• Decizia nr. 1/2014, Prim-ministru

  Decizia nr. 1/2014 pentru eliberarea domnului Achim Irimescu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

 • Decizia nr. 1/2013, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ

  Decizia nr. 1/2013 privind dezlegarea unor chestiuni de drept ce formează obiectul Dosarului nr. 1/1/2013/HP

 • Decizia nr. 1/2014, Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale

  Decizia nr. 1/2014 privind încetarea concesiunii miniere de exploatare a gipsului din perimetrul Starchiojd-Brădet

 • Decizia nr. 1/2014, Senatul României

  Decizia nr. 1/2014 privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 29-30 ianuarie 2014

 • Decizia nr. 1/2014, Camera Deputaţilor

  Decizia nr. 1/2014 privind convocarea Camerei Deputaţilor în sesiune ordinară

 • Decizia nr. 1/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1/2014 asupra obiecţiei de neconstituţionalitate a Legii privind stabilirea unor măsuri de descentralizare a unor competenţe exercitate de unele ministere şi organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi a unor măsuri de reformă privind administraţia publică

 • Decizia nr. 1/2014, Colegiul Medicilor din România – CMR

  Decizia nr. 1/2014 pentru modificarea şi completarea Deciziei Consiliului naţional al Colegiului Medicilor din România nr. 4/2008 privind continuarea activităţii medicale peste vârsta legală de pensionare

 • Decizia nr. 1/2014, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ

  Decizia nr. 1/2014 privind dezlegarea unor chestiuni de drept ce formează obiectul Dosarului nr. 2/1/2013/HP

 • Decizia nr. 1/2014, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ

  Decizia nr. 1/2014 privind examinarea recursurilor în interesul legii formulate de către procurorul general al Parchetului de pe lângă Î.C.C.J. şi Colegiul de conducere al Curţii de Apel Constanţa privind interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 5, art. 201 şi art. 223 din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil şi ale art. 6 alin. (4), art. 2.512 şi art. 2.513 din Codul civil, raportat la dispoziţiile art. 18 din Decretul nr. 167/1958 privitor la prescripţia extinctivă, republicat, în referire la invocarea de către instanţe, din oficiu ori de către părţi, după momentul procedural prevăzut de art. 2.513 din Codul civil, a excepţiei prescripţiei extinctive, în cazul prescripţiilor începute sub imperiul Decretului nr. 167/1958, împlinite şi, respectiv, neîmplinite la data intrării în vigoare a Codului civil – 1 octombrie 2011

 • Decizia nr. 1/2014, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ

  Decizia nr. 1/2014 privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel Ploieşti – Secţia penală şi pentru cauze cu minori şi de familie în Dosarul nr. 289/120/2014 privind pronunţarea unei hotărâri prealabile în vederea dezlegării de principiu a problemei de drept vizând mecanismul de aplicare a legii penale mai favorabile în cazul faptelor definitiv judecate, pentru ipoteza unui concurs de infracţiuni

 • Decizia nr. 1/2014, Casa Naţională de Pensii Publice

  Decizia nr. 1/2014 privind comisionul şi tariful care se percep de către Casa Naţională de Pensii Publice şi de către casele teritoriale de pensii la efectuarea unor operaţiuni care nu sunt legate de stabilirea şi de plata pensiilor şi a altor drepturi de asigurări sociale din sistemul public de pensii

 • Decizia nr. 10/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 10/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. II art. 18 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum şi pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar

 • Decizia nr. 10/2014, Autoritatea de Supraveghere Financiară

  Decizia nr. 10/2014 privind aprobarea cererii de retragere a autorizaţiei de funcţionare a Societăţii ALO ASIGURĂRI BROKER DE ASIGURARE ŞI REASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 10/2014, Oficiul Român pentru drepturile de autor

  Decizia nr. 10/2014 pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a procesului-verbal privind desemnarea organismului de gestiune colectivă Societatea de Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor – OPERA SCRISĂ.RO, prin vot liber exprimat, drept colector unic al remuneraţiei compensatorii pentru copia privată pentru operele reproduse pe hârtie

 • Decizia nr. 10/2014, Prim-ministru

  Decizia nr. 10/2014 privind eliberarea domnului general de brigadă cu o stea Burlui Ion din funcţia de inspector general al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă

 • Decizia nr. 10/2014, Camera Deputaţilor

  Decizia nr. 10/2014 privind convocarea Camerei Deputaţilor în sesiune extraordinară

 • Decizia nr. 10/2014, Senatul României

  Decizia nr. 10/2014 privind convocarea Senatului în sesiune extraordinară

 • Decizia nr. 10/2014, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ

  Decizia nr. 10/2014 privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel Craiova – Secţia penală şi pentru cauze cu minori în Dosarul nr. 30.259/215/2013, prin care, în baza art. 475 din Codul de procedură penală, se solicită Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor probleme de drept

 • Decizia nr. 100/2014, Prim-ministru

  Decizia nr. 100/2014 privind numirea domnului Panaitescu Gabriel-Aurelian în funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului, în aplicarea mobilităţii înalţilor funcţionari publici

 • Decizia nr. 100/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 100/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 21 şi art. 211 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

 • Decizia nr. 101/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 101/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 din Legea nr. 514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic

 • Decizia nr. 101/2014, Prim-ministru

  Decizia nr. 101/2014 pentru eliberarea domnului Ilie Botoş din funcţia de secretar de stat la Cancelaria Primului-Ministru

 • Decizia nr. 102/2014, Prim-ministru

  Decizia nr. 102/2014 pentru numirea domnului Ilie Botoş în funcţia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne

 • Decizia nr. 102/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 102/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2781 alin. 10 din Codul de procedură penală de la 1968

 • Decizia nr. 103/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 103/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernuluinr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă

 • Decizia nr. 103/2014, Prim-ministru

  Decizia nr. 103/2014 privind eliberarea domnului Iulian-Ghiocel Matache din funcţia de secretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

 • Decizia nr. 104/2014, Prim-ministru

  Decizia nr. 104/2014 privind numirea domnului Iulian-Ghiocel Matache în funcţia de secretar de stat la Ministerul Transporturilor

 • Decizia nr. 104/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 104/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru

 • Decizia nr. 105/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 105/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 170/2008 privind declararea de utilitate publică a terenurilor situate în Bucureşti, zona “Parcul Bordei”

 • Decizia nr. 105/2014, Prim-ministru

  Decizia nr. 105/2014 privind numirea domnului Peter Tamas Nagy în funcţia de secretar de stat la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

 • Decizia nr. 106/2014, Prim-ministru

  Decizia nr. 106/2014 privind numirea domnului Cătălin Diaconescu în funcţia de secretar de stat la Departamentul pentru Ape, Păduri şi Piscicultură din cadrul Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice

 • Decizia nr. 106/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 106/2014 referitoare la admiterea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 253 alin. (1) lit. a) şi b) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011

 • Decizia nr. 107/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 107/2014 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 2 lit. b) şi ale art. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii

 • Decizia nr. 107/2014, Prim-ministru

  Decizia nr. 107/2014 pentru numirea domnului George Constantin Brezoi în funcţia de secretar de stat la Departamentul pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediul de Afaceri şi Turism

 • Decizia nr. 108/2014, Prim-ministru

  Decizia nr. 108/2014 privind eliberarea domnului Nicuşor Marian Buică din funcţia de secretar de stat la Ministerul Transporturilor

 • Decizia nr. 108/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 108/2014 asupra cererii de soluţionare a conflictului juridic de natură constituţională dintre autoritatea judecătorească şi autoritatea executivă

 • Decizia nr. 109/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 109/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 2 alin. (2) şi art. 3 lit. ş) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

 • Decizia nr. 109/2014, Prim-ministru

  Decizia nr. 109/2014 privind numirea domnului Vasile Alecu în funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului, în aplicarea mobilităţii înalţilor funcţionari publici

 • Decizia nr. 11/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 11/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 58 alin. (6) lit. b) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

 • Decizia nr. 11/2014, Prim-ministru

  Decizia nr. 11/2014 pentru eliberarea domnului Valentin Iliescu din funcţia de comisar general adjunct, cu rang de subsecretar de stat, al Gărzii Naţionale de Mediu

 • Decizia nr. 11/2014, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ

  Decizia nr. 11/2014 privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel Oradea prin Încheierea din 27 martie 2014 pronunţată în Dosarul nr. 5.559/111/2013

 • Decizia nr. 110/2014, Prim-ministru

  Decizia nr. 110/2014 privind numirea domnului Renga Radu în funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului, în aplicarea mobilităţii înalţilor funcţionari publici

 • Decizia nr. 110/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 110/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 118 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

 • Decizia nr. 111/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 111/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 teza a doua raportate la cele ale art. 33, precum şi ale art. 4 raportate la cele ale art. 31 şi 35 din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

 • Decizia nr. 111/2014, Prim-ministru

  Decizia nr. 111/2014 privind numirea doamnei Alina Cazanacli în funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Tineretului şi Sportului

 • Decizia nr. 112/2014, Prim-ministru

  Decizia nr. 112/2014 privind eliberarea domnului Marius Alexandru Dunca din funcţia de vicepreşedinte al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor

 • Decizia nr. 112/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 112/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. II din Legea nr. 144/2012 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România

 • Decizia nr. 113/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 113/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 100 alin. (3) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

 • Decizia nr. 113/2014, Prim-ministru

  Decizia nr. 113/2014 privind numirea domnului Marius Alexandru Dunca în funcţia de preşedinte al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor

 • Decizia nr. 114/2014, Prim-ministru

  Decizia nr. 114/2014 privind numirea domnului Virgil Dragoş Titea în funcţia de secretar de stat la Ministerul Transporturilor

 • Decizia nr. 114/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 114/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2781 alin. 10 din Codul de procedură penală din 1968

 • Decizia nr. 115/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 115/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 200 alin. (2) şi (3) din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 115/2014, Prim-ministru

  Decizia nr. 115/2014 privind eliberarea domnului Adrian Constantin Volintiru din funcţia de secretar de stat la Ministerul Economiei

 • Decizia nr. 116/2014, Prim-ministru

  Decizia nr. 116/2014 privind eliberarea domnului Mihai Adrian Albulescu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Economiei

 • Decizia nr. 116/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 116/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 95 alin. (5) lit. c) şi art. 137 alin. (2) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

 • Decizia nr. 117/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 117/2014 referitoare la admiterea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor articolului unic pct. 1 şi pct. 9 din Legea nr. 643/2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 78/2002 privind asigurarea condiţiilor de funcţionare a centralelor termice şi electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor judeţene şi locale

 • Decizia nr. 117/2014, Prim-ministru

  Decizia nr. 117/2014 privind eliberarea domnului Marcel Bogdan Pandelică din funcţia de subsecretar de stat în cadrul Departamentului pentru Energie

 • Decizia nr. 118/2014, Prim-ministru

  Decizia nr. 118/2014 pentru numirea domnului Marcel Bogdan Pandelică în funcţia de secretar de stat la Ministerul Economiei

 • Decizia nr. 118/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 118/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru

 • Decizia nr. 119/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 119/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 din Ordonanţa Guvernului nr. 51/1997 privind operaţiunile de leasing şi societăţile de leasing

 • Decizia nr. 119/2014, Prim-ministru

  Decizia nr. 119/2014 privind numirea domnului Mihai Adrian Albulescu în funcţia de secretar de stat la Departamentul pentru Energie

 • Decizia nr. 12/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 12/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2781 alin. 10 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 12/2014, Prim-ministru

  Decizia nr. 12/2014 privind numirea domnului Liviu Viorel Cârlogea în funcţia de comisar general adjunct, cu rang de subsecretar de stat, al Gărzii Naţionale de Mediu

 • Decizia nr. 12/2014, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ

  Decizia nr. 12/2014 privind examinarea sesizării formulate de către Curtea de Apel Braşov, Secţia penală şi pentru cauze cu minori, în Dosarul nr. 790/62/2014 prin care, în baza art. 475 din Codul de procedură penală, se solicită Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unei probleme de drept

 • Decizia nr. 120/2014, Prim-ministru

  Decizia nr. 120/2014 privind eliberarea domnului Alexandru Năstase din funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru

 • Decizia nr. 120/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 120/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. I alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 10/2013 pentru plata eşalonată a despăgubirilor stabilite potrivit dispoziţiilor Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, ale Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, precum şi ale Legii nr. 393/2006 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea fostului Regat al Sârbilor, Croaţilor şi Slovenilor, în urma aplicării Protocolului privitor la câteva insule de pe Dunăre şi la un schimb de comune între România şi Iugoslavia, încheiat la Belgrad la 24 noiembrie 1923, şi a Convenţiei dintre România şi Regatul Sârbilor, Croaţilor şi Slovenilor, relativă la regimul proprietăţilor situate în zona de frontieră, semnată la Belgrad la 5 iulie 1924, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 9/1998, Legii nr. 290/2003 şi Legii nr. 393/2006

 • Decizia nr. 1202/2013, Autoritatea de Supraveghere Financiară

  Decizia nr. 1202/2013 privind sancţionarea Societăţii UIRB-UNITED INSURANCE REINSURANCE BROKER – S.A. cu interzicerea temporară a exercitării activităţii

 • Decizia nr. 1204/2013, Autoritatea de Supraveghere Financiară

  Decizia nr. 1204/2013 privind sancţionarea Societăţii SFINX BROKER DE ASIGURARE – S.R.L. cu amendă

 • Decizia nr. 121/2014, Prim-ministru

  Decizia nr. 121/2014 privind eliberarea domnului Doru-Claudian Frunzulică din funcţia de secretar de stat la Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor

 • Decizia nr. 121/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 121/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare

 • Decizia nr. 122/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 122/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (3), art. 4 teza a doua raportate la cele ale art. 24, art. 31, art. 32, art. 33, art. 34 şi art. 35 din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

 • Decizia nr. 122/2014, Prim-ministru

  Decizia nr. 122/2014 privind numirea domnului Alexandru Năstase în funcţia de secretar de stat la Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor

 • Decizia nr. 123/2014, Prim-ministru

  Decizia nr. 123/2014 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare, a funcţiei publice din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar generalal Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelorde către domnul Ovidiu Airimiţoaie

 • Decizia nr. 123/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 123/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 alin. (1) şi (2), precum şi ale art. 15 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă

 • Decizia nr. 1237/2013, Autoritatea de Supraveghere Financiară

  Decizia nr. 1237/2013 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii ZOOM INSURANCE REINSURANCE BROKER – S.R.L.

 • Decizia nr. 124/2014, Prim-ministru

  Decizia nr. 124/2014 privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Bogdan Mircea Dumitrache din funcţia publică de secretar general al Ministerului Economiei în funcţia publică de secretar general al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor

 • Decizia nr. 124/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 124/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 21 alin. (3) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

 • Decizia nr. 1240/2013, Autoritatea de Supraveghere Financiară

  Decizia nr. 1240/2013 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii ASIG CENTER BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 1241/2013, Autoritatea de Supraveghere Financiară

  Decizia nr. 1241/2013 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii BOGDAN INSURANCE BROKER DE ASIGURARE REASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 125/2014, Prim-ministru

  Decizia nr. 125/2014 privind acordarea calităţii de consilier onorific al prim-ministrului domnului Paolo Sartori

 • Decizia nr. 125/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 125/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. II art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum şi pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar

 • Decizia nr. 126/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 126/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 35 alin. (1) din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării

 • Decizia nr. 126/2014, Prim-ministru

  Decizia nr. 126/2014 privind aplicarea mobilităţii domnului Gyozo-Istvan Barczi din funcţia publică de secretar general adjunct la Ministerul Economiei în funcţia publică de secretar general în cadrul Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice

 • Decizia nr. 127/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 127/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1085 alin. 3 din Codul de procedură civilă din 1865

 • Decizia nr. 127/2014, Prim-ministru

  Decizia nr. 127/2014 pentru numirea domnului Mircea Popa în funcţia publică de secretar general al Ministerului Economiei

 • Decizia nr. 128/2014, Prim-ministru

  Decizia nr. 128/2014 pentru numirea domnului Tomiţă Murgoci în funcţia publică de secretar general al Casei Naţionale de Pensii Publice

 • Decizia nr. 128/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 128/2014 referitoare la respingerea sesizării de neconstituţionalitate a Hotărârii Parlamentului României nr. 1/2014 privind modificarea structurii şi compoziţiei politice a Guvernului României

 • Decizia nr. 129/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 129/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat

 • Decizia nr. 129/2014, Prim-ministru

  Decizia nr. 129/2014 pentru numirea domnului Raed Arafat, secretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne, în funcţia de preşedinte al Comisiei interministeriale pentru suport tehnic

 • Decizia nr. 13/2014, Autoritatea de Supraveghere Financiară

  Decizia nr. 13/2014 privind aprobarea cererii de retragere a autorizaţiei de funcţionare a Societăţii INTERASIG BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 13/2014, Prim-ministru

  Decizia nr. 13/2014 privind numirea doamnei Delia Popescu în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei pentru Agenda Digitală a României

 • Decizia nr. 13/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 13/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 40 alin. (3) şi alin. (4) din Legea nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune

 • Decizia nr. 13/2014, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ

  Decizia nr. 13/2014 privind examinarea sesizării formulate de Tribunalul Harghita în Dosarul nr. 530/258/2014, prin care se solicită pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a chestiunii de drept vizând aplicarea dispoziţiilor art. 6 alin. (1) din Codul penal cu privire la hotărârile de condamnare pronunţate de un alt stat faţă de cetăţeni români aflaţi în executarea acelei pedepse pe teritoriul României

 • Decizia nr. 130/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 130/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 335 din Codul de procedură penală din 1968

 • Decizia nr. 130/2014, Prim-ministru

  Decizia nr. 130/2014 pentru numirea domnului Marian Preda în funcţia de secretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

 • Decizia nr. 131/2014, Prim-ministru

  Decizia nr. 131/2014 privind numirea domnului Borbély Károly în funcţia de secretar de stat la Departamentul pentru Energie

 • Decizia nr. 131/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 131/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 32 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor şi art. 118 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

 • Decizia nr. 132/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 132/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 50 din Ordonanţa Guvernului nr. 121/1998 privind răspunderea materială a militarilor

 • Decizia nr. 132/2014, Prim-ministru

  Decizia nr. 132/2014 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Eduard Gabriel Matei a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Economiei

 • Decizia nr. 133/2014, Prim-ministru

  Decizia nr. 133/2014 pentru modificarea anexei la Decizia prim-ministrului nr. 481/2013 privind înfiinţarea Comitetului interministerial pentru monitorizarea îndeplinirii angajamentelor asumate de România cu ocazia Reuniunii şefilor de Guvern ai Republicii Populare Chineze şi statelor Europei Centrale şi de Est, Bucureşti, 26 noiembrie 2013