• Decizia nr. 268/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 268/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unei contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii

 • Decizia nr. 269/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 269/2014 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 teza a doua raportate la art. 7 alin. (1), art. 11 alin. (1) şi (2), art. 16, art. 17 alin. (1) lit. a), art. 21 alin. (6) şi (8), art. 31 alin. (5), art. 34 alin. (1), art. 35 alin. (2) şi art. 50 lit. b) teza întâi din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

 • Decizia nr. 27/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 27/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 454 alin. 1 din Codul de procedură civilă din 1865

 • Decizia nr. 27/2014, Prim-ministru

  Decizia nr. 27/2014 privind transferul, la cerere, al doamnei Ioana Apan din funcţia publică de secretar general la Ministerul Economiei în funcţia publică de conducere vacantă de director general adjunct al Autorităţii de management pentru Programul operaţional sectorial “Creşterea competitivităţii economice” din cadrul Ministerului Economiei

 • Decizia nr. 271/2014, Autoritatea de Supraveghere Financiară

  Decizia nr. 271/2014 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii A-ZET BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 271/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 271/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 78 alin. (1) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale

 • Decizia nr. 272/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 272/2014 referitoare la respingerea contestaţiei având ca obiect constituţionalitatea Uniunii Democrate Maghiare din România

 • Decizia nr. 273/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 273/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 74 alin. (7) din Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

 • Decizia nr. 274/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 274/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 50 alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor

 • Decizia nr. 276/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 276/2014 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 281 şi art. 30 alin. 1 lit. c) şi alin. 4 din Codul de procedură penală din 1968

 • Decizia nr. 277/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 277/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 81-83 din Codul penal din 1969

 • Decizia nr. 278/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 278/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 32 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

 • Decizia nr. 279/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 279/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 18 alin. (1) lit. g) din Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000

 • Decizia nr. 28/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 28/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 din capitolul I al anexei nr. 5 la Legea nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ

 • Decizia nr. 28/2014, Prim-ministru

  Decizia nr. 28/2014 privind aplicarea mobilităţii domnului Stănişteanu Sergiu Noruţ din funcţia publică de secretar general în funcţia publică de secretar general adjunct în cadrul Ministerului Economiei

 • Decizia nr. 280/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 280/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 114 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

 • Decizia nr. 281/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 281/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 32 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor şi art. 118 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

 • Decizia nr. 283/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 283/2014 referitoare la respingerea obiecţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 39 alin. (6), art. 42 alin. (1) şi (10), art. 43 alin. (2), art. 48 alin. (1) şi (8), art. 51 alin. (6), art. 57 alin. (6), art. 59 alin. (6), art. 62 alin. (2), art. 75 alin. (4), art. 77 alin. (4), art. 111 alin. (2) şi art. 160 alin. (5) din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, precum şi ale legii în ansamblul său

 • Decizia nr. 284/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 284/2014 referitoare la cererea de soluţionare a conflictului juridic de natură constituţională dintre Preşedintele României şi Guvernul României, formulată de prim-ministrul Victor-Viorel Ponta

 • Decizia nr. 285/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 285/2014 asupra cererii de soluţionare a conflictului juridic de natură constituţională dintre prim-ministru, pe de o parte, şi Preşedintele României, pe de altă parte

 • Decizia nr. 288/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 288/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 33, art. 34 şi art. 35 din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

 • Decizia nr. 289/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 289/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 teza a doua raportate la cele ale art. 41 alin. (1) teza a doua din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

 • Decizia nr. 29/2014, Prim-ministru

  Decizia nr. 29/2014 privind numirea domnului Bogdan Mircea Dumitrache în funcţia publică de secretar general în cadrul Ministerului Economiei

 • Decizia nr. 29/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 29/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. II art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum şi pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar

 • Decizia nr. 290/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 290/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 49 alin. (4) din Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

 • Decizia nr. 291/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 291/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (1) şi (2), art. 2 alin. (1) şi art. 6 din Legea nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ

 • Decizia nr. 292/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 292/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 64, art. 96 alin. (4), art. 97 alin. (1) lit. d) şi alin. (6), art. 100 alin. (2) şi art. 108 alin. (1) lit. b) pct. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice şi ale art. I pct. 33 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 69/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

 • Decizia nr. 294/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 294/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 22 alin. (2) şi art. 103 alin. (2) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

 • Decizia nr. 295/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 295/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 120 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului

 • Decizia nr. 298/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 298/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 alin. (2) şi art. 15 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 18/1991 a fondului funciar

 • Decizia nr. 3/2014, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ

  Decizia nr. 3/2014 privind examinarea recursurilor în interesul legii formulate de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi de Colegiul de conducere al Curţii de Apel Bacău privind interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 58 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 59/2000 privind Statutul personalului silvic, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 427/2001, cu modificările ulterioare (Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 59/2000), raportat la dispoziţiile art. 254 din Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (Codul muncii), art. 84 lit. a), art. 85 alin. (1) şi alin. (2) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (Legea nr. 188/1999), şi art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 85/2006 privind stabilirea modalităţilor de evaluare a pagubelor produse vegetaţiei din păduri şi din afara acestora, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 84/2007 (Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 85/2006)

 • Decizia nr. 3/2014, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ

  Decizia nr. 3/2014 privind examinarea sesizării formulate de Tribunalul Specializat Cluj în Dosarul nr. 15.427/211/2013 privind pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea modului de interpretare şi aplicare a dispoziţiilor art. 120 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu art. 1396 din Codul civil de la 1864, respectiv dacă poate fi dispusă încuviinţarea executării silite a unui contract de credit la cererea creditorului cesionar al creanţei

 • Decizia nr. 3/2014, Camera Deputaţilor

  Decizia nr. 3/2014 privind delegarea atribuţiilor preşedintelui Camerei Deputaţilor

 • Decizia nr. 3/2014, Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale

  Decizia nr. 3/2014 privind încetarea concesiunii miniere de exploatare a nisipului şi pietrişului din perimetrul Lunca-Valea Lungă

 • Decizia nr. 3/2014, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ

  Decizia nr. 3/2014 privind examinarea sesizării formulate de către Curtea de Apel Alba Iulia, Secţia penală şi pentru cauze cu minori în Dosarul nr. 4.638/257/2012 prin care, în baza art. 475 din Codul de procedură penală, se solicită Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a problemei de drept vizând interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 336 alin. (1) din Codul penal, în sensul de a se stabili rezultatul alcoolemiei cu relevanţă penală în ipoteza unei duble prelevări de mostre biologice

 • Decizia nr. 3/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 3/2014 cu privire la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 2 şi pct. 5 şi art. II pct. 3 şi pct. 5 din Legea pentru modificarea şi completarea unor acte normative

 • Decizia nr. 3/2014, Prim-ministru

  Decizia nr. 3/2014 privind încetarea, prin demisie, a raportului de serviciu al domnului Gireadă Mihai-Petru, consilier de soluţionare a contestaţiilor în domeniul achiziţiilor publice în cadrul Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor

 • Decizia nr. 3/2014, Senatul României

  Decizia nr. 3/2014 privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 13-14 februarie 2014

 • Decizia nr. 30/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 30/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 15 lit. a) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru şi ale art. 109 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici

 • Decizia nr. 30/2014, Prim-ministru

  Decizia nr. 30/2014 privind numirea responsabilului naţional cu autorizarea finanţării PHARE, Facilitatea de tranziţie şi SAPARD

 • Decizia nr. 303/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 303/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 teza a doua raportate la cele ale art. 33 alin. (1) şi (2) şi ale art. 35 alin. (2) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

 • Decizia nr. 305/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 305/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 teza a doua raportate la cele ale art. 33 şi ale art. 35, precum şi ale art. 33 din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

 • Decizia nr. 31/2014, Prim-ministru

  Decizia nr. 31/2014 privind numirea domnului Dănuţ-Cristian Popa în funcţia publică de secretar general adjunct în cadrul Ministerului Tineretului şi Sportului

 • Decizia nr. 31/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 31/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 200 alin. (1)-(3) şi (6) din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 32/2014, Prim-ministru

  Decizia nr. 32/2014 privind numirea domnului Gabriel Florin Puşcău în funcţia publică de secretar general adjunct în cadrul Ministerului Tineretului şi Sportului

 • Decizia nr. 32/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 32/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru

 • Decizia nr. 325/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 325/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 679 alin. (2) teza a doua din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 33/2014, Prim-ministru

  Decizia nr. 33/2014 privind numirea domnului Andrei Tinu în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie

 • Decizia nr. 33/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 33/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 200 alin. (2) şi (3) din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 331/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 331/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 132 alin. (3) din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 34/2014, Prim-ministru

  Decizia nr. 34/2014 privind eliberarea, la cerere, a domnului Dumitru Dan Enache din funcţia de secretar de stat la Ministerul Economiei

 • Decizia nr. 34/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 34/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 alin. (3) şi ale anexei nr. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România

 • Decizia nr. 35/2014, Prim-ministru

  Decizia nr. 35/2014 privind numirea domnului Liviu Stancu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Justiţiei

 • Decizia nr. 35/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 35/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1085 alin. 3 din Codul de procedură civilă din 1865

 • Decizia nr. 355/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 355/2014 asupra respingerii obiecţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe

 • Decizia nr. 36/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 36/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. II din Legea nr. 144/2012 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România

 • Decizia nr. 36/2014, Prim-ministru

  Decizia nr. 36/2014 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Mihaela-Maria Ciuciureanu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

 • Decizia nr. 37/2014, Prim-ministru

  Decizia nr. 37/2014 privind constatarea suspendării, la cerere, a raportului de serviciu al doamnei Szabo Claudia Ioana, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 • Decizia nr. 37/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 37/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 din anexa nr. 5 la Legea nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ

 • Decizia nr. 377/2014, Administraţia Naţională a Penitenciarelor

  Decizia nr. 377/2014 pentru modificarea Metodologiei privind acordarea recompenselor pentru persoanele aflate în custodia Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, pe baza Sistemului de creditare a participării deţinuţilor la activităţi şi programe de educaţie, asistenţă psihologică şi socială, la activităţi lucrative, precum şi în situaţii de risc, aprobată prin Decizia directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor nr. 438/2013

 • Decizia nr. 38/2014, Prim-ministru

  Decizia nr. 38/2014 privind mutarea definitivă a doamnei Ioana Apan din funcţia publică de secretar general adjunct al Ministerului Economiei în funcţia publică de conducere vacantă de director general adjunct al Autorităţii de management pentru Programul operaţional sectorial “Creşterea competitivităţii economice” din cadrul Ministerului Economiei

 • Decizia nr. 38/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 38/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 lit. b) teza întâi coroborate cu cele ale art. 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii

 • Decizia nr. 39/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 39/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 34 şi art. 37 din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative

 • Decizia nr. 39/2014, Prim-ministru

  Decizia nr. 39/2014 privind organizarea activităţii în domeniul promovării proiectelor economice strategice şi diplomaţiei publice în cadrul Cancelariei Primului-Ministru

 • Decizia nr. 4/2014, Prim-ministru

  Decizia nr. 4/2014 pentru eliberarea domnului Marian-Grigorie Tutilescu din funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne

 • Decizia nr. 4/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 4/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 114 alin. (1) lit. e) raportate la cele ale art. 6 alin. (1) pct. IV lit. b) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

 • Decizia nr. 4/2014, Senatul României

  Decizia nr. 4/2014 privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 24-25 februarie 2014

 • Decizia nr. 4/2014, Camera Deputaţilor

  Decizia nr. 4/2014 privind delegarea atribuţiilor preşedintelui Camerei Deputaţilor

 • Decizia nr. 4/2014, Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale

  Decizia nr. 4/2014 privind încetarea concesiunii miniere de exploatare a nisipului şi pietrişului din perimetrul Cosmeşti Vale

 • Decizia nr. 4/2014, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ

  Decizia nr. 4/2014 privind examinarea sesizării formulate de Tribunalul specializat Cluj în Dosarul nr. 18.785/211/2013 privind pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea modului de interpretare şi aplicare a dispoziţiilor art. 120 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu art. 22 din Legea nr. 136/1995 privind asigurările şi reasigurările în România, cu modificările şi completările ulterioare, în situaţia în care cererea de încuviinţare a executării silite a unui contract de credit este formulată de asigurătorul subrogat în drepturile creditorului instituţie bancară

 • Decizia nr. 4/2014, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ

  Decizia nr. 4/2014 privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel Bucureşti Secţia I penală în Dosarul nr. 200/93/2014 privind pronunţarea unei hotărâri prealabile în vederea dezlegării de principiu a problemei de drept vizând aplicarea dispoziţiilor art. 22 alin. (4) lit. b) din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal cu referire la art. 129 alin. (2) lit. b) din Codul penal în cazul faptelor definitiv judecate la data de 1 februarie 2014, din 12.05.2014

 • Decizia nr. 4/2014, Colegiul Medicilor din România – CMR

  Decizia nr. 4/2014 privind eliberarea adeverinţei ce atestă că titularul nu deţine calitatea de membru al Colegiului Medicilor din România

 • Decizia nr. 40/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 40/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule

 • Decizia nr. 40/2014, Prim-ministru

  Decizia nr. 40/2014 privind eliberarea, la cerere, a domnului Cristian Ghibu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Transporturilor

 • Decizia nr. 41/2014, Prim-ministru

  Decizia nr. 41/2014 privind eliberarea, la cerere, a domnului Mihai-Adrian Năvligu din funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne

 • Decizia nr. 41/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 41/2014 referitoare la sesizarea de neconstituţionalitate a Hotărârii Parlamentului României nr. 75/2013 privind constatarea încetării mandatului Avocatului Poporului şi preluarea atribuţiilor acestei funcţii de către un adjunct al Avocatului Poporului

 • Decizia nr. 41/2014, Autorit. Naţ. de Suprav. a Preluc. Datelor cu Caracter Personal

  Decizia nr. 41/2014 privind stabilirea unui model de autorizaţie pentru transferul în străinătate al datelor cu caracter personal în baza regulilor corporatiste obligatorii (Binding Corporate Rules – BCR)

 • Decizia nr. 42/2014, Autoritatea de Supraveghere Financiară

  Decizia nr. 42/2014 privind deschiderea procedurii de redresare financiară prin administrare specială la Societatea de Asigurare-Reasigurare ASTRA – S.A.

 • Decizia nr. 42/2014, Prim-ministru

  Decizia nr. 42/2014 privind eliberarea domnului Ovidiu Puţura din funcţia de secretar de stat la Ministerul Justiţiei

 • Decizia nr. 42/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 42/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi a ordonanţei în ansamblul său

 • Decizia nr. 420/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 420/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 65 alin. (2) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii

 • Decizia nr. 423/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 423/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. VI alin. (4) cuprins în titlul II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 184/2002 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, precum şi pentru stabilirea unor măsuri pentru accelerarea aplicării acesteia şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 501/2002

 • Decizia nr. 424/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 424/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5 alin. (1) şi (3) şi art. 6 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 • Decizia nr. 43/2014, Prim-ministru

  Decizia nr. 43/2014 privind eliberarea domnului Bogdan Cristian Nica din funcţia de preşedinte al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor

 • Decizia nr. 43/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 43/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unei contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii, precum şi ale ordonanţei de urgenţă în ansamblu

 • Decizia nr. 430/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 430/2013 referitoare la admiterea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 65 alin. (2) din Legea gazelor nr. 351/2004

 • Decizia nr. 435/2014, Autoritatea de Supraveghere Financiară

  Decizia nr. 435/2014 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii RĂDĂCINI BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 438/2014, Autoritatea de Supraveghere Financiară

  Decizia nr. 438/2014 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii TUTTI BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 44/2014, Prim-ministru

  Decizia nr. 44/2014 privind exercitarea atribuţiilor de preşedinte al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor

 • Decizia nr. 44/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 44/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 78 şi 79 din Ordonanţa Guvernului nr. 30/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale

 • Decizia nr. 441/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 441/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1-3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 41/2010 privind unele măsuri pentru întărirea disciplinei în construcţii

 • Decizia nr. 443/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 443/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 43 alin. (3), art. 44 alin. (3) şi ale art. 46 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

 • Decizia nr. 448/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 448/2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 40 alin. (3) din Legea nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune

 • Decizia nr. 45/2014, Prim-ministru

  Decizia nr. 45/2014 privind eliberarea doamnei Vasilica Ştefania Duminică din funcţia de secretar de stat la Ministerul Educaţiei Naţionale

 • Decizia nr. 45/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 45/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, precum şi, în special, ale art. 9 lit. a) din ordonanţa de urgenţă

 • Decizia nr. 454/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 454/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2781 alin. 1 şi 2 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 455/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 455/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2781 alin. 10 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 46/2014, Prim-ministru

  Decizia nr. 46/2014 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Valentin-Florin Trifan a funcţiei publice din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Transporturilor

 • Decizia nr. 46/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 46/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, precum şi, în special, ale art. 10 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă

 • Decizia nr. 461/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 461/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 56 alin. (7) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul