• Hotărârea nr. 23/2014, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 23/2014 pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 26/2013 privind aprobarea componenţei nominale a Comisiei comune pentru integrare europeană dintre Parlamentul României şi Parlamentul Republicii Moldova

 • Hotărârea nr. 23/2014, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 23/2014 privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor: Pentru o renaştere industrială europeană – COM (2014) 14

 • Hotărârea nr. 230/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 230/2014 privind virarea creditelor de angajament alocate la titlul “Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă” în bugetul pe anul 2014 între Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Justiţiei

 • Hotărârea nr. 231/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 231/2014 privind rechemarea şi numirea unui consul general

 • Hotărârea nr. 231/2014, Consiliul Superior al Magistraturii

  Hotărârea nr. 231/2014 pentru completarea Regulamentului de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/2005

 • Hotărârea nr. 232/2014, Consiliul Superior al Magistraturii

  Hotărârea nr. 232/2014 pentru completarea Regulamentului privind modul de organizare şi desfăşurare a concursului pentru recrutarea grefierilor arhivari, a grefierilor registratori şi a personalului conex, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 185/2007

 • Hotărârea nr. 232/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 232/2014 privind aplicarea mobilităţii pentru doamna Gavrilă Georgeta din funcţia publică de prefect al municipiului Bucureşti în funcţia publică de secretar general al Departamentului pentru Energie

 • Hotărârea nr. 233/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 233/2014 privind exercitarea prin detaşare în condiţiile legii a funcţiei publice de prefect al municipiului Bucureşti de către domnul Petrovan Paul-Nicolae

 • Hotărârea nr. 234/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 234/2014 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Ilfov de către doamna Cliseru Speranţa

 • Hotărârea nr. 235/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 235/2014 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Ilfov de către domnul Răşică Daniel Mihai

 • Hotărârea nr. 236/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 236/2014 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Prahova de către domnul Drăgănescu Emil

 • Hotărârea nr. 237/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 237/2014 privind suplimentarea bugetului Curţii Constituţionale pentru plata titlurilor executorii aferente trimestrului I al anului 2014

 • Hotărârea nr. 238/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 238/2014 privind scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi administrarea unei unităţi din subordinea Ministerului Sănătăţii a unui imobil care nu aparţine proprietăţii publice a statului

 • Hotărârea nr. 239/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 239/2014 pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 965/2002privind atestarea domeniului public al judeţului Dolj, precum şi al municipiilor, oraşelorşi comunelor din judeţul Dolj

 • Hotărârea nr. 24/2014, Senatul României

  Hotărârea nr. 24/2014 privind modificarea art. 66 alin. (2) din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005

 • Hotărârea nr. 24/2014, Camera Auditorilor din România – CAR

  Hotărârea nr. 24/2014 privind aprobarea Procedurilor de organizare a cursului şi a testului de verificare a cunoştinţelor privind auditarea operaţiunilor finanţate din fonduri europene şi alte fonduri nerambursabile de la alţi donatori, pentru auditorii financiari, membri ai Camerei Auditorilor Financiari din România

 • Hotărârea nr. 24/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 24/2014 privind instituirea Programului naţional “ROMÂNIA 100″

 • Hotărârea nr. 24/2014, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 24/2014 privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu şi Comitetul Economic şi Social European: O viziune a pieţei interne a produselor industriale – COM (2014) 25

 • Hotărârea nr. 24/2014, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 24/2014 privind desemnarea membrilor Consiliului de administraţie al Societăţii Române de Radiodifuziune

 • Hotărârea nr. 240/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 240/2014 privind modificarea şi completarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizatal bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărârea nr. 241/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 241/2014 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 233/1997 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii “LG – 97″ din municipiul Bucureşti

 • Hotărârea nr. 242/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 242/2014 privind stabilirea categoriilor de cheltuieli, a procedurilor şi limitelor în care se pot efectua plăţi în avans din fonduri publice de către Societatea Română de Radiodifuziune pentru producerea şi difuzarea emisiunilor radiofonice în străinătate

 • Hotărârea nr. 243/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 243/2014 pentru stabilirea zilei de 2 mai 2014 ca zi liberă

 • Hotărârea nr. 244/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 244/2014 privind înscrierea unor bunuri mobile în inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului şi transmiterea acestora din administrarea Ministerului Sănătăţii în administrarea Inspectoratului General de Aviaţie din subordinea Ministerului Afacerilor Interne

 • Hotărârea nr. 245/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 245/2014 pentru aprobarea Protocolului dintre Ministerul Apărării Naţionale din România şi Ministerul Apărării al Republicii Moldova privind colaborarea în domeniul învăţământului militar, semnat la Bucureşti la 2 decembrie 2013

 • Hotărârea nr. 246/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 246/2014 privind suplimentarea bugetului Ministerului Finanţelor Publice pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar

 • Hotărârea nr. 247/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 247/2014 privind unele măsuri pentru organizarea la Bucureşti, în perioada 11-13 mai 2014, a celei de-a IX-a Conferinţe a autorităţilor judiciare din regiunea Balcanilor şi a Reuniunii conducătorilor consiliilor judiciare din statele participante la Procesul de cooperare în Europa de Sud-Est

 • Hotărârea nr. 248/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 248/2014 privind suplimentarea bugetelor Ministerului Justiţiei, Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie,Ministerului Public şi Consiliului Superior al Magistraturii pentru plata titlurilor executorii aferente trimestrului I al anului 2014

 • Hotărârea nr. 249/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 249/2014 privind stabilirea datei alegerilor parţiale pentru Camera Deputaţilor în Colegiul uninominal nr. 3 din Circumscripţia electorală nr. 37 – judeţul Timiş

 • Hotărârea nr. 25/2014, Senatul României

  Hotărârea nr. 25/2014 privind eliberarea din funcţie a unui secretar general adjunct al Senatului

 • Hotărârea nr. 25/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 25/2014 privind declanşarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional “Reabilitarea liniei c.f. Braşov-Simeria, componentă a Coridorului IV paneuropean, pentru circulaţia trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h, secţiunile Coşlariu-Sighişoara şi Coşlariu-Simeria”

 • Hotărârea nr. 25/2014, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 25/2014 privind numirea preşedintelui Consiliului de administraţie al Societăţii Române de Televiziune

 • Hotărârea nr. 25/2014, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 25/2014 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 48/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

 • Hotărârea nr. 250/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 250/2014 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru Egalitate de Şanse între Femei şi Bărbaţi

 • Hotărârea nr. 251/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 251/2014 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 7 la Hotărârea Guvernului nr. 930/2002 privindatestarea domeniului public al judeţului Ilfov, precum şi al oraşelor şi comunelor din judeţul Ilfov

 • Hotărârea nr. 252/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 252/2014 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 837/2004 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului şi pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 368/2010 privind revocarea unor membri ai Consiliului de supraveghere şi îndrumare a activităţii Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului, pentru aprobarea structurii organizatorice a Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului, precum şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 837/2004 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului

 • Hotărârea nr. 253/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 253/2014 privind modificarea şi completarea art. 192 din Normele metodologice pentru punerea în aplicarea prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001

 • Hotărârea nr. 254/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 254/2014 privind înscrierea unei părţi dintr-un imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi trecerea acesteia din administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor în administrarea Ministerului Justiţiei

 • Hotărârea nr. 255/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 255/2014 privind desemnarea Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă “Sf. Apostol Andrei” Galaţi şi a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj-Napoca ca operatori medicali ai unor elicoptere aflate în administrarea Inspectoratului General de Aviaţie din subordinea Ministerului Afacerilor Interne

 • Hotărârea nr. 256/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 256/2014 privind stabilirea datei alegerilor parţiale pentru Senat în Colegiul uninominal nr. 7din Circumscripţia electorală nr. 42 – municipiul Bucureşti

 • Hotărârea nr. 257/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 257/2014 privind preluarea şi darea în administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilora unui sector de drum judeţean, situat în judeţul Braşov, trecut în domeniul public al statului, precum şi încadrarea acestuia în categoria funcţională a drumurilor de interes naţional, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A. a activităţilor de interes naţional în domeniul administrării drumurilor naţionale

 • Hotărârea nr. 258/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 258/2014 pentru completarea art. 59 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 857/2011 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele din domeniul sănătăţii publice

 • Hotărârea nr. 259/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 259/2014 privind aprobarea măsurilor, a bugetului şi cheltuielilor necesare pentru pregătirea, organizarea şi desfăşurarea alegerilor parţiale pentru Camera Deputaţilor şi Senat din data de 25 mai 2014, a modelului timbrului autocolant, a modelelor listelor electorale, a modelului buletinului de vot, a modelelor ştampilelor electorale şi ale altor documente care vor fi utilizate la aceste alegeri, precum şi a condiţiilor şi duratei păstrării materialelor rezultate din procesul electoral

 • Hotărârea nr. 26/2014, Senatul României

  Hotărârea nr. 26/2014 pentru modificarea anexei la Hotărârea Senatului nr. 8/2013 privind structura serviciilor Senatului

 • Hotărârea nr. 26/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 26/2014 privind aprobarea stemelor comunelor Bucerdea Grânoasă, Ciugud şi Stremţ, judeţul Alba

 • Hotărârea nr. 26/2014, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 26/2014 privind validarea unor mandate de deputat

 • Hotărârea nr. 26/2014, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 26/2014 privind numirea prim-vicepreşedintelui, membru executiv, şi a unui membru neexecutiv ai Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară

 • Hotărârea nr. 260/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 260/2014 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Olt de către domnul Neacşu Petre-Silviu

 • Hotărârea nr. 261/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 261/2014 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Neamţ de către domnul Neculae Gheorghe

 • Hotărârea nr. 262/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 262/2014 privind stabilirea modelelor proceselor-verbale de consemnare şi centralizare a rezultatelor votării la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2014

 • Hotărârea nr. 263/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 263/2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Companiei Naţionale “Loteria Română” – S.A.

 • Hotărârea nr. 264/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 264/2014 privind aprobarea stemei comunei Hălchiu, judeţul Braşov

 • Hotărârea nr. 265/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 265/2014 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 44 la Hotărârea Guvernului nr. 971/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Botoşani, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Botoşani

 • Hotărârea nr. 266/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 266/2014 pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.359/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Prahova, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Prahova

 • Hotărârea nr. 267/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 267/2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva, aflată sub autoritatea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice

 • Hotărârea nr. 268/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 268/2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Companiei Naţionale de Căi Ferate”C.F.R.” – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

 • Hotărârea nr. 269/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 269/2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători “C.F.R. – Călători” – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

 • Hotărârea nr. 27/2014, Senatul României

  Hotărârea nr. 27/2014 privind vacantarea unui mandat de senator

 • Hotărârea nr. 27/2014, Autoritatea de Supraveghere Financiară

  Hotărârea nr. 27/2014 pentru suspendarea aplicării prevederilor Instrucţiunii nr. 2/2011 privind auditarea sistemelor informatice utilizate de entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare

 • Hotărârea nr. 27/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 27/2014 pentru completarea anexei nr. 18 la Hotărârea Guvernului nr. 447/2002 privind atestarea bunurilor aparţinând domeniului public al judeţului Argeş, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Argeş

 • Hotărârea nr. 27/2014, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 27/2014 pentru numirea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României

 • Hotărârea nr. 27/2014, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 27/2014 privind vacantarea unui loc de deputat

 • Hotărârea nr. 270/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 270/2014 privind suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Interne pe anul 2014 pentru plata titlurilor executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale

 • Hotărârea nr. 272/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 272/2014 privind revocarea şi numirea unui membru în Consiliul director al Fondului Român de Dezvoltare Socială

 • Hotărârea nr. 273/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 273/2014 privind aprobarea stemelor comunelor Albeşti, Corni, Curteşti, Răuseni, Truşeşti şi Ungureni, judeţul Botoşani

 • Hotărârea nr. 274/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 274/2014 pentru aprobarea Acordului dintre Ministerul Apărării Naţionale din România şi Ministerul Apărării al Republicii Moldova privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate militare schimbate, semnat la Bucureşti la 2 decembrie 2013

 • Hotărârea nr. 275/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 275/2014 pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia

 • Hotărârea nr. 276/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 276/2014 pentru înfiinţarea sistemului privind protecţia indicaţiilor geografice ale băuturilor spirtoase

 • Hotărârea nr. 277/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 277/2014 privind revocarea dreptului de folosinţă gratuită al Federaţiei Române de Tenis asupra unor bunuri imobile aflate în proprietatea publică a statului

 • Hotărârea nr. 278/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 278/2014 privind aprobarea stemelor comunelor Lungeşti, Tetoiu şi Voineasa, judeţul Vâlcea

 • Hotărârea nr. 279/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 279/2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” – S.A.

 • Hotărârea nr. 28/2014, Senatul României

  Hotărârea nr. 28/2014 privind vacantarea unui mandat de senator

 • Hotărârea nr. 28/2014, Camera Auditorilor din România – CAR

  Hotărârea nr. 28/2014 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 “Lista auditorilor financiari, persoane fizice şi juridice, care îndeplinesc cerinţele Protocolului de colaborare încheiat între Camera Auditorilor Financiari din România şi Ministerul Fondurilor Europene privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de audit financiar pentru fonduri europene şi alte fonduri nerambursabile de la alţi donatori” la Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 5/2014

 • Hotărârea nr. 28/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 28/2014 pentru modificarea anexei nr. 19 la Hotărârea Guvernului nr. 975/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Covasna, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Covasna

 • Hotărârea nr. 28/2014, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 28/2014 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 48/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

 • Hotărârea nr. 28/2014, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 28/2014 privind numirea unor consilieri de conturi şi a unui vicepreşedinte la Curtea de Conturi

 • Hotărârea nr. 280/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 280/2014 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Bacău de către domnul Constantin Toma

 • Hotărârea nr. 281/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 281/2014 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Galaţi de către doamna Constantinescu Iuliana

 • Hotărârea nr. 282/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 282/2014 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Galaţi de către domnul Olaru Răzvan-Daniel

 • Hotărârea nr. 283/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 283/2014 privind stabilirea datei alegerilor locale parţiale pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale în unele circumscripţii electorale

 • Hotărârea nr. 284/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 284/2014 pentru aprobarea Programului calendaristic privind realizarea acţiunilor necesare organizării şi desfăşurării alegerilor locale parţiale pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale în unele circumscripţii electorale din data de 25 mai 2014

 • Hotărârea nr. 285/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 285/2014 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale

 • Hotărârea nr. 286/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 286/2014 privind organizarea la Bucureşti, în perioada 15-16 mai 2014, a Reuniunii conducătorilor administraţiilor vamale din statele membre ale Uniunii Europene şi Turcia

 • Hotărârea nr. 287/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 287/2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială Electrocentrale Grup – S.A. Bucureşti, aflată sub autoritatea Departamentului pentru Energie

 • Hotărârea nr. 288/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 288/2014 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 124/2013 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2013 şi 2014

 • Hotărârea nr. 289/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 289/2014 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii “Extinderea secţiei de Oncologie cu Compartiment de radioterapie oncologică” – Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti

 • Hotărârea nr. 29/2014, Senatul României

  Hotărârea nr. 29/2014 privind vacantarea unui mandat de senator

 • Hotărârea nr. 29/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 29/2014 privind actualizarea valorilor de inventar şi modificarea caracteristicilor tehnice ale unui imobil aflat în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului prin Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Bihor, precum şi trecerea acestuia din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi demolării, şi pentru actualizarea anexei nr. 30 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărârea nr. 29/2014, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 29/2014 privind numirea preşedintelui Consiliului de administraţie al Societăţii Române de Radiodifuziune

 • Hotărârea nr. 29/2014, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 29/2014 privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor: Bilanţul Strategiei Europa 2020 pentru o creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii COM (2014) 130

 • Hotărârea nr. 290/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 290/2014 privind acordarea unor ajutoare de urgenţă

 • Hotărârea nr. 291/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 291/2014 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 710/2013 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru finalizarea proiectelor PHARE pentru care Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice are rolul de autoritate de implementare

 • Hotărârea nr. 292/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 292/2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială “Băiţa” – S.A. Ştei, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 • Hotărârea nr. 293/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 293/2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială “Şantierul Naval 2 Mai” – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 • Hotărârea nr. 294/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 294/2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice “Electrica” – S.A. Bucureşti, aflată sub autoritatea Departamentului pentru Energie

 • Hotărârea nr. 295/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 295/2014 privind aprobarea stemelor comunelor Brăneşti şi Clinceni, judeţul Ilfov

 • Hotărârea nr. 296/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 296/2014 privind trecerea unui imobil aflat în administrarea Ministerului Public – Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării

 • Hotărârea nr. 297/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 297/2014 pentru aprobarea Acordului dintre EUROCONTROL şi Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice din România referitor la accesul la datele şi informaţiile cuprinse în Instrumentul de sprijin privind comercializarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră (ETS-SF), semnat la Bruxelles la 29 iulie 2013 şi la 14 octombrie 2013

 • Hotărârea nr. 298/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 298/2014 privind schema de ajutor specific acordat producătorilor de lapte şi de carne de vită şi producătorilor de lapte şi de carne de ovine/caprine din zonele defavorizate

 • Hotărârea nr. 299/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 299/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie