privind transmiterea unei părţi dintr-un imobil, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Ministerului Justiţiei

 • Hotărârea nr. 381/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 381/2014 privind suplimentarea bugetului aprobat Curţii de Conturi pe anul 2014 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pentru anul 2014

 • Hotărârea nr. 382/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 382/2014 privind suplimentarea bugetului Curţii de Conturi pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar

 • Hotărârea nr. 383/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 383/2014 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Serviciului Român de Informaţii în domeniul public al judeţului Ilfov şi în administrarea Consiliului Judeţean Ilfov

 • Hotărârea nr. 384/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 384/2014 privind aprobarea cheltuielilor ocazionate de organizarea reuniunii miniştrilor justiţiei şi miniştrilor afacerilor interne din statele membre ale Procesului de cooperare în Europa de Sud-Est (SEECP)

 • Hotărârea nr. 385/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 385/2014 pentru aprobarea Memorandumului de înţelegere dintre Naţiunile Unite şi Guvernul României privind desfăşurarea unui program de pregătire a personalului de securitate al Naţiunilor Unite în domeniul protecţiei nemijlocite în cadrul Centrului de Excelenţă pentru Protecţie şi Securitate al Serviciului de Protecţie şi Pază, semnat la New York şi la Bucureşti la 28 ianuarie 2014

 • Hotărârea nr. 386/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 386/2014 privind modificarea anexei nr. 26 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unei părţi din imobilul înregistrat cu nr. MFP 26.557, aflat în administrarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor – Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Prahova, ca urmare a retrocedării către fostul proprietar, în condiţiile legii

 • Hotărârea nr. 387/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 387/2014 pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 83/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi a oficiilor registrului comerţului de pe lângă tribunale

 • Hotărârea nr. 388/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 388/2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Compania Naţională ROMARM – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 • Hotărârea nr. 389/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 389/2014 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate

 • Hotărârea nr. 39/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 39/2014 privind stabilirea numărului maxim de posturi pentru Ministerul Public

 • Hotărârea nr. 39/2013, Camera Auditorilor din România – CAR

  Hotărârea nr. 39/2013 pentru aprobarea procedurilor privind revizuirea calităţii activităţii de audit financiar şi a altor activităţi desfăşurate de auditorii financiari

 • Hotărârea nr. 39/2014, Senatul României

  Hotărârea nr. 39/2014 privind modificarea şi completarea Regulamentului Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005

 • Hotărârea nr. 390/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 390/2014 privind suplimentarea bugetului Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice pentru Departamentul pentru Ape, Păduri şi Piscicultură din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale produse în lunile aprilie şi mai 2014

 • Hotărârea nr. 391/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 391/2014 privind suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar

 • Hotărârea nr. 392/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 392/2014 privind aprobarea elementelor tehnice şi modalitatea de stabilire a despăgubirilor pentru persoanele fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. – S.A. în vederea achiziţionării de autoturisme, precum şi pentru punerea în executare a hotărârilor judecătoreşti

 • Hotărârea nr. 393/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 393/2014 pentru modificarea anexei nr. 9 la Hotărârea Guvernului nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Alba, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Alba

 • Hotărârea nr. 394/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 394/2014 pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.350/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Dâmboviţa, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Dâmboviţa

 • Hotărârea nr. 395/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 395/2014 privind aprobarea Strategiei naţionale de export a României pentru perioada 2014-2020

 • Hotărârea nr. 396/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 396/2014 pentru aprobarea Programului manifestărilor prilejuite de Ziua Eroilor – 29 mai 2014

 • Hotărârea nr. 397/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 397/2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială “Uzina Termoelectrică Midia” – S.A., aflată sub autoritatea Departamentului pentru Energie

 • Hotărârea nr. 398/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 398/2014 privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Consiliului Concurenţei, prevăzute în anexa nr. 9 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărârea nr. 399/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 399/2014 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al obiectivului de investiţii “Autostrada Sebeş-Turda”

 • Hotărârea nr. 4/2012, Ordinul Consilierilor Juridici din România

  Hotărârea nr. 4/2014 pentru modificarea Statutului profesiei de consilier juridic

 • Hotărârea nr. 4/2014, Autoritatea Electorală Permanentă

  Hotărârea nr. 4/2014 privind stabilirea primei numerotări a secţiilor de votare organizate pe teritoriul României

 • Hotărârea nr. 4/2014, Asociaţia Naţională a Evaluatorilor Autorizaţi din România

  Hotărârea nr. 4/2014 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului director al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România

 • Hotărârea nr. 4/2014, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 4/2014 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii pe anul 2014

 • Hotărârea nr. 4/2014, Biroul Electoral Central – BEC

  Hotărârea nr. 4/2014 privind interpretarea prevederilor ultimei teze a art. 47 alin. (1) din Legea nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European

 • Hotărârea nr. 4/2014, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 4/2014 privind aprobarea opiniei referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor norme uniforme şi a unei proceduri uniforme de rezoluţie a instituţiilor de credit şi a anumitor întreprinderi de investiţii în cadrul unui mecanism unic de rezoluţie şi al unui fond unic de rezoluţie bancară şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1.093/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului COM (2013) 520

 • Hotărârea nr. 4/2014, Camera Consultanţilor Fiscali – CCF

  Hotărârea nr. 4/2014 privind convocarea Conferinţei ordinare anuale a Camerei Consultanţilor Fiscali din România

 • Hotărârea nr. 4/2014, Senatul României

  Hotărârea nr. 4/2014 privind numirea unui secretar general adjunct al Senatului

 • Hotărârea nr. 4/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 4/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2013 al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Marfă “C.F.R. Marfă” – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

 • Hotărârea nr. 40/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 40/2014 pentru modificarea art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 948/2012 privind actualizarea valorii de inventar, schimbarea regimului juridic al unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, precum şi pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărârea nr. 40/2014, Senatul României

  Hotărârea nr. 40/2014 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

 • Hotărârea nr. 400/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015

 • Hotărârea nr. 401/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 401/2014 pentru aprobarea Acordului de colaborare în domeniul tineretului şi sportului dintre Ministerul Tineretului şi Sportului din România şi Ministerul Tineretului şi Sportului din Republica Bulgaria, semnat la Ruse la 7 martie 2014

 • Hotărârea nr. 402/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 402/2014 privind aprobarea stemelor comunelor Dobrin, Mirşid şi Sânmihaiu Almaşului, judeţul Sălaj

 • Hotărârea nr. 403/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 403/2014 privind aprobarea stemelor comunelor Becicherecu Mic, Margina, Nădrag, Pesac şi Topolovăţu Mare, judeţul Timiş

 • Hotărârea nr. 404/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 404/2014 privind aprobarea stemei comunei Iacobeni, judeţul Sibiu

 • Hotărârea nr. 405/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 405/2014 privind acordarea de către România a unor ajutoare umanitare externe de urgenţă, cu titlu gratuit, pentru Republica Serbia şi pentru Bosnia şi Herţegovina şi a asistenţei internaţionale, precum şi pentru suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Interne din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014

 • Hotărârea nr. 406/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 406/2014 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 48/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice şi pentru modificarea unor acte normative în domeniul mediului şi schimbărilor climatice

 • Hotărârea nr. 407/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 407/2014 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Sibiu de către domnul Orlăţan Florin-Ioan

 • Hotărârea nr. 408/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 408/2014 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Sibiu de către domnul Radu Lucian

 • Hotărârea nr. 409/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 409/2014 privind transmiterea unui imobil aflat în proprietatea publică a statului din administrarea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în administrarea Ministerului Afacerilor Interne

 • Hotărârea nr. 41/2014, Autoritatea de Supraveghere Financiară

  Hotărârea nr. 41/2014 privind prelungirea termenului prevăzut la art. 4 alin. (6) din Regulamentul Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 3/2013 pentru autorizarea şi funcţionarea contrapărţilor centrale, emis în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărţile centrale şi registrele centrale de tranzacţii, aprobat prin Hotărârea Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 28/2013, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul solicitării de autorizare în calitate de contrapărţi centrale a Casei Române de Compensaţie – S.A. şi a Casei de Compensare Bucureşti – S.A.

 • Hotărârea nr. 410/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 410/2014 privind suplimentarea bugetului Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice pe anul 2014 la titlul “Cheltuieli de personal” pentru plata titlurilor executorii prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar

 • Hotărârea nr. 411/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 411/2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială IAR – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 • Hotărârea nr. 412/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 412/2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Regia Autonomă Tehnologii pentru Energia Nucleară, aflată sub autoritatea Departamentului pentru Energie

 • Hotărârea nr. 413/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 413/2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Naţională “Nuclearelectrica” – S.A., aflată sub autoritatea Departamentului pentru Energie

 • Hotărârea nr. 414/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 414/2014 pentru aprobarea Memorandumului de înţelegere privind cooperarea în domeniul sănătăţii şi al ştiinţei medicale între Ministerul Sănătăţii al României şi Ministerul Sănătăţii al Republicii Irak, semnat la Bucureşti la 22 noiembrie 2013

 • Hotărârea nr. 415/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 415/2014 pentru aprobarea modelului şi însemnelor uniformei de serviciu pentru personalul Administraţiei Rezervaţiei Biosferei “Delta Dunării”

 • Hotărârea nr. 416/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 416/2014 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică “Secţiunea 3A, subsecţiunea 3A1 şi 3A2 de la km 0 + 000 la km 8 + 700 pe teritoriul localităţilor Gilău şi Gârbău din judeţul Cluj” din cadrul obiectivului de investiţii “Autostrada Braşov-Târgu Mureş-Cluj-Oradea”

 • Hotărârea nr. 417/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 417/2014 pentru completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.486/2005 privind asigurarea pazei şi protecţiei obiectivelor, bunurilor şi valorilor cu efective de jandarmi

 • Hotărârea nr. 418/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 418/2014 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 224/2008 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013

 • Hotărârea nr. 419/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 419/2014 privind modificarea anexei nr. 3 la Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.294/2004

 • Hotărârea nr. 42/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 42/2014 privind transmiterea unui imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Curţii de Conturi a României în administrarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – Centrul Judeţean Giurgiu

 • Hotărârea nr. 42/2014, Camera Auditorilor din România – CAR

  Hotărârea nr. 42/2014 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 “Lista auditorilor financiari, persoane fizice şi juridice, care îndeplinesc cerinţele Protocolului de colaborare încheiat între Camera Auditorilor Financiari din România şi Ministerul Fondurilor Europene privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de audit financiar pentru fonduri europene şi alte fonduri nerambursabile de la alţi donatori”, aprobată prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 5/2014

 • Hotărârea nr. 420/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 420/2014 privind completarea şi corectarea datelor de identificare a unor imobile, precum şi scăderea acestora sau a unor părţi din acestea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi din administrarea unităţilor subordonate Ministerului Sănătăţii, ca urmare a retrocedării, în condiţiile legii

 • Hotărârea nr. 421/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 421/2014 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004

 • Hotărârea nr. 422/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 422/2014 privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014, pentru finanţarea unor proiecte culturale

 • Hotărârea nr. 423/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 423/2014 privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului pe anul 2014 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014, pentru Secretariatul de Stat pentru Culte

 • Hotărârea nr. 424/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 424/2014 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014, pentru judeţul Suceava

 • Hotărârea nr. 425/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 425/2014 pentru modificarea unor acte normative privind taxe şi tarife percepute pentru unele prestări de servicii

 • Hotărârea nr. 426/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 426/2014 pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Uzbekistan privind cooperarea economică, industrială şi tehnică, semnat la Taşkent la 29 iunie 2013

 • Hotărârea nr. 427/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 427/2014 privind aprobarea stemei comunei Peştişu Mic, judeţul Hunedoara

 • Hotărârea nr. 428/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 428/2014 pentru aprobarea Amendamentului Unu deschis spre semnare la 7 august 2013, semnat de către partea română la Bucureşti la 13 martie 2014, la Memorandumul de înţelegere dintre Ministerul Apărării din Republica Bulgaria, ministrul apărării naţionale din Canada, Ministerul Apărării din Republica Cehă, Ministerul Apărării din Regatul Danemarcei, Ministerul Apărării din Republica Estonia, Ministerul Federal al Apărării din Republica Federală Germania, Ministerul Apărării din Republica Italiană, Ministerul Apărării din Republica Letonia, Ministerul Apărării Naţionale din Republica Lituania, ministrul apărării din Marele Ducat al Luxemburgului, Ministerul Apărării din Regatul Norvegiei, Ministerul Apărării Naţionale din Republica Polonia, Ministerul Apărării Naţionale din România, Ministerul Apărării al Republicii Slovacia, Ministerul Apărării din Republica Slovenia şi Departamentul Apărării din Statele Unite ale Americii privind Programul Capabilitatea NATO de supraveghere terestră (AGS PMOU), deschis spre semnare la Bruxelles la 20 februarie 2009, semnat de către partea română la Bruxelles la 12 iunie 2009

 • Hotărârea nr. 429/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 429/2014 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Harghita de către domnul Condrat Octavian

 • Hotărârea nr. 43/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 43/2014 privind aprobarea Actului adiţional nr. 12 la Acordul de concesiune pentru explorare, dezvoltare şi exploatare petrolieră în perimetrele XIII Pelican şi XV Midia, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 570/1992

 • Hotărârea nr. 430/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 430/2014 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Harghita de către domnul Petres Sandor

 • Hotărârea nr. 431/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 431/2014 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Sălaj de către domnul Băican Claudiu Lucian

 • Hotărârea nr. 432/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 432/2014 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Sălaj de către domnul Szilagyi Robert-Istvan

 • Hotărârea nr. 433/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 433/2014 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităţi de motorină şi acordarea acestora ca ajutoare umanitare interne de urgenţă, cu titlu gratuit, pentru protecţia populaţiei afectate din unele judeţe riverane Dunării, precum şi din judeţul Buzău

 • Hotărârea nr. 434/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 434/2014 privind suplimentarea bugetului Ministerului Tineretului şi Sportului din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014

 • Hotărârea nr. 435/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 435/2014 pentru completarea anexei nr. 42 la Hotărârea Guvernului nr. 972/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Braşov, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Braşov

 • Hotărârea nr. 436/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 436/2014 pentru aprobarea Memorandumului de înţelegere dintre Ministerul Economiei din România şi Ministerul Industriei şi Mineralelor al Republicii Irak privind cooperarea în domeniul industriei şi mineralelor, semnat la Bucureşti la 22 noiembrie 2013

 • Hotărârea nr. 437/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 437/2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Naţională a Apelor Minerale – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 • Hotărârea nr. 438/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 438/2014 privind realocarea pe anul 2014 a sumei prevăzute ca justă despăgubire pentru imobilele proprietate privată rămase de expropriat, situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică “Varianta de ocolire a municipiului Sibiu – tronson 1 de la km 0 + 000 (DN 1 km 302 + 150) la km 14 + 860 şi tronson 2 de la km 14 + 860 la km 17 + 500 şi reabilitare DN 1T (fost DJ 106B), km 0 + 000 – km 3 + 600″, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 938/2013

 • Hotărârea nr. 439/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 439/2014 pentru aprobarea înscrierii în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil şi darea acestuia în administrarea Direcţiei Naţionale Anticorupţie din cadrul Ministerului Public

 • Hotărârea nr. 44/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 44/2014 privind modificarea anexei nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unei construcţii aflate în administrarea Universităţii Tehnice “Gheorghe Asachi”

 • Hotărârea nr. 440/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 440/2014 pentru aprobarea unor normative de cheltuieli pentru “A XXIII-a Adunare Generală şi Conferinţă Anuală a Asociaţiei Oficialilor Electorali Europeni”, organizată în perioada 3-6 septembrie 2014

 • Hotărârea nr. 441/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 441/2014 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 297/2013 privind stabilirea relaţiilor contractuale din sectorul laptelui şi al produselor lactate, precum şi recunoaşterea organizaţiilor de producători din sectorul laptelui şi al produselor lactate

 • Hotărârea nr. 442/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 442/2014 privind declararea stării de calamitate naturală în agricultură pentru culturile însămânţate cu grâu de toamnă, triticale de toamnă, orzoaică de primăvară, ovăz, porumb boabe şi măr în judeţul Maramureş în anul agricol 2009

 • Hotărârea nr. 443/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 443/2014 privind aprobarea Listei cuprinzând 5 obiective de investiţii prioritare din infrastructura de gospodărirea apelor şi de mediu, precum şi a caracteristicilor principale şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi acestora

 • Hotărârea nr. 444/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 444/2014 pentru modificarea şi completarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 273/1994

 • Hotărârea nr. 445/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 445/2014 privind aprobarea plăţii cotizaţiilor şi taxelor pentru realizarea interconectării cu instituţii similare internaţionale în domeniul donatorilor voluntari de celule stem hematopoietice, precum şi pentru acreditarea laboratoarelor de imunogenetică şi histocompatibilitate, în anul 2014