17 Septembrie, 2019
 • Hotărârea nr. 1/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1/2014 privind completarea art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 945/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 153/2011 privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor

 • Hotărârea nr. 1/2014, Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă

  Hotărârea nr. 1/2014 privind declararea stării de alertă în judeţele Brăila, Buzău şi Vrancea

 • Hotărârea nr. 1/2014, Camera Consultanţilor Fiscali – CCF

  Hotărârea nr. 1/2014 privind aprobarea cuantumului taxei pentru examen/interviu pentru atribuirea calităţii de consultant fiscal în anul 2014

 • Hotărârea nr. 1/2014, Senatul României

  Hotărârea nr. 1/2014 pentru alegerea vicepreşedinţilor, secretarilor şi chestorilor Biroului permanent al Senatului

 • Hotărârea nr. 1/2014, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 1/2014 pentru alegerea vicepreşedinţilor, secretarilor şi chestorilor Camerei Deputaţilor

 • Hotărârea nr. 1/2014, Biroul Electoral Central – BEC

  Hotărârea nr. 1/2014 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a birourilor electorale constituite pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European din anul 2014

 • Hotărârea nr. 1/2014, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 1/2014 privind modificarea structurii şi compoziţiei politice a Guvernului României

 • Hotărârea nr. 1/2014, Autoritatea Electorală Permanentă

  Hotărârea nr. 1/2014 pentru aprobarea modelului declaraţiei de acceptare a candidaturii, a modelului listei de candidaţi, a modelului cererii de admitere a candidaturii independente, a modelului cererii de renunţare la candidatură şi a modelului certificatului doveditor al alegerii, care vor fi folosite la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2014

 • Hotărârea nr. 1/2014, Comisia Centrală de Rechiziţii

  Hotărârea nr. 1/2014 pentru aprobarea Listei cu preţurile principalelor bunuri consumptibile rechiziţionabile, necesare estimării fondurilor folosite la plata despăgubirilor acestora, valabile în anul 2014

 • Hotărârea nr. 1/2014, Asociaţia Naţională a Evaluatorilor Autorizaţi din România

  Hotărârea nr. 1/2014 pentru aprobarea raportului de activitate al Consiliului director pentru anul 2013 şi a programului de activitate al Consiliului director pentru anul 2014

 • Hotărârea nr. 1/2014, Biroul Electoral Central – BEC

  Hotărârea nr. 1/2014 privind adoptarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a birourilor electorale constituite la alegerile parţiale pentru Camera Deputaţilor şi Senat din data de 25 mai 2014

 • Hotărârea nr. 1/2014, Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti

  Hotărârea nr. 1/2014 pentru modificarea Statutului Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti şi al profesiei de executor judecătoresc, aprobat prin Hotărârea Congresului Extraordinar al Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti nr. 19/2010

 • Hotărârea nr. 10/2014, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 10/2014 pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 6/2013 privind aprobarea componenţei nominale a Delegaţiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa

 • Hotărârea nr. 10/2014, Autoritatea Electorală Permanentă

  Hotărârea nr. 10/2014 privind delimitarea şi numerotarea secţiilor de votare, precum şi locurile de desfăşurare a votării la alegerile parlamentare şi locale parţiale din data de 25 mai 2014

 • Hotărârea nr. 10/2014, Senatul României

  Hotărârea nr. 10/2014 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

 • Hotărârea nr. 10/2014, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 10/2014 privind vacantarea unui mandat de deputat

 • Hotărârea nr. 10/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 10/2014 privind modificarea şi completarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărârea nr. 100/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 100/2014 pentru aprobarea amendamentelor convenite între Guvernul României şi KfW, prin scrisoarea semnată la Frankfurt am Main la 12 noiembrie 2012 şi la Bucureşti la 3 decembrie 2012, la Acordul de împrumut dintre KfW, Frankfurt am Main, (KfW) şi România, semnat la Frankfurt am Main la 26 septembrie 2007, respectiv la Bucureşti la 28 decembrie 2007, pentru finanţarea Programului privind infrastructura municipală

 • Hotărârea din 09.07.2013, Curtea Europeană a Drepturilor Omului

  Hotărârea din 9 iulie 2013 în Cauza Sindicatul “Păstorul cel Bun” împotriva României

 • Hotărârea din 04.03.2013, Curtea Europeană a Drepturilor Omului

  Hotărârea în cauza Petruş Iacob împotriva României din 04.03.2013

 • Hotărârea din 08.07.2013, Curtea Europeană a Drepturilor Omului

  Hotărârea în Cauza S.C. “Raisa M. Shipping” – S.R.L. împotriva României din 08.07.2013

 • Hotărârea din 17.12.2013, Curtea Europeană a Drepturilor Omului

  Hotărârea în Cauza Ion Tudor împotriva României din 17 decembrie 2013

 • Hotărârea din 05.03.2013, Curtea Europeană a Drepturilor Omului

  Hotărârea în Cauza Manolachi împotriva României din 05.03.2013

 • Hotărârea din 29.10.2013, Curtea Europeană a Drepturilor Omului

  Hotărârea în Cauza Hogea împotriva României din 29 octombrie 2013

 • Hotărârea din 25.01.2011, Curtea Europeană a Drepturilor Omului

  Hotărârea în cauza Iorga şi alţii împotriva României din 25.01.2011

 • Hotărârea din 09.04.2013, Curtea Europeană a Drepturilor Omului

  Hotărârea în Cauza Flueraş împotriva României din 09.04. 2013

 • Hotărârea din 19.01.2010, Curtea Europeană a Drepturilor Omului

  Hotărârea în Cauza Rogojină împotriva României din 19 ianuarie 2010

 • Hotărârea din 03.12.2013, Curtea Europeană a Drepturilor Omului

  Hotărârea din 3 decembrie 2013 în cauza Vararu împotriva României

 • Hotărârea din 14.01.2014, Curtea Europeană a Drepturilor Omului

  Hotărârea din 14 ianuarie 2014 în cauza Mateescu împotriva României

 • Hotărârea din 11.06.2013, Curtea Europeană a Drepturilor Omului

  Hotărârea în Cauza S.C. Aectra Agrochemicals – S.A. şi Munteanu împotriva României (Revizuire) din 11 iunie 2013

 • Hotărârea din 25.03.2014, Curtea Europeană a Drepturilor Omului

  Hotărârea în cauza Oţet împotriva României din 25.03.2014

 • Hotărârea nr. 101/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 101/2014 pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.352/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Hunedoara, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Hunedoara

 • Hotărârea nr. 102/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 102/2014 privind stabilirea măsurilor pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2014

 • Hotărârea nr. 103/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 103/2014 pentru aprobarea bugetului şi a structurii cheltuielilor necesare pentru pregătirea, organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2014

 • Hotărârea nr. 1032/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1032/2013 privind modificarea şi completarea anexei nr. 7 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărârea nr. 104/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 104/2014 pentru aprobarea modelelor ştampilelor birourilor electorale şi a modelului ştampilei cu menţiunea “VOTAT”, care vor fi folosite la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2014

 • Hotărârea nr. 1040/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1040/2013 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 930/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Ilfov, precum şi al oraşelor şi comunelor din judeţul Ilfov

 • Hotărârea nr. 1048/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1048/2013 pentru aprobarea Planului de management şi a Regulamentului Parcului Natural Porţile de Fier

 • Hotărârea nr. 1049/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1049/2013 pentru aprobarea Planului de management şi a Regulamentului Parcului Natural Grădiştea Muncelului-Cioclovina

 • Hotărârea nr. 105/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 105/2014 privind aprobarea modelului listei de susţinători care va fi folosit la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2014

 • Hotărârea nr. 1057/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1057/2013 pentru aprobarea Planului de management al Parcului Naţional Piatra Craiului

 • Hotărârea nr. 106/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 106/2014 privind modelul, dimensiunile, condiţiile de tipărire, de gestionare şi de utilizare a timbrului autocolant la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2014

 • Hotărârea nr. 107/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 107/2014 privind aprobarea modelelor listelor electorale care vor fi folosite la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2014

 • Hotărârea nr. 1071/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1071/2013 privind aprobarea Strategiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă 2014-2020 şi a Planului de acţiuni pe perioada 2014-2020 pentru implementarea Strategiei naţionale

 • Hotărârea nr. 1073/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1073/2013 pentru modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Hotărârea Guvernului nr. 493/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Infrastructurii naţionale pentru informaţii spaţiale în România

 • Hotărârea nr. 1074/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1074/2013 pentru aprobarea Planului de management al Parcului Naţional Munţii Măcinului

 • Hotărârea nr. 1076/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1076/2013 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 158/2012 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică “Reabilitare DN 76 (E 79) Deva-Oradea km 0+000 – km 184+390″

 • Hotărârea nr. 1079/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1079/2013 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 252/2013 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de probaţiune

 • Hotărârea nr. 108/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 108/2014 privind aprobarea modelului buletinului de vot care va fi folosit la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2014

 • Hotărârea nr. 1080/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1080/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de calcul şi de colectare, precum şi termenele de plată aferente tarifului de îmbunătăţiri funciare

 • Hotărârea nr. 1081/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1081/2013 privind aprobarea Strategiei naţionale şi a Planului de acţiune pentru conservarea biodiversităţii 2014-2020

 • Hotărârea nr. 1082/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1082/2013 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 505/2009 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii “Lărgire la 4 benzi DN 7, Bâldana-Titu, km 30 + 950-km 52 + 350″

 • Hotărârea nr. 1083/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1083/2013 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 27/2012 privind modificarea anexei nr. 2la Hotărârea Guvernului nr. 1.638/2004 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii “Varianta ocolitoare a oraşului Bacău, pe DN 2 – etapa I”, “Varianta ocolitoare a oraşului Braşov, pe DN 1″, “Varianta ocolitoare a oraşului Mediaş, pe DN 14″, “Varianta ocolitoare a oraşului Reghin, pe DN 16 şi DN 15″ şi “Varianta ocolitoare a oraşului Târgu Mureş, pe DN 13 şi DN 15″, precum şi declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică “Varianta de ocolire a municipiului Braşov, Tronson I – DN 1 – DN 11 şi Tronson III – DN 13 – DN 1″

 • Hotărârea nr. 1084/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1084/2013 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 593/2011 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional al Patrimoniului

 • Hotărârea nr. 1085/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1085/2013 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de punere în aplicarea prevederilor anexei VI “Reguli privind prevenirea poluării atmosferei de către nave”la Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave,aşa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta (MARPOL 73/78), aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.105/2007

 • Hotărârea nr. 1086/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern

 • Hotărârea nr. 1087/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1087/2013 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 94/2006

 • Hotărârea nr. 1088/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1088/2013 privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 834/2007 pentru aprobarea constituirii Comitetului de monitorizare al Programului operaţional sectorial de mediu 2007-2013 şi a Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a acestuia

 • Hotărârea nr. 1089/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1089/2013 pentru modificarea unor acte normative privind stabilirea regimului juridic al unor locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, construite prin programe de investiţii la nivel naţional şi aflate în administrarea consiliilor locale, precum şi a măsurilor necesare în vederea aplicării prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, referitoare la administrarea şi vânzarea acestora

 • Hotărârea nr. 109/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 109/2014 privind modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Hotărârea Guvernului nr. 220/2009 pentru aprobarea modelului cererii de înscriere în listele electorale speciale, care se face de către alegătorul comunitar, precum şi a modelului declaraţiei pe propria răspundere, care se prezintă de către persoana eligibilă comunitar la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European

 • Hotărârea nr. 1090/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1090/2013 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea regulamentelor (UE) ale Comisiei nr. 327/2011, nr. 206/2012 şi nr. 547/2012, prin care se implementează Directiva 2009/125/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 octombrie 2009 de instituire a unui cadru pentru stabilirea cerinţelor în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor cu impact energetic

 • Hotărârea nr. 1091/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1091/2013 privind aprobarea stemelor comunelor Şura Mare şi Vurpăr, judeţul Sibiu

 • Hotărârea nr. 1092/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1092/2013 privind aprobarea stemelor comunelor Brâncoveneşti, Ceauşu de Câmpie, Chibed, Cucerdea şi Iclănzel, judeţul Mureş

 • Hotărârea nr. 1093/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1093/2013 privind declararea de interes public şi de importanţă naţională a Campionatului European de Fotbal 2020, precum şi a candidaturii României pentru organizarea la Bucureşti a unor meciuri din cadrul Turneului final

 • Hotărârea nr. 1094/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1094/2013 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 494/2006 privind echipamentul maritim

 • Hotărârea nr. 1095/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1095/2013 pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului interministerial al apelor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 316/2007

 • Hotărârea nr. 1096/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1096/2013 pentru aprobarea mecanismului de alocare tranzitorie cu titlu gratuit a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră producătorilor de energie electrică, pentru perioada 2013-2020, inclusiv Planul naţional de investiţii

 • Hotărârea nr. 11/2014, Senatul României

  Hotărârea nr. 11/2014 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

 • Hotărârea nr. 11/2014, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 11/2014 privind vacantarea unui loc de secretar al Camerei Deputaţilor

 • Hotărârea nr. 11/2014, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 11/2014 pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 48/2012 privind aprobarea componenţei nominale a Comisiei permanente comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru relaţia cu UNESCO

 • Hotărârea nr. 110/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 110/2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, regie autonomă aflată sub autoritatea Guvernului României, exercitată prin Secretariatul General al Guvernului

 • Hotărârea nr. 111/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 111/2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, instituţie publică aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

 • Hotărârea nr. 1119/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1119/2013 privind desfiinţarea Spitalului Orăşenesc Odobeşti, judeţul Vrancea

 • Hotărârea nr. 112/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 112/2014 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 972/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Braşov, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Braşov

 • Hotărârea nr. 1120/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1120/2013 pentru stabilirea nivelului total al compensaţiilor băneşti, a criteriilor şi metodologiei de evaluare a pagubelor, precum şi a modalităţilor concrete de stabilire şi plată a cuantumului compensaţiei pentru fiecare salariat al Ambasadei României la Tripoli afectat de conflictul intern armat din Libia

 • Hotărârea nr. 1121/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1121/2013 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 935/2011 privind promovarea utilizării biocarburanţilor şi a biolichidelor, precum şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 928/2012 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a benzinei şi motorinei şi de introducere a unui mecanism de monitorizare şi reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră

 • Hotărârea nr. 1122/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1122/2013 pentru aprobarea Structurii organizatorice şi a Statutului Academiei de Ştiinţe Militare

 • Hotărârea nr. 1123/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1123/2013 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 475/2007 privind aprobarea Planului naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare II, pentru perioada 2007-2013

 • Hotărârea nr. 1124/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1124/2013 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru derularea Programului “Săli de sport” prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” – S.A., aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 818/2003

 • Hotărârea nr. 1125/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1125/2013 privind aprobarea stemei comunei Ciolpani, judeţul Ilfov

 • Hotărârea nr. 1126/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1126/2013 privind aprobarea stemei comunei Tufeni, judeţul Olt

 • Hotărârea nr. 1127/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1127/2013 privind aprobarea stemei comunei Valea Călugărească, judeţul Prahova

 • Hotărârea nr. 1128/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1128/2013 privind aprobarea stemei comunei Aninoasa, judeţul Dâmboviţa

 • Hotărârea nr. 1129/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1129/2013 privind aprobarea stemei oraşului Nădlac, judeţul Arad

 • Hotărârea nr. 113/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 113/2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Compania Naţională “Poşta Română” – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului pentru Societatea Informaţională

 • Hotărârea nr. 1130/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1130/2013 privind aprobarea stemei comunei Coţofenii din Faţă, judeţul Dolj

 • Hotărârea nr. 1131/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1131/2013 privind aprobarea stemei comunei Fundeni, judeţul Călăraşi

 • Hotărârea nr. 1132/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1132/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei pentru Agenda Digitală a României, precum şi de modificare a Hotărârii Guvernului nr. 548/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului pentru Societatea Informaţională

 • Hotărârea nr. 1133/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1133/2013 privind aprobarea şi derularea Programului “Complexuri sportive”, prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” – S.A.

 • Hotărârea nr. 1138/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1138/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2013 al Regiei Autonome “Administraţia Fluvială a Dunării de Jos”, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

 • Hotărârea nr. 114/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 114/2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Administraţiei Naţionale de Meteorologie, care funcţionează sub autoritatea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice

 • Hotărârea nr. 1142/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1142/2013 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.059/1996 privind trecerea unui teren, situat în municipiul Bucureşti, în administrarea Ministerului Afacerilor Externe

 • Hotărârea nr. 1143/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1143/2013 privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Educaţiei Naţionale a unui imobil

 • Hotărârea nr. 1146/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1146/2013 privind transmiterea unei părţi dintr-un imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al comunei Dumbrăveni şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Dumbrăveni, judeţul Suceava, şi pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărârea nr. 1147/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1147/2013 pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul Românieişi Guvernul Republicii Turcia privind funcţionareaşi activităţile Institutului Cultural Român “Dimitrie Cantemir”de la Istanbul şi ale Centrului Cultural Turc “Yunus Emre”de la Bucureşti, semnat la Ankara la 19 septembrie 2013

 • Hotărârea nr. 1148/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1148/2013 pentru aprobarea Amendamentului nr. 4 convenit între Guvernul României şi Banca Europeană de Investiţii, prin scrisoarea semnată la Luxemburg la 29 august 2013 şi la Bucureşti la 23 octombrie 2013, la Contractul de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii destinat finanţării proiectului privind reabilitarea sectorului sanitar, semnat la Bucureşti la 28 februarie 2005

 • Hotărârea nr. 1149/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1149/2013 privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale “Apele Române” – Administraţia Bazinală de Apă Banat, aflată în coordonarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării

 • Hotărârea nr. 115/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 115/2014 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.486/2005 privind asigurarea pazei şi protecţiei obiectivelor, bunurilor şi valorilor cu efective de jandarmi

 • Hotărârea nr. 1150/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1150/2013 privind modificarea şi completarea, după caz, a descrierii tehnice şi adresei, respectiv valorii unor bunuri imobile aparţinând domeniului public al statului aflate în administrarea Administraţiei Naţionale “Apele Române” – Administraţia Bazinală de Apă Crişuri, Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea – Litoral şi Administraţia Bazinală de Apă Prut – Bârlad, aflată în coordonarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernuluinr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a executării lucrărilor de cadastru şi publicitate imobiliară,respectiv ca urmare a evaluării

 • Hotărârea nr. 1151/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1151/2013 privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale “Apele Române” – Administraţia Bazinală de Apă Prut – Bârlad, aflată în coordonarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării