• Decizia nr. 207/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 207/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 3, art. 4 teza a doua raportat la art. 33, precum şi ale art. 33 şi art. 35 din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

 • Decizia nr. 208/2014, Autoritatea de Supraveghere Financiară

  Decizia nr. 208/2014 privind sancţionarea societăţii D’ Expert Broker de Asigurare Reasigurare – S.R.L. cu interzicerea temporară a activităţii

 • Decizia nr. 208/2014, Prim-ministru

  Decizia nr. 208/2014 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Mihai Busuioc a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

 • Decizia nr. 209/2014, Prim-ministru

  Decizia nr. 209/2014 pentru modificarea Deciziei prim-ministrului nr. 467/2013 privind stabilirea atribuţiilor domnului Corvin Nedelcu, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 • Decizia nr. 209/2014, Autoritatea de Supraveghere Financiară

  Decizia nr. 209/2014 privind sancţionarea Societăţii AMG Broker de Asigurare – S.R.L. cu interzicerea temporară a activităţii

 • Decizia nr. 209/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 209/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 teza a doua raportat la art. 33, precum şi ale art. 31-35 din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

 • Decizia nr. 21/2014, Prim-ministru

  Decizia nr. 21/2014 privind numirea domnului Vasile Şalaru în funcţia de vicepreşedinte al Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului

 • Decizia nr. 21/2013, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ

  Decizia nr. 21/2013 Privind examinarea recursului în interesul legii formulat de către procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie privind interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 8 din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice, raportat la art. 25 din Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, referitor la acordarea premiului pentru anul 2010 personalului din sectorul bugetar

 • Decizia nr. 21/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 21/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. II teza finală din Legea nr. 133/2012 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2010 privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996

 • Decizia nr. 210/2014, Prim-ministru

  Decizia nr. 210/2014 privind numirea domnului Nagy Zoltan Levente în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului

 • Decizia nr. 210/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 210/2014 referitoare la admiterea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 teza a doua raportate la cele ale art. 1 alin. (2) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, în redactarea anterioară modificării acestor prevederi prin Legea nr. 368/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 165/2013

 • Decizia nr. 210/2014, Autoritatea de Supraveghere Financiară

  Decizia nr. 210/2014 privind sancţionarea societăţii Executiv Broker de Asigurare – S.R.L. cu interzicerea temporară a activităţii

 • Decizia nr. 211/2014, Autoritatea de Supraveghere Financiară

  Decizia nr. 211/2014 privind sancţionarea Societăţii SĂVULESCU Broker de Asigurare – S.R.L. cu interzicerea temporară a activităţii

 • Decizia nr. 211/2014, Prim-ministru

  Decizia nr. 211/2014 privind numirea domnului Horvath Levente-Akos în funcţia de secretar de stat la Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice

 • Decizia nr. 211/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 211/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 209 alin. (4) din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 212/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 212/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 teza a doua raportate la cele ale art. 33 şi ale art. 35 alin. (2) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

 • Decizia nr. 212/2014, Prim-ministru

  Decizia nr. 212/2014 privind eliberarea domnului Octavian Lupulescu din funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie

 • Decizia nr. 212/2014, Autoritatea de Supraveghere Financiară

  Decizia nr. 212/2014 privind sancţionarea societăţii SL-TEAM ASIG Broker de Asigurare-Reasigurare – S.R.L. cu interzicerea temporară a activităţii

 • Decizia nr. 213/2014, Prim-ministru

  Decizia nr. 213/2014 privind încetarea prin demisie a raportului de serviciu al domnului Izină Ionel, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 • Decizia nr. 213/2014, Autoritatea de Supraveghere Financiară

  Decizia nr. 213/2014 privind sancţionarea societăţii SURE INVEST COMPANY – Broker de Asigurare – S.R.L. cu interzicerea temporară a activităţii

 • Decizia nr. 213/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 213/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 2 alin. (1) din Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între profesionişti şi consumatori

 • Decizia nr. 214/2014, Autoritatea de Supraveghere Financiară

  Decizia nr. 214/2014 privind sancţionarea Societăţii “Lowe Asisgroup Broker de Asigurare” – S.R.L. cu interzicerea temporară a activităţii

 • Decizia nr. 214/2014, Prim-ministru

  Decizia nr. 214/2014 pentru numirea domnului Ciprian-George Ardelean în funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru

 • Decizia nr. 214/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 214/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor Legii partidelor politice nr. 14/2003, în ansamblul său şi, în special, ale art. 46 alin. (2) din aceasta

 • Decizia nr. 215/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 215/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 8 alin. (1) pct. 31 din Ordonanţa Guvernului nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale conducătorilor auto şi utilizarea aparatelor de înregistrare a activităţii acestora

 • Decizia nr. 215/2014, Prim-ministru

  Decizia nr. 215/2014 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Teodorescu Ion Claudiu, a funcţiei publice din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Justiţiei

 • Decizia nr. 216/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 216/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2781 alin. 8 lit. c) din Codul de procedură penală din 1968

 • Decizia nr. 216/2014, Prim-ministru

  Decizia nr. 216/2014 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Teodorescu Ion Claudiu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Justiţiei

 • Decizia nr. 217/2014, Prim-ministru

  Decizia nr. 217/2014 pentru modificarea anexei la Decizia prim-ministrului nr. 111/2013 privind desemnarea reprezentanţilor Guvernului României în cadrul Consiliului Naţional Tripartit pentru Dialog Social

 • Decizia nr. 217/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 217/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 199 alin. 2 şi 3 şi art. 2781 alin. 10 din Codul de procedură penală din 1968

 • Decizia nr. 218/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 218/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 281 pct. 1 lit. b2) şi art. 2781 alin. 10 din Codul de procedură penală din 1968

 • Decizia nr. 218/2014, Prim-ministru

  Decizia nr. 218/2014 privind înfiinţarea Comitetului interministerial pentru realizarea reformei cadrului legislativ şi instituţional în domeniul achiziţiilor publice

 • Decizia nr. 219/2014, Prim-ministru

  Decizia nr. 219/2014 pentru eliberarea, la cerere, a domnului Marian Preda din funcţia de secretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

 • Decizia nr. 219/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 219/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 260 alin. 1 din Codul penal din 1969, art. 361 alin. 1 lit. a) din Codul de procedură penală din 1968 şi art. III din Legea nr. 177/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, a Codului de procedură civilă şi a Codului de procedură penală al României

 • Decizia nr. 22/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 22/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. VI alin. (4) cuprins în titlul II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 184/2002 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, precum şi pentru stabilirea unor măsuri pentru accelerarea aplicării acesteia şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 501/2002

 • Decizia nr. 22/2014, Prim-ministru

  Decizia nr. 22/2014 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, de către doamna Mihaela-Irina Ionescu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Departamentului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediul de Afaceri şi Turism

 • Decizia nr. 220/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 220/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. II art. 18 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum şi pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar

 • Decizia nr. 220/2014, Prim-ministru

  Decizia nr. 220/2014 pentru numirea domnului Ursu Marius Arthur în funcţia de director general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară

 • Decizia nr. 221/2014, Prim-ministru

  Decizia nr. 221/2014 privind desemnarea reprezentanţilor Guvernului României în cadrul Consiliului Naţional Tripartit pentru Dialog Social

 • Decizia nr. 221/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 221/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 146 şi art. 209 alin. 4 din Codul penal din 1969, precum şi ale art. 361 alin. 1 lit. a) din Codul de procedură penală din 1968

 • Decizia nr. 222/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 222/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2781 alin. 10 din Codul de procedură penală din 1968

 • Decizia nr. 222/2014, Prim-ministru

  Decizia nr. 222/2014 privind acordarea calităţii de consilier onorific al prim-ministrului doamnei Haris Wajiha

 • Decizia nr. 223/2014, Prim-ministru

  Decizia nr. 223/2014 privind numirea domnului Adrian Valentin Iliescu în funcţia de secretar de stat la Departamentul pentru relaţia cu Parlamentul

 • Decizia nr. 223/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 223/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 74 alin. (7) din Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

 • Decizia nr. 224/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 224/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 100 alin. (3) lit. e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

 • Decizia nr. 224/2014, Prim-ministru

  Decizia nr. 224/2014 privind numirea unui reprezentant al statului în Consiliul de administraţie al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi pentru exercitarea atribuţiilor preşedintelui instituţiei

 • Decizia nr. 225/2014, Prim-ministru

  Decizia nr. 225/2014 privind încetarea raportului de serviciu al domnului Marius Vasile Iosif Roman, secretar general adjunct al Ministerului Economiei

 • Decizia nr. 225/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 225/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 24 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

 • Decizia nr. 226/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 226/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I alin. (2) din OUG nr. 10/2013 pentru plata eşalonată a despăgubirilor stabilite potrivit dispoziţiilor Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, ale Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, precum şi ale Legii nr. 393/2006 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea fostului Regat al Sârbilor, Croaţilor şi Slovenilor, în urma aplicării Protocolului privitor la câteva insule de pe Dunăre şi la un schimb de comune între România şi Iugoslavia, încheiat la Belgrad la 24 noiembrie 1923, şi a Convenţiei dintre România şi Regatul Sârbilor, Croaţilor şi Slovenilor, relativă la regimul proprietăţilor situate în zona de frontieră, semnată la Belgrad la 5 iulie 1924, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 9/1998, Legii nr. 290/2003 şi Legii nr. 393/2006

 • Decizia nr. 226/2014, Prim-ministru

  Decizia nr. 226/2014 pentru eliberarea domnului Mircea Jorj din funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici

 • Decizia nr. 227/2014, Prim-ministru

  Decizia nr. 227/2014 privind eliberarea doamnei Ioana-Andreea Lambru din funcţia de secretar general adjunct al Guvernului, cu rang de secretar de stat

 • Decizia nr. 227/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 227/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 650 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 228/2014, Prim-ministru

  Decizia nr. 228/2014 pentru numirea doamnei Ioana-Andreea Lambru în funcţia de secretar de stat la Secretariatul General al Guvernului

 • Decizia nr. 228/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 228/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 102 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

 • Decizia nr. 229/2014, Prim-ministru

  Decizia nr. 229/2014 privind numirea domnului Liviu-Robert Neagu în funcţia de secretar general adjunct al Guvernului, cu rang de secretar de stat

 • Decizia nr. 229/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 229/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 665 alin. (2) şi (6) din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 23/2014, Prim-ministru

  Decizia nr. 23/2014 privind numirea domnului George Octavian Turtoi în funcţia de secretar de stat la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

 • Decizia nr. 23/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 23/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 26 alin. (2) din Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică

 • Decizia nr. 230/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 230/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1081 alin. 1 pct. 1 lit. b) şi ale art. 1085 alin. 1 şi 3 din Codul de procedură civilă din 1865

 • Decizia nr. 230/2014, Prim-ministru

  Decizia nr. 230/2014 privind aplicarea mobilităţii doamnei Elena Petraşcu din funcţia publică de secretar general în cadrul Ministerului Transporturilor în funcţia publică de secretar general adjunct în cadrul Ministerului Transporturilor

 • Decizia nr. 231/2014, Prim-ministru

  Decizia nr. 231/2014 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Mircea Jorj a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general în cadrul Ministerului Transporturilor

 • Decizia nr. 232/2014, Prim-ministru

  Decizia nr. 232/2014 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, de către domnul Ciprian Sebastian Badea a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Finanţelor Publice

 • Decizia nr. 232/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 232/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 28 şi 29 din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, ale art. 315 alin. 1 şi art. 334 din Codul de procedură civilă din 1865, precum şi ale art. 880 şi art. 902 din Codul civil

 • Decizia nr. 233/2014, Prim-ministru

  Decizia nr. 233/2014 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Roxana-Cezarina Bănică a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Finanţelor Publice

 • Decizia nr. 233/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 233/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 7 alin. (1) teza a treia din Legea 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, precum şi ale prevederilor art. I alin. (3) şi (4) din OUG 10/2013 pentru plata eşalonată a despăgubirilor stabilite potrivit dispoziţiilor Legii 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, ale Legii 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, precum şi ale Legii 393/2006 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea fostului Regat al Sârbilor, Croaţilor şi Slovenilor, în urma aplicării Protocolului privitor la câteva insule de pe Dunăre şi la un schimb de comune între România şi Iugoslavia, şi a Convenţiei dintre România şi Regatul Sârbilor, Croaţilor şi Slovenilor, relativă la regimul proprietăţilor situate în zona de frontieră

 • Decizia nr. 233/2014, Prim-ministru

  Decizia nr. 233/2014 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Roxana-Cezarina Bănică a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Finanţelor Publice

 • Decizia nr. 234/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 234/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 33 şi ale art. 4 teza a doua raportate la cele ale art. 32-35 din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

 • Decizia nr. 234/2014, Autoritatea de Supraveghere Financiară

  Decizia nr. 234/2014 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii ENESCU BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 235/2014, Autoritatea de Supraveghere Financiară

  Decizia nr. 235/2014 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii FREYA INSUR BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 235/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 235/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 200 alin. (1) raportat la art. 194 şi 195 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 236/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 236/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 24 alin. 1 din Codul de procedură civilă din 1865

 • Decizia nr. 236/2014, Autoritatea de Supraveghere Financiară

  Decizia nr. 236/2014 privind aprobarea numirii directorului executiv şi reluarea activităţii Societăţii PROPERTY INSURANCE BROKER – S.R.L.

 • Decizia nr. 238/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 238/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (2) şi (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar

 • Decizia nr. 239/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 239/2014 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 6 alin. (2) din Legea nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, republicată

 • Decizia nr. 24/2014, Prim-ministru

  Decizia nr. 24/2014 pentru modificarea anexei la Decizia prim-ministrului nr. 222/2013 privind stabilirea componenţei Consiliului ştiinţific al Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc

 • Decizia nr. 24/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 24/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2781 alin. 2 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 240/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 240/2014 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 659 din Codul civil din 1864

 • Decizia nr. 241/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 241/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 278 alin. 21 din Codul de procedură penală din 1968

 • Decizia nr. 242/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 242/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2781 alin. 10 din Codul de procedură penală din 1968

 • Decizia nr. 243/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 243/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 lit. c) şi d), art. 95 coroborat cu art. 3 alin. (1) lit. n) şi v) şi art. 52-54 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, precum şi ale anexelor nr. 5 şi 6 la aceasta

 • Decizia nr. 244/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 244/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, cu referire la art. II art. 18 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum şi pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 283/2011

 • Decizia nr. 245/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 245/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru

 • Decizia nr. 246/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 246/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 7 alin. 1 şi 4 din Legea nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat

 • Decizia nr. 247/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 247/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 alin. (1), art. 4 alin. (2) şi art. 5 alin. (1) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor

 • Decizia nr. 248/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 248/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 7 şi art. 8 din Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari

 • Decizia nr. 249/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 249/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 47 alin. (1) lit. b) teza finală din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii

 • Decizia nr. 25/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 25/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1403 alin. 1 teza finală din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 25/2014, Prim-ministru

  Decizia nr. 25/2014 privind constatarea încetării de drept a raportului de serviciu al domnului Mihai Prisăcariu, consilier de soluţionare a contestaţiilor în domeniul achiziţiilor publice în cadrul Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor

 • Decizia nr. 250/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 250/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru

 • Decizia nr. 251/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 251/2014 referitoare la admiterea sesizării de neconstituţionalitate a Hotărârii Parlamentului României nr. 14/2014 privind numirea preşedintelui şi a unui membru neexecutiv ai Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară

 • Decizia nr. 253/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 253/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 şi 2 din Legea nr. 116/2011 privind stabilirea unor măsuri temporare pentru funcţionarea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului şi a Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare

 • Decizia nr. 254/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 254/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 322 pct. 7 din Codul de procedură civilă din 1865

 • Decizia nr. 255/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 255/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 31 alin. (1) lit. c) şi art. 32 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici

 • Decizia nr. 255/2014, Consiliul Naţional al Audiovizualului

  Decizia nr. 255/2014 privind principii şi reguli de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerile parlamentare parţiale

 • Decizia nr. 256/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 256/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 7 alin. (3) teza a doua din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

 • Decizia nr. 26/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 26/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 200 alin. (2) şi (3) din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 26/2014, Prim-ministru

  Decizia nr. 26/2014 privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Sorin Sergiu Chelmu din funcţia publică de secretar general adjunct în cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale în funcţia publică vacantă de secretar general al Departamentului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediul de Afaceri şi Turism

 • Decizia nr. 260/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 260/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 74 alin. (5) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii

 • Decizia nr. 265/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 265/2014 referitoare la admiterea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5 din Codul penal

 • Decizia nr. 266/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 266/2014 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 200 din Codul de procedură civilă, precum şi celor ale art. 2 alin. (1) şi (12) şi art. 601 din Legea nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator