26 August, 2019
 • Hotărârea nr. 3/2014, Asociaţia Naţională a Evaluatorilor Autorizaţi din România

  Hotărârea nr. 3/2014 privind aprobarea “Standardelor de evaluare – ANEVAR” obligatorii pentru desfăşurarea activităţii de evaluare

 • Hotărârea nr. 3/2014, Autoritatea Electorală Permanentă

  Hotărârea nr. 3/2014 privind desemnarea reprezentanţilor Autorităţii Electorale Permanente în birourile electorale judeţene, birourile electorale ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi biroul electoral pentru secţiile de votare din străinătate, constituite la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2014

 • Hotărârea nr. 3/2014, Biroul Electoral Central – BEC

  Hotărârea nr. 3/2014 privind interpretarea noţiunii “partid politic care are membri în Parlamentul European”

 • Hotărârea nr. 3/2014, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ

  Hotărârea nr. 3/2014 pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea administrativă a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie

 • Hotărârea nr. 3/2014, Senatul României

  Hotărârea nr. 3/2014 privind numirea secretarului general al Senatului

 • Hotărârea nr. 3/2014, Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă

  Hotărârea nr. 3/2014 privind încetarea stării de alertă în judeţele Brăila, Buzău, Călăraşi, Constanţa, Ialomiţa, Tulcea şi Vrancea

 • Hotărârea nr. 3/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 3/2014 privind completarea art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 736/2010 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/2010 privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finanţare prin credite bancare cu garanţie guvernamentală

 • Hotărârea nr. 3/2014, Camera Consultanţilor Fiscali – CCF

  Hotărârea nr. 3/2014 privind aprobarea Programului de pregătire profesională continuă aferent anului 2014

 • Hotărârea nr. 3/2014, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 3/2014 pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 17/2013 privind constituirea Comisiei comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru elaborarea propunerii legislative de revizuire a Constituţiei României

 • Hotărârea nr. 3/2014, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 3/2014 privind vacantarea unui loc de deputat

 • Hotărârea nr. 3/2014, Camera Auditorilor din România – CAR

  Hotărârea nr. 3/2014 privind aprobarea Registrului public al auditorilor financiari din România

 • Hotărârea nr. 30/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 30/2014 privind aprobarea organizării de către Organizaţia pentru Alimentaţie şi Agricultură a Naţiunilor Unite (FAO), în România, la Bucureşti, a celei de-a 38-a reuniuni a Comisiei Europene pentru Agricultură (ECA) şi a celei de-a 29-a Conferinţe Regionale pentru Europa şi Asia Centrală (ERC), a reuniunii ONG-urilor şi societăţii civile, precum şi a evenimentelor conexe, în perioada 29 martie-4 aprilie 2014

 • Hotărârea nr. 30/2014, Senatul României

  Hotărârea nr. 30/2014 cu privire la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu – Consolidarea dimensiunii sociale a Uniunii Economice şi Monetare COM (2013) 690 final

 • Hotărârea nr. 30/2014, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 30/2014 privind participarea Camerei Deputaţilor la bugetul Adunării Interparlamentare a Ortodoxiei

 • Hotărârea nr. 30/2014, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 30/2014 pentru modificarea art. 4 din Hotărârea Parlamentului României nr. 18/2013 privind constituirea Comisiei comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru elaborarea propunerilor legislative privind legile electorale

 • Hotărârea nr. 300/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 300/2014 pentru aprobarea sumelor care se alocă prin transfer spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale, în baza contractelor încheiate între structurile de specialitate şi autorităţile administraţiei publice locale în subordinea cărora funcţionează respectivele unităţi, şi a listei spitalelor publice beneficiare ale acestor sume

 • Hotărârea nr. 301/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 301/2014 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii

 • Hotărârea nr. 302/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 302/2014 pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Muntenegrului privind cooperarea economică, semnat la Bucureşti la 27 noiembrie 2013

 • Hotărârea nr. 303/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 303/2014 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 581/2013 privind acreditarea domeniilor de studii universitare de master, a programelor de studii şi a numărului maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2013-2014

 • Hotărârea nr. 304/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 304/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind asistenţa medicală transfrontalieră

 • Hotărârea nr. 305/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 305/2014 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia

 • Hotărârea nr. 306/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 306/2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A., aflată sub autoritatea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor

 • Hotărârea nr. 307/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 307/2014 privind aprobarea stemei municipiului Iaşi, judeţul Iaşi

 • Hotărârea nr. 308/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 308/2014 privind constatarea încetării exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Mureş de către domnul Grosu Corneliu

 • Hotărârea nr. 309/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 309/2014 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Mureş de către domnul Butiulca Manuel-Augustin

 • Hotărârea nr. 31/2014, Senatul României

  Hotărârea nr. 31/2014 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

 • Hotărârea nr. 31/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 31/2014 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, a funcţiei publice de prefect al judeţului Gorj de către domnul Teodorescu Ion Claudiu

 • Hotărârea nr. 31/2014, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 31/2014 privind vacantarea unui loc de deputat

 • Hotărârea nr. 310/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 310/2014 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Mureş de către domnul Oprea Vasile-Liviu

 • Hotărârea nr. 311/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 311/2014 pentru completarea anexei nr. 26 la Hotărârea Guvernului nr. 972/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Braşov, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Braşov

 • Hotărârea nr. 312/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 312/2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Compania Naţională a Uraniului – S.A. Bucureşti, aflată sub autoritatea Departamentului pentru Energie

 • Hotărârea nr. 313/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 313/2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială “Oil Terminal” – S.A. Constanţa, aflată sub autoritatea Departamentului pentru Energie

 • Hotărârea nr. 314/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 314/2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Naţională de Închideri Mine Valea Jiului – S.A., aflată sub autoritatea Departamentului pentru Energie

 • Hotărârea nr. 315/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 315/2014 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 734/2010 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale

 • Hotărârea nr. 316/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 316/2014 privind modificarea şi completarea anexei nr. 44 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărârea nr. 319/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 319/2014 privind completarea art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 763/2013 pentru aprobarea normelor metodologice privind acordarea unui ajutor de stat pentru motorina utilizată în agricultură

 • Hotărârea nr. 32/2014, Senatul României

  Hotărârea nr. 32/2014 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

 • Hotărârea nr. 32/2014, Camera Auditorilor din România – CAR

  Hotărârea nr. 32/2014 pentru modificarea şi completarea Registrului public al auditorilor financiari din România, aprobat prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 3/2014

 • Hotărârea nr. 32/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 32/2014 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Gorj de către domnul Alin Vasile Văcaru

 • Hotărârea nr. 32/2014, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 32/2014 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 48/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

 • Hotărârea nr. 320/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 320/2014 privind promovarea în regim de urgenţă a unor lucrări de investiţii prin alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, pentru prevenirea şi înlăturarea efectelor calamităţilor naturale produse de inundaţii pe cursurile de apă: Pârâul Câinelui, râul Vedea în localitatea Icoana şi râul Teleorman în satul Beiu

 • Hotărârea nr. 321/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 321/2014 privind transmiterea unui imobil, proprietate privată a statului, din administrarea Regiei Autonome “Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat” în administrarea Ministerului Afacerilor Externe

 • Hotărârea nr. 322/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 322/2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială “Institutul de Cercetare Ştiinţifică şi Inginerie Tehnologică Proiectare Mine pe Lignit” – S.A. Craiova, aflată sub autoritatea Departamentului pentru Energie

 • Hotărârea nr. 323/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 323/2014 privind înscrierea unor bunuri în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva

 • Hotărârea nr. 324/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 324/2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Regiei Autonome “Administraţia Fluvială a Dunării de Jos” Galaţi, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

 • Hotărârea nr. 325/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 325/2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Companiei Naţionale “Administraţia Porturilor Dunării Maritime” – S.A. Galaţi, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

 • Hotărârea nr. 326/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 326/2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Societăţii Comerciale “Telecomunicaţii C.F.R.” – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

 • Hotărârea nr. 327/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 327/2014 privind aprobarea cifrelor de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar şi superior de stat în anul şcolar/universitar 2014-2015

 • Hotărârea nr. 328/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 328/2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Societăţii Naţionale “Aeroportul Internaţional Timişoara – Traian Vuia” – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

 • Hotărârea nr. 329/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 329/2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Companiei Naţionale “Administraţia Canalelor Navigabile” – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

 • Hotărârea nr. 33/2014, Camera Auditorilor din România – CAR

  Hotărârea nr. 33/2014 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 “Lista auditorilor financiari, persoane fizice şi juridice, care îndeplinesc cerinţele Protocolului de colaborare încheiat între Camera Auditorilor Financiari din România şi Ministerul Fondurilor Europene privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de audit financiar pentru fonduri europene şi alte fonduri nerambursabile de la alţi donatori” la Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 5/2014

 • Hotărârea nr. 33/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 33/2014 privind alocarea temporară, pentru lunile ianuarie şi februarie ale anului 2014, a unor sume din venituri din privatizare ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de management

 • Hotărârea nr. 33/2014, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 33/2014 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 48/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

 • Hotărârea nr. 33/2014, Senatul României

  Hotărârea nr. 33/2014 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

 • Hotărârea nr. 330/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 330/2014 privind aprobarea Metodologiei pentru stabilirea normelor de venit utilizate la impunerea veniturilor din activităţi agricole

 • Hotărârea nr. 331/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 331/2014 pentru modificarea anexei nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1.005/2012 privind organizarea şi funcţionarea Gărzii Naţionale de Mediu

 • Hotărârea nr. 332/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 332/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investiţiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă

 • Hotărârea nr. 333/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 333/2014 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Călăraşi de către domnul Stan Ion

 • Hotărârea nr. 334/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 334/2014 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Călăraşi de către domnul Stoia Florin

 • Hotărârea nr. 335/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 335/2014 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Hunedoara de către domnul Potecă Vasilică

 • Hotărârea nr. 336/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 336/2014 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Hunedoara de către domnul Samoilescu Ioan Gabriel

 • Hotărârea nr. 337/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 337/2014 privind modificarea art. 2 alin. (5) şi (6) din Hotărârea Guvernului nr. 216/2014 privind alocarea temporară, pentru lunile martie şi aprilie ale anului 2014, a unor sume din venituri din privatizare ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de management

 • Hotărârea nr. 338/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 338/2014 privind stabilirea plafonului maxim pentru cheltuielile de cazare aferente imobilelor cu destinaţia de locuinţă de serviciu şi imobilelor cu destinaţia de locuinţă, propuse în vederea vânzării, din fondul locativ administrat de Regia Autonomă “Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat” pentru anul 2014

 • Hotărârea nr. 338/2014, Consiliul Superior al Magistraturii

  Hotărârea nr. 338/2014 privind modificarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului sau examenului pentru numirea în funcţii de conducere a judecătorilor şi procurorilor, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 320/2006

 • Hotărârea nr. 339/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 339/2014 privind aprobarea stemei comunei Cicârlău, judeţul Maramureş

 • Hotărârea nr. 34/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 34/2014 pentru scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi din administrarea unei unităţi subordonate Ministerului Sănătăţii a unui imobil, ca urmare a retrocedării, în condiţiile legii

 • Hotărârea nr. 34/2014, Senatul României

  Hotărârea nr. 34/2014 privind încetarea activităţii unei comisii de anchetă

 • Hotărârea nr. 340/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 340/2014 privind aprobarea stemei oraşului Ghimbav, judeţul Braşov

 • Hotărârea nr. 341/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 341/2014 pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Palestinei cu privire la eliminarea obligaţiei vizei pentru titularii de paşapoarte diplomatice, semnat la Bucureşti la 12 februarie 2014

 • Hotărârea nr. 342/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 342/2014 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 428/2013 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru ape, păduri şi piscicultură, precum şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 48/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice şi pentru modificarea unor acte normative în domeniul mediului şi schimbărilor climatice

 • Hotărârea nr. 343/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 343/2014 privind aprobarea Programului de reabilitare a unor blocuri de locuinţe situate în localităţi din zone defavorizate, pentru anul 2014

 • Hotărârea nr. 344/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 344/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, precum şi pentru modificarea unor acte normative

 • Hotărârea nr. 345/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 345/2014 pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 24/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor

 • Hotărârea nr. 346/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 346/2014 privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului pe anul 2014, în vederea susţinerii editării publicaţiilor culturale

 • Hotărârea nr. 347/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 347/2014 privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii pe anul 2014 pentru plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale

 • Hotărârea nr. 348/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 348/2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială “Institutul de Proiectări Chimice IPROCHIM” – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 • Hotărârea nr. 349/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 349/2014 privind aprobarea alocării sumei necesare Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare pentru contractarea şi implementarea unui proiect necontractat din fondurile Programului PHARE 2006 Anvelopă nealocată

 • Hotărârea nr. 35/2014, Camera Auditorilor din România – CAR

  Hotărârea nr. 35/2014 privind aprobarea cotizaţiilor şi taxelor pentru membrii Camerei Auditorilor Financiari din România, persoane fizice şi juridice, şi pentru membrii stagiari în activitatea de audit financiar

 • Hotărârea nr. 35/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 35/2014 pentru aprobarea tranzacţiei convenite la 15 februarie 2013 prin “Memorandumul de înţelegere” încheiat între statul român şi The Rompetrol Grup N.V., precum şi a unor măsuri pentru implementarea acesteia

 • Hotărârea nr. 35/2014, Senatul României

  Hotărârea nr. 35/2014 privind numirea unui secretar general adjunct al Senatului

 • Hotărârea nr. 350/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 350/2014 privind suplimentarea bugetului Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, la titlul 10 “Cheltuieli de personal”, pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, de Ordonanţa Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2012 privind luarea unor măsuri în domeniul învăţământului şi cercetării, precum şi în ceea ce priveşte plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătoreşti devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2013

 • Hotărârea nr. 351/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 351/2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Societăţii Comerciale “Comicex” – S.A., la care Ministerul Afacerilor Interne îndeplineşte atribuţiile pe care statul român le are în calitate de acţionar unic

 • Hotărârea nr. 352/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 352/2014 pentru abrogarea pct. 1 al lit. (a) din secţiunea II a părţii A din anexa nr. I la Hotărârea Guvernului nr. 563/2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 136/2000 privind măsurile de protecţie împotriva introducerii şi răspândirii organismelor de carantină dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România

 • Hotărârea nr. 353/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 353/2014 pentru aprobarea Programului de acţiuni pe anul 2014 privind proiectarea şi execuţia lucrărilor de intervenţie pentru reducerea riscului seismic la construcţiile cu destinaţie de locuinţă multietajate, încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic şi care prezintă pericol public

 • Hotărârea nr. 354/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 354/2014 privind aprobarea stemelor comunelor Comana şi Moieciu, judeţul Braşov

 • Hotărârea nr. 355/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 355/2014 privind aprobarea stemei comunei Teliucu Inferior, judeţul Hunedoara

 • Hotărârea nr. 356/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 356/2014 privind aprobarea stemelor comunelor Târnova şi Ususău, judeţul Arad

 • Hotărârea nr. 357/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 357/2014 privind aprobarea stemei comunei Treznea, judeţul Sălaj

 • Hotărârea nr. 358/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 358/2014 privind aprobarea stemei municipiului Medgidia, judeţul Constanţa

 • Hotărârea nr. 359/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 359/2014 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al obiectivului de investiţii “Programul VI de reabilitare a drumurilor, lot E reabilitare DN14, km 0+000-km 51+100 şi km 57+500-km 89+400, Sibiu-Mediaş-Sighişoara”

 • Hotărârea nr. 36/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 36/2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Fondului Român de Contragarantare – S.A.

 • Hotărârea nr. 36/2014, Senatul României

  Hotărârea nr. 36/2014 privind validarea mandatelor senatorilor aleşi la data de 25 mai 2014

 • Hotărârea nr. 360/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 360/2014 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică “Programul VI de reabilitare a drumurilor, lot E reabilitare DN 15 km 69+500-km 109+940 Târgu Mureş-Reghin şi DN 15A km 0+000-km 46+597 Reghin-Sărăţel”

 • Hotărârea nr. 361/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 361/2014 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor

 • Hotărârea nr. 362/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 362/2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Compania Naţională pentru Controlul Cazanelor, Instalaţiilor de Ridicat şi Recipientelor sub Presiune CNCIR – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 • Hotărârea nr. 363/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 363/2014 privind modificarea şi completarea anexei nr. 43 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărârea nr. 364/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 364/2014 privind completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 150/2010 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Interministerial de Avizare Lucrări Publice de Interes Naţional şi Locuinţe

 • Hotărârea nr. 365/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 365/2014 privind înfiinţarea Casei de Cultură a Studenţilor din municipiul Suceava

 • Hotărârea nr. 366/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 366/2014 pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la cardul naţional de asigurări sociale de sănătate din titlul IX “Cardul european şi cardul naţional de asigurări sociale de sănătate” din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 900/2012

 • Hotărârea nr. 367/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 367/2014 privind aprobarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova cu privire la cadrul general şi condiţiile pentru cooperarea în domeniul dezvoltării, semnat la Bucureşti la 28 august 2013