• Decizia nr. 172/2014, Prim-ministru

  Decizia nr. 172/2014 privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Dragoş Ionuţ Bănescu din funcţia publică de secretar general adjunct al Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice în funcţia publică de secretar general adjunct în cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice

 • Decizia nr. 172/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 172/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 524 şi art. 527 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor

 • Decizia nr. 173/2014, Prim-ministru

  Decizia nr. 173/2014 privind numirea responsabilului naţional cu autorizarea finanţării PHARE, Facilitatea de tranziţie şi SAPARD

 • Decizia nr. 173/2014, Autoritatea de Supraveghere Financiară

  Decizia nr. 173/2014 privind sancţionarea cu amendă şi retragerea aprobării domnului Lupu Dumitru, director executiv al Societăţii ONEST ASIG BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 173/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 173/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar

 • Decizia nr. 174/2014, Autoritatea de Supraveghere Financiară

  Decizia nr. 174/2014 privind sancţionarea Societăţii BROKER ASIG – BROKER DE ASIGURARE – S.R.L. cu interzicerea temporară a activităţii

 • Decizia nr. 174/2014, Prim-ministru

  Decizia nr. 174/2014 pentru eliberarea domnului Cezar-Radu Soare din funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Transporturilor

 • Decizia nr. 174/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 174/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 324 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, în interpretarea dată acestora de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie prin Decizia nr. 18 din 17 octombrie 2011

 • Decizia nr. 175/2014, Prim-ministru

  Decizia nr. 175/2014 pentru numirea domnului Mărgărit Mitică Marius în funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Transporturilor

 • Decizia nr. 175/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 175/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 24 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară

 • Decizia nr. 175/2014, Autoritatea de Supraveghere Financiară

  Decizia nr. 175/2014 privind sancţionarea Societăţii SERVBROK BROKER DE ASIGURARE – S.R.L. cu interzicerea temporară a activităţii

 • Decizia nr. 176/2014, Autoritatea de Supraveghere Financiară

  Decizia nr. 176/2014 privind sancţionarea Societăţii DANUBIUS INSURANCE BROKER DE ASIGURARE – S.R.L. cu interzicerea temporară a activităţii

 • Decizia nr. 176/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 176/2014 referitoare la admiterea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 50 alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor

 • Decizia nr. 176/2014, Prim-ministru

  Decizia nr. 176/2014 pentru numirea domnului Cezar-Radu Soare în funcţia de secretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

 • Decizia nr. 177/2014, Prim-ministru

  Decizia nr. 177/2014 pentru numirea doamnei Ioana Liana Cazacu în funcţia de secretar de stat la Departamentul pentru Egalitate de Şanse între Femei şi Bărbaţi

 • Decizia nr. 177/2014, Autoritatea de Supraveghere Financiară

  Decizia nr. 177/2014 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii TRANSILVANIA MAXIMA – BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 177/2014, Autoritatea de Supraveghere Financiară

  Decizia nr. 177/2014 privind sancţionarea cu amendă şi retragerea aprobării doamnei Schutz Maria, administrator/director executiv al Societăţii DANUBIUS INSURANCE BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 177/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 177/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 teza a doua din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

 • Decizia nr. 178/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 178/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 teza a doua raportate la cele ale art. 33 din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

 • Decizia nr. 178/2014, Prim-ministru

  Decizia nr. 178/2014 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Nagy Cornelia a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice

 • Decizia nr. 179/2014, Prim-ministru

  Decizia nr. 179/2014 privind acordarea calităţii de Înalt Reprezentant al Primului-Ministru pentru afaceri europene şi parteneriat cu Statele Unite ale Americii doamnei Ana Birchall

 • Decizia nr. 179/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 179/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (3), art. 4 teza a doua raportate la cele ale art. 33, precum şi ale art. 24, art. 31, art. 32, art. 33, art. 34 şi art. 35 din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

 • Decizia nr. 18/2014, Consiliul pt. Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile

  Decizia nr. 18/2014 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile

 • Decizia nr. 18/2014, Prim-ministru

  Decizia nr. 18/2014 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Teodorescu Ion Claudiu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Justiţiei

 • Decizia nr. 18/2013, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ

  Decizia nr. 18/2013 privind judecarea recursului în interesul legii ce formează obiectul Dosarului nr. 18/2013

 • Decizia nr. 18/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 18/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii bugetului de stat pe anul 2011 nr. 286/2010 şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2011 pentru stabilirea unor măsuri privind încadrarea în limita alocată cheltuielilor de personal din Ministerul Administraţiei şi Internelor pentru anul 2011, în ansamblul său, precum şi, în special, ale art. 1 alin. (1) şi art. 3 alin. (3) şi (5) din ordonanţa de urgenţă

 • Decizia nr. 180/2014, Prim-ministru

  Decizia nr. 180/2014 privind constatarea încetării mandatului de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Oficiului Român pentru Adopţii

 • Decizia nr. 180/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 180/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 teza a doua raportat la art. 33 şi art. 50 lit. b), precum şi ale art. 33 alin. (1) şi art. 35 alin. (2) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

 • Decizia nr. 181/2014, Prim-ministru

  Decizia nr. 181/2014 privind numirea doamnei Gabriela Coman în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie

 • Decizia nr. 181/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 181/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 teza a doua raportate la cele ale art. 50 lit. c) ultima teză din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

 • Decizia nr. 182/2014, Prim-ministru

  Decizia nr. 182/2014 privind numirea doamnei Gabriela Elena Petrescu în funcţia publică de secretar general al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie

 • Decizia nr. 182/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 182/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 teza a doua raportate la cele ale art. 33, art. 34 şi art. 35 din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

 • Decizia nr. 183/2014, Prim-ministru

  Decizia nr. 183/2014 privind numirea doamnei Liliana Preoteasa în funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Educaţiei Naţionale

 • Decizia nr. 183/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 183/2014 referitoare la respingerea obiecţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor articolului unic pct. 2 din Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune

 • Decizia nr. 183/2014, Autoritatea de Supraveghere Financiară

  Decizia nr. 183/2014 privind deschiderea procedurii de redresare financiară pe bază de plan de redresare la Societatea “Carpatica Asig” – S.A.

 • Decizia nr. 184/2014, Prim-ministru

  Decizia nr. 184/2014 pentru modificarea Deciziei prim-ministrului nr. 205/2013 privind numirea membrilor Comitetului de supraveghere al Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc

 • Decizia nr. 184/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 184/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 6 lit. i) şi j), art. 64 alin. (2), art. 87 alin. (2) şi art. 101 din Legea nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei

 • Decizia nr. 185/2014, Prim-ministru

  Decizia nr. 185/2014 privind numirea doamnei Claudiţa Selavărdeanu în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor

 • Decizia nr. 185/2014, Consiliul Naţional al Audiovizualului

  Decizia nr. 185/2014 privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European

 • Decizia nr. 185/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 185/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. XXII din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 186/2014, Prim-ministru

  Decizia nr. 186/2014 privind numirea unui reprezentant al statului în Consiliul de administraţie al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate

 • Decizia nr. 186/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 186/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 28 alin. (5), (6), (7) şi (8) din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997

 • Decizia nr. 187/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 187/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 teza a doua raportate la cele ale art. 1 alin. (3), art. 24 alin. (2)-(4) şi art. 31-35 din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

 • Decizia nr. 187/2014, Prim-ministru

  Decizia nr. 187/2014 privind aprobarea Calendarului principalelor activităţi ale Grupului de lucru interinstituţional pentru protecţia infrastructurilor critice pe anul 2014

 • Decizia nr. 188/2014, Prim-ministru

  Decizia nr. 188/2014 privind exercitarea atribuţiilor preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului

 • Decizia nr. 188/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 188/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (2), art. 4 teza a doua raportat la art. 33 şi art. 34, art. 9 alin. (3), art. 10 alin. (1), art. 11 alin. (1), art. 20 alin. (4), (5) şi (7), art. 24 alin. (4), art. 27 alin. (1) şi (4), art. 31, art. 33 alin. (1) lit. c) şi alin. (2), art. 34 alin. (1) şi (2), art. 41 alin. (1) şi art. 50 lit. b) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

 • Decizia nr. 189/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 189/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 31 alin. (4) teza finală din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, republicată

 • Decizia nr. 189/2014, Prim-ministru

  Decizia nr. 189/2014 privind numirea domnului Mihai Şova în funcţia publică de secretar general adjunct al Ministerului Afacerilor Interne

 • Decizia nr. 19/2014, Consiliul pt. Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile

  Decizia nr. 19/2014 pentru aprobarea Procedurii privind supravegherea activităţii Camerei Auditorilor Financiari din România de asigurare a calităţii activităţii de audit statutar

 • Decizia nr. 19/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 19/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor titlului VII – Regimul stabilirii şi plăţii despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, astfel cum aplicarea acestora a fost stabilită prin Decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie nr. 27 din 14 noiembrie 2011

 • Decizia nr. 19/2013, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ

  Decizia nr. 19/2013 privind examinarea recursului în interesul legii formulat de către procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie privind interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 1, art. 2 alin. (1) şi art. 15 lit. p) din Legea nr. 146/1997, cu modificările şi completările ulterioare, în referire la timbrarea cererilor prin care cheltuielile de judecată sunt solicitate pe cale separată

 • Decizia nr. 19/2014, Prim-ministru

  Decizia nr. 19/2014 privind eliberarea domnului Raed Arafat din funcţia de secretar de stat la Ministerul Sănătăţii

 • Decizia nr. 190/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 190/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcţia Naţională Anticorupţie

 • Decizia nr. 190/2014, Prim-ministru

  Decizia nr. 190/2014 privind numirea doamnei Carmen-Liliana Burlacu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe

 • Decizia nr. 191/2014, Prim-ministru

  Decizia nr. 191/2014 privind numirea unor membri ai Consiliului Statistic Naţional

 • Decizia nr. 191/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 191/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, în ansamblul său, şi, în special, ale art. 20 din Legea nr. 146/1997

 • Decizia nr. 192/2014, Prim-ministru

  Decizia nr. 192/2014 pentru eliberarea domnului Costin Mihalache din funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru

 • Decizia nr. 192/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 192/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 alin. (6) din Legea nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic şi măsurile administrative asimilate acestora, pronunţate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989

 • Decizia nr. 193/2014, Prim-ministru

  Decizia nr. 193/2014 privind numirea în funcţia de secretar de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru şi stabilirea atribuţiilor domnului Costin Mihalache

 • Decizia nr. 193/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 193/2014 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2781 alin. 10 din Codul de procedură penală din 1968

 • Decizia nr. 194/2014, Prim-ministru

  Decizia nr. 194/2014 privind numirea doamnei Andreea Claudia Popescu în funcţia de vicepreşedinte al Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului

 • Decizia nr. 194/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 194/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 47 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii

 • Decizia nr. 195/2014, Prim-ministru

  Decizia nr. 195/2014 privind numirea doamnei Lenuţa Ichim în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor

 • Decizia nr. 195/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 195/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 146 şi art. 215 alin. 5 din Codul penal din 1969

 • Decizia nr. 196/2014, Prim-ministru

  Decizia nr. 196/2014 privind suspendarea, la cerere, a raportului de serviciu al domnului Vasile Alecu, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 • Decizia nr. 196/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 196/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 681, art. 143 alin. 1 şi art. 148 alin. 1 lit. f) din Codul de procedură penală din 1968

 • Decizia nr. 197/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 197/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 teza a doua prin raportare la art. 1 alin. (3) şi art. 24 alin. (2)-(4) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

 • Decizia nr. 197/2014, Prim-ministru

  Decizia nr. 197/2014 pentru modificarea anexei la Decizia prim-ministrului nr. 229/2013 privind stabilirea componenţei Comisiei Naţionale pentru Compensarea Imobilelor

 • Decizia nr. 197/2014, Consiliul Naţional al Audiovizualului

  Decizia nr. 197/2014 pentru modificarea şi completarea Deciziei Consiliului Naţional al Audiovizualului nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual

 • Decizia nr. 198/2014, Prim-ministru

  Decizia nr. 198/2014 pentru modificarea anexei la Decizia prim-ministrului nr. 277/2013 privind stabilirea componenţei Comisiei interministeriale pentru repartizarea bunurilor prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului

 • Decizia nr. 198/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 198/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 82 alin. 1 şi art. 83 alin. 1 din Codul penal din 1969

 • Decizia nr. 199/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 199/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 prin raportare la art. 33-35 din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

 • Decizia nr. 199/2014, Prim-ministru

  Decizia nr. 199/2014 privind numirea unor reprezentanţi ai statului în Consiliul de administraţie al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate

 • Decizia nr. 2/2014, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ

  Decizia nr. 2/2014 privind examinarea sesizării formulată de către Curtea de Apel Bucureşti – Secţia I penală prin Încheierea din 18 februarie 2014, pronunţată în Dosarul nr. 530/303/2013, prin care, în baza art. 475 din Codul de procedură penală, se solicită Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a problemei de drept vizând aplicarea legii penale mai favorabile pe instituţii autonome, respectiv dacă instituţia prescripţiei răspunderii penale reprezintă o instituţie autonomă sau nu faţă de instituţia pedepsei

 • Decizia nr. 2/2014, Colegiul Farmaciştilor din România

  Decizia nr. 2/2014 pentru modificarea art. 15 din Decizia Consiliului naţional al Colegiului Farmaciştilor din România nr. 1/2011 privind aprobarea procedurilor de evaluare a farmaciilor cu privire la respectarea Regulilor de bună practică farmaceutică

 • Decizia nr. 2/2014, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ

  Decizia nr. 2/2014 privind dezlegarea unor chestiuni de drept ce formează obiectul Dosarului nr. 3/1/2013/HP

 • Decizia nr. 2/2014, Comisia Centrală Fiscală

  Decizia Comisiei fiscale centrale nr. 2/2014

 • Decizia nr. 2/2014, Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale

  Decizia nr. 2/2014 privind încetarea concesiunii miniere de exploatare a nisipului şi pietrişului din perimetrul Viişoara

 • Decizia nr. 2/2014, Senatul României

  Decizia nr. 2/2014 privind convocarea Senatului în sesiune ordinară

 • Decizia nr. 2/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 2/2014 cu privire la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 5 şi art. II pct. 3 din Legea pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi a articolului unic din Legea pentru modificarea art. 2531 din Codul penal

 • Decizia nr. 2/2014, Prim-ministru

  Decizia nr. 2/2014 privind numirea domnului Eleodor Mandreş în funcţia de secretar de stat la Ministerul Finanţelor Publice

 • Decizia nr. 2/2014, Camera Deputaţilor

  Decizia nr. 2/2014 privind delegarea atribuţiilor preşedintelui Camerei Deputaţilor

 • Decizia nr. 2/2014, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ

  Decizia nr. 2/2014 privind examinarea recursului în interesul legii formulat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie privind interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 1082 şi art. 1088 din Codul civil din 1864, respectiv art. 1.531 alin. (1), alin. (2) teza I şi art. 1.535 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare (Codul civil din 2009), cu referire la acordarea daunelor-interese moratorii sub forma dobânzii legale pentru plata eşalonată a sumelor prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar în condiţiile art. 1 şi 2 din O.U.G. nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 230/2011

 • Decizia nr. 20/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 20/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 278 alin. 2, 3, 31 şi 4 şi ale art. 2781 alin. 1 şi 2 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 20/2013, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ

  Decizia nr. 20/2013 privind judecarea recursului în interesul legii ce formează obiectul Dosarului nr. 14/2013

 • Decizia nr. 20/2014, Prim-ministru

  Decizia nr. 20/2014 pentru numirea domnului Raed Arafat în funcţia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne

 • Decizia nr. 200/2014, Prim-ministru

  Decizia nr. 200/2014 pentru eliberarea doamnei Georgeta Bratu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice

 • Decizia nr. 200/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 200/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 teza a doua raportate la art. 1 alin. (3), art. 24 alin. (2)-(4) şi art. 33-35 din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

 • Decizia nr. 201/2014, Prim-ministru

  Decizia nr. 201/2014 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, a funcţiei publice din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice de către domnul Cristian Robert Boldea

 • Decizia nr. 201/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 201/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 278 alin. 21 din Codul de procedură penală din 1968

 • Decizia nr. 202/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 202/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1403 alin. 1 din Codul de procedură penală din 1968

 • Decizia nr. 202/2014, Prim-ministru

  Decizia nr. 202/2014 pentru numirea domnului Mihai Gogancea-Vătăşoiu în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

 • Decizia nr. 203/2014, Prim-ministru

  Decizia nr. 203/2014 privind prelungirea detaşării, începând cu data de 1 iunie 2014, a doamnei Romfeld Maria Magdolna, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului, în funcţia publică vacantă de director general al Direcţiei generale administraţie publică locală din cadrul aparatului propriu al Consiliului Judeţean Harghita

 • Decizia nr. 203/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 203/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor articolului unic pct. 2 din Legea nr. 283/2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, cu referire la art. II art. 18 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010

 • Decizia nr. 204/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 204/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 8 din capitolul I al anexei nr. 5 la Legea nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ

 • Decizia nr. 204/2014, Prim-ministru

  Decizia nr. 204/2014 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, a funcţiei publice vacante corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Departamentului pentru Ape, Păduri şi Piscicultură de către domnul Marius-Iulian Carabulea

 • Decizia nr. 205/2014, Prim-ministru

  Decizia nr. 205/2014 privind prelungirea detaşării, începând cu data de 1 iulie 2014, a doamnei Mica Oprea, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului, în funcţia publică de conducere vacantă de director executiv al Direcţiei administraţie locală din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud

 • Decizia nr. 205/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 205/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (3), art. 4 teza a doua raportat la art. 33, precum şi ale art. 24 alin. (2)-(4) şi ale art. 33-35 din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

 • Decizia nr. 206/2014, Prim-ministru

  Decizia nr. 206/2014 pentru modificarea anexei la Decizia prim-ministrului nr. 129/2011 privind înfiinţarea Comitetului interministerial pentru supervizarea activităţii de gestionare a vânzării certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră

 • Decizia nr. 207/2014, Prim-ministru

  Decizia nr. 207/2014 privind înfiinţarea Comitetului interministerial pentru implementarea priorităţilor ca parte a Sistemului de implementare a priorităţilor