• Hotărârea nr. 1152/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1152/2013 privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale “Apele Române” – Administraţia Bazinală de Apă Olt, aflată în coordonarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul publical statului, ca urmare a reevaluării

 • Hotărârea nr. 1153/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1153/2013 privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale “Apele Române” – Administraţia Bazinală de Apă Argeş – Vedea, aflată în coordonarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării

 • Hotărârea nr. 1154/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1154/2013 privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale “Apele Române” – Administraţia Bazinală de Apă Siret, aflată în coordonarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării

 • Hotărârea nr. 1156/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1156/2013 pentru aprobarea acţiunilor sanitar-veterinare cuprinse în Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, a acţiunilor prevăzute în Programul de supraveghere şi control în domeniul siguranţei alimentelor, precum şi a tarifelor aferente acestora

 • Hotărârea nr. 116/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 116/2014 privind actualizarea şi modificarea parametrilor tehnici şi a valorilor de inventar ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului, precum şi pentru transmiterea unor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului în domeniul public al municipiului Craiova şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova

 • Hotărârea nr. 1161/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1161/2013 privind abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 222/2013 pentru darea în competenţa Ministerului Transporturilor a realizării proiectului de infrastructură de transport rutier de interes naţional Autostrada Câmpia Turzii – Târgu Mureş – Iaşi

 • Hotărârea nr. 1162/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1162/2013 privind darea în administrarea Consiliului Judeţean Brăila a unor bunuri imobile aflate în proprietatea publică a statului

 • Hotărârea nr. 1163/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1163/2013 privind trecerea unor suprafeţe dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice în administrarea Ministerului Justiţiei, precum şi trecerea unor suprafeţe dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Justiţiei în administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

 • Hotărârea nr. 1166/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1166/2013 privind aprobarea limitelor anuale, aferente anilor 2014, 2015 şi 2016, pentru finanţările rambursabile care pot fi contractate şi pentru tragerile din finanţările rambursabile contractate sau care urmează a fi contractate de unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale

 • Hotărârea nr. 1167/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1167/2013 privind declararea anului 2014 “Anul Brâncoveanu”

 • Hotărârea nr. 1168/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1168/2013 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 788/2007 privind stabilirea unor măsuripentru aplicarea Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 1.013/2006 privind transferul de deşeuri

 • Hotărârea nr. 1169/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1169/2013 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 584/2005 privind finanţarea unităţilor sanitare din sistemul de apărare, ordine publică, siguranţă naţională şi autoritate judecătorească

 • Hotărârea nr. 117/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 117/2014 privind organizarea şi funcţionarea Centrului operaţional de comandă al Guvernului

 • Hotărârea nr. 1170/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1170/2013 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 299/2012 cu privire la normele metodologice privind modul de acordare a ajutoarelor de stat producătorilor de cartofi afectaţi de organismele de carantină dăunătoare culturii cartofului

 • Hotărârea nr. 118/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 118/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale

 • Hotărârea nr. 119/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 119/2014 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002, şi pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.149/2002

 • Hotărârea nr. 12/2014, Autoritatea de Supraveghere Financiară

  Hotărâre nr. 12/2014 privind cota procentuală pentru contribuţia asigurătorilor la Fondul de protecţie a victimelor străzii

 • Hotărârea nr. 12/2014, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 12/2014 pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 26/2013 privind aprobarea componenţei nominale a Comisiei comune pentru integrare europeană dintre Parlamentul României şi Parlamentul Republicii Moldova

 • Hotărârea nr. 12/2014, Senatul României

  Hotărârea nr. 12/2014 pentru alegerea preşedintelui Senatului

 • Hotărârea nr. 12/2014, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 12/2014 privind alegerea unui secretar al Camerei Deputaţilor

 • Hotărârea nr. 12/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 12/2014 privind aprobarea stemelor oraşelor Cisnădie şi Copşa Mică, judeţul Sibiu

 • Hotărârea nr. 120/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 120/2014 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.570/2007 privind înfiinţarea Sistemului naţional pentru estimarea nivelului emisiilor antropice din surse sau al reţinerilor prin sechestrare a tuturor gazelor cu efect de seră, reglementate prin Protocolul de la Kyoto, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a prevederilor Regulamentului (UE) nr. 525/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 mai 2013 privind un mecanism de monitorizare şi de raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră, precum şi de raportare, la nivel naţional şi al Uniunii, a altor informaţii relevante pentru schimbările climatice şi de abrogare a Deciziei nr. 280/2004/CE

 • Hotărârea nr. 121/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 121/2014 privind organizarea, funcţionarea şi componenţa Comitetului naţional pentru intemperii şi calamităţi

 • Hotărârea nr. 123/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 123/2014 pentru aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României şi Banca Europeană de Investiţii prin scrisoarea semnată la Luxemburg la 26 septembrie 2013 şi la Bucureşti la 21 octombrie 2013 la Contractul de credit în cadrul Facilităţii de cofinanţare CSNR dintre România şi Banca Europeană de Investiţii, semnat la Bucureşti la 24 noiembrie 2008

 • Hotărârea nr. 124/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 124/2014 privind asigurarea transportului şi a asistenţei medicale umanitare în unităţi spitaliceşti din România a unor cetăţeni ucraineni răniţi în cursul protestelor din luna februarie 2014

 • Hotărârea nr. 125/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 125/2014 privind numirea doamnei Câmpurean Mariana în funcţia publică de subprefect al municipiului Bucureşti

 • Hotărârea nr. 126/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 126/2014 pentru modificarea art. 2 alin. (5) şi (6) din Hotărârea Guvernului nr. 33/2014 privind alocarea temporară, pentru lunile ianuarie şi februarie ale anului 2014, a unor sume din venituri din privatizare ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de management

 • Hotărârea nr. 127/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 127/2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A. – I.F.N.

 • Hotărârea nr. 128/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 128/2014 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Fondului pentru mediu şi al Administraţiei Fondului pentru Mediu

 • Hotărârea nr. 129/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 129/2014 privind aprobarea trecerii unor bunuri imobile din domeniul privat în domeniul public al statului şi darea în administrarea Administraţiei Naţionale de Meteorologie, aflată sub autoritatea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice

 • Hotărârea nr. 129/2014, Consiliul Superior al Magistraturii

  Hotărârea nr. 129/2014 pentru modificarea Regulamentului privind transferul şi detaşarea judecătorilor şi procurorilor, delegarea judecătorilor, numirea judecătorilor şi procurorilor în alte funcţii de conducere, precum şi numirea judecătorilor în funcţia de procuror şi a procurorilor în funcţia de judecător, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 193/2006

 • Hotărârea nr. 13/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 13/2014 privind aprobarea Licenţei de concesiune nr. 12.962/2010 a activităţii miniere de exploatare a bazaltului în perimetrul Poiana Stânii, judeţul Braşov, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială “Vectra Service” – S.R.L.

 • Hotărârea nr. 13/2013, Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi – CECCAR

  Hotărârea nr. 13/2013 privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, aprobat prin Hotărârea Conferinţei naţionale a experţilor contabili şi contabililor nr. 1/1995

 • Hotărârea nr. 13/2014, Senatul României

  Hotărârea nr. 13/2014 privind eliberarea din funcţie a secretarului general al Senatului

 • Hotărârea nr. 13/2014, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 13/2014 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 48/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

 • Hotărârea nr. 13/2014, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 13/2014 pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 66/2013 privind aprobarea componenţei nominale şi a conducerii Delegaţiei permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Procesului de Cooperare din Europa de Sud-Est

 • Hotărârea nr. 130/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 130/2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Societăţii Comerciale “Grup Exploatare şi Întreţinere Palat C.F.R.” – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

 • Hotărârea nr. 130/2014, Consiliul Superior al Magistraturii

  Hotărârea nr. 130/2014 pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 326/2005

 • Hotărârea nr. 131/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 131/2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Regiei Autonome “Rasirom”, aflată sub autoritatea Serviciului Român de Informaţii

 • Hotărârea nr. 132/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 132/2014 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Societăţii Comerciale Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

 • Hotărârea nr. 133/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 133/2014 privind aprobarea unor măsuri pentru aplicarea unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 756/2010 pentru aprobarea normelor metodologice referitoare la modul de acordare a ajutorului de stat în agricultură pentru plata primelor de asigurare şi din Hotărârea Guvernului nr. 763/2013 pentru aprobarea normelor metodologice privind acordarea unui ajutor de stat pentru motorina utilizată în agricultură

 • Hotărârea nr. 134/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 134/2014 privind aprobarea acordării ajutorului de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive din cadrul Societăţii Naţionale de Închideri Mine Valea Jiului – S.A. Petroşani, pentru anul 2014

 • Hotărârea nr. 135/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 135/2014 pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 6 septembrie 2013 şi la Paris la 4 noiembrie 2013 între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei la Acordul-cadru de împrumut F/P 1556 (2006) dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Bucureşti la 23 august 2007 şi la Paris la 30 august 2007

 • Hotărârea nr. 1352(r1)/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1352/2010 privind aprobarea structurii Clasificării ocupaţiilor din România – nivel grupă de bază, conform Clasificării internaţionale standard a ocupaţiilor – ISCO 08

 • Hotărârea nr. 136/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 136/2014 pentru stabilirea regimului juridic al unor locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, construite prin programe de investiţii la nivel naţional, aflate în administrarea consiliilor locale, precum şi a măsurilor necesare în vederea aplicării prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, referitoare la administrarea şi vânzarea acestora

 • Hotărârea nr. 137/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 137/2014 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei

 • Hotărârea nr. 138/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 138/2014 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 956/1990 privind condiţiile de plată a cotei subscrise de România la capitalul Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare şi numirea guvernatorului şi a supleantului său, a Hotărârii Guvernului nr. 34/1997 privind numirea unor guvernatori şi guvernatori supleanţi ai acestora în cadrul Fondului Monetar Internaţional şi Băncii Internaţionale pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare şi a Hotărârii Guvernului nr. 467/2007 privind numirea guvernatorului României în Consiliul Guvernatorilor Băncii Europene de Investiţii

 • Hotărârea nr. 139/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 139/2014 privind modificarea anexei nr. 26 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărârea nr. 14/2014, Senatul României

  Hotărârea nr. 14/2014 privind numirea secretarului general al Senatului

 • Hotărârea nr. 14/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 14/2014 privind aprobarea Licenţei de concesiune nr. 2.135/2000 a activităţii miniere de exploatare de rocă cu talc în perimetrul Marga, judeţul Caraş-Severin, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială “Bega Minerale Industriale” – S.A.

 • Hotărârea nr. 14/2014, Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi – CECCAR

  Hotărârea nr. 14/314/2014 privind aprobarea Tabloului Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România

 • Hotărârea nr. 14/2014, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 14/2014 privind numirea preşedintelui şi a unui membru neexecutiv ai Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară

 • Hotărârea nr. 14/2014, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 14/2014 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 48/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

 • Hotărârea nr. 140/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 140/2014 privind aprobarea stemei judeţului Satu Mare

 • Hotărârea nr. 1409/2013, Consiliul Superior al Magistraturii

  Hotărârea nr. 1409/2013 pentru modificarea Regulamentului privind evaluarea activităţii profesionale a judecătorilor şi procurorilor, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 676/2007

 • Hotărârea nr. 141/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 141/2014 privind aprobarea stemelor comunelor Gălăuţaş şi Sărmaş, judeţul Harghita

 • Hotărârea nr. 142/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 142/2014 privind aprobarea stemei oraşului Darabani, judeţul Botoşani

 • Hotărârea nr. 143/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 143/2014 pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.357/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Suceava, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Suceava

 • Hotărârea nr. 144/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 144/2014 privind organizarea şi funcţionarea Comisiei interministeriale pentru suport tehnic

 • Hotărârea nr. 145/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 145/2014 pentru aprobarea Acordului dintre Ministerul Apărării Naţionale din România şi Ministerul Apărării Naţionale din Republica Serbia privind protecţia informaţiilor clasificate schimbate din domeniul apărării, semnat la Bucureşti la 6 iunie 2013 şi la Belgrad la 27 iulie 2013

 • Hotărârea nr. 146/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 146/2014 privind aprobarea stemei comunei Şieu-Măgheruş, judeţul Bistriţa-Năsăud

 • Hotărârea nr. 147/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 147/2014 privind completarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.282/2007 pentru aprobarea normelor privind recunoaşterea diplomelor, certificatelor şi titlurilor de medic, de medic dentist, de farmacist, de asistent medical generalist şi de moaşă, eliberate de un stat membru al Uniunii Europene, de un stat aparţinând Spaţiului European sau de Confederaţia Elveţiană

 • Hotărârea nr. 148/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 148/2014 pentru aprobarea Memorandumului de înţelegere dintre Ministerul Economiei din România şi Ministerul Comerţului din Republica Chineză privind elaborarea unui studiu de fezabilitate pentru construirea în comun a Parcului Tehnologic şi Economic Româno-Chinez, semnat la Bucureşti la 25 noiembrie 2013

 • Hotărârea nr. 149/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 149/2014 privind aprobarea stemelor comunelor Hida şi Românaşi, judeţul Sălaj

 • Hotărârea nr. 15/2014, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 15/2014 pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 50/2012 privind alegerea membrilor şi a biroului Comisiei speciale a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activităţii Serviciului de Informaţii Externe

 • Hotărârea nr. 15/2014, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 15/2014 privind vacantarea unui loc de deputat

 • Hotărârea nr. 15/2014, Camera Auditorilor din România – CAR

  Hotărârea nr. 15/2014 pentru aprobarea Procedurilor privind testul de verificare a cunoştinţelor în domeniul financiar-contabil, pentru accesul la stagiu, pentru persoanele din cadrul Curţii de Conturi care au calificarea de auditor public extern

 • Hotărârea nr. 15/2014, Senatul României

  Hotărârea nr. 15/2014 privind numirea unui secretar general adjunct al Senatului

 • Hotărârea nr. 15/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 15/2014 privind aprobarea Licenţei de concesiune nr. 1.781/2000 a activităţii miniere de exploatare a cuarţului în perimetrul Vârciorova, judeţul Caraş-Severin, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială “Bega Minerale Industriale” – S.A.

 • Hotărârea nr. 150/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 150/2014 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Argeş de către domnul Soare Cristian

 • Hotărârea nr. 151/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 151/2014 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Braşov de către domnul Mohaci Mihai

 • Hotărârea nr. 152/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 152/2014 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Braşov de către domnul Romer Ambrus Sandor Mihaly

 • Hotărârea nr. 153/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 153/2014 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Braşov de către doamna Fleşeriu Ana-Elisabeta

 • Hotărârea nr. 154/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 154/2014 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Braşov de către domnul Mohaci Mihai

 • Hotărârea nr. 155/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 155/2014 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Brăila de către doamna Vîlcu Vasilica

 • Hotărârea nr. 156/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 156/2014 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Caraş-Severin de către domnul Paulescu Ioan Anton

 • Hotărârea nr. 157/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 157/2014 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Caraş-Severin de către domnul Ciobanu Miu-Nicolae

 • Hotărârea nr. 158/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 158/2014 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Constanţa de către domnul Volcinschi Radu

 • Hotărârea nr. 159/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 159/2014 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Constanţa de către domnul Volcinschi Radu

 • Hotărârea nr. 16/2014, Senatul României

  Hotărârea nr. 16/2014 privind eliberarea din funcţie a unui secretar general adjunct al Senatului

 • Hotărârea nr. 16/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 16/2014 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Ilfov de către domnul Nae Ionel Florin

 • Hotărârea nr. 16/2014, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 16/2014 privind aprobarea opiniei referitoare la pachetul de propuneri constând în Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor Programul “Aer curat pentru Europa” – COM (2013)918, propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind limitarea emisiilor în atmosferă ale anumitor poluanţi provenind de la instalaţii medii de ardere – COM (2013)919 şi propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind reducerea emisiilor naţionale de anumiţi poluanţi atmosferici şi de modificare a Directivei 2003/35/CE – COM (2013)920

 • Hotărârea nr. 16/2014, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 16/2014 privind desemnarea membrilor Consiliului de administraţie al Societăţii Române de Televiziune

 • Hotărârea nr. 16/2014, Uniunea Naţională a Notarilor Publici

  Hotărârea nr. 16/2014 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi funcţionarea curţilor de arbitraj de pe lângă Camerele Notarilor Publici din România

 • Hotărârea nr. 16/2014, Camera Auditorilor din România – CAR

  Hotărârea nr. 16/2014 privind aprobarea organizării cursului pentru auditarea proiectelor finanţate din fonduri europene şi alte fonduri nerambursabile de la alţi donatori

 • Hotărârea nr. 160/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 160/2014 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Neamţ de către domnul Lazăr George

 • Hotărârea nr. 161/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 161/2014 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Neamţ de către domnul Angheluţă Ioan Vlad

 • Hotărârea nr. 162/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 162/2014 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Neamţ de către domnul Angheluţă Ioan Vlad

 • Hotărârea nr. 163/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 163/2014 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Olt de către domnul Rotea Cătălin Ştefan

 • Hotărârea nr. 164/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 164/2014 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Prahova de către domnul Sersea Marius Gabriel

 • Hotărârea nr. 165/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 165/2014 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Prahova de către doamna Paraschiv Rodica

 • Hotărârea nr. 166/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 166/2014 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Prahova de către doamna Paraschiv Rodica

 • Hotărârea nr. 167/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 167/2014 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Teleorman de către domnul Dumitraşcu Liviu

 • Hotărârea nr. 168/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 168/2014 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Teleorman de către doamna Dan Carmen Daniela

 • Hotărârea nr. 169/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 169/2014 privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Şerban Claudiu Octavian din funcţia publică de prefect al judeţului Bacău în funcţia publică de inspector guvernamental

 • Hotărârea nr. 17/2014, Senatul României

  Hotărârea nr. 17/2014 privind alegerea unui vicepreşedinte al Senatului

 • Hotărârea nr. 17/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 17/2014 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Ilfov de către domnul Pantazi Romulus Cătălin

 • Hotărârea nr. 17/2014, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 17/2014 pentru numirea în funcţie a Avocatului Poporului

 • Hotărârea nr. 17/2014, Camera Auditorilor din România – CAR

  Hotărârea nr. 17/2014 privind încetarea calităţii de membru al Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România a doamnei Mataragiu Carmen

 • Hotărârea nr. 17/2014, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 17/2014 privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor – Un cadru pentru politica privind clima şi energia în perioada 2020-2030 – COM (2014) 15