23 Aprilie, 2019
 • Criteriile din 30.05.2014, Ministerul Sănătăţii

  Criteriile ce stau la baza îndeplinirii atribuţiilor comisiei constituite în baza prevederilor art. 1 alin. (3) şi (4) din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015, pentru asistenţa medicală primară din 30.05.2014

 • Criteriile din 30.05.2014, Ministerul Sănătăţii

  Criteriile ce stau la baza îndeplinirii atribuţiilor comisiei constituite în baza prevederilor art. 22 alin. (3) şi (4) şi art. 40 alin. (2) şi (3) din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractuluicadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015, pentru asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialităţile clinice şi pentru specialitatea clinică reabilitare medicală din 30.05.2014

 • Criteriile din 30.05.2014, Ministerul Sănătăţii

  Criteriile ce stau la baza îndeplinirii atribuțiilor comisiei constituite în baza prevederilor art. 72 alin. (2) și (3) din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015, pentru asistența medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitățile paraclinice din 30.05.2014

 • Criteriile din 30.05.2014, Ministerul Sănătăţii

  Criteriile ce stau la baza îndeplinirii atribuţiilor comisiei constituite în baza prevederilor art. 87 alin. (3) şi (4) din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015, pentru asistenţa medicală spitalicească din 30.05.2014