• Decizia nr. 133/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 133/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 146 teza întâi din Codul penal din 1969

 • Decizia nr. 134/2014, Prim-ministru

  Decizia nr. 134/2014 privind numirea domnului Tuţu Dumitru Octavian în funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului, în aplicarea mobilităţii înalţilor funcţionari publici

 • Decizia nr. 134/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 134/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1403 alin. 1 teza întâi din Codul de procedură penală din 1968

 • Decizia nr. 135/2014, Prim-ministru

  Decizia nr. 135/2014 privind revocarea, la cerere, a domnului Ursu Marius Arthur din funcţia de director general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară

 • Decizia nr. 135/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 135/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2781 alin. 10 din Codul de procedură penală din 1968 şi ale art. 1 alin. (2) şi (3), art. 9 alin. (2) şi art. 10 alin. (2) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat

 • Decizia nr. 136/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 136/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2781 alin. 10 din Codul de procedură penală din 1968

 • Decizia nr. 136/2014, Prim-ministru

  Decizia nr. 136/2014 privind exercitarea atribuţiilor directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară

 • Decizia nr. 137/2014, Prim-ministru

  Decizia nr. 137/2014 pentru numirea domnului Cezar-Radu Soare în funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Transporturilor

 • Decizia nr. 137/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 137/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 10/2013 pentru plata eşalonată a despăgubirilor stabilite potrivit dispoziţiilor Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, ale Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, precum şi ale Legii nr. 393/2006 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea fostului Regat al Sârbilor, Croaţilor şi Slovenilor, în urma aplicării Protocolului privitor la câteva insule de pe Dunăre şi la un schimb de comune între România şi Iugoslavia, încheiat la Belgrad la 24 noiembrie 1923, şi a Convenţiei dintre România şi Regatul Sârbilor, Croaţilor şi Slovenilor, relativă la regimul proprietăţilor situate în zona de frontieră, semnată la Belgrad la 5 iulie 1924, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 9/1998, Legii nr. 290/2003 şi Legii nr. 393/2006

 • Decizia nr. 138/2014, Prim-ministru

  Decizia nr. 138/2014 pentru numirea domnului Antochi Alin Lucian în funcţia de secretar de stat la Ministerul Justiţiei

 • Decizia nr. 138/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 138/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 213 alin. (1) lit. c) şi art. 257 alin. (22) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii şi cele ale art. 2963 lit. d) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 • Decizia nr. 139/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 139/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 92 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale

 • Decizia nr. 139/2014, Prim-ministru

  Decizia nr. 139/2014 pentru numirea domnului Cosmin Cătălin Olteanu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Economiei

 • Decizia nr. 14/2014, Consiliul pt. Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile

  Decizia nr. 14/2014 privind adoptarea modificărilor Regulamentului intern al Comisiei de disciplină a Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile, adoptat prin Decizia Consiliului superior al Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile nr. 53/2014

 • Decizia nr. 14/2014, Prim-ministru

  Decizia nr. 14/2014 pentru numirea domnului Nelu Zărnică în funcţia de subsecretar de stat la Departamentul de informaţii şi protecţie internă din cadrul Ministerului Afacerilor Interne

 • Decizia nr. 14/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 14/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 din capitolul I al anexei nr. 5 la Legea nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ

 • Decizia nr. 140/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 140/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 49 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului

 • Decizia nr. 140/2014, Prim-ministru

  Decizia nr. 140/2014 privind numirea domnului Daniel Costel Andronache în funcţia de subsecretar de stat la Departamentul pentru Energie

 • Decizia nr. 141/2014, Prim-ministru

  Decizia nr. 141/2014 privind numirea doamnei Hegedus Csilla în funcţia de secretar de stat la Ministerul Culturii

 • Decizia nr. 141/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 141/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 din Legea nr. 84/2012 privind unele măsuri referitoare la veniturile de natură salarială ale personalului plătit din fonduri publice

 • Decizia nr. 142/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 142/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, şi, în mod special, a dispoziţiilor art. 9 din acest act normativ

 • Decizia nr. 142/2014, Prim-ministru

  Decizia nr. 142/2014 privind numirea domnului Doru Adrian Ghitcuţă în funcţia de vicepreşedinte al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor

 • Decizia nr. 143/2014, Prim-ministru

  Decizia nr. 143/2014 privind numirea domnului Emil Florin Albotă în funcţia de secretar de stat la Ministerul Educaţiei Naţionale

 • Decizia nr. 143/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 143/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 71 alin. (2), art. 92 alin. (2) lit. d) şi art. 94 alin. (2) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale

 • Decizia nr. 144/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 144/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 26 alin. (2) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat

 • Decizia nr. 144/2014, Prim-ministru

  Decizia nr. 144/2014 privind numirea domnului Radu Preda în funcţia de preşedinte executiv al Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc

 • Decizia nr. 145/2014, Prim-ministru

  Decizia nr. 145/2014 privind numirea prin mobilitate a doamnei Georgeta Gavrilă în funcţia publică de secretar general al Departamentului pentru Energie

 • Decizia nr. 145/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 145/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 8 din capitolul I al anexei nr. 5 la Legea nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ

 • Decizia nr. 146/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 146/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 2781 alin. 10 din Codul de procedură penală din 1968

 • Decizia nr. 146/2014, Autoritatea de Supraveghere Financiară

  Decizia nr. 146/2014 privind sancţionarea Societăţii NELBA BROKER DE ASIGURARE – S.R.L. cu interzicerea temporară a exercitării activităţii

 • Decizia nr. 146/2014, Prim-ministru

  Decizia nr. 146/2014 privind numirea domnului Gyorgy Attila în funcţia de secretar de stat la Ministerul Finanţelor Publice

 • Decizia nr. 147/2014, Prim-ministru

  Decizia nr. 147/2014 pentru numirea domnului Istvan Zoltan în funcţia de secretar de stat la Ministerul Transporturilor

 • Decizia nr. 147/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 147/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 6735 alin. 1 şi art. 6739 din Codul de procedură civilă din 1865

 • Decizia nr. 148/2014, Prim-ministru

  Decizia nr. 148/2014 privind numirea domnului Pasztor Sandor în funcţia de secretar de stat la Departamentul pentru Ape, Păduri şi Piscicultură

 • Decizia nr. 148/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 148/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 215 alin. (3) şi (4) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011

 • Decizia nr. 149/2014, Prim-ministru

  Decizia nr. 149/2014 privind numirea domnului Birtalan Jozsef în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici

 • Decizia nr. 149/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 149/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, ale art. 1 alin. (1) şi (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2011 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, precum şi ale art. 3 alin. (1) din anexa nr. 3 la această ordonanţă de urgenţă

 • Decizia nr. 15/2014, Autoritatea de Supraveghere Financiară

  Decizia nr. 15/2014 privind aprobarea cererii de retragere a autorizaţiei de funcţionare a Societăţii UNION FIRST INSURANCE BROKERS – S.R.L.

 • Decizia nr. 15/2014, Prim-ministru

  Decizia nr. 15/2014 privind împuternicirea domnului colonel Cornea Nicolae pentru a îndeplini atribuţiile funcţiei de inspector general al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă

 • Decizia nr. 15/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 15/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. II art. 18 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum şi pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar

 • Decizia nr. 150/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 150/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice

 • Decizia nr. 150/2014, Prim-ministru

  Decizia nr. 150/2014 privind încetarea calităţii de consilier onorific al prim-ministrului a domnului Damian Drăghici

 • Decizia nr. 151/2014, Prim-ministru

  Decizia nr. 151/2014 privind acordarea calităţii de consilier onorific al prim-ministrului doamnei Anina Maria Ciuciu

 • Decizia nr. 151/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 151/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. II art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum şi pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar

 • Decizia nr. 152/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 152/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 10/2013 pentru plata eşalonată a despăgubirilor stabilite potrivit dispoziţiilor Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, ale Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, precum şi ale Legii nr. 393/2006 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea fostului Regat al Sârbilor, Croaţilor şi Slovenilor, în urma aplicării Protocolului privitor la câteva insule de pe Dunăre şi la un schimb de comune între România şi Iugoslavia, încheiat la Belgrad la 24 noiembrie 1923, şi a Convenţiei dintre România şi Regatul Sârbilor, Croaţilor şi Slovenilor, relativă la regimul proprietăţilor situate în zona de frontieră, semnată la Belgrad la 5 iulie 1924, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 9/1998, Legii nr. 290/2003 şi Legii nr. 393/2006, în ansamblul său, precum şi, în special, a prevederilor art. IV din ordonanţa de urgenţă

 • Decizia nr. 152/2014, Prim-ministru

  Decizia nr. 152/2014 privind eliberarea, la cerere, a domnului Mihail Constantin din funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

 • Decizia nr. 153/2014, Prim-ministru

  Decizia nr. 153/2014 privind încetarea exercitării cu caracter temporar, prin detaşare, a funcţiei publice vacante corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici de secretar general al Departamentului pentru ape, păduri şi piscicultură de către doamna Elena Gabriela Eremia

 • Decizia nr. 153/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 153/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. II art. 18 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum şi pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar

 • Decizia nr. 154/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 154/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, cu referire la art. II art. 20 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum şi pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 283/2011

 • Decizia nr. 154/2014, Prim-ministru

  Decizia nr. 154/2014 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, a funcţiei publice vacante corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici de secretar general al Departamentului pentru ape, păduri şi piscicultură de către domnul Ovidiu Gabriel Galeş

 • Decizia nr. 155/2014, Prim-ministru

  Decizia nr. 155/2014 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, de către doamna Dumitra Groza a funcţiei publice din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor

 • Decizia nr. 155/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 155/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. II teza finală din Legea nr. 133/2012 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2010 privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996

 • Decizia nr. 156/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 156/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare

 • Decizia nr. 156/2014, Prim-ministru

  Decizia nr. 156/2014 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Mihaela Irina Ionescu a funcţiei publice din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor

 • Decizia nr. 157/2014, Prim-ministru

  Decizia nr. 157/2014 privind numirea domnului Nicolae Minea în funcţia de preşedinte al Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului

 • Decizia nr. 157/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 157/2014 cu privire la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2013 privind modificarea şi completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie

 • Decizia nr. 158/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 158/2014 referitoare la cererea de soluţionare a conflictului juridic de natură constituţională dintre Preşedintele României şi Guvernul României, formulată de prim-ministrul Victor-Viorel Ponta

 • Decizia nr. 158/2014, Prim-ministru

  Decizia nr. 158/2014 pentru numirea doamnei Szavics Petra în funcţia de secretar de stat la Ministerul Fondurilor Europene

 • Decizia nr. 159/2014, Prim-ministru

  Decizia nr. 159/2014 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Daniel Grigoroiu-Norocel a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor

 • Decizia nr. 159/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 159/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 121 alin. (2) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale şi ale art. 322 pct. 10 din Codul de procedură civilă din 1865

 • Decizia nr. 16/2014, Prim-ministru

  Decizia nr. 16/2014 pentru numirea doamnei Ionela Viorela Dobrică în funcţia de subsecretar de stat la Ministerul pentru Societatea Informaţională

 • Decizia nr. 16/2013, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ

  Decizia nr. 16/2013 privind examinarea recursului în interesul legii formulat de către procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie prin sesizarea nr. 5.844/1.806/III-5/2013, în vederea interpretării dispoziţiilor art. 3201 alin. 7 fraza a II-a din Codul de procedură penală, în ipoteza unui proces penal având ca obiect o pluralitate de infracţiuni (concurs) în a cărei alcătuire intră şi o infracţiune care se pedepseşte cu detenţiunea pe viaţă, iar săvârşirea tuturor infracţiunilor este recunoscută de către inculpat

 • Decizia nr. 16/2014, Oficiul Român pentru drepturile de autor

  Decizia nr. 16/2014 privind desemnarea organismului de gestiune colectivă Societatea de Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor OPERA SCRISĂ.RO drept colector al remuneraţiei compensatorii pentru copia privată pentru operele reproduse pe hârtie

 • Decizia nr. 16/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 16/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă

 • Decizia nr. 160/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 160/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. V din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 15/2012 privind stabilirea unor măsuri financiare în domeniul asigurărilor sociale de sănătate şi al finanţelor publice

 • Decizia nr. 160/2014, Prim-ministru

  Decizia nr. 160/2014 privind eliberarea domnului Victor Socaciu din funcţia de secretar de stat la Secretariatul de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989

 • Decizia nr. 161/2014, Prim-ministru

  Decizia nr. 161/2014 privind numirea domnului Adrian Sanda în funcţia de secretar de stat la Secretariatul de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989

 • Decizia nr. 161/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 161/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 461 din Legea nr. 407/2006 a vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic

 • Decizia nr. 162/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 162/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 3 lit. m) şi ale art. 15 lit. a) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru şi ale art. 109 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici

 • Decizia nr. 162/2014, Prim-ministru

  Decizia nr. 162/2014 pentru numirea doamnei Sirma Caraman în funcţia de secretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

 • Decizia nr. 163/2014, Prim-ministru

  Decizia nr. 163/2014 privind numirea domnului Alexandru-Vasile Oprean în funcţia de secretar de stat la Ministerul Culturii

 • Decizia nr. 163/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 163/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 7 alin. (1) teza a treia din Legea nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940

 • Decizia nr. 164/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 164/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 250, art. 253, art. 257 şi art. 2781 alin. 7 din Codul de procedură penală din 1968

 • Decizia nr. 164/2014, Autoritatea de Supraveghere Financiară

  Decizia nr. 164/2014 privind sancţionarea Societăţii CROWN PARTNERS BROKER DE ASIGURARE – S.R.L. cu interzicerea temporară a exercitării activităţii

 • Decizia nr. 164/2014, Prim-ministru

  Decizia nr. 164/2014 pentru eliberarea domnului Demirel Spiridon din funcţia de comisar general adjunct, cu rang de subsecretar de stat, al Gărzii Naţionale de Mediu

 • Decizia nr. 165/2014, Prim-ministru

  Decizia nr. 165/2014 pentru numirea domnului Szep Robert în funcţia de comisar general adjunct, cu rang de subsecretar de stat, al Gărzii Naţionale de Mediu

 • Decizia nr. 165/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 165/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4145 alin. 4 din Codul de procedură penală din 1968

 • Decizia nr. 165/2014, Autoritatea de Supraveghere Financiară

  Decizia nr. 165/2014 privind sancţionarea Societăţii CAVI – BROKER DE ASIGURARE – S.R.L. cu interzicerea temporară a activităţii

 • Decizia nr. 166/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 166/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 260 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii

 • Decizia nr. 166/2014, Autoritatea de Supraveghere Financiară

  Decizia nr. 166/2014 privind sancţionarea cu amendă şi retragerea aprobării domnului Viorel Călin, administrator executiv al Societăţii CAVI – BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 166/2014, Prim-ministru

  Decizia nr. 166/2014 pentru numirea domnului Marius-Cătălin Gogescu în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice

 • Decizia nr. 167/2014, Prim-ministru

  Decizia nr. 167/2014 privind aprobarea structurii organizatorice, statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Oficiului Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat

 • Decizia nr. 167/2014, Autoritatea de Supraveghere Financiară

  Decizia nr. 167/2014 privind sancţionarea cu amendă şi retragerea aprobării doamnei Tălpeanu Victoriţa, director executiv al Societăţii PEIA GROUP BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 167/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 167/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 11 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcţia Naţională Anticorupţie

 • Decizia nr. 168/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 168/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 55 alin. (1) teza întâi din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară

 • Decizia nr. 168/2014, Autoritatea de Supraveghere Financiară

  Decizia nr. 168/2014 privind sancţionarea Societăţii PEIA GROUP BROKER DE ASIGURARE – S.R.L. cu interzicerea temporară a activităţii

 • Decizia nr. 168/2014, Prim-ministru

  Decizia nr. 168/2014 pentru numirea domnului Alin Iulian Tucmeanu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Sănătăţii

 • Decizia nr. 169/2014, Prim-ministru

  Decizia nr. 169/2014 privind numirea doamnei Doina Catrinoiu în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului

 • Decizia nr. 169/2014, Autoritatea de Supraveghere Financiară

  Decizia nr. 169/2014 privind sancţionarea cu amendă şi retragerea aprobării domnului Alexandru Istocescu, director executiv al Societăţii SALES GROUP BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 169/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 169/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 10 alin. (11) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

 • Decizia nr. 17/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 17/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 85/2006 privind stabilirea modalităţilor de evaluare a pagubelor produse vegetaţiei forestiere din păduri şi din afara acestora

 • Decizia nr. 17/2013, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ

  Decizia nr. 17/2013 privind examinarea recursului în interesul legii formulat de către Ministerul Public asupra Sesizării nr. 1.595/I/A/22 din 17 mai 2013 a Colegiului de conducere al Curţii de Apel Bacău, vizând problema de drept: “încadrarea juridică a faptei persoanei fizice, care deţine în afara antrepozitului fiscal (deşi nu are calitate de antrepozitar autorizat), peste limitele prevăzute de lege, produse accizabile nemarcate şi care provin din contrabandă”

 • Decizia nr. 17/2014, Prim-ministru

  Decizia nr. 17/2014 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Monica Dragomir a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Justiţiei

 • Decizia nr. 170/2014, Autoritatea de Supraveghere Financiară

  Decizia nr. 170/2014 privind sancţionarea Societăţii SALES GROUP BROKER DE ASIGURARE – S.R.L. cu interzicerea temporară a activităţii

 • Decizia nr. 170/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 170/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 46 alin. (1) lit. e) şi f), art. 47 alin. (1) lit. b) şi art. 48 din Legea partidelor politice nr. 14/2003

 • Decizia nr. 170/2014, Prim-ministru

  Decizia nr. 170/2014 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Dantes Nicolae Bratu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice

 • Decizia nr. 171/2014, Prim-ministru

  Decizia nr. 171/2014 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Dantes Nicolae Bratu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Departamentului pentru Egalitate de Şanse între Femei şi Bărbaţi

 • Decizia nr. 171/2014, Autoritatea de Supraveghere Financiară

  Decizia nr. 171/2014 privind sancţionarea Societăţii ONEST ASIG BROKER DE ASIGURARE – S.R.L. cu interzicerea temporară a activităţii

 • Decizia nr. 171/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 171/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 638 alin. (1), art. 642, art. 650, art. 665 alin. (3) şi alin. (4) teza a treia şi art. 669 alin. (4) din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 172/2014, Autoritatea de Supraveghere Financiară

  Decizia nr. 172/2014 privind sancţionarea cu amendă şi retragerea aprobării domnului Moţiu Mircea Augustin, administrator/director general al Societăţii BROKER ASIG – BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.