• Decizia nr. 539/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 539/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 97 alin. (1) lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

 • Decizia nr. 54/2014, Prim-ministru

  Decizia nr. 54/2014 privind eliberarea domnului Radu Boroianu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Culturii

 • Decizia nr. 54/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 54/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3307 alin. 4 din Codul de procedură civilă din 1865

 • Decizia nr. 540/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 540/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 18 alin. (1)-(4) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi art. 40 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale

 • Decizia nr. 541/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 541/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 8 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 85/2006 privind stabilirea modalităţilor de evaluare a pagubelor produse vegetaţiei forestiere din păduri şi din afara acestora

 • Decizia nr. 542/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 542/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 58 alin. (11) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România

 • Decizia nr. 543/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 543/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (4) şi art. 4 alin. (2) din Legea nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic şi măsurile administrative asimilate acestora, pronunţate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989

 • Decizia nr. 544/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 544/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii bugetului de stat pe anul 2011 nr. 286/2010 şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2011 pentru stabilirea unor măsuri privind încadrarea în limita alocată cheltuielilor de personal din Ministerul Administraţiei şi Internelor pentru anul 2011, în ansamblul său, precum şi, în special, ale art. 1 alin. (1) şi art. 3 alin. (3) şi (5) din ordonanţa de urgenţă

 • Decizia nr. 545/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 545/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 alin. (1) şi (2), art. 18 din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, ale art. I pct. 2 şi pct. 11-14 din Legea nr. 97/2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 100/2007 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul justiţiei, precum şi ale art. 31 din Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice

 • Decizia nr. 546/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 546/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor Legii nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic şi măsurile administrative asimilate acestora, pronunţate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, în ansamblul său, precum şi ale art. 4 alin. (2) din Legea nr. 221/2009 raportat la art. 1 alin. (3) din acelaşi act normativ şi art. 2 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 214/1999 privind acordarea calităţii de luptător în rezistenţa anticomunistă persoanelor condamnate pentru infracţiuni săvârşite din motive politice, persoanelor împotriva cărora au fost dispuse, din motive politice, măsuri administrative abuzive, precum şi persoanelor care au participat la acţiuni de împotrivire cu arme şi de răsturnare prin forţă a regimului comunist instaurat în România, în interpretarea dată prin Decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie nr. 15 din 12 noiembrie 2012

 • Decizia nr. 547/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 547/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 alin. (2) din Legea nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic şi măsurile administrative asimilate acestora, pronunţate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, raportate la art. 1 alin. (3) din acelaşi act normativ şi art. 2 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 214/1999 privind acordarea calităţii de luptător în rezistenţa anticomunistă persoanelor condamnate pentru infracţiuni săvârşite din motive politice, persoanelor împotriva cărora au fost dispuse, din motive politice, măsuri administrative abuzive, precum şi persoanelor care au participat la acţiuni de împotrivire cu arme şi de răsturnare prin forţă a regimului comunist instaurat în România, în interpretarea dată prin Decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie nr. 15 din 12 noiembrie 2012

 • Decizia nr. 548/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 548/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 260 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii

 • Decizia nr. 549/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 549/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I, II, III şi IV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 15/2012 privind stabilirea unor măsuri financiare în domeniul asigurărilor sociale de sănătate şi al finanţelor publice şi ale art. I pct. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 107/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

 • Decizia nr. 55/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 55/2014 referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcţionalităţii administraţiei publice locale, a numărului de posturi şi reducerea cheltuielilor la instituţiile şi autorităţile publice din subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor

 • Decizia nr. 55/2014, Prim-ministru

  Decizia nr. 55/2014 privind eliberarea domnului Mihail Dobre din funcţia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe

 • Decizia nr. 55/2014, Oficiul Român pentru drepturile de autor

  Decizia nr. 55/2014 privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Deciziei civile nr. 118A din 18 iunie 2013 şi a încheierii de şedinţă din 11 iunie 2013 a Curţii de Apel Bucureşti – Secţia a IX-a civilă şi pentru cauze privind proprietatea intelectuală, conflicte de muncă şi asigurări sociale, pronunţată în Dosarul nr. 8.772/2/2011

 • Decizia nr. 550/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 550/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 lit. h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor şi ale art. 196 lit. j) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

 • Decizia nr. 551/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 551/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1-5 din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor şi ale art. 6 alin. (1) pct. V şi art. 196 lit. b), e) şi r) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

 • Decizia nr. 552/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 552/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 15 lit. a) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru şi ale art. 109 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici

 • Decizia nr. 553/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 553/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 lit. a) şi b), art. 3, art. 4 alin. (1) lit. a) şi alin. (2), art. 5, art. 7 alin. (1) şi art. 12 din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor

 • Decizia nr. 554/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 554/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare

 • Decizia nr. 555/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 555/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (3) din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative

 • Decizia nr. 555/2014, Autoritatea de Supraveghere Financiară

  Decizia nr. 555/2014 privind sancţionarea Societăţii BROKER DE ASIGURARE CAR ASIG – S.R.L. cu interzicerea temporară a activităţii

 • Decizia nr. 556/2014, Autoritatea de Supraveghere Financiară

  Decizia nr. 556/2014 privind sancţionarea cu amendă şi retragerea aprobării domnului Rosala Liviu Gheorghiţă, director executiv/persoană semnificativă al/a Societăţii BROKER DE ASIGURARE CAR ASIG – S.R.L.

 • Decizia nr. 556/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 556/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 5 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic şi măsurile administrative asimilate acestora, pronunţate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, în interpretarea dată prin Decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie nr. 6 din 15 aprilie 2013

 • Decizia nr. 557/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 557/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă

 • Decizia nr. 56/2014, Prim-ministru

  Decizia nr. 56/2014 privind eliberarea domnului Manuel-Marian Donescu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Transporturilor

 • Decizia nr. 56/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 56/2014 referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii

 • Decizia nr. 56/2014, Autoritatea de Supraveghere Financiară

  Decizia nr. 56/2014 privind retragerea autorizaţiei de funcţionare a Societăţii SHANTI DO BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 562/2014, Autoritatea Naţională de Reglementare în Comunicaţii

  Decizia nr. 562/2014 privind procedura de selecţie pentru acordarea licenţelor de utilizare a frecvenţelor radio în sistem digital terestru de televiziune

 • Decizia nr. 57/2014, Prim-ministru

  Decizia nr. 57/2014 privind revocarea domnului Cristian-Silviu Buşoi din funcţia de membru al Consiliului de administraţie şi de preşedinte al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate

 • Decizia nr. 57/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 57/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 28-31 din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, şi a celor ale art. 880, art. 902 şi art. 904 din Codul civil

 • Decizia nr. 575/2014, Autoritatea de Supraveghere Financiară

  Decizia nr. 575/2014 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii VSC INSURANCE BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 58/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 58/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 21 şi art. 211 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

 • Decizia nr. 58/2014, Prim-ministru

  Decizia nr. 58/2014 privind eliberarea domnului Cristian Vasile Petcu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Culturii

 • Decizia nr. 58/2014, Autoritatea de Supraveghere Financiară

  Decizia nr. 58/2014 privind sancţionarea cu retragerea autorizaţiei de funcţionare a Societăţii PANNON SAFE Broker de Asigurare – S.R.L.

 • Decizia nr. 582/2014, Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii

  Decizia nr. 582/2014 privind modificarea Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Comunicaţii nr. 127/2009 privind raportarea unor date statistice de către furnizorii de servicii poştale

 • Decizia nr. 59/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 59/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 3 lit. c) liniuţa a 4-a din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

 • Decizia nr. 59/2014, Autoritatea de Supraveghere Financiară

  Decizia nr. 59/2014 privind aprobarea cererii de suspendare a activităţii Societăţii ISPO BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 59/2014, Prim-ministru

  Decizia nr. 59/2014 pentru eliberarea domnului Horia Ion Irimia din funcţia de secretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

 • Decizia nr. 6/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 6/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 169 alin. (2) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

 • Decizia nr. 6/2014, Prim-ministru

  Decizia nr. 6/2014 pentru eliberarea domnului Marius Linul din funcţia de subsecretar de stat la Departamentul de informaţii şi protecţie internă din cadrul Ministerului Afacerilor Interne

 • Decizia nr. 6/2014, Senatul României

  Decizia nr. 6/2014 privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 26 aprilie-3 mai 2014

 • Decizia nr. 6/2014, Camera Deputaţilor

  Decizia nr. 6/2014 privind delegarea atribuţiilor preşedintelui Camerei Deputaţilor

 • Decizia nr. 6/2014, Camera de Comerţ şi Industrie a României

  Decizia nr. 6/2014 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României

 • Decizia nr. 6/2014, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ

  Decizia nr. 6/2014 privind examinarea sesizării formulate de către Curtea de Apel Bucureşti prin care se solicită pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a problemei de drept vizând dacă în interpretarea şi aplicarea art. 6 din Codul penal, în ipoteza în care este vorba de tentativă, se reduce pedeapsa la maximul prevăzut de lege pentru forma consumată a infracţiunii ori la maximul prevăzut de lege pentru forma tentativei

 • Decizia nr. 6/2014, Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale

  Decizia nr. 6/2014 privind încetarea concesiunii miniere de exploatare a nisipului şi pietrişului din perimetrul Măneşti-Drăgăeşti

 • Decizia nr. 60/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 60/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 96 alin. (4) şi (8) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor

 • Decizia nr. 60/2014, Prim-ministru

  Decizia nr. 60/2014 privind eliberarea domnului Puiu Gelu din funcţia de secretar de stat la Departamentul pentru ape, păduri şi piscicultură

 • Decizia nr. 61/2014, Prim-ministru

  Decizia nr. 61/2014 privind eliberarea domnului Valentin Olimpiu Şoneriu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

 • Decizia nr. 61/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 61/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 16 din Legea nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat

 • Decizia nr. 62/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 62/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. II din Legea nr. 72/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice “Gheorghe Ionescu-Şişeşti” şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare

 • Decizia nr. 62/2014, Prim-ministru

  Decizia nr. 62/2014 privind eliberarea domnului Adrian-Dan Băbuţan din funcţia de vicepreşedinte al Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului

 • Decizia nr. 62/2014, Oficiul Român pentru drepturile de autor

  Decizia nr. 62/2014 privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Hotărârii arbitrale nr. 1 din 7 mai 2014 având drept obiect stabilirea modalităţii de repartizare între organismele de gestiune colectivă UPFAR-ARGOA, ARDAA şi DACIN-SARA a remuneraţiilor rezultate din retransmiterea prin cablu şi din remuneraţia compensatorie pentru copia privată a operelor audiovizuale şi videogramelor, precum şi desemnarea colectorului unic al remuneraţiilor rezultate din retransmiterea prin cablu şi modalitatea de evidenţiere şi justificare a cheltuielilor privind acoperirea reală a costurilor de colectare

 • Decizia nr. 623/2014, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

  Decizia nr. 623/2014 pentru abrogarea Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 2.898/2009 privind reorganizarea oficiilor teritoriale ale Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei

 • Decizia nr. 63/2014, Prim-ministru

  Decizia nr. 63/2014 privind eliberarea domnului Eleodor Mandreş din funcţia de secretar de stat la Ministerul Finanţelor Publice

 • Decizia nr. 63/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 63/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă

 • Decizia nr. 64/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 64/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 67310 alin. 4 din Codul de procedură civilă din 1865

 • Decizia nr. 64/2014, Prim-ministru

  Decizia nr. 64/2014 privind eliberarea, la cerere, a domnului Bogdan-George Jansen din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor

 • Decizia nr. 64/2014, Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii

  Decizia nr. 64/2014 pentru modificarea Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr. 551/2012 privind stabilirea tarifului de utilizare a spectrului

 • Decizia nr. 646/2013, Administraţia Naţională a Penitenciarelor

  Decizia nr. 646/2013 pentru aprobarea Procedurii de efectuare a verificărilor asupra activităţii şi comportamentului candidaţilor declaraţi “admis” la concursul de admitere în Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Târgu Ocna

 • Decizia nr. 65/2014, Prim-ministru

  Decizia nr. 65/2014 privind eliberarea domnului Ionuţ-Ciprian Iuga din funcţia de secretar de stat la Departamentul pentru ape, păduri şi piscicultură

 • Decizia nr. 65/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 65/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 40 alin. 4 teza întâi din Codul de procedură civilă din 1865

 • Decizia nr. 66/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 66/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 200 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 66/2014, Prim-ministru

  Decizia nr. 66/2014 privind eliberarea domnului Mircea Fechet din funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice

 • Decizia nr. 668/2014, Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii

  Decizia nr. 668/2014 privind modificarea şi completarea Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr. 541/2013 privind condiţiile şi procedura de desemnare a furnizorilor de serviciu universal în domeniul serviciilor poştale

 • Decizia nr. 67/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 67/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 8 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 85/2006 privind stabilirea modalităţilor de evaluare a pagubelor produse vegetaţiei forestiere din păduri şi din afara acestora

 • Decizia nr. 67/2014, Prim-ministru

  Decizia nr. 67/2014 privind eliberarea domnului Victor Lucian Ionescu din funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Tineretului şi Sportului

 • Decizia nr. 676/2014, Autoritatea de Supraveghere Financiară

  Decizia nr. 676/2014 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii NETGROUP INSURANCE REINSURANCE BROKER – S.R.L.

 • Decizia nr. 68/2014, Prim-ministru

  Decizia nr. 68/2014 privind eliberarea domnului Bogdan Corneliu Dăscălescu din funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor

 • Decizia nr. 68/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 68/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 150 alin. 1 şi ale art. 237 alin. 4 din Codul de procedură penală din 1968

 • Decizia nr. 69/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 69/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (3) din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative

 • Decizia nr. 69/2014, Prim-ministru

  Decizia nr. 69/2014 privind eliberarea domnului Eugen Coifan din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici

 • Decizia nr. 693/2014, Autoritatea de Supraveghere Financiară

  Decizia nr. 693/2014 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii ADLER BROKER ASIGURARE-REASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 7/2014, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ

  Decizia nr. 7/2014 privind examinarea, în cadrul Dosarului nr. 8/1/2014/HP/P, sesizarea formulată de Curtea de Apel Oradea – Secţia penală şi pentru cauze cu minori prin Încheierea din 13 martie 2014, pronunţată în Dosarul nr. 550/111/2014, prin care, în baza art. 475 din Codul de procedură penală, se solicită ÎCCJ pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea în principiu a problemei de drept ce constă în modul de aplicare a dispoziţiilor art. 6 alin. (1) din Codul penal, cu privire la sintagma “maximul special prevăzut de legea nouă pentru infracţiunea săvârşită”

 • Decizia nr. 7/2014, Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale

  Decizia nr. 7/2014 privind încetarea concesiunii miniere de exploatare a nisipului şi pietrişului din perimetrul Luncaşi

 • Decizia nr. 7/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 7/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 40 alin. (3) din Legea nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune

 • Decizia nr. 7/2014, Prim-ministru

  Decizia nr. 7/2014 privind numirea domnului general de brigadă cu o stea Burlui Ion în funcţia de inspector general al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă

 • Decizia nr. 7/2014, Autoritatea de Supraveghere Financiară

  Decizia nr. 7/2014 privind sancţionarea Societăţii “Etica Broker de Asigurare Reasigurare” – S.R.L. cu retragerea autorizaţiei

 • Decizia nr. 7/2014, Senatul României

  Decizia nr. 7/2014 privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 7-8 mai 2014

 • Decizia nr. 7/2014, Camera Deputaţilor

  Decizia nr. 7/2014 privind delegarea atribuţiilor preşedintelui Camerei Deputaţilor

 • Decizia nr. 70/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 70/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 67311 alin. 1 teza finală din Codul de procedură civilă din 1865

 • Decizia nr. 70/2014, Prim-ministru

  Decizia nr. 70/2014 privind eliberarea domnului Mihai Ţurcanu din funcţia de vicepreşedinte al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor

 • Decizia nr. 71/2014, Prim-ministru

  Decizia nr. 71/2014 privind eliberarea domnului Adrian Călin Buzgău din funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor

 • Decizia nr. 71/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 71/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 85 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România

 • Decizia nr. 72/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 72/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 18 alin. (6) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat

 • Decizia nr. 72/2014, Prim-ministru

  Decizia nr. 72/2014 privind eliberarea, la cerere, a doamnei Adriana Donţu din funcţia de director general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor

 • Decizia nr. 73/2014, Prim-ministru

  Decizia nr. 73/2014 privind exercitarea atribuţiilor directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor

 • Decizia nr. 73/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 73/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic şi măsurile administrative asimilate acestora, pronunţate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, în interpretarea dată prin Decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie nr. 6 din 15 aprilie 2013

 • Decizia nr. 74/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 74/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 alin. (1) şi (4) din Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe

 • Decizia nr. 74/2014, Prim-ministru

  Decizia nr. 74/2014 privind exercitarea atribuţiilor preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate

 • Decizia nr. 75/2014, Prim-ministru

  Decizia nr. 75/2014 privind exercitarea atribuţiilor preşedintelui Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor

 • Decizia nr. 75/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 75/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru

 • Decizia nr. 76/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 76/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. I alin. (1) şi (2) din OUG 10/2013 pentru plata eşalonată a despăgubirilor stabilite potrivit dispoziţiilor Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, Craiova la 7 septembrie 1940, ale Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, Paris la 10 februarie 1947, precum şi ale Legii nr. 393/2006 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea fostului Regat al Sârbilor, Croaţilor şi Slovenilor, în urma aplicării Protocolului privitor la câteva insule de pe Dunăre şi la un schimb de comune între România şi Iugoslavia, încheiat la Belgrad la 24 noiembrie 1923, şi a Convenţiei dintre România şi Regatul Sârbilor, Croaţilor şi Slovenilor, relativă la regimul proprietăţilor situate în zona de frontieră, Belgrad la 5 iulie 1924, precum şi pentru modificarea şi completarea Legilor nr. 9/1998, 290/2003 şi 393/2006

 • Decizia nr. 76/2014, Prim-ministru

  Decizia nr. 76/2014 privind exercitarea atribuţiilor preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici

 • Decizia nr. 77/2014, Prim-ministru

  Decizia nr. 77/2014 privind eliberarea, la cerere, a domnului Sebastian Huluban din funcţia de secretar de stat şi şef al Departamentului pentru politica de apărare şi planificare la Ministerul Apărării Naţionale

 • Decizia nr. 77/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 77/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 58 lit. b) din Legea nr. 136/1995 privind asigurările şi reasigurările în România

 • Decizia nr. 78/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 78/2014 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 lit. e) şi art. 16 din Legea nr. 194/2011 privind combaterea operaţiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, altele decât cele prevăzute de acte normative în vigoare, şi a dispoziţiilor art. 1182 alin. 2 lit. a) din Codul penal din 1969

 • Decizia nr. 78/2014, Prim-ministru

  Decizia nr. 78/2014 privind eliberarea doamnei Ioana-Maria Petrescu din funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru

 • Decizia nr. 79/2014, Prim-ministru

  Decizia nr. 79/2014 pentru stabilirea atribuţiilor domnului Gabriel Oprea, viceprim-ministru pentru securitate naţională, ministrul afacerilor interne