21 August, 2019
 • Decizia nr. 462/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 462/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. II din Legea nr. 133/2012 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2010 privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996

 • Decizia nr. 463/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 463/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4082 alin. 4din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 464/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 464/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 26 alin. (6) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

 • Decizia nr. 465/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 465/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România

 • Decizia nr. 466/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 466/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor titlului VII intitulat “Regimul stabilirii şi plăţii despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv” din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, astfel cum aplicarea acestora a fost stabilită prin Decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie nr. 27 din 14 noiembrie 2011

 • Decizia nr. 467/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 467/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2781 alin. 10 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 468/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 468/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3201 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 469/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 469/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3201 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 47/2014, Prim-ministru

  Decizia nr. 47/2014 pentru modificarea anexei la Decizia prim-ministrului nr. 472/2013 privind înfiinţarea Comisiei interministeriale pentru negocierea achiziţionării unei aeronave, a produselor şi serviciilor aferente în scopul constituirii unei capabilităţi destinate executării zborurilor speciale

 • Decizia nr. 47/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 47/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 26 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase în România

 • Decizia nr. 470/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 470/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 403 alin. 1 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 472/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 472/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 221 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor

 • Decizia nr. 473/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 473/2013 referitoare la admiterea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 659 alin. (3) din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 474/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 474/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4082 alin. 4 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 475/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 475/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 389, 403 şi 405 din Codul de procedură civilă din 1865

 • Decizia nr. 476/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 476/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice

 • Decizia nr. 477/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 477/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. XXIII din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 478/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 478/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 27 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

 • Decizia nr. 479/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 479/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 200 alin. (2) şi (3) din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 48/2014, Prim-ministru

  Decizia nr. 48/2014 privind eliberarea domnului Adrian Pană din funcţia de secretar de stat la Ministerul Sănătăţii

 • Decizia nr. 48/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 48/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 322 pct. 10 din Codul de procedură civilă din 1865

 • Decizia nr. 480/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 480/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 63 alin. (2) din Legea nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator

 • Decizia nr. 480/2014, Autoritatea de Supraveghere Financiară

  Decizia nr. 480/2014 privind sancţionarea Societăţii ROMTIR SERVICE BROKER DE ASIGURARE – S.R.L. cu interzicerea temporară a exercitării activităţii

 • Decizia nr. 481/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 481/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 8, art. 10, art. 12, art. 15, art. 17, art. 21, art. 22 şi art. 25 din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative

 • Decizia nr. 482/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 482/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 120 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului şi ale art. 3731 alin. 1 şi 2 din Codul de procedură civilă din 1865

 • Decizia nr. 483/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 483/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (1) pct. 30, art. 8 alin. (1) şi (2), art. 10 lit. e) şi art. 25 alin. (2) din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative

 • Decizia nr. 483/2014, Autoritatea de Supraveghere Financiară

  Decizia nr. 483/2014 privind sancţionarea Societăţii ARTIMM GENERAL ASIG BROKER DE ASIGURARE – S.R.L. cu interzicerea temporară a exercitării activităţii

 • Decizia nr. 484/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 484/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 11, art. 23 alin. (1)-(3) şi art. 25 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii

 • Decizia nr. 485/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 485/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 8 alin. (2) din Legea nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice

 • Decizia nr. 486/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 486/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 38 alin. (7), art. 71 alin. (1) lit. d), e) şi f) şi alin. (7), art. 72 alin. (1) şi (3), art. 73 alin. (1)-(5) şi (7) şi art. 74 alin. (3), (5), (7) şi (8) din Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, precum şi a dispoziţiilor art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale

 • Decizia nr. 487/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 487/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 47 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii

 • Decizia nr. 488/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 488/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 8 din capitolul I al anexei nr. 5 la Legea nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ

 • Decizia nr. 489/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 489/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 99 alin. (1) pct. 8 şi alin. (2) şi art. 108 alin. (1) lit. a) pct. 3 şi 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

 • Decizia nr. 49/2014, Prim-ministru

  Decizia nr. 49/2014 privind eliberarea domnului Gheorghe Hogea din funcţia de secretar de stat la Departamentul pentru Relaţia cu Parlamentul

 • Decizia nr. 49/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 49/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 din Legea nr. 84/2012 privind unele măsuri referitoare la veniturile de natură salarială ale personalului plătit din fonduri publice

 • Decizia nr. 490/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 490/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 51 alin. (1) lit. a) din Legea concurenţei nr. 21/1996

 • Decizia nr. 491/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 491/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor titlului VII “Regimul stabilirii şi plăţii despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv” din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, astfel cum aplicarea acestora a fost stabilită prin Decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie nr. 27 din 14 noiembrie 2011

 • Decizia nr. 492/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 492/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 85/2006 privind stabilirea modalităţilor de evaluare a pagubelor produse vegetaţiei forestiere din păduri şi din afara acestora

 • Decizia nr. 493/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 493/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2151 din Codul penal

 • Decizia nr. 495/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 495/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 53 alin. 2, art. 54, art. 55 şi art. 58 din Codul familiei

 • Decizia nr. 496/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 496/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 din capitolul I al anexei nr. 5 la Legea nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ

 • Decizia nr. 497/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 497/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5 alin. (1) lit. a) teza întâi şi lit. b) din Legea nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic şi măsurile administrative asimilate acestora, pronunţate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989

 • Decizia nr. 498/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 498/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 21 din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative

 • Decizia nr. 499/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 499/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 324 alin. (4) din Codul civil

 • Decizia nr. 5/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 5/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 257 alin. (2) lit. b) teza a doua din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

 • Decizia nr. 5/2014, Prim-ministru

  Decizia nr. 5/2014 pentru numirea domnului Doru Dumitrescu în funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne

 • Decizia nr. 5/2014, Camera Deputaţilor

  Decizia nr. 5/2014 privind delegarea atribuţiilor preşedintelui Camerei Deputaţilor

 • Decizia nr. 5/2014, Senatul României

  Decizia nr. 5/2014 privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 2-3 aprilie 2014

 • Decizia nr. 5/2014, Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale

  Decizia nr. 5/2014 privind încetarea concesiunii miniere de exploatare a nisipului şi pietrişului din perimetrul Măgura

 • Decizia nr. 5/2014, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ

  Decizia nr. 5/2014 privind examinarea sesizării formulate de către completul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Secţia penală, în Dosarul nr. 48.654/3/2012, prin care se solicită pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a chestiunii de drept vizând aplicarea legii penale mai favorabile în cazul infracţiunii continuate

 • Decizia nr. 50/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 50/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor O.U.G. nr. 10/2013 pentru plata eşalonată a despăgubirilor stabilite potrivit dispoziţiilor Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, ale Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, precum şi ale Legii nr. 393/2006 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea fostului Regat al Sârbilor, Croaţilor şi Slovenilor, în urma aplicării Protocolului privitor la câteva insule de pe Dunăre şi la un schimb de comune între România şi Iugoslavia, încheiat la Belgrad la 24 noiembrie 1923, şi a Convenţiei dintre România şi Regatul Sârbilor, Croaţilor şi Slovenilor, relativă la regimul proprietăţilor situate în zona de frontieră, semnată la Belgrad la 5 iulie 1924, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 9/1998, Legii nr. 290/2003 şi Legii nr. 393/2006

 • Decizia nr. 50/2014, Prim-ministru

  Decizia nr. 50/2014 privind eliberarea domnului Matei Constantin din funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Transporturilor

 • Decizia nr. 500/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 500/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 74 alin. (7) şi (8) din Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

 • Decizia nr. 501/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 501/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 20 alin. (4) şi art. 22 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc

 • Decizia nr. 502/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 502/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 pct. 6, art. 20 alin. (1)-(3) şi art. 23 alin. (9) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, precum şi a lit. a) din anexa nr. 1 la ordonanţa de urgenţă

 • Decizia nr. 503/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 503/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 256 alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 • Decizia nr. 504/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 504/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 19 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

 • Decizia nr. 505/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 505/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. II din Legea nr. 144/2012 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România

 • Decizia nr. 506/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 506/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 2781 alin. 10 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 507/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 507/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2781 alin. 10 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 508/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 508/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru

 • Decizia nr. 509/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 509/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 85/2006 privind stabilirea modalităţilor de evaluare a pagubelor produse vegetaţiei forestiere din păduri şi din afara acestora

 • Decizia nr. 51/2014, Prim-ministru

  Decizia nr. 51/2014 privind eliberarea domnului Virgil Daniel Popescu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Economiei

 • Decizia nr. 51/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 51/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1451 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale

 • Decizia nr. 51/2014, Oficiul Român pentru drepturile de autor

  Decizia nr. 51/2014 privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Deciziei civile nr. 49A din 12 martie 2013, pronunţată în Dosarul nr. 4.789/2/2012 de Curtea de Apel Bucureşti Secţia a IX-a civilă şi pentru cauze privind proprietatea intelectuală, conflicte de muncă şi asigurări sociale

 • Decizia nr. 510/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 510/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 36 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

 • Decizia nr. 511/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 511/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 125 alin. 3 din Codul penal

 • Decizia nr. 512/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 512/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 62/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic şi măsurile administrative asimilate acestora, pronunţate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, şi pentru suspendarea aplicării unor dispoziţii din titlul VII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, precum şi ale articolului unic din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 4/2012 privind unele măsuri temporare în vederea consolidării cadrului normativ necesar aplicării unor dispoziţii din titlul VII “Regimul stabilirii şi plăţii despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv” al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente

 • Decizia nr. 513/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 513/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4791 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 514/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 514/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2781 alin. 2 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 515/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 515/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (3) din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative

 • Decizia nr. 516/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 516/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 alin. (2) din Legea nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice

 • Decizia nr. 517/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 517/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 337 alin. 1 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 518/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 518/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 82 şi 92 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice şi ale art. 136 din Normele de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 257/2011

 • Decizia nr. 519/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 519/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 257 alin. (1) şi alin. (2) lit. b) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

 • Decizia nr. 52/2014, Prim-ministru

  Decizia nr. 52/2014 privind eliberarea domnului Bogdan Nicolae Badea din funcţia de secretar de stat la Ministerul Economiei

 • Decizia nr. 52/2014, Oficiul Român pentru drepturile de autor

  Decizia nr. 52/2014 privind aprobarea formatelor repertoriilor de opere, interpretări şi execuţii artistice, fonograme şi videograme

 • Decizia nr. 52/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 52/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1085 alin. 3 din Codul de procedură civilă din 1865

 • Decizia nr. 520/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 520/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2781 alin. 10 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 521/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 521/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 64 alin. (1) teza întâi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, precum şi ale art. 7 lit. h) din Legea poliţiei locale nr. 155/2010

 • Decizia nr. 522/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 522/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 34 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă

 • Decizia nr. 523/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 523/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5221 alin. 2 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 524/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 524/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 103 din Codul de procedură civilă din 1865

 • Decizia nr. 525/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 525/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 364 partea introductivă din Codul de procedură civilă din 1865, astfel cum au fost modificate prin art. I pct. 20 din Legea nr. 59/1993 pentru modificarea Codului de procedură civilă, a Codului familiei, a Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990 şi a Legii nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi

 • Decizia nr. 526/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 526/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. V din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 15/2012 privind stabilirea unor măsuri financiare în domeniul asigurărilor sociale de sănătate şi al finanţelor publice

 • Decizia nr. 527/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 527/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3201 alin. 1, 2 şi 8 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 528/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 528/2013 referitoare la admiterea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 10/2013 pentru plata eşalonată a despăgubirilor stabilite potrivit dispoziţiilor Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, ale Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, precum şi ale Legii nr. 393/2006 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea fostului Regat al Sârbilor, Croaţilor şi Slovenilor, în urma aplicării Protocolului privitor la câteva insule de pe Dunăre şi la un schimb de comune între România şi Iugoslavia, încheiat la Belgrad la 24 noiembrie 1923, şi a Convenţiei dintre România şi Regatul Sârbilor, Croaţilor şi Slovenilor, relativă la regimul proprietăţilor situate în zona de frontieră, semnată la Belgrad la 5 iulie 1924, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 9/1998, Legii nr. 290/2003 şi Legii nr. 393/2006

 • Decizia nr. 529/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 529/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 7 din Ordonanţa Guvernului nr. 22/2002 privind executarea obligaţiilor de plată ale instituţiilor publice, stabilite prin titluri executorii

 • Decizia nr. 53/2014, Consiliul pt. Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile

  Decizia nr. 53/2014 privind adoptarea Regulamentului intern al Comisiei de disciplină a Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile

 • Decizia nr. 53/2014, Prim-ministru

  Decizia nr. 53/2014 privind eliberarea domnului Sorin Dumitru Ştefoni din funcţia de secretar de stat la Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice

 • Decizia nr. 53/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 53/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10 alin. (2) lit. f) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012

 • Decizia nr. 530/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 530/2013 referitoare la admiterea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 16 alin. (3) din Legea partidelor politice nr. 14/2003

 • Decizia nr. 531/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 531/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 10/2013 pentru plata eşalonată a despăgubirilor stabilite potrivit dispoziţiilor Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, ale Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, precum şi ale Legii nr. 393/2006 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea fostului Regat al Sârbilor, Croaţilor şi Slovenilor, în urma aplicării Protocolului privitor la câteva insule de pe Dunăre şi la un schimb de comune între România şi Iugoslavia, încheiat la Belgrad la 24 noiembrie 1923, şi a Convenţiei dintre România şi Regatul Sârbilor, Croaţilor şi Slovenilor, relativă la regimul proprietăţilor situate în zona de frontieră, semnată la Belgrad la 5 iulie 1924, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 9/1998, Legii nr. 290/2003 şi Legii nr. 393/2006

 • Decizia nr. 532/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 532/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 10/2013 pentru plata eşalonată a despăgubirilor stabilite potrivit dispoziţiilor Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, ale Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, precum şi ale Legii nr. 393/2006 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea fostului Regat al Sârbilor, Croaţilor şi Slovenilor, în urma aplicării Protocolului privitor la câteva insule de pe Dunăre şi la un schimb de comune între România şi Iugoslavia, încheiat la Belgrad la 24 noiembrie 1923, şi a Convenţiei dintre România şi Regatul Sârbilor, Croaţilor şi Slovenilor, relativă la regimul proprietăţilor situate în zona de frontieră, semnată la Belgrad la 5 iulie 1924, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 9/1998, Legii nr. 290/2003 şi Legii nr. 393/2006

 • Decizia nr. 533/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 533/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. III pct. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 10/2013 pentru plata eşalonată a despăgubirilor stabilite potrivit dispoziţiilor Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, ale Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, precum şi ale Legii nr. 393/2006 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea fostului Regat al Sârbilor, Croaţilor şi Slovenilor, în urma aplicării Protocolului privitor la câteva insule de pe Dunăre şi la un schimb de comune între România şi Iugoslavia, încheiat la Belgrad la 24 noiembrie 1923, şi a Convenţiei dintre România şi Regatul Sârbilor, Croaţilor şi Slovenilor, relativă la regimul proprietăţilor situate în zona de frontieră, semnată la Belgrad la 5 iulie 1924, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 9/1998, Legii nr. 290/2003 şi Legii nr. 393/2006

 • Decizia nr. 534/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 534/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 5 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic şi măsurile administrative asimilate acestora, pronunţate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, în interpretarea dată prin Decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie nr. 6 din 15 aprilie 2013, precum şi ale art. 5 alin. (5) din aceeaşi lege

 • Decizia nr. 535/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 535/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 10/2013 pentru plata eşalonată a despăgubirilor stabilite potrivit dispoziţiilor Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, ale Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, precum şi ale Legii nr. 393/2006 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea fostului Regat al Sârbilor, Croaţilor şi Slovenilor, în urma aplicării Protocolului privitor la câteva insule de pe Dunăre şi la un schimb de comune între România şi Iugoslavia, încheiat la Belgrad la 24 noiembrie 1923, şi a Convenţiei dintre România şi Regatul Sârbilor, Croaţilor şi Slovenilor, relativă la regimul proprietăţilor situate în zona de frontieră, semnată la Belgrad la 5 iulie 1924, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 9/1998, Legii nr. 290/2003 şi Legii nr. 393/2006

 • Decizia nr. 536/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 536/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România

 • Decizia nr. 537/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 537/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 40 alin. (3) din Legea nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune

 • Decizia nr. 538/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 538/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 27 teza întâi din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor