• Hotărârea nr. 170/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 170/2014 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Bacău de către domnul Pocovnicu Constantin-Dorian

 • Hotărârea nr. 171/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 171/2014 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Bacău de către domnul Pocovnicu Constantin-Dorian

 • Hotărârea nr. 172/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 172/2014 privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Panaitescu Gabriel-Aurelian din funcţia publică de subprefect al judeţului Galaţi în funcţia publică de inspector guvernamental

 • Hotărârea nr. 173/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 173/2014 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Galaţi de către doamna Constantinescu Iuliana

 • Hotărârea nr. 174/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 174/2014 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Teleorman de către doamna Dan Carmen Daniela

 • Hotărârea nr. 175/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 175/2014 privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Nadolu Mircea Alexandru din funcţia publică de prefect al judeţului Vâlcea în funcţia publică de inspector guvernamental

 • Hotărârea nr. 176/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 176/2014 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Vâlcea de către domnul Cornoiu Dumitru-Nicu

 • Hotărârea nr. 176/2014, Consiliul Superior al Magistraturii

  Hotărârea nr. 176/2014 pentru aprobarea Regulamentului comun privind numirea ca judecător sau procuror militar, transferul de la instanţele sau parchetele civile la instanţele ori parchetele militare, precum şi acordarea gradelor militare şi înaintarea în grad a judecătorilor şi procurorilor militari

 • Hotărârea nr. 177/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 177/2014 privind modificarea anexelor nr. 2 şi 3 la Hotărârea Guvernului nr. 643/2011 pentru aprobarea Condiţiilor de închiriere de către Compania Naţională de Căi Ferate “C.F.R.” – S.A. a unor părţi ale infrastructurii feroviare neinteroperabile, precum şi gestionarea acestora

 • Hotărârea nr. 178/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 178/2014 pentru aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, prin schimb de scrisori semnate la Bucureşti la 19 decembrie 2013 şi la Paris la 20 decembrie 2013, la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Bucureşti la 27 decembrie 2005 şi la Paris la 10 ianuarie 2006

 • Hotărârea nr. 179/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 179/2014 pentru completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.486/2005 privind asigurarea pazei şi protecţiei obiectivelor, bunurilor şi valorilor cu efective de jandarmi

 • Hotărârea nr. 18/2014, Senatul României

  Hotărârea nr. 18/2014 privind completarea art. 66 alin. (2) din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005

 • Hotărârea nr. 18/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 18/2014 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 860/2004 privind recunoaşterea calificării de medic veterinar şi reglementarea unor aspecte referitoare la exercitarea profesiei de medic veterinar

 • Hotărârea nr. 18/2014, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 18/2014 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 48/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

 • Hotărârea nr. 18/2014, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 18/2014 pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 23/2013 privind constituirea unor grupuri parlamentare de prietenie

 • Hotărârea nr. 180/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 180/2014 privind trecerea unor drumuri forestiere şi a terenurilor aferente acestora din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva în domeniul public al comunei Valea Doftanei şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Valea Doftanei, judeţul Prahova

 • Hotărârea nr. 181/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 181/2014 privind trecerea cu titlu gratuit a unor drumuri forestiere şi a terenurilor aferente acestora din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva în domeniul public al comunei Runcu şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Runcu, judeţul Gorj

 • Hotărârea nr. 182/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 182/2014 pentru modificarea şi completarea art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 32/2011 privind desemnarea Oficiului Naţional de Prevenire a Criminalităţii şi Cooperare pentru Recuperarea Creanţelor provenite din Infracţiuni din cadrul Ministerului Justiţiei, în calitate de oficiu naţional pentru recuperarea creanţelor în domeniul urmăririi şi identificării produselor provenite din săvârşirea de infracţiuni sau a altor bunuri având legătură cu infracţiunile, precum şi a Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 731/2007

 • Hotărârea nr. 183/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 183/2014 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Botoşani de către domnul Tocariu Sebastian

 • Hotărârea nr. 184/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 184/2014 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Botoşani de către domnul Ţigănucă Gelu

 • Hotărârea nr. 185/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 185/2014 privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Vasile Alecu din funcţia publică de subprefect al judeţului Buzău în funcţia publică de inspector guvernamental

 • Hotărârea nr. 186/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 186/2014 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Buzău de către domnul Sava George

 • Hotărârea nr. 187/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 187/2014 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Satu Mare de către domnul Sasu Cristian Iosif

 • Hotărârea nr. 188/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 188/2014 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Satu Mare de către domnul Altfatter Tamas Ferenc

 • Hotărârea nr. 189/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 189/2014 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Suceava de către domnul Harasim Constantin

 • Hotărârea nr. 19/2014, Senatul României

  Hotărârea nr. 19/2014 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

 • Hotărârea nr. 19/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 19/2014 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.739/2006 pentru aprobarea categoriilor de construcţii şi amenajări care se supun avizării şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu

 • Hotărârea nr. 19/2014, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 19/2014 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 48/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

 • Hotărârea nr. 19/2014, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 19/2014 pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 57/2013 privind constituirea Grupului parlamentar de prietenie cu Confederaţia Elveţiană

 • Hotărârea nr. 190/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 190/2014 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Suceava de către domnul Nistor Atanasă

 • Hotărârea nr. 191/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 191/2014 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Timiş de către doamna Oneţ Liliana

 • Hotărârea nr. 192/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 192/2014 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Timiş de către domnul Marossy Zoltan Gheorghe

 • Hotărârea nr. 193/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 193/2014 privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Renga Radu din funcţia publică de prefect al judeţului Vaslui în funcţia publică de inspector guvernamental

 • Hotărârea nr. 194/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 194/2014 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Vaslui de către domnul Puică Andrei

 • Hotărârea nr. 195/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 195/2014 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Vaslui de către domnul Puică Andrei

 • Hotărârea nr. 196/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 196/2014 pentru aprobarea accizei specifice exprimate în echivalent euro pe 1.000 de ţigarete şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004

 • Hotărârea nr. 197/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 197/2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Companiei Naţionale “Romtehnica” – S.A., aflată în coordonarea Ministerului Apărării Naţionale

 • Hotărârea nr. 198/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 198/2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Naţională de Radiocomunicaţii – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului pentru Societatea Informaţională

 • Hotărârea nr. 199/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 199/2014 privind stabilirea datei alegerilor parţiale pentru Camera Deputaţilor şi Senat în unele colegii uninominale din Circumscripţia electorală nr. 18 – judeţul Galaţi, Circumscripţia electorală nr. 20 – judeţul Gorj, Circumscripţia electorală nr. 22 – judeţul Hunedoara, Circumscripţia electorală nr. 25 – judeţul Ilfov, Circumscripţia electorală nr. 32 – judeţul Satu Mare şi Circumscripţia electorală nr. 42 – municipiul Bucureşti

 • Hotărârea nr. 2/2014, Autoritatea Electorală Permanentă

  Hotărârea nr. 2/2014 privind procedura de eliberare a adeverinţelor care atestă îndeplinirea condiţiilor prevăzute de art. 73 alin. (3) şi (4) din Legea nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, precum şi procedura de acreditare a observatorilor externi şi a reprezentanţilor externi ai mass-mediei la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2014

 • Hotărârea nr. 2/2014, Asociaţia Naţională a Evaluatorilor Autorizaţi din România

  Hotărârea nr. 2/2014 pentru aprobarea situaţiilor financiare pentru anul 2013, şi a bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2014

 • Hotărârea nr. 2/2014, Biroul Electoral Central – BEC

  Hotărârea nr. 2/2014 privind interpretarea prevederilor art. 16 alin. (11) din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali

 • Hotărârea nr. 2/2014, Consiliul Naţional de Integritate

  Hotărârea nr. 2/2014 privind modificarea Regulamentului de desfăşurare a concursului sau examenului pentru ocuparea funcţiei de inspector de integritate în cadrul Agenţiei Naţionale de Integritate, aprobat prin Hotărârea Consiliului Naţional de Integritate nr. 3/2008

 • Hotărârea nr. 2/2014, Biroul Electoral Central – BEC

  Hotărârea nr. 2/2014 privind interpretarea unor prevederi legale referitoare la ştampilele birourilor electorale şi la copiile de pe listele electorale permanente

 • Hotărârea nr. 2/2014, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 2/2014 pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 23/2013 privind constituirea unor grupuri parlamentare de prietenie

 • Hotărârea nr. 2/2014, Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă

  Hotărârea nr. 2/2014 privind declararea stării de alertă în judeţele Ialomiţa, Călăraşi, Constanţa şi Tulcea

 • Hotărârea nr. 2/2014, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 2/2014 privind modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 48/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

 • Hotărârea nr. 2/2014, Camera Consultanţilor Fiscali – CCF

  Hotărârea nr. 2/2014 privind aprobarea cotizaţiilor, a termenelor de plată şi a obligaţiilor declarative pentru membrii Camerei Consultanţilor Fiscali în anul 2014

 • Hotărârea nr. 2/2014, Senatul României

  Hotărârea nr. 2/2014 privind eliberarea din funcţie a secretarului general al Senatului

 • Hotărârea nr. 2/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 2/2014 privind completarea art. 4 din Normele de implementare a Programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor în domenii prioritare pentru economia românească, finanţate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate României, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 175/2010

 • Hotărârea nr. 2/2014, Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti

  Hotărârea nr. 2/2014 privind aprobarea Statutului Casei de Asigurări a Executorilor Judecătoreşti

 • Hotărârea nr. 20/2014, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 20/2014 pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 13/2013 privind constituirea grupurilor parlamentare de prietenie cu Republica Federală Germania şi Regatul Ţărilor de Jos (Olanda)

 • Hotărârea nr. 20/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 20/2014 pentru modificarea poziţiei nr. 7 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 706/1994 privind trecerea palatelor administrative din municipiile reşedinţe de judeţe în administrarea prefecturilor şi pentru actualizarea valorilor de inventar şi a datelor de identificare ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Instituţiei Prefectului – Judeţul Botoşani din subordinea Ministerului Afacerilor Interne

 • Hotărârea nr. 20/2014, Senatul României

  Hotărârea nr. 20/2014 privind numirea unui membru supleant al Consiliului Naţional de Integritate

 • Hotărârea nr. 20/2014, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 20/2014 privind vacantarea unui loc de deputat

 • Hotărârea nr. 20/2014, Camera Auditorilor din România – CAR

  Hotărârea nr. 20/2014 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 “Lista auditorilor financiari, persoane fizice şi juridice, care îndeplinesc cerinţele Protocolului de colaborare încheiat între Camera Auditorilor Financiari din România şi Ministerul Fondurilor Europene privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de audit financiar pentru fonduri europene şi alte fonduri nerambursabile de la alţi donatori” la Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 5/2014

 • Hotărârea nr. 20/2014, Autoritatea de Supraveghere Financiară

  Hotărârea nr. 20/2014 pentru aplicarea în anul 2014 a prevederilor art. 10 alin. (1) din Norma nr. 2/2013 privind calculul actuarial al contribuţiei anuale datorate de administratorii de fonduri de pensii private Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private

 • Hotărârea nr. 200/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 200/2014 privind aprobarea Programului calendaristic pentru realizarea acţiunilor din cuprinsul perioadei electorale la alegerile parţiale pentru Camera Deputaţilor şi Senat în unele colegii uninominale din Circumscripţia electorală nr. 18 – judeţul Galaţi, Circumscripţia electorală nr. 20 – judeţul Gorj, Circumscripţia electorală nr. 22 – judeţul Hunedoara, Circumscripţia electorală nr. 25 – judeţul Ilfov, Circumscripţia electorală nr. 32 – judeţul Satu Mare şi Circumscripţia electorală nr. 42 – municipiul Bucureşti din data de 25 mai 2014

 • Hotărârea nr. 201/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 201/2014 pentru desemnarea autorităţilor române competente în aplicarea prevederilor legale privind facilitarea schimbului transfrontalier de informaţii referitoare la încălcările normelor de circulaţie care afectează siguranţa rutieră

 • Hotărârea nr. 202/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 202/2014 pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.356/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Neamţ, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Neamţ

 • Hotărârea nr. 203/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 203/2014 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 85/2013 pentru aprobarea strategiei de privatizare prin ofertă publică de majorare a capitalului social prin aport de capital privat al Societăţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice “Electrica” – S.A. Bucureşti

 • Hotărârea nr. 204/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 204/2014 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Argeş de către domnul Oprescu Mihail Adrian

 • Hotărârea nr. 205/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 205/2014 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Covasna de către domnul Marinescu Dumitru

 • Hotărârea nr. 206/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 206/2014 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Covasna de către domnul Popica Marius

 • Hotărârea nr. 207/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 207/2014 privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Tuţu Dumitru Octavian din funcţia publică de subprefect al judeţului Mehedinţi în funcţia publică de inspector guvernamental

 • Hotărârea nr. 208/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 208/2014 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Mehedinţi de către domnul Manta Felix Daniel

 • Hotărârea nr. 208/2013, Comitetul Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări

  Hotărârea nr. 208/2013 pentru aprobarea Normei “Asigurarea pe termen scurt, în numele şi în contul statului, a riscului de neplată la extern, riscuri nonpiaţă şi riscuri temporar nonpiaţă (NI-ASR-07-V/0)”

 • Hotărârea nr. 209/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 209/2014 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Olt de către domnul Marinescu Emil-Vergilius

 • Hotărârea nr. 21/2014, Senatul României

  Hotărârea nr. 21/2014 pentru completarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

 • Hotărârea nr. 21/2014, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 21/2014 privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor: Libera circulaţie a cetăţenilor Uniunii Europene şi a familiilor acestora: cinci acţiuni pentru a produce rezultate notabile – COM(2013) 837

 • Hotărârea nr. 21/2014, Camera Auditorilor din România – CAR

  Hotărârea nr. 21/2014 privind aprobarea Normelor pentru desemnarea reprezentanţilor auditorilor financiari la Conferinţa Camerei Auditorilor Financiari din România

 • Hotărârea nr. 21/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 21/2014 privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale “Apele Române” – Administraţia Bazinală de Apă Buzău-Ialomiţa aflată în coordonarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării

 • Hotărârea nr. 21/2014, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 21/2014 privind modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 47/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a Comisiei parlamentare a revoluţionarilor din decembrie 1989

 • Hotărârea nr. 210/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 210/2014 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Olt de către domnul Oproiu Ionel Emanuel

 • Hotărârea nr. 211/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 211/2014 privind rechemarea unui consul general

 • Hotărârea nr. 212/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 212/2014 privind numirea unui consul general

 • Hotărârea nr. 213/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 213/2014 privind rechemarea unui consul general

 • Hotărârea nr. 214/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 214/2014 privind numirea unui consul general

 • Hotărârea nr. 215/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 215/2014 privind încetarea mandatului unui membru al Plenului Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor şi renumirea în funcţie pe postul rămas vacant

 • Hotărârea nr. 216/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 216/2014 privind alocarea temporară, pentru lunile martie şi aprilie ale anului 2014, a unor sume din venituri din privatizare ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de management

 • Hotărârea nr. 217/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 217/2014 privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Ministerului Finanţelor Publice

 • Hotărârea nr. 218/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 218/2014 privind aprobarea stemei comunei Ion Neculce, judeţul Iaşi

 • Hotărârea nr. 219/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 219/2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Administraţia Naţională “Apele Române”, aflată în coordonarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice

 • Hotărârea nr. 22/2014, Senatul României

  Hotărâre nr. 22/2014 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

 • Hotărârea nr. 22/2014, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 22/2014 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 48/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

 • Hotărârea nr. 22/2014, Camera Auditorilor din România – CAR

  Hotărârea nr. 22/2014 privind stabilirea zilei pentru întrunirea Conferinţei Camerei Auditorilor Financiari din România

 • Hotărârea nr. 22/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 22/2014 pentru aprobarea înscrierii în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil şi darea acestuia în administrarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară pentru Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Bacău

 • Hotărârea nr. 22/2014, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 22/2014 pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 11/2013 privind aprobarea componenţei nominale a Delegaţiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a NATO

 • Hotărârea nr. 220/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 220/2014 pentru completarea anexei nr. 64 la Hotărârea Guvernului nr. 447/2002 privind atestarea bunurilor aparţinând domeniului public al judeţului Argeş, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Argeş

 • Hotărârea nr. 221/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 221/2014 privind suplimentarea bugetului Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul 2014, la titlul 10 “Cheltuieli de personal” şi titlul 51 “Transferuri între unităţi ale administraţiei publice”, pentru plata titlurilor executorii, aferente trimestrului I al anului 2014

 • Hotărârea nr. 222/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 222/2014 privind modificarea anexei nr. 35 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărârea nr. 223/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 223/2014 privind stabilirea unor măsuri pentru organizarea de către Muzeul Naţional de Istorie a României a expoziţiei “Comorile României” în Republica Populară Chineză

 • Hotărârea nr. 224/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 224/2014 pentru aprobarea cotei de energie electrică produsă din surse regenerabile de energie care beneficiază de sistemul de promovare prin certificate verzi pentru anul 2014

 • Hotărârea nr. 225/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 225/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind prioritizarea proiectelor de investiţii publice

 • Hotărârea nr. 226/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 226/2014 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 43/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Fondurilor Europene

 • Hotărârea nr. 227/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 227/2014 pentru aprobarea transmiterii unor terenuri cu destinaţie agricolă, în suprafaţă totală de 23,69 ha, din domeniul privat al statului, din administrarea Agenţiei Domeniilor Statului şi din concesiunea Societăţii Comerciale “A&S Internaţional 2000″ – S.R.L. în domeniul public al statului şi în administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva, în vederea înfiinţării unor tronsoane de perdele forestiere de protecţie a autostrăzii A2 Bucureşti-Constanţa, cu destinaţie fond forestier

 • Hotărârea nr. 228/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 228/2014 privind aprobarea numărului mediu maxim de personal pe anul 2014 pentru operatorii economici din industria de apărare care desfăşoară activităţi conform prevederilor art. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare

 • Hotărârea nr. 229/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 229/2014 privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Consiliului Local al Municipiului Brad, judeţul Hunedoara, a unui imobil aflat în proprietatea publică a statului

 • Hotărârea nr. 23/2014, Senatul României

  Hotărârea nr. 23/2014 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

 • Hotărârea nr. 23/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 23/2014 pentru aprobarea înscrierii în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil aflat în administrarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară pentru Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Mehedinţi