20 Septembrie, 2019
 • Decizia nr. 79/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 79/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 17 alin. (2) lit. a) şi art. 18 alin. (1) din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional

 • Decizia nr. 8/2014, Camera Deputaţilor

  Decizia nr. 8/2014 privind delegarea atribuţiilor preşedintelui Camerei Deputaţilor

 • Decizia nr. 8/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 8/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 alin. (3) şi art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor

 • Decizia nr. 8/2014, Prim-ministru

  Decizia nr. 8/2014 privind numirea domnului Doru-Claudian Frunzulică în funcţia de secretar de stat la Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine

 • Decizia nr. 8/2014, Senatul României

  Decizia nr. 8/2014 privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 19-20 iunie 2014

 • Decizia nr. 8/2014, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ

  Decizia nr. 8/2014 privind examinarea sesizarii formulate de Tribunalul Dolj, Secţia penală, prin care se solicită pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a următoarei probleme de drept: “dacă în aplicarea legii penale mai favorabile după judecarea definitivă a cauzei potrivit art. 6 alin. (1) din Codul penal se pot lua în considerarea la maximul special prevăzut de legea nouă pentru infracţiunea săvârşită circumstanţele atenuante sau agravante reţinute condamnatului şi care apar valorificate în pedeapsa concretă, atunci când se compară pedeapsa aplicată cu maximul special prevăzut de legea nouă”

 • Decizia nr. 80/2014, Prim-ministru

  Decizia nr. 80/2014 pentru eliberarea domnului Lucian-Florin Guran din funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne

 • Decizia nr. 80/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 80/2014 asupra propunerii legislative privind revizuirea Constituţiei României

 • Decizia nr. 81/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 81/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 47 lit. a), b) şi d) şi art. 50 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari

 • Decizia nr. 81/2014, Prim-ministru

  Decizia nr. 81/2014 privind eliberarea domnului Florea Oprea din funcţia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne

 • Decizia nr. 82/2014, Prim-ministru

  Decizia nr. 82/2014 pentru numirea domnului Florea Oprea în funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne

 • Decizia nr. 82/2014, Autoritatea de Supraveghere Financiară

  Decizia nr. 82/2014 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii REMY BROKER DE ASIGURARE REASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 82/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 82/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6, art. 9, art. 14, art. 23, art. 25-281, art. 30, art. 65, art. 681, art. 69-74, art. 136-138, art. 143-152, art. 160-160b, art. 161-170, art. 200-264, art. 270, art. 274, art. 287, art. 3859 alin. 1 pct. 10 din Codul de procedură penală din 1968 şi, în special, ale art. 262 pct. 1 lit. a) din Codul de procedură penală din 1968 şi ale art. 5, art. 181 alin. (1) şi art. 182 alin. (1) din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie

 • Decizia nr. 83/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 83/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 alin. 2 şi 4, art. 281 pct. 1 lit. b2), art. 30 alin. 4, art. 50, art. 51 alin. 2 şi 3, art. 52 alin. 6, art. 55 alin. 1, art. 56, art. 63 alin. 2, art. 64, art. 67 alin. 2, art. 69, 78, 132, art. 134 alin. 2, art. 171 alin. 1 şi 3, art. 172, 197, art. 209 alin. 4, art. 300 alin. 2, art. 303, 330, 331, art. 332 alin. 1 şi 4, art. 336, 337 şi art. 508-512 din Codul de procedură penală din 1968, ale Codului de procedură penală din 1968, în ansamblul său, ale art. 242 din Codul penal din 1969, precum şi ale Codului penal din 1969, în ansamblul său, ale art. 29 alin. (4) din Legea nr. 47/1992, ale art. 20 alin. (8) din Legea nr. 51/1995, ale art. 15 lit. o) din Legea nr. 146/1997, ale art. 3, 7 şi 11 din O.U.G. nr. 51/2008 şi ale art. III pct. 1 din Legea nr. 177/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, a Codului de procedură civilă şi a Codului de procedură penală al României

 • Decizia nr. 83/2014, Autoritatea de Supraveghere Financiară

  Decizia nr. 83/2014 privind sancţionarea Societăţii EURORISK BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.cu interzicerea temporară a activităţii

 • Decizia nr. 83/2014, Prim-ministru

  Decizia nr. 83/2014 privind numirea domnului Nicolae Gheorghe în funcţia de subsecretar de stat la Departamentul de Informaţii şi Protecţie Internă din cadrul Ministerului Afacerilor Interne

 • Decizia nr. 84/2014, Prim-ministru

  Decizia nr. 84/2014 pentru numirea domnului Valeriu Nicuţ în funcţia de secretar de stat şi şef al Departamentului pentru Politica de Apărare şi Planificare la Ministerul Apărării Naţionale

 • Decizia nr. 84/2014, Autoritatea de Supraveghere Financiară

  Decizia nr. 84/2014 privind sancţionarea cu amendă şi retragerea aprobării doamnei Stănilă Ţiculescu Ileana Cătălina – administrator/director general, persoană semnificativă a Societăţii SIC ASIGURĂRI BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 84/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 84/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 74 alin. (7) din Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

 • Decizia nr. 85/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 85/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii şi ale Legii nr. 293/2008 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii

 • Decizia nr. 85/2014, Autoritatea de Supraveghere Financiară

  Decizia nr. 85/2014 privind sancţionarea Societăţii VICTORIA BROKER – BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.cu interzicerea temporară a activităţii

 • Decizia nr. 85/2014, Prim-ministru

  Decizia nr. 85/2014 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Păun-Jura Petru-Radu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice

 • Decizia nr. 852/2014, Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii

  Decizia nr. 852/2014 privind modificarea şi completarea Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr. 551/2012 privind stabilirea tarifului de utilizare a spectrului

 • Decizia nr. 86/2014, Prim-ministru

  Decizia nr. 86/2014 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Marius Nica a funcţiei publice din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice

 • Decizia nr. 86/2014, Autoritatea de Supraveghere Financiară

  Decizia nr. 86/2014 privind sancţionarea Societăţii MOLD EXPERT BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE – S.R.L.cu interzicerea temporară a activităţii

 • Decizia nr. 86/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 86/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1, 7, 8 şi 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii

 • Decizia nr. 87/2014, Autoritatea de Supraveghere Financiară

  Decizia nr. 87/2014 privind retragerea autorizaţiei de funcţionare a Societăţii SIC ASIGURĂRI BROKERDE ASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 87/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 87/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 14 din Legea nr. 540/2002 privind casele de ajutor reciproc ale pensionarilor

 • Decizia nr. 87/2014, Prim-ministru

  Decizia nr. 87/2014 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Marius Nica a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice

 • Decizia nr. 88/2014, Prim-ministru

  Decizia nr. 88/2014 privind suspendarea raportului de serviciu al domnului Tiberiu Bărbuleţiu, secretar general în cadrul Ministerului Transporturilor

 • Decizia nr. 88/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 88/2014 referitoare la admiterea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 teza a doua raportate la cele ale art. 33 din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

 • Decizia nr. 89/2014, Autoritatea de Supraveghere Financiară

  Decizia nr. 89/2014 privind sancţionarea Societăţii MBI MARKETINGBERATUNG AND INSURANCE BROKER – S.R.L.cu interzicerea temporară a activităţii

 • Decizia nr. 89/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 89/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 din capitolul I al anexei nr. 5 la Legea nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ

 • Decizia nr. 89/2014, Prim-ministru

  Decizia nr. 89/2014 privind aplicarea mobilităţii pentru doamna Elena Petraşcu din funcţia publică de secretar general al Departamentului pentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine în funcţia publică de secretar general al Ministerului Transporturilor

 • Decizia nr. 9/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 9/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 25, art. 208 alin. (3) lit. e) şi alin. (6), art. 209 alin. (2), art. 211 alin. (3), art. 213 alin. (3) şi (4) şi art. 216 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

 • Decizia nr. 9/2014, Prim-ministru

  Decizia nr. 9/2014 privind eliberarea domnului Chiper Constantin-Cătălin din funcţia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne

 • Decizia nr. 9/2014, Camera Deputaţilor

  Decizia nr. 9/2014 privind delegarea atribuţiilor preşedintelui Camerei Deputaţilor

 • Decizia nr. 9/2014, Senatul României

  Decizia nr. 9/2014 privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 1-2 iulie 2014

 • Decizia nr. 9/2014, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ

  Decizia nr. 9/2014 privind examinarea sesizării formulate în temeiul art. 475 din Codul de procedură penală de Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a II-a penală prin Încheierea din 6 martie 2014, în Dosarul nr. 2.390/2/2013, prin care se solicită pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a unor chestiuni de drept

 • Decizia nr. 90/2014, Prim-ministru

  Decizia nr. 90/2014 privind numirea domnului Vlad Bontea în funcţia de vicepreşedinte al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor

 • Decizia nr. 90/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 90/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare

 • Decizia nr. 90/2014, Autoritatea de Supraveghere Financiară

  Decizia nr. 90/2014 privind sancţionarea cu retragerea aprobării a doamnei Epure Anca Nicoleta, persoană semnificativă a Societăţii CERTO-BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 91/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 91/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 şi art. 2 din Legea nr. 116/2011 privind stabilirea unor măsuri temporare pentru funcţionarea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului şi a Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare

 • Decizia nr. 91/2014, Prim-ministru

  Decizia nr. 91/2014 privind eliberarea, la cerere, a domnului Dan-Andrei Muraru din funcţia de preşedinte executiv al Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc

 • Decizia nr. 92/2014, Prim-ministru

  Decizia nr. 92/2014 privind revocarea unui membru al Plenului Consiliului Economic şi Social, reprezentant al societăţii civile

 • Decizia nr. 92/2014, Uniunea Naţională a Notarilor Publici

  Decizia nr. 92/2014 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului Naţional de Administrare a Registrelor Naţionale Notariale CNARNN-INFONOT

 • Decizia nr. 92/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 92/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 912 alin. 5 din Codul de procedură penală din 1968

 • Decizia nr. 93/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 93/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. XXIV alin. (5) din Legea nr. 202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluţionării proceselor

 • Decizia nr. 93/2014, Prim-ministru

  Decizia nr. 93/2014 pentru modificarea anexei la Decizia prim-ministrului nr. 480/2013 privind constituirea Comisiei de experţi pentru studierea situaţiei restaurării componenţei sculpturale “Poarta Sărutului” din cadrul ansamblului sculptural “Constantin Brâncuşi” de la Târgu Jiu

 • Decizia nr. 94/2014, Prim-ministru

  Decizia nr. 94/2014 privind numirea domnului Dorel Săndesc în funcţia de secretar de stat la Ministerul Sănătăţii

 • Decizia nr. 94/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 94/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 200 alin. (6) din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 95/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 95/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 teza a doua raportate la cele ale art. 33, precum şi ale art. 33, art. 34 şi art. 35 din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

 • Decizia nr. 95/2014, Prim-ministru

  Decizia nr. 95/2014 privind eliberarea domnului Toma Câmpeanu din funcţia de secretar de stat la Ministerul pentru Societatea Informaţională

 • Decizia nr. 96/2014, Prim-ministru

  Decizia nr. 96/2014 privind numirea doamnei Diana Marielissa Voicu în funcţia de secretar de stat la Ministerul pentru Societatea Informaţională

 • Decizia nr. 96/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 96/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 223/2008 privind unele măsuri de reducere a unor cheltuieli bugetare

 • Decizia nr. 97/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 97/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 194, 197 şi 200 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 97/2014, Prim-ministru

  Decizia nr. 97/2014 privind transferul, la cerere, al domnului Doru Eduard Clăbescu din funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului în funcţia publică de conducere vacantă de director executiv în cadrul Direcţiei Generale de Poliţie Locală şi Control a Municipiului Bucureşti

 • Decizia nr. 98/2014, Prim-ministru

  Decizia nr. 98/2014 privind numirea domnului Şerban Claudiu Octavian în funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului, în aplicarea mobilităţii înalţilor funcţionari publici

 • Decizia nr. 98/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 98/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic şi măsurile administrative asimilate acestora, pronunţate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, în interpretarea dată prin Decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie nr. 6 din 15 aprilie 2013, şi ale art. 3307 alin. 4 din Codul de procedură civilă din 1865

 • Decizia nr. 99/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 99/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1085 alin. 3 din Codul de procedură civilă din 1865

 • Decizia nr. 99/2014, Prim-ministru

  Decizia nr. 99/2014 privind numirea domnului Nadolu Mircea Alexandru în funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului, în aplicarea mobilităţii înalţilor funcţionari publici