20 Aprilie, 2019
 • Acordul din 02.12.2013, Ministerul Fondurilor Europene

  Acordul dintre Guvernul României şi Banca Europeană de Investiţii pentru modificarea Memorandumului de înţelegere privind sprijinul pentru implementarea proiectelor în vederea absorbţiei fondurilor structurale şi de coeziune ale Uniunii Europene în România între Guvernul României şi Banca Europeană de Investiţii, semnat la Bucureşti la 26 ianuarie 2012, din 02.12.2013

 • Acordul din 19.11.2013, Guvernul României

  Acord preventiv pentru facilitatea de împrumut între Uniunea Europeană, în calitate de Împrumutător, şi România, în calitate de Împrumutat, şi Banca Naţională a României din 19.11.2013

 • Acordul din 24.06.2013, Guvernul României

  Acord intern între reprezentanţii guvernelor statelor membre ale Uniunii Europene, reuniţi în cadrul Consiliului, privind finanţarea ajutoarelor Uniunii Europene în baza cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020, în conformitate cu Acordul de parteneriat ACP-UE, şi privind alocarea de asistenţă financiară pentru ţările şi teritoriile de peste mări cărora li se aplică partea a patra din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene din 24.06.2013

 • Acordul din 22.10.2013, Ministerul Educaţiei Naţionale

  Acordul între Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii privind schimburile educaţionale şi academice administrate de Comisia Fulbright româno-americană din 22.10.2013

 • Acordul din 27.06.2012, Act Internaţional

  Acordul-cadru global de parteneriat şi cooperare între Uniunea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte,şi Republica Socialistă Vietnam, pe de altă parte din 27.06.2012

 • Acordul din 11.07.2012, Act Internaţional

  Acordul-cadru de parteneriat şi cooperare între Uniunea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Republica Filipine, pe de altă parte din 11.07.2012

 • Acordul din 30.04.2013, Act Internaţional

  Acordul-cadru de parteneriat şi cooperare între Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Mongolia, pe de altă parte din 30.04.2013

 • Acordul din 16.12.2013, Ministerul Afacerilor Externe

  Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Confederaţiei Elveţiene prin care se extinde până la 31 decembrie 2014 valabilitatea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Confederaţiei Elveţiene privind acordarea asistenţei financiare, semnat la Bucureşti la 26 noiembrie 1992, din 16.12.2013

 • Acordul din 14.11.2013, Oficiul Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat

  Acordul între Guvernul României şi Consiliul de Miniştri al Republicii Albania privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate din 14.11.2013

 • Acordul din 22.10.2013, Guvernul României

  Acordul între Guvernul României şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate din 22.10.2013

 • Acordul din 03.07.2013, Ministerul Afacerilor Externe

  Acordul de cooperare în domeniile educaţiei, ştiinţei, culturii, mass-mediei, tineretului şi sportului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Macedonia din 03.07.2013

 • Acordul din 06.06.2013, Ministerul Apărării Naţionale

  Acordul între Ministerul Apărării Naţionale din România şi Ministerul Apărării din Republica Serbia privind protecţia informaţiilor clasificate schimbate din domeniul apărării din 06.06.2013

 • Acordul din 02.12.2013, Ministerul Apărării Naţionale

  Acordul între Ministerul Apărării Naţionale din România şi Ministerul Apărării al Republicii Moldova privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate militare schimbate din 02.12.2013

 • Acordul din 14.10.2013, Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice

  Acordul între EUROCONTROL şi Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice din România referitor la accesul la datele şi informaţiile cuprinse în Instrumentul de sprijin privind comercializarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră (ETS-SF) din 14.10.2013

 • Acordul din 27.11.2013, Ministerul Economiei

  Acordul între Guvernul României şi Guvernul Muntenegrului privind cooperarea economică din 27.11.2013

 • Acordul din 26.06.2012, Act Internaţional

  Acordul privind spaţiul aerian comun dintre Uniunea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Republica Moldova, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la data de 26 iunie 2012, ratificat prin Legea nr. 308/2013

 • Acordul din 12.02.2014, Ministerul Afacerilor Externe

  Acordul între Guvernul României şi Guvernul Palestinei cu privire la eliminarea obligaţiei vizei pentru titularii de paşapoarte Diplomatice din 12.02.2014

 • Acordul din 26.06.2012, Act Internaţional

  Acordul comercial între Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Columbia şi Peru, pe de altă parte din 26.06.2012

 • Acordul din 28.08.2013, Ministerul Afacerilor Externe

  Acordul între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova cu privire la cadrul general şi condiţiile pentru cooperarea în domeniul dezvoltării din 28.08.2013

 • Acordul din 07.03.2014, Ministerul Tineretului şi Sportului

  Acordul de colaborare în domeniul tineretului şi sportului între Ministerul Tineretului şi Sportului din România şi Ministerul Tineretului şi Sportului din Republica Bulgaria din 07.03.2014

 • Acordul din 29.06.2013, Ministerul Afacerilor Externe

  Acordul între Guvernul României şi Guvernul Republicii Uzbekistan privind cooperarea economică, industrială şi tehnică din 29.06.2013

 • Acordul din 31.03.2014, Guvernul României

  Acordul între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind colaborarea în domeniul retransmiterii serviciilor de programe ale radiodifuzorilor publici din 13.03.2014

 • Acordul din 24.01.2014, Ministerul Afacerilor Interne

  Acordul de cooperare în domeniul arhivistic între Ministerul Afacerilor Interne din România, prin Arhivele Naţionale, şi Serviciul de Stat de Arhivă al Republicii Moldova din 24.01.2014

 • Acordul din 11.07.2013, Guvernul României

  Acordul de cooperare în domeniul gestionării deşeurilor radioactive din 11.07.2013

 • Acordul din 19.09.2013, Ministerul Afacerilor Externe

  Acordul între Guvernul României şi Guvernul Republicii Turcia privind funcţionarea şi activităţile Institutului Cultural Român”Dimitrie Cantemir” de la Istanbul şi ale Centrului Cultural Turc “Yunus Emre” de la Bucureşti, din 19.09.2013