24 Aprilie, 2019
 • Protocolul din 07.11.2012, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale

  Protocolul de cooperare între Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale al României şi Ministerul Muncii şi Politicilor Sociale al Republicii Italiene din 07.11.2012

 • Protocolul din 27.05.2011, Guvernul României

  Protocolul pentru managementul durabil al pădurilor la Convenţia-cadru privind protecţia şi dezvoltarea durabilă a Carpaţilor din 27.05.2011

 • Protocolul din 03.03.2012, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale

  Protocolul de cooperare între Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale al României şi Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei al Republicii Moldova din 03.03.2012

 • Protocolul din 02.11.2012, Guvernul României

  Protocolul Sesiunii a VIII-a a împuterniciţilor pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Ucrainei privind cooperarea în domeniul gospodăririi apelor de frontieră, semnat la Galaţi la 30 septembrie 1997 (1-2 noiembrie 2012, Ujgorod – Ucraina)

 • Protocolul din 13.09.2012, Ministerul Afacerilor Externe

  Protocolul de încetare a Convenţiei Consulare dintre Republica Socialistă România şi Republica Austria din 24 septembrie 1970 din 13.09.2012

 • Protocolul din 11.05.2011, Act Internaţional

  Protocolul adiţional – Nagoya-Kuala Lumpur privind răspunderea şi repararea prejudiciului, la Protocolul de la Cartagena privind biosecuritatea, adoptat la Montreal la 29 ianuarie 2000, la Convenţia privind diversitatea biologică (semnată la 5 iunie 1992 la Rio de Janeiro), semnat de către România la 11 mai 2011 la New York

 • Protocolul din 13.06.2012, Act Internaţional

  Protocolul privind preocupările poporului irlandez referitoare la Tratatul de la Lisabona din 13.06.2012

 • Protocolul din 04.11.2013, Departamentul pentru Ape, Păduri şi Piscicultură

  Protocolul de colaborare încheiat între Administraţia Naţională “Apele Române” şi consiliile judeţene în vederea elaborării hărţilor de risc la inundaţii din 04.11.2013

 • Protocolul din 01.10.2012, Act Internaţional

  Protocolul între România şi Republica Austria şi Protocol adiţional de modificare a Convenţiei pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital, semnată la Bucureşti la 30 martie 2005, din 01.10.2012

 • Protocolul din 11.10.2012, Ministerul Administraţiei şi Internelor

  Protocolul între Guvernul României şi Consiliul de Miniştri din Bosnia şi Herţegovina pentru aplicarea Acordului dintre Comunitatea Europeană şi Bosnia şi Herţegovina privind readmisia persoanelor aflate în situaţie de şedere ilegală din 11.10.2012

 • Protocolul din 23.05.2013, Guvernul României

  Protocolul Sesiunii a XXIV-a a Comisiei hidrotehnice româno-ungare, semnat la Debrecen la 23 mai 2013, pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare privind colaborarea pentru protecţia şi utilizarea durabilă a apelor de frontieră, semnat la Budapesta la 15 septembrie 2003, din 01.08.2013

 • Protocolul din 14.03.2013, Ministerul Afacerilor Externe

  Protocolul adiţional la Programul de cooperare dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Turcia în domeniile învăţământului, culturii şi artei, mass-mediei, tineretului şi sportului, semnat la Bucureşti la 3 martie 2008, din 14.03.2013

 • Protocolul din 17.06.2013, Ministerul Afacerilor Interne

  Protocolul de colaborare între Ministerul Afacerilor Interne din România şi Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova pentru consolidarea capacităţilor chinologice şi a pregătirii de bază şi avansate în domeniul utilizării câinilor de serviciu din 17.06.2013

 • Protocolul din 11.07.2013, Ministerul Justiţiei

  Protocolul de modificare a Memorandumului de înţelegere privind cooperarea în lupta împotriva corupţiei prin Iniţiativa Anticorupţie pentru Sud-Estul Europei din 11.07.2013

 • Protocolul din 19.11.2013, Ministerul Justiţiei

  Protocolul de cooperare între Ministerul Justiţiei din România şi Ministerul Justiţiei din Muntenegru din 19.11.2013

 • Protocolul din 19.09.2013, Ministerul Afacerilor Externe

  Protocolul între Guvernul României şi Guvernul Republicii Turcia privind interzicerea şi prevenirea importului, exportului, tranzitului şi transferului ilicit de proprietate a bunurilor culturale din 19.09.2013

 • Protocolul nr. 14949/2013, Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară

  Protocolul privind Metodologia de încasare şi virare a tarifelor de publicitate imobiliară din 01.10.2013

 • Protocolul nr. 3893/2013, Secretariatul de Stat pt. Probl. Revoluţionarilor din Decembrie 1989

  Protocolul nr. 4904/18/3893/2013 privind trimiterea în tabere de odihnă a copiilor urmaşi ai eroilor-martiri sau ai căror părinţi deţin certificate doveditoare ale calităţii de revoluţionar eliberate în baza prevederilor Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004

 • Protocolul nr. 3905/2013, Uniunea Naţională a Notarilor Publici

  Protocolul privind Metodologia de încasare şi virare a tarifelor de publicitate imobiliară din 01.10.2013

 • Protocolul nr. 4904/2013, Ministerul Tineretului şi Sportului

  Protocolul nr. 4904/18/3893/2013 privind trimiterea în tabere de odihnă a copiilor urmaşi ai eroilor-martiri sau ai căror părinţi deţin certificate doveditoare ale calităţii de revoluţionar eliberate în baza prevederilor Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004