14 Noiembrie, 2018
  • Avizul nr. 8485/2013, Comisia Europeană

    Avizul Comisiei din 25.11.2013 în temeiul articolului 3 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 5/2009 al articolului 10 din Directiva 2009/73/CE – România – Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale “Transgaz” – S.A. (Transgaz)